Schooljaar 2023-2024: Wat staat je kind te wachten?

Als jouw kind 4 jaar wordt, mag hij voor het eerst naar de basisschool. In de jaren die volgen, leert jouw kind heel wat op de basisschool. In dit artikel vertellen we als ouder jou wat jouw kind, ook dit schooljaar 2023-2024, in elk leerjaar kan verwachten.

Op vierjarige leeftijd is een kind in Nederland nog niet leerplichtig. Je kunt er dan ook voor kiezen jouw kind halve dagen naar school te brengen. Belangrijk is wel dat je kind alvast went aan het ritme van naar school gaan.

De basisschool is niet alleen bedoeld om te leren lezen, schrijven en rekenen. Ook sociale vaardigheden nemen een belangrijke plaats in in het onderwijs. Denk hierbij aan: samenwerken, samen spelen, ruzies oplossen, zorgen voor je schoolspullen en elkaar helpen.

Voor het eerst naar school gaan is een spannende stap. Ook als je al op de basisschool zit en na de zomervakantie naar de volgende groep gaat. Een nieuw schooljaar is altijd weer even opstarten en wennen aan de nieuwe juf of meester.

De meeste basisscholen houden een informatieavond voor ouders aan het begin van ieder schooljaar. Op die avond hoor jij als ouder alvast wat jouw kind gaat leren dat schooljaar en welke activiteiten gepland staan.

leerstof schooljaar 2023 2024

Groep 1: dit staat jouw kind in groep 1 te wachten

Jouw kind is nu een kleuter en gaat voor het eerst naar de basisschool. Jouw kind komt in groep 1. In het begin gaat het vooral om wennen aan school: in de kring zitten, samen spelen, luisteren en de regels leren. Jouw kind leert daarnaast spelenderwijs tellen, tijdsbesef en verbanden leggen via liedjes, versjes en rijmpjes. Het is verstandig deze spelletjes ook thuis met enige regelmaat te doen.

Groep 2: dit staat jouw kind in groep 2 te wachten

In groep 2 is jouw kind oudste kleuter en al enigszins gewend aan school. In groep 2 wordt toegewerkt naar groep 3, waar leren lezen een belangrijke plaats inneemt. Dat betekent dat jouw kind in groep 2 gaat leren tellen tot 20, letters en klanken leert herkennen en woordjes leert hakken en plakken op gehoor. Daarnaast zijn de dagen van de week, de kleuren en rijmen onderdeel van het lesprogramma. Oefen er ook thuis maar eens mee.

Oefening Rekenen Groep 2 (Gratis)

Groep 3: dit staat jouw kind in groep 3 te wachten

In groep 3 draait alles om het leren lezen. Letters aan elkaar plakken tot woorden, klanken herkennen en uitspreken, woorden hakken en plakken. De hele dag aan een tafeltje zitten is nieuw, evenals vakken als rekenen, spelling, taal, schrijven en lezen. Bij rekenen komt tellen tot 20, plus, min, splitsen en halveren aan bod. De eerste toetsen worden afgenomen, waarvoor je thuis kunt oefenen. Belangrijk is thuis te blijven voorlezen, zodat je kind leesplezier ontwikkelt.

Oefenbladen Groep 3 Rekenen (Gratis)

Oefenbladen Groep 3 Spelling (Gratis)

Groep 4: dit staat jouw kind in groep 4 te wachten

Wanneer jouw kind in groep 4 zit, blijft lezen het belangrijkste vak. Het beslaat nog een groot deel van het rooster. Ook het vak begrijpend lezen komt er nu bij. Korte teksten met vragen erbij om te oefenen met tekstbegrip. Ook woordenschat en spelling zijn belangrijk. Probeer ook thuis regelmatig te oefenen met woordenschat via spelletjes of op papier. Bij rekenen gaat het vooral om automatiseren. Denk hierbij aan de tafels en het klok kijken.

Oefenbladen Rekenen Groep 4 (Gratis)

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 4 (Gratis)

Groep 5: dit staat jouw kind in groep 5 te wachten

In de middenbouw van de basisschool komt het vak wereldoriƫntatie er op het rooster bij. Bij aardrijkskunde, natuur en geschiedenis leert jouw kind van alles over de wereld om hem heen. In groep 5 krijgt jouw kind ook te maken met opdrachten die hij thuis moet doen, zoals het maken van een boekverslag. Bij rekenen blijven de tafels en klok kijken erg belangrijk. Begrijpend lezen neemt een grotere plaats is. Als ouder kun jij bij dit vak helpen door de woordenschat van jouw kind te vergroten.

Oefenbladen Klokkijken Groep 4/5 (Gratis)

Oefenbladen Rekenen Groep 5 (Gratis)

Groep 6: dit staat jouw kind in groep 6 te wachten

Jouw kind zit inmiddels in de bovenbouw en bouwt voort op al het geleerde in de middenbouw. Het vak lezen komt wat minder vaak voor het rooster en maakt plaats voor vakken als topografie, verkeer en Engels. De meeste scholen beginnen met huiswerk geven in groep 6. Het is fijn voor jouw kind als jij als ouder kunt helpen met bijvoorbeeld overhoren of het voorbereiden van een spreekbeurt. Bij rekenen begint de leerkracht met het aanleren van breuken. Ook moeilijke deelsommen komen aan bod.

Oefenbladen Rekenen Groep 6 (Gratis)

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 6 (Gratis)

Groep 7: dit staat jouw kind in groep 7 te wachten

Groep 7 is een belangrijk jaar. Je kind krijgt veel nieuwe leerstof aangeboden. Op het gebied van taal is dat bijvoorbeeld ontleden en werkwoordspelling. Bij rekenen moet je denken aan moeilijke breuken, procenten, kommagetallen en inhoudsmaten, zoals kubieke meter. Vele scholen doen in dit jaar mee met het verkeersexamen. Bovendien krijgt jouw kind waarschijnlijk aan het eind van het schooljaar al een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs.

Oefenbladen Cito/IEP-toets Groep 7 (Gratis)

Oefenbladen Rekenen Groep 7 (Gratis)

Groep 8: dit staat jouw kind in groep 8 te wachten

Het einde van de basisschool is in zicht. Groep 8 is een jaar waarin nog hard wordt gewerkt. Dezelfde vakken als in groep 7 staan op het rooster. Jouw kind zal dit jaar waarschijnlijk iedere week huiswerk hebben als voorbereiding op de brugklas. Daarnaast is het een jaar van leuke activiteiten, zoals een schoolkamp en een afscheidsmusical. Eerst nog even hard werken naar de eindtoets toe. Deze eindtoets heet sinds dit schooljaar doorstroomtoets. De overstap naar de brugklas is voor veel kinderen toch nog best groot. Het is belangrijk om jouw kind hier goed in te begeleiden.

Werkbladen Werkwoordspelling Groep 7/8 (Gratis)

Oefenbladen Doorstroomtoets Groep 8 (Gratis)

Natasja de Vrind, BEd

Natasja de Vrind is ruim 24 jaar leerkracht in de bovenbouw van het basisonderwijs. Naast het behalen van haar opleiding tot intern begeleider, hield ze zich bezig met een expertgroep voor rekenen en werkte ze op de PABO, waar ze stagiaires begeleidde. De laatste jaren staat ze parttime voor de groep en houdt ze zich daarnaast vooral bezig met haar andere passie: schrijven.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *