Ouders en school

We hebben een overzicht voor je gemaakt van alle zaken waar je als ouder met een kind op de basisschool mee te maken kunt krijgen.

Wat leren kinderen in groep 3

Wat leert mijn kind in groep 3?

De overgang van groep 2 naar groep 3 is een grote stap in de schoolcarrière van je kind. Als ouder ben je natuurlijk benieuwd of jouw kind in groep 3 mee kan komen en waar hij zich verder in gaat […]
Bekijk artikel
wanneer kleuter

Wanneer kleuter: het antwoord

Wanneer is je kind een kleuter? En hoe gaat dit op de basisschool met instromen? Vroeger lag de leeftijdsgrens op 1 oktober, tegenwoordig is deze verschoven naar januari. Dat betekent dat kinderen die 4 jaar worden in januari dus langer […]
Bekijk artikel
huiswerk basisschool

Huiswerk basisschool: zo help je je kind

Het is per school verschillend, maar een groot deel van de Nederlandse basisschoolkinderen krijgt vanaf groep vier het eerste huiswerk mee. En dan staat er als ouders je een uitdaging te wachten. Gelukkig kom je met de tips in dit […]
Bekijk artikel

Betrokkenheid ouders school

Als ouder wil je graag betrokken zijn bij de school van je kind. Je kind zit namelijk heel wat uren bij de leerkracht in de klas en kent je kind inmiddels aardig goed. Het is goed om betrokken te zijn als ouder want dat kan een grote meerwaarde opleveren:

Betrokkenheid ouders en school

Driehoek ouders school kind

Ook school heeft de plicht om jou als ouder te betrekken bij de school van je kind. Daarom organiseert de school regelmatig oudergesprekken of ouderavonden. Ook kun je als ouder deelnemen aan bijvoorbeeld de MR van de school of de ouderraad. Zo kun je rechtstreeks meedenken met de zaken waar school mee bezig is. De driehoek tussen ouders, school en kind is een belangrijk uitgangspunt.

Communicatie met ouders en school

De communicatie van school met ouders verloopt via verschillende kanalen. Zo kan de school ouders bijvoorbeeld informeren middels een nieuwsbrief, een website of een mailtje. Ook social media wordt steeds meer ingezet om te communiceren met ouders zoals Facebook of Instagram. Hoe de school de communicatie met ouders vormgeeft, bepaalt de school zelf.

Gescheiden ouders en school

Als je een gescheiden ouder bent, dan kan de communicatie met de school best een uitdaging zijn. Gelukkig gaat het in de meeste gevallen goed en communiceert de school met beide ouders tegelijkertijd. Ouders die hun taak als opvoeder van hun kind(eren) samen uitvoeren, komen ook meestal samen op de gesprekken op school. Ook kunnen ouders onderling afspreken dat er één contactpersoon is, die de andere ouder over schoolse zaken informeert.

Informatieplicht gescheiden ouders school

School heeft de verplichting om gescheiden ouders beiden te informeren over de ontwikkeling van hun kind en andere schoolse zaken. Tenminste, deze verplichting is er alleen als beide ouders het wettelijke gezag hebben. De wet maakt hierbij geen onderscheid tussen verzorgende ouders en niet-verzorgende ouders. School mag er ook niet vanuit gaan dat de ene ouder de andere ouder wel informeert. De informatie die in ieder geval verplicht is, is het verstrekken van de schoolgids, het uitnodigen op ouderavonden en oudergesprekken en het verzoeken om toestemming voor extra onderzoek of begeleiding. Ook mogen beide ouders met gezag altijd het dossier van hun kind inzien.

Soms komt het voor dat er maar één ouder het wettelijke gezag heeft. Deze ouder heeft geen recht om beslissingen te mogen nemen. De ouder heeft echter nog wel steeds het recht om geïnformeerd te mogen blijven. Denk hierbij aan de leerprestaties en het maken van schoolkeuzes. De school is niet verplicht om deze informatie uit zichzelf te verstrekken aan de ouder zonder gezag, behalve als de ouder hier zelf om vraagt.

Bekijk alle artikelen met als thema ‘ouders en school’

Ben je op zoek naar antwoorden op vragen die je hebt over de basisschool? Bekijk hier alle informatie.