arrow_drop_up arrow_drop_down

Rekenen Oefenen

Rekenen is een verplicht vak op school. Maar waarom leren we eigenlijk rekenen? Er zijn toch rekenmachines en computers die de meest moeilijke rekenopgaven in een mum van tijd hebben uitgerekend? Waarom zou je rekenen oefenen? Goed kunnen rekenen is belangrijk om je in de maatschappij te kunnen redden. Bijvoorbeeld om in het voortgezet onderwijs goed mee te kunnen komen bij vakken als wiskunde en natuurkunde, maar ook bij vakken als tekenen en economie. Bij haast alle vakken wordt gerekend. Ook vragen vrijwel de meeste beroepen kennis van rekenen. Denk bijvoorbeeld aan:
 • Een diëtist die moet kunnen uitrekenen hoeveel je van iets mag eten
 • Een makelaar die moet uit kunnen rekenen wat je per maand betaalt aan hypotheek met een hypotheek van €250.000, - en of je dan nog budget hebt om de badkamer te verbouwen
 • Een schilder die verf in de juiste verhoudingen moet kunnen mengen
 • Enzovoort, enzovoort…
Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat je kunt uitrekenen of je niet teveel hebt betaald in de winkel, hoelang je ongeveer onderweg bent als je fietst van Rotterdam naar Rhoon en dat je de juiste hoeveelheden kunt afwegen als je een cake gaat bakken. Je ziet: eigenlijk reken je de hele dag! Veel ouders willen graag extra rekenen oefenen met hun kind omdat ze het gevoel hebben dat het beter kan met rekenen.

Rekenen oefenen met dit leuke spelletje

PDF Getalzoeker Instructie: Aantal spelers: twee Wat heb je nodig?
 • Lege getalzoeker
 • Twee kleuren viltstift of potlood
 • Dobbelsteen
Hoe speel je dit spel? 1. Schrijf boven aan de lege getalzoeker het getal dat ‘gevonden’ moet worden. Bijvoorbeeld 15 2. Gooi om de beurt met de dobbelsteen en zet het getal dat gegooid is in een leeg vakje. 3. Staan er een paar getallen op een rij en gooi jij het getal waardoor de som van de getallen op een rij 15 is? Dan omcirkel je de rij. Wie de meeste rijen heeft omcirkeld, heeft gewonnen. Je mag ook diagonaal een rij maken en getallen meerdere keren gebruiken om een rij te maken. PDF Instructie Getalzoeker

Hoe lang kun je rekenen oefenen?

Ik krijg van ouders vaak de vraag: "Hoe lang kan ik rekenen met mijn kind oefenen"?  Veel ouders hebben het gevoel dat hun kind al zoveel moet en willen hun kind niet overbelasten door thuis te lang te oefenen. Een goed uitgangspunt is om in groep 3 kinderen 10 minuten per dag te laten oefenen. Per groep kun je daar steeds 10 minuten bij optellen. Dus bijvoorbeeld een kind in groep 5 zou per dag 30 minuten aan oefenen kunnen besteden (Bron: 'Wat echt werkt, 27 evidence based strategieën voor het onderwijs, David Mitchell, 2015). Elke dag of om de dag even oefenen is veel effectiever dan in een paar dagen een heel oefenboek doornemen. Zo kan je kind zich goed concentreren en met een blij gevoel stoppen met oefenen. Andere tips om thuis rekenen met je kind te oefenen:
 • Zoek een rustige plek om te gaan zitten met je kind. Geen televisie in de buurt, zo min mogelijk afleiding.
 • Maak het gezellig. Net zoals wanneer je bijvoorbeeld jouw kind voorleest, zal het ook genieten van de 1-op-1 aandacht die er tijdens het oefenen is. Hiervoor is oefenen met een oefenboek meer geschikt dan een online oefenprogramma.
 • Geef niet alleen aan wat je kind niet goed doet, maar geef complimenten bij een goed antwoord of goede denkwijze. Dit werkt motiverend!
 • Oefen rekenen ook in dagelijkse situaties. Bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
Maar waar te beginnen? Bekijk onze video "Rekenen oefenen" met tips om thuis met je kind effectief met het oefenen van rekenen aan de slag te gaan.

