Gaat je kind naar een huiswerkvrije school? Dan moet je dit blog lezen

Als je als ouder anderen vertelt dat je kind naar een huiswerkvrije school gaat, zullen ze je vast verbaasd aankijken. Bestaat dat, een huiswerkvrije school? Zeker, en in dit blog lees je er meer over.

Waarom überhaupt huiswerk meegeven aan je kind?

Om meteen een misverstand recht te zetten: het is niet zo dat een huiswerkvrije school een kind geen verwerkingsopdrachten laat maken. Maar deze opdrachten worden onder begeleiding van een docent of bevoegde leerkrachtassistent gemaakt.

Zo houden kinderen na schooltijd tijd over. Tijd die ze niet aan huiswerk besteden, maar aan sporten, vriendschappen of andere hobby’s. De grote hoeveelheden huiswerk die kinderen soms meekrijgen, leveren in de praktijk nogal wat problemen op.

Zo zijn er ouders die het lastig vinden hun kind te begeleiden bij het huiswerk. Niet verwonderlijk, menig rekensom in groep 8 vraagt ook van volwassenen echt even denkwerk. 

Daarbij is tegenwoordig een enorme groei te zien van bijlesbedrijven. De vraag is groot, waardoor de prijzen van deze bijlesdocenten de pan uit rijzen. En dit brengt weer ongelijkheid met zich mee. Laat dat nu precies zijn wat we in Nederland niet willen. We gaan met passend onderwijs juist voor gelijk onderwijs; ieder kind zou gelijke kansen moeten krijgen.

Huiswerk meegeven kun je dus zien als een vorm van ongelijkheid. Het ene kind zal thuis beter begeleid worden dan het andere kind. Ook is de vorm – meestal een tekst lezen en vragen beantwoorden of een dictee oefenen – niet gelijkwaardig. Het ene kind is immers praktisch ingesteld en moet veel ervaren wil het de stof begrijpen. Dat in tegenstelling tot zijn klasgenoot, die het meeste baat heeft bij het overlezen van de tekst en op die manier de stof tot zich neemt. 

Verder ziet het leven er tegenwoordig heel wat anders uit dan pakweg 20 jaar geleden. Kinderen hebben het nu bijvoorbeeld veel drukker. Ze zitten op meerdere sportclubs en vaak ook nog op een muziekvereniging of een club van de kerk of de wijk. 

Ouders werken nu ook vaak met zijn tweeën, waardoor de tijd om een goede huiswerkbegeleiding te geven minder is dan 20 jaar terug. Toen werkte in de meeste gevallen slechts 1 ouder buitenshuis. Ook op school wordt het ritme opgevoerd. Denk maar aan het continurooster, de vele activiteiten tijdens en na school, de tussenschoolse of naschoolse opvang… En dan komt daar ook nog huiswerk bij?!

Het is begrijpelijk dat veel kinderen dit als druk ervaren. En dat scholen proberen een oplossing te vinden. 1 van die oplossingen is de huiswerkvrije school. Geen huiswerk mee naar huis, wel de ruimte en verplichting om het huiswerk op school te maken.

waarom bestaan huiswerkvrije scholen

Oefening Rekenen Groep 2 (Gratis)

Oefenbladen Groep 3 Rekenen (Gratis)

Oefenbladen Groep 3 Spelling (Gratis)

Wie heeft huiswerk bedacht?

Huiswerk is bedacht door pedagoog Jan Geluk. Hij stelde in 1882 vast aan welke eisen huiswerk moest voldoen. Hij zag huiswerk als een middel voor kinderen om zich zelfstandig de stof eigen te maken. 

1 van de eisen die Jan Geluk stelde was dat huiswerk een verlengde van de les in de klas moest zijn. Enkel een samenvatting of dezelfde les werd dus niet gezien als volwaardig huiswerk. 

Maar waarom werd huiswerk rond 1882 ineens een verplichting? Dit kwam mede doordat er in deze periode ook nieuwe schoolvormen ontstonden. Je kunt het zien als een reorganisatie van het onderwijs. Er werd gekeken hoe leren en onderwijs effectiever konden. En voila, huiswerk en de eisen waren een feit.

Huiswerk maken heeft ook voordelen. Zo is je kind bezig met leren leren. Deze onderwijsterm staat voor hoe je slim je huiswerk en opdrachten plant of hoe je het maken van een boekverslag of presentatie aanpakt. Leren leren is een belangrijke vaardigheid. 1 die geoefend wordt door…? Inderdaad, het maken van huiswerk!

bedenker huiswerk

Hoe belangrijk is vrije tijd?

Vrije tijd is erg belangrijk. Tijd om te sporten, naar de jeugdclub te gaan of lekker met je handen bezig te zijn in de schuur. Vrije tijd is voor kinderen en volwassenen net zo belangrijk. Als kinderen leren op tijd pauzes te nemen, kan daarmee een opgebrand gevoel op latere leeftijd eerder voorkomen worden. Ze leren zichzelf aan om in de ruststand te komen en niet door te gaan.

Niet voor niets is vrije tijd opgenomen in de Kinderrechten. Om precies te zijn: artikel 31 gaat over het recht van vrije tijd. Zo staat er in artikel 31, lid 1 en 2 van de Kinderrechten het volgende:

‘Lid 1: De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op rust en vrije tijd, op deelneming aan spel en recreatieve bezigheden passend bij de leeftijd van het kind, en op vrije deelneming aan het culturele en artistieke leven.

Lid 2: De Staten die partij zijn, eerbiedigen het recht van het kind volledig deel te nemen aan het culturele en artistieke leven, bevorderen de verwezenlijking van dit recht, en stimuleren het bieden van passende en voor ieder gelijke kansen op culturele, artistieke en recreatieve bezigheden en vrijetijdsbesteding.’ (Kinderrechten artikel 31-lid 1 en 2)

Oftewel: kinderen hebben recht op vrije tijd, recht op het meedoen aan culturele of artistieke activiteiten en recht op spelen.

Behalve dat het zo in de wet staat, is het ook voor de gezondheid van kinderen nodig dat ze voldoende vrije tijd hebben. Net als volwassenen hebben kinderen de behoefte om de schooldag te verwerken. De batterij moet weer opgeladen worden. 

Zit jouw kind wel op een school die huiswerk meegeeft? Dan zal je kind daar waarschijnlijk niet direct na schooltijd mee beginnen. Eerst is er tijd om wat drinken en te eten, over de schooldag te praten of lekker op de trampoline te springen. Daarna komt het huiswerk. Er zijn ook gezinnen die het huiswerk naar het moment vlak voor of na het avondeten verplaatsen. Om juist de vrije tijd mogelijk te maken. 

Vrije tijd heeft nog een andere belangrijke functie. Je brengt meer tijd samen door. Je kind kan bijvoorbeeld met leeftijdsgenoten afspreken of juist thuis meer tijd doorbrengen met de rest van het gezin. Het zorgt voor verbinding en een sterke basis. 

vrije tijd op huiswerkvrije school

Huiswerkvrije scholen in Nederland

Huiswerkvrije scholen in Nederland zie je steeds meer in het voortgezet onderwijs. Denk aan vmbo-, mbo- en hbo-scholen die dit hun leerlingen aanbieden.

Een voorbeeld van een huiswerkvrije school is Portus Juliana, een vmbo-school waar zowel de theoretische als gemengde leerweg gevolgd kan worden. Al jarenlang biedt deze school geen (t)huiswerk aan. Dezelfde school mag zich sinds 2012 excellent noemen. Wat is nu het geheim? 1 van de ingrediënten hiervoor zal de professionele leerlingbegeleiding zijn die de school biedt. Huiswerk op school zal namelijk pas volledig slagen als er bevlogen en professionele docenten zijn om de leerling te helpen.

In het basisonderwijs zijn er nog geen huiswerkvrije scholen. Wel is er een trend gaande dat steeds meer scholen kinderen door middel van een portfolio willen laten leren. Docenten voeren een kindgesprek en begeleiden de leerling op die manier naar het behalen van het diploma.

Ben jij als ouder voor of tegen huiswerk na schooltijd?

Ook interessant:

Mirjam de Stigter, BEd

Mirjam heeft 13 jaar onderwijservaring in het basisonderwijs. Zo heeft ze ruim 8 jaar gewerkt in het fase onderwijs en draaide ze daar ieder half jaar fase 4/5 (2e half jaar groep 2 en 1e half jaar groep 3) of fase 5/6. ( 1e en 2e helft groep 3).

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *