Wat is de IEP Doorstroomtoets?

De IEP Doorstroomtoets is een doorstroomtoets die eind groep 8 wordt afgenomen. De uitkomst is een richtlijn die (mede) het niveau bepaalt voor het voortgezet onderwijs. De toets is een alternatief voor de Leerling in beeld (Cito-)doorstroomtoets en de Route 8 doorstroomtoets.

Iedere school is vrij om zelf een doorstroomtoets te kiezen. Zo kunnen scholen een toets kiezen die het beste bij de visie van de school past.

Bekijk ook:

Download de Oefenbladen Doorstroomtoets groep 8 (gratis)

Oefenbladen Doorstroomtoets Groep 8 (Gratis)

IEP-toets groep 8 in het kort

De IEP Doorstroomtoets is samengesteld door Bureau ICE. IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair Onderwijs. Deze IEP-toets is goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

De IEP-toets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. Met de uitkomsten kan de leerkracht zien waar je kind staat in diens ontwikkeling. Dit gebeurt niet door de prestaties van je kind te vergelijken met die van andere leerlingen. In plaats daarvan meet IEP de prestaties langs een onafhankelijke meetlat.

Zo wordt op een eerlijke manier de persoonlijke ontwikkeling van je kind in kaart gebracht. Ook wordt duidelijk welk referentieniveau (1F, 2F en 1S) je kind beheerst.

Wat meet de IEP toets uitleg

Hoe ziet de IEP-toets eruit?

De IEP Doorstroomtoets meet dus de basisvaardigheden van:

 • taalverzorging: spelling niet-werkwoorden, spelling werkwoorden, leestekens
 • lezen: techniek en woordenschat, begrijpen, interpreteren, samenvatten, opzoeken
 • rekenen: getallen, verhoudingen, verbanden, meten en meetkunde

De IEP Doorstroomtoets is zowel digitaal als op papier beschikbaar. De school bepaalt welke variant jouw kind voor zich krijgt. De digitale toets is adaptief. Dat betekent dat de moeilijkheidsