Natasja de Vrind, BEd

Natasja de Vrind is ruim 24 jaar leerkracht in de bovenbouw van het basisonderwijs. Naast het behalen van haar opleiding tot intern begeleider, hield ze zich bezig met een expertgroep voor rekenen en werkte ze op de PABO, waar ze stagiaires begeleidde. De laatste jaren staat ze parttime voor de groep en houdt ze zich daarnaast vooral bezig met haar andere passie: schrijven.

Natasja de Vrind is ruim 24 jaar leerkracht in de bovenbouw van het basisonderwijs. Naast het behalen van haar opleiding tot intern begeleider, hield ze zich bezig met een expertgroep voor rekenen en werkte ze op de PABO waar ze stagiaires begeleidde. De laatste jaren staat ze parttime voor de groep en houdt ze zich daarnaast vooral bezig met een ander passie: schrijven.

Tijdens haar onderwijscarrière is ze naast leerkracht ook actief binnen andere takken van het onderwijs. Zo werkte ze als stagebegeleider op de PABO in Leiden, waar ze stagiaires coachte en begeleidde.

Drie jaar lang was Natasja trekker van de netwerkgroep rekenen binnen haar stichting, waar ze bijeenkomsten voor rekencoördinatoren organiseerde over diverse onderwerpen binnen het rekenonderwijs.

In 2018 begon zij met schrijven voor de website Indebuurt Delft, waar ze artikelen schreef over het onderwijs. De smaak te pakken gekregen, volgde ze bij de universiteit van Leiden de opleidingen journalistiek schrijven en columns schrijven.

In 2021 begon ze haar eigen bedrijf Wattes? en ging als freelance schrijver aan de slag. Naast columns en artikelen, schrijft ze boekrecensies van kinderboeken en vakliteratuur voor onderwijsvakbladen.

 

Levensmotto: Het antwoord is verbinden, meerwaarde creëren voor andere mensen.

Laatste artikelen van Natasja

dictee groep 7

Dictee Groep 7

Op de basisschool neemt het vak spelling een belangrijke plaats in. Om te controleren of jouw kind de spellingregels beheerst, neem de leerkracht op de basisschool regelmatig een dictee af. In dit artikel gaan we verder in op het dictee […]
Bekijk artikel
woordenschat groep 7

Woordenschat groep 7

Op de basisschool leert jouw kind lezen vanaf groep 3. Naast lezen, zijn spelling en woordenschat belangrijke onderdelen van het vak taal. In dit artikel gaan we verder in op het vak woordenschat groep 7.
Bekijk artikel
cito toets oefenen

Cito-toets oefenen: zo help jij je kind

De basisschool gebruikt genormeerde toetsen om de ontwikkeling van jouw kind te volgen. Deze toetsen bij elkaar noemen we het leerlingvolgsysteem. In dit blog gaan we het hebben over cito-toetsen oefenen en hoe jij jouw kind daarbij kan helpen.
Bekijk artikel
woordenschat groep 5

Woordenschat groep 5

Op de basisschool leert jouw kind lezen vanaf groep 3. Naast lezen, zijn spelling en woordenschat belangrijke onderdelen van het vak taal. In dit artikel gaan we verder in op het vak woordenschat groep 5.
Bekijk artikel
woorden met au of ou spelling groep 4

Woorden met au of ou

Op de basisschool leert jouw kind lezen in groep 3. Naast lezen, zijn spelling en woordenschat belangrijke onderdelen van het vak taal. In dit artikel gaan we dieper in op het vak spelling, in het bijzonder op woorden met ‘au’ […]
Bekijk artikel