Wat kost de basisschool?

Kost de basisschool eigenlijk geld?’ vroeg mijn man toen onze oudste bijna naar school ging. ‘Nee, alleen vrijwillige ouderbijdrage en voor schoolreisjes betaal je extra’, antwoordde ik. Toch? Ik begon te twijfelen. Reden genoeg om het eens goed uit te zoeken.

Geen basisschool kosten, of toch wel?

Want hoe zit het eigenlijk? Zijn er echt geen basisschool kosten? Op de site van de Rijksoverheid staat dat er geen lesgeld voor de basisschool in rekening wordt gebracht bij ouders. Het kan zo zijn dat een school wel een vrijwillige bijdrage vraagt voor extra activiteiten.

De hoogte hiervan kan per school verschillen. De bedragen lopen flink uiteen. Er zijn bedragen bekend van € 15 euro per kind, maar ook van € 600! Ben je het niet eens met de hoogte van dit bedrag? Dan is er de optie om met de ouders van de medezeggenschapsraad (MR) contact op te nemen. Zij moeten immers instemmen met de hoogte van het bedrag.

Een andere optie is dat je de vrijwillige bijdrage niet betaalt. Scholen mogen ouders niet verplichten deze te betalen. 

Vrijwillige ouderbijdrage: zo werkt dat

Als de school het bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage heeft vastgesteld, ontvang je hierover bericht. Dit kan via de Parro app of via Schoolkassa zijn. Sommige scholen informeren ouders per mail of nieuwsbrief over dit bedrag. Zij verzoeken dan dit bedrag over te maken.

Scholen mogen ouders niet verplichten om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Als je dit bedrag niet kunt of wilt betalen, mag een school je kind ook niet weigeren om deel te nemen aan schoolactiviteiten en schoolreisjes. Dus of er thuis nu wel of geen geld is om de activiteiten te bekostigen, je kind mag altijd mee.  

In de schoolgids staan de bedragen van de vrijwillige ouderbijdrage altijd vermeld. Daar staat dan bij waar het geld aan uitgegeven wordt. 

uitsluiting door vrijwillige ouderbijdrage

Hoogte vrijwillige ouderbijdrage basisschool kosten

Stel dat er verschillende basisscholen zijn in de buurt van jullie huis. Hoe kies je dan de juiste basisschool voor jouw kind? Er zijn ouders die de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage meenemen in hun keuze voor een school. 

Onderzoek van RTL toont aan dat de hoogte van de ouderbijdrage van een paar tientjes tot een bedrag van € 600 loopt. Gelukkig heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wet die zorgt dat de betaling van dit bedrag ook echt vrijwillig is.

Lees ook:

Oefening Rekenen Groep 2 (Gratis)

Oefenbladen Groep 3 Rekenen (Gratis)

Oefenbladen Groep 3 Spelling (Gratis)

Vrijwillige ouderbijdrage niet betaald

De vrijwillige bijdrage gaat namelijk niet alleen om de schoolreis of een leuk uitje. Hij kan ook besteed worden aan de aanschaf van een device zoals een laptop of juist aan bijles. 

Een artikel in het AD beschrijft hoe een basisschool in Wassenaar, de Kievietschool, tot 1 van de duurste scholen van Nederland werd gerekend. Ouders moesten daar een bedrag van €1450 neertellen.

Door de wet die inmiddels aangenomen is, mag een school geen onderscheid meer maken in het geven van goede lesbegeleiding, een schoolreis, Sinterklaasfeest of andere activiteit. Al deze zaken moeten voor alle kinderen toegankelijk zijn; of de vrijwillige ouderbijdrage nu betaald is of niet.

vrijwillige ouderbijdrage nooit verplicht

Kosten buitenschoolse opvang (BSO)

Wat wel voor eigen rekening komt van ouders, zijn de kosten voor de buitenschoolse opvang (BSO). Dit zijn de kosten voor de opvang die een kind voor en na schooltijd krijgt.

Je kunt hiervoor als werkende ouders een toeslag krijgen via de Belastingdienst. In de praktijk krijgen ouders met een modaal inkomen 75% van de gemaakte kosten terug. 

Het maximum hiervoor hangt af van het uurbedrag wat de BSO hanteert. Zo hanteert de Belastingdienst een maximumprijs. In 2022 is dit € 8,50. Een BSO met een uurtarief van € 9,50 zit dus €1,00 boven het bedrag dat de Belastingdienst vergoedt. Deze euro komt dan voor de rekening van ouders. 

De BSO waar je kind bij zit, kan ook een berekening maken van de prijs. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen de bruto kosten (het bedrag wat in rekening gebracht wordt), de toeslag (het bedrag dat je van de Belastingdienst terugkrijgt) en de netto kosten (het echte bedrag dat je moet betalen).

Kosten tussenschoolse opvang (TSO)

De kosten voor de tussenschoolse opvang zijn ook voor ouders. Scholen berekenen die kosten op verschillende manieren. Zo zijn er scholen die werken met een strippenkaart. Per keer dat je kind er eet, kost het je bijvoorbeeld € 1,50. De school mag bepalen hoe hoog het bedrag is. De medezeggenschapsraad moet met de hoogte van dit bedrag instemmen.

De kosten voor de TSO zijn meestal maximaal enkele euro’s per keer. Je ontvangt hiervoor geen toeslag via de Belastingdienst. De volledige kosten zijn dus voor jou.

Basisschool: bijna gratis, maar niet helemaal

Je ziet het: je kind op de basisschool hoeft je weinig te kosten. Maar helemaal gratis is het (in de meeste gevallen) niet. Er wordt van je verwacht dat je de vrijwillige ouderbijdrage betaalt als je dat kan. En maak je daarnaast gebruik van BSO of TSO? Dan betaal je daarvoor nog extra. Een groot deel van de kosten voor de BSO krijg je echter wel terug van de Belastingdienst.

Gelukkig hebben alle kinderen in Nederland op deze manier de kans om goed onderwijs te krijgen.

Bronnen:

  • www.rijksoverheid.nl
  • www.ad.nl

Mirjam de Stigter, BEd

Mirjam heeft 13 jaar onderwijservaring in het basisonderwijs. Zo heeft ze ruim 8 jaar gewerkt in het fase onderwijs en draaide ze daar ieder half jaar fase 4/5 (2e half jaar groep 2 en 1e half jaar groep 3) of fase 5/6. ( 1e en 2e helft groep 3).

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *