Wat leert mijn kind in groep 4? Met gratis videolessen en oefenbladen!

Wat leert je kind in groep 4? En hoe kun jij jouw kind ondersteunen? Bekijk alle tips en uitleg en download de gratis oefenbladen.

Nu je kind in groep 4 zit, vraag je je misschien af wat het daar voor nieuwe dingen leert. We kunnen je vertellen dat jouw kind dit jaar zeker niet stil zit! Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste leerdoelen in groep 4.

Gratis Oefenbladen groep 4

Download de gratis oefenbladen voor groep 4 (PDF).

Oefenbladen Rekenen Groep 4 (Gratis)

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 4 (Gratis)

Oefenbladen Spelling Groep 4 (Gratis)

Oefenbladen Klokkijken Groep 4/5 (Gratis)

Video's met uitleg en leuke spelletjes

Bekijk de video’s. Abonneer je ook op ons Youtube-kanaal zodat je geen enkele video mist.

taal groep 4

Taal oefenen in groep 4? Zo help jij je kind

In groep 4 van de basisschool besteedt de leerkracht de meeste tijd in de week aan leesonderwijs. Daarnaast is taal het belangrijkste vak, wat totaal zo’n vijf uur per week op het rooster staat. Onder taal vallen de onderdelen taalbeschouwing, […]
Bekijk artikel
woordenschat groep 4

Woordenschat groep 4

In groep 4 zal het leesniveau van je kind zich in snel tempo ontwikkelen. De woorden en zinnen worden langer. Een grote woordenschat draagt bij aan het vlot technisch lezen. Belangrijk dus om hier op in te steken, ook thuis. […]
Bekijk artikel
woorden met au of ou spelling groep 4

Woorden met au of ou

Op de basisschool leert jouw kind lezen in groep 3. Naast lezen, zijn spelling en woordenschat belangrijke onderdelen van het vak taal. In dit artikel gaan we dieper in op het vak spelling, in het bijzonder op woorden met ‘au’ […]
Bekijk artikel
verkleinwoorden

Verkleinwoorden gebruiken doe je zo

In elk leerjaar van de basisschool krijgt je kind het vak spelling. De lessen in spelling zijn ingedeeld naar de bestaande spellingcategorieën. Een voorbeeld van een categorie is verkleinwoorden. Een ander voorbeeld is woorden die eindigen op –oor, -eer en […]
Bekijk artikel

Producten

Wat leert mijn kind in groep 4?

Het is hard werken in groep 4. De basis die in groep 3 is gelegd, breidt je kind met grote sprongen uit.

Taal

Dit jaar besteedt de leerkracht heel veel tijd aan taal. In groep 3 heeft je kind leren lezen en schrijven. In groep 4 borduurt de leerkracht voort op deze kennis. 

Schrijven

Qua schrijven herhaalt je kind in groep 4 wat het in groep 3 geleerd heeft. Een goed handschrift ontwikkelen heeft tijd nodig. Daarom blijft je kind ook dit jaar stoeien met alle letters. 

Nieuw dit jaar zijn de hoofdletters. Die heeft je kind in groep 3 wel leren lezen, maar nog niet leren schrijven. Daar komt nu dus verandering in. 

Technisch lezen

Vorig jaar stond het leesonderwijs van je kind vooral in het teken van technisch lezen. Met andere woorden: je kind leerde in groep 3 hoe het simpele woorden en zinnen moest uitspreken. 

Uiteraard ontwikkelt je kind zijn technische leesvaardigheid in groep 4 verder door. Nieuw zijn samenstellingen (zoals voet-bal) en voor- en achtervoegsels, zoals ge-, ver-, –ig en –lijk. Bovendien verwacht de leerkracht een hoger leestempo van je kind.

Daarnaast worden de woorden langer en moeilijker. Woorden met 2 of 3 lettergrepen zijn geen uitzondering meer. 

Begrijpend lezen

Naast technisch lezen maakt je kind in groep 4 een start met begrijpend lezen. Daarbij gaat het erom dat je kind snapt wat het leest. Je kind leert verbanden leggen tussen zinnen en delen van zinnen. 

Bij begrijpend lezen in groep 4 ligt de nadruk echt nog op de basis. Je kind leert bijvoorbeeld dat er verschillende soorten teksten zijn. Ook het onderwerp van de tekst krijgt aandacht. 