Rekenen oefenen: video met tips

Rekenen oefenen: online of met een oefenboek?

Kun je rekenen nu het beste online rekenen oefenen of met een oefenboek? Online rekenen oefenen kan, maar het heeft zo z'n nadelen. Op veel websites met "oefeningen rekenen" vind je:
 • een onoverzichtelijke brei van oefeningen
 • geen opbouw in de sommen
Als je kiest voor online rekenen oefenen, is het belangrijk dat je als ouder erbij gaat zitten (zeker in het begin) en goed in de gaten houdt wat er precies wordt gevraagd in het oefenprogramma. rekenen oefenen samen Ik heb meegemaakt dat mijn kind in groep 6 bij een som de samengestelde interest moest berekenen. Veel te moeilijk voor groep 6! Hiervan raakt een kind in de war en het komt het zelfvertrouwen niet ten goede. Dit was overigens in een oefenprogramma waarvoor op televisie veelvuldig reclame wordt gemaakt en waar de kinderen leuke prijzen kunnen winnen door te oefenen. Dat is allemaal leuk, maar uiteindelijk wil je dat je kind beter gaat leren rekenen. Als je kiest voor oefenen op papier zijn er veel gratis werkbladen op internet te vinden. Het is vaak een lange zoektocht om de werkbladen voor de juiste sommen te vinden. Een goede manier om rekenen te oefenen: de oefenboeken van Aandacht voor Rekenen. Voordelen:
 • Je bent als ouder meer betrokken bij het leerproces
 • Je bent op de hoogte van de sommen waar je kind mee bezig is
 • Je weet waar je kind moeite mee heeft en je kunt dus ook gerichter oefenen
Om de oefenboeken te bestellen: bestel Oefenboeken Rekenen rekenen oefenen Zoals eerder aangegeven ben je met een oefenboek rekenen als ouder op de hoogte van de sommen waar je kind mee bezig is en weet je waar je kind moeite mee heeft.  Je hebt hebt een beter overzicht van alle soorten sommen. Online oefenen kan een aanvulling zijn op samen met je kind oefenen, maar let goed op de moeilijkheidsgraad van de sommen. Nu kregen we een reactie van een moeder binnen over een oefenboek rekenen die ik graag wil delen. Nicole geeft in haar reactie aan wat ze prettig vindt aan de oefenboeken. Dat vinden we natuurlijk altijd fijn om te horen. Dank je Nicole!
Mijn oudste dochter heeft wat moeite met rekenen. De andere vakken doet ze zonder problemen en daar scoort ze ook A's voor. Alleen rekenen is een probleem. Ik heb sinds groep 4 jullie boeken en ik ben er zo blij mee! Het geeft Danique de gelegenheid extra te oefenen en mij te bekijken waar de problemen nu eigenlijk liggen. De eerste helft van dit schooljaar hadden we echter niet goed geoefend en ze scoorde een D op de cito. Maar nadat we keihard hadden geoefend met jullie boeken bleek ze weer een C te hebben gehaald in de tweede helft! Echte topboeken zijn het en ook de school vindt ze geweldig. Ze willen ze ook aanschaffen. We gaan door voor een B! Want ook eerste helft groep 6 heb ik inmiddels besteld! Groetjes, Nicole Slaap, moeder van Danique, bijna 9, volgend schooljaar in groep 6.   oefeningen rekenen

Oefeningen rekenen: 3 Tips!

Er zijn vele websites te vinden met ‘oefeningen rekenen’. Dit is echter vaak een onoverzichtelijke brei van oefeningen. Ook zit er geen opbouw in de sommen (van makkelijk naar moeilijk). Het is verstandig om eerst te onderzoeken met welke sommen jouw kind problemen heeft. Of met welke somsoorten jouw kind een flinke vooruitgang kan boeken. Dit is niet erg ingewikkeld. Lees de volgende 3 tips!

Oefeningen rekenen: tip 1

De simpelste manier is het bespreken van de rekenresultaten met de juf of meester. Vaak kan de leerkracht aangeven welke sommen je kind het moeilijkste vindt. Als je hier nu niet direct het goede gevoel bij hebt. Dat wil zeggen, je hebt niet het idee dat de leerkracht hier een goed inzicht in heeft, dan zul je het zelf moeten onderzoeken.  Dit kun je doen door je kind een aantal sommen te laten maken. Je kunt de leerkracht overigens ook vragen naar de resultaten van de laatste cito-toets rekenen. De leerkracht kan zien in welke soort sommen je kind de meeste fouten heeft gemaakt.

Oefeningen rekenen: tip 2

Voor het maken van rekensommen per somsoort, kun je werkbladen van de verschillende somsoorten op het juiste niveau gebruiken. Op deze website zijn al verschillende artikelen te vinden over de inhoud van de cito toetsen rekenen en de somsoorten die hierin aan bod komen. Als je liever niet zelf het internet door wil zoeken om de juiste werkbladen te vinden dan kun je gebruik maken van de oefenboeken van aandachtvoorrekenen.nl. Hierin zijn de oefeningen rekenen precies op het juiste niveau ingedeeld en per somsoort opgenomen.

Oefeningen rekenen: tip 3

Door van elke somsoort je kind een aantal opgaven te laten maken (of bij de oefenboeken van Aandacht voor Rekenen het onderdeel  ‘alles door elkaar’) kom je gauw te weten waar je kind moeite mee heeft. Je zult ook zien dat problemen met sommen soms heel makkelijk te verhelpen zijn omdat je kind de uitleg in de klas bijvoorbeeld verkeerd begrepen heeft. Het kwartje kan dan ineens wel vallen en de sommen worden nu makkelijk opgelost. Soms kan het wat meer oefening vergen om vooruitgang te boeken. De sommen zullen dan van makkelijk naar moeilijke (een goede opbouw van de sommen in belangrijk) moeten worden geoefend.

Het online oefenen van rekenen

Internet en andere ICT-mogelijkheden worden steeds belangrijker in onze maatschappij. Waar de meeste ouders nog alles uit boeken leerden, leren onze kinderen steeds vaker door middel van online mogelijkheden. Niet alleen past online leren beter bij de beleving van de huidige jeugd, het is ook een fijne afwisseling voor ze. Veel opdrachten maken leerlingen immers nog gewoon in schriftjes en boekjes. Daarom is ook online oefenen met rekenen een mooie kans voor kinderen om zich meer met rekenen bezig te houden. Omdat het online gebeurt, is de motivatie veelal ook hoger om toch even te oefenen met rekenen. Maar zoals met alles, is er een enorm online aanbod van websites waar je kind terecht kan. Om die reden bespreken we een paar websites die verscheidene rekenspelletjes en andere rekenoefeningen aanbieden.

Onlineklas

online klasAls je naar deze website gaat, dan klik je op het blok met ‘gratis oefenen’. Je wordt vervolgens doorgelinkt, waarna je kunt kiezen uit verschillende vakken om mee te oefenen. Klik hier op ‘rekenen’. Je hebt dan verschillende mogelijkheden om mee te oefenen. Het gaat om het oefenen van de tafels en van sommen (optellen en aftrekken). Stel je wilt je kind tafels laten oefenen. Dan kom je in een ander menu als je daarop klikt. Je kiest welke tafels je wilt oefenen. Vervolgens zijn er talloze spelletjes die je kind kan doen.
 1. Bijvoorbeeld het ballonnenspel. Dit is een plaatje van een ballon. Als je erop klikt, kom je bij het spel. Je ziet een tafelsom. Vervolgens zweven er ballonnen omhoog met verschillende uitkomsten. Je moet dan het goede antwoord aangeven door op de desbetreffende ballon te klikken.
 2. Naast het plaatje van de ballon, is er een pictogram met een vraagteken. Dit is een memoryspel. Op de blauwe kaartjes staan de sommen en op de rode kaartjes de antwoorden. Het is dus de bedoeling dat je de juiste antwoorden bij de juiste sommen vindt.
 3. Het derde spel is het hoedenspel (pictogram met de hoed). Eerst worden verschillende antwoorden onder de hoeden getoond. Vervolgens laat het spel een som zien. Je moet dan onthouden onder welke hoed het goede antwoord zat.
 4. Als laatste heb je het pictogram met een stopwatch. Je moet dan zo snel mogelijk de sommen oplossen.
Wat ook leuk is aan deze website, is dat je sudoku’s kunt maken om uit te printen. Dus geen droge rekensommen, maar al spelenderwijs leert je kind rekenen! Als gratis gebruiker kun je de oefeningen dus gratis doen. Het is dan niet mogelijk om de vorderingen van je kind te toetsen. Mocht je dit wel graag willen, dan kun je je registreren. Dit kost 10 euro voor een heel jaar of 5 euro voor een half jaar. Het is goedkoper als de school zich registreert, omdat er dan 40 leerlingen kunnen worden aangemeld. Maar indien ze dat niet willen, kun je je ook als ouder aanmelden (een particuliere registratie).

Rekenweb

rekenwebDeze website biedt verschillende spelletjes die je op verschillende apparaten kunt spelen. Je kunt daarom aan de linkerkant kiezen voor de verschillende mogelijkheden. Zo heb je spelletjes geschikt voor de iPad, tablet, PC en Mac (zie de afbeeldingen in deze blokken voor de juiste download). Als je op een ander blok in het overzicht klikt (dus die naast de blokken over de verschillende apparaten), dan kom je in een vrij ingewikkeld menu terecht. We loodsen je er bij deze doorheen.
 1. Kies eerst het vak. Dat is dus rekenen.
 2. Vervolgens kies je bij schoolsoort voor ‘po’, wat staat voor primair onderwijs.
 3. Bij jaarklas klik je op wat van toepassing is, dus in welke groep je kind zit.
 4. Bij ‘type’ zijn de mogelijkheden niet echt eenduidig. Als je een oefening kiest, kijk dan onderaan in dat blok voor welk apparaat de oefening geschikt is.
 5. Als laatste kun je eventueel nog kiezen welk soort oefeningen je wilt doen: algebra, meetkunde, science of statistiek. Overigens kun je rechts ook nog selecteren op titel, populariteit of datum.
Deze website heeft veel originele spelletjes. Zo heb je bijvoorbeeld ‘gekhuis’. Het spel begint met een verhaal over mevrouw Q. Je moet naar binnen omdat haar deur openstaat. Je vindt overal briefjes met getallen. Je moet je dan bedenken welke reeks dit is. Dus je vindt bijvoorbeeld briefjes met 2-4-6-8. Welk getal komt daarna? Ook zijn er spelletjes waar je gewoon moet ontdekken. Bijvoorbeeld een luchtballon waar je zakken zand aan kunt hangen. Je ontdekt dan hoeveel zand je eraan moet hangen om de luchtballon op de grond te houden. Vooral de flash-spelletjes zijn leuk, maar soms ook wel wat ingewikkeld. Er staat dan heel wat tekst en uitleg bij die je voor het spelen moet lezen. Deze spelletjes kun je daarom beter samen met je kind doen. Ook is oefenen met geld mogelijk en zijn er spelletje rondom een bepaald thema, zoals Sinterklaas.

Digischool

digischool rekenenDigischool is op het eerste gezicht een mooie, overzichtelijke website. In een oogopslag zie je waar je moet zijn en waar je allemaal uit kunt kiezen. Ook is deze website wat persoonlijker gemaakt, doordat juf Marleen de beheerder is en je haar persoonlijk kunt benaderen voor vragen en opmerkingen. De website is een verzamelplaats voor rekenoefeningen. Je wordt dus meestal doorgelinkt naar een andere website als je voor een spel kiest. Als je op de website bent, dan kiest je kind eerst in welke groep hij of zij zit door op de bijbehorende pictogram te klikken. Vervolgens word je doorgelinkt naar een pagina waar je uit verschillende rekenoefeningen kunt kiezen. Als je bijvoorbeeld voor keersommen kiest, kom je op een pagina met allerlei leuke spelletjes over keersommen. Zo kun je keersommen oefenen met kikker Max. Je moet zelf keersommen intypen met de uitkomst. Als het antwoord goed is, dan vertelt kikker Max je hoe knap je bent. Vervolgens geeft hij jou een keersom die je moet uitrekenen. En zo gaat het door. Maar je kunt ook bowlen! Je moet twee keer kegels omgooien. Als je eerst twee kegels omgooit en daarna drie, moet je vervolgens de som ‘2x3=’ oplossen. Je kunt ook gaan tanken. Bij elk goed antwoord op een som kun je een beetje benzine in het vervoermiddel doen. Bij een volle tank kan de auto of motor wegrijden. Er zijn ook wat meer abstracte spellen. Dus eigenlijk een beetje zoals de sommen die je vindt in de rekenboekjes op school. Wat ook prettig is, is dat je je kunt voorbereiden op de Cito-toets. Er zijn daar speciale oefeningen voor. Verder linkt deze website je ook wel eens door naar een andere website als je op een spelletje klikt. Sommige spelletjes werken helaas niet, omdat de link dan niet meer klopt. Sowieso doen sommige onderdelen het de ene keer wel en de andere keer is iets plotseling verdwenen. Ververs de pagina in dat geval.

Klokrekenen

Klokrekenen.nl is gericht op… ja de naam zegt het natuurlijk al: klok leren kijken. Deze website is niet gericht op online oefenen, maar je kunt hier mooie werkbladen maken en vervolgens uitprinten.
 1. Aan de linkerkant klik je de verschillende mogelijkheden aan die je wilt oefenen. Als je wilt dat je kind de hele en halve uren oefent, dan vink je die vakjes aan.
 2. Vervolgens kies je hoeveel klokken je op het werkblad wilt.
 3. Daarna kun je kiezen voor analoog of digitaal. Als je kiest voor analoog schrijft je kind het antwoord op in letters en cijfers. Bijvoorbeeld: 3 uur of drie uur. Als je kiest voor digitaal schrijft je kind het antwoord op in cijfers. Bijvoorbeeld: 15.00 of 03.00. De optie ‘leeg’ is hetzelfde als analoog.
klokrekenen Ook kun je andersom oefenen. Dan staat er onder de klok een tijdstip aangegeven en moet je kind de wijzers zelf in de klok tekenen. Als je dat wilt, dan kies je bij ‘weergave wijzers’ voor de optie ‘nee’. Verder is het mogelijk om de klokken een ander kleurtje te geven dan wit.
Tip: elke keer als je op ‘genereer klokken’ klikt, krijg je een ander werkblad met dezelfde gekozen instellingen. Zo kun je vele werkbladen van dezelfde oefening maken.

Tabletportaal

Dat is handig! Deze website staat vol met apps voor de telefoon of tablet. Je kunt kiezen uit 61 gratis apps voor Android, Windows, iPad of iPhone. Zo zijn er apps waarmee je verschillende aspecten van rekenen oefent. Dus bijvoorbeeld optellen, aftrekken en tafels in één. Er zijn ook apps die zich richten op één soort oefening. Aan de linkerkant van de website heb je weer de mogelijkheid om je voorkeuren aan te geven.
 1. Allereerst kies je het apparaat dat van toepassing is.
 2. Daarna kies je het soort rekenoefeningen.
 3. En onderaan de lijst stel je de juiste jaargroep in waarin je kind zit.
Overigens is het ook mogelijk om voor groep 8+ te kiezen, mocht je kind bovengemiddeld presteren in rekenen. tablet portaal

De websites met rekenoefeningen

Bovenstaande websites zijn erg leuk voor je kind om spelenderwijs te oefenen met rekenen. Sommige websites worden niet heel goed bijgehouden, waardoor ze niet altijd even goed werken. Maar als je hier doorheen kijkt, dan zijn er alsnog genoeg leuke spelletjes te doen!
Tip: Zoals je waarschijnlijk al hebt gemerkt is het navigeren op deze websites (helaas) vaak best ingewikkeld. Met name voor de wat jongere kinderen. Niet alle websites zijn geheel kindvriendelijk. Daarom is het makkelijker om zelf als ouder de oefeningen voor je kind in te stellen, zodat het spel gebruiksklaar is en je kind er meteen mee aan de slag kan. Of laat hem/haar erbij zitten, zodat hij/zij kan zien hoe je de verschillende voorkeuren instelt. Zo leert je kind ook meteen omgaan met internet!
Oefenmateriaal en -tips voor een specifieke groep bekijken en downloaden?
 • Rekenen groep 3
 • Rekenen groep 4
 • Rekenen groep 5
 • Rekenen groep 6
 • Rekenen groep 7
 • Rekenen groep 8
Een aantal voorbeeldsommen downloaden? Hieronder zijn redactiesommen groep 4 opgenomen: Download PDF rekenen rekenen oefenen gedicht
Hoe bereken je het gemiddelde?
...
Klok leren kijken: hoe je als ouder kunt helpen (+ PDF)
...
Getallenlijn maken: help je kind de sommen begrijpen (+ voorbeelden)
...
Splitsen groep 3 en groep 4: de beste tips + werkbladen (PDF)
...
Verbeter het automatiseren van rekenen met 10 minuten per dag
In dit artikel zal ik je uitleggen wat automatiseren is, hoe je kind dit leert...
Verhoudingen
https://vimeo.com/348120198 ...
Geldrekenen oefenen: wat leren kinderen over rekenen met geld?
Geldrekenen ofwel rekenen met geld is in onze maatschappij erg belangrijk....
Kommagetallen vermenigvuldigen, hoe doe je dat?
...
Maten omrekenen: een handig ezelsbruggetje
...
Tafels oefenen: uitleg en de beste oefentips
Het leren vermenigvuldigen is geen gemakkelijke klus. Veel kinderen hebben er...
Redactiesommen, hoe kun je als ouder je kind helpen?
Redactiesommen oftewel verhaaltjessommen, hoe kun je als ouder je kind daarbij...
Staartdeling uitleg: delen met behulp van de staartdeling of de hapmethode?
...
Cijferend vermenigvuldigen
Vermenigvuldigen kun je op een aantal verschillende manieren doen....
Minsommen
Vanaf groep 5 krijgt uw kind minsommen (aftrekken) met grotere getallen....
Optellen
Cijferend optellen is bezig aan een 'come back'. In de afgelopen jaren hebben...
Kommagetallen
...
3 Artikelen
Procenten berekenen: hoe doe je dat?
Hoe bereken je procenten? Om die vraag te kunnen beantwoorden zul je eerst...
3 Artikelen
Breuken oefenen: Uitleg, tips en leuke spelletjes!
Rekenen met breuken kan best lastig zijn. Tellers, noemers, breuken optellen en...
6 Artikelen