Ouders en school

We hebben een overzicht voor je gemaakt van alle zaken waar je als ouder met een kind op de basisschool mee te maken kunt krijgen.

Bekijk alle artikelen met als thema 'ouders en school'

Ben je op zoek naar antwoorden op vragen die je hebt over de basisschool? Bekijk hier alle informatie.

meisje maakt huiswerk

Kerndoelen in het basisonderwijs

Met kerndoelen worden in het basisonderwijs de hoofdlijnen aangegeven van een bepaald onderdeel van bijvoorbeeld rekenen of taal. Een kerndoel geeft aan waar het onderdeel over gaat en wat het belangrijkste daarbij is.
Bekijk artikel
Jongen is aan het leren in boek

Wat is een leerlijn?

In een leerlijn zijn de kerndoelen op een niveau dieper uitgewerkt. Waar de kerndoelen nog van algemene aard zijn en in tamelijk abstracte woorden zijn opgesteld, zien we in de leerlijn een duidelijke uitwerking per schooljaar.
Bekijk artikel
juf kinderen les

Wat is een plusklas?

Een plusklas is een klas waar hoogbegaafde kinderen van een school samen les krijgen. Net zoals laagbegaafde kinderen speciale onderwijsbegeleiding nodig hebben, geldt dit evengoed voor hoogbegaafde kinderen. In een plusklas houdt men dus rekening met hun specifieke onderwijsbehoeften.
Bekijk artikel