Voor begrijpend lezen leren kinderen in groep 4 allerlei leesstrategieën aan. Zo activeert de leerkracht samen met je kind bijvoorbeeld de voorkennis. Wat weet je kind al over het onderwerp van de tekst? Met behulp van die geactiveerde voorkennis begrijpt en onthoudt je kind de inhoud van de tekst veel makkelijker. 

Ook leert je kind hoe het een simpele tekst kan samenvatten in eigen woorden. 

In dit artikel over begrijpend lezen in groep 4 vind je nog veel meer informatie.

Spelling

In groep 3 lag de nadruk bij spelling nog op klankzuivere woorden: je schrijft het woord zoals je het hoort. Denk daarbij aan woorden als vis, maan en trap.

In groep 4 komen voor het eerst woorden aan bod die niet klankzuiver zijn. Deze woorden spreek je dus anders uit dan dat je ze spelt. Voorbeelden daarvan zijn haai (in plaats van haaj) en lopen (in plaats van loopen). 

Verder komt je kind in aanraking met nieuwe spellingcategorieën. Een aantal voorbeelden:

Wil je precies weten met welke spellingcategorieën je kind te maken krijgt? Lees dan ons artikel over spelling in groep 4. 

Rekenen

Ook bij rekenen krijgt je kind in groep 4 met veel nieuwe onderdelen te maken. De belangrijkste zijn de tafels en de verhaaltjessommen (ook wel redactiesommen genoemd). 

De leerkracht biedt heel vaak de tafels van 1 tot en met 10 aan. Dat doet hij, omdat je kind deze tafels moet automatiseren. Dat betekent dat je kind zonder lang nadenken de uitkomsten moet kunnen noemen. De tafels vormen namelijk een belangrijke basis voor de lastigere rekensommen in de hogere jaren. 

Ook optellen en aftrekken worden wat lastiger dan in groep 3. Waar de sommen vorig jaar nog tot 10 gingen, komen nu de getallen tot 100 aan bod.

Daarnaast legt je kind de basis voor deelsommen. Dat gebeurt nog spelenderwijs, met simpele stappen als ‘de helft van 10 is …’.

Verder is het automatiseren van de sommen tot 20 een belangrijk onderdeel van rekenen in groep 4.

 

Andere onderdelen van rekenen

Natuurlijk kent rekenen ontzettend veel verschillende onderdelen. In groep 4 komt je kind onder andere met de volgende leerpunten in aanraking:

Let op: iedere school gebruikt zijn eigen methode en volgorde. Dat betekent dat jouw kind in groep 4 misschien andere dingen leert dan een vriendje of vriendinnetje op een andere school.

Ga direct naar het uitgebreide overzicht van rekenen in groep 4. 

Oriëntatie op jezelf en de wereld

In groep 4 is je kind niet alleen met rekenen en taal bezig. Het leert ook zichzelf en de wereld om zich heen kennen. Dat gebeurt in de lessen die vallen onder de noemer ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’. 

Dit brede vak is ingedeeld in 4 onderdelen:

Deze onderdelen komen meestal terug in themaweken en projecten. De leerkracht gaat nog niet heel diep in op de inhoud, maar bereidt je kind met deze projecten voor op de lessen in de hogere jaren. 

Je kind maakt bijvoorbeeld kennis met onderwerpen als het menselijk lichaam, de indeling van de dierenwereld, kaarten van Nederland en Europa, feesten en gebruiken, de middeleeuwen en de Tweede Wereldoorlog. 

Ook muziek, handvaardigheid en beweging (gymnastiek) staan op het programma in groep 4. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je kind alleen maar met z’n neus in de boeken zit. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Natuurlijk staat de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind in groep 4 ook niet stil. Sterker nog, rond deze leeftijd ontwikkelt je kind steeds meer zijn eigen identiteit. Daarnaast ontstaan verantwoordelijkheidsgevoel en plichtsbesef in deze fase. 

Al met al is groep 4 een jaar waarin je kind grote sprongen maakt. Zowel  op leergebied als op sociaal-emotioneel gebied. Laat je kind zijn eigen weg vinden, maar help het als dat nodig is. Op die manier krijgt je kind echt de kans om optimaal te groeien.

Meer groep 4? Lees ook deze artikelen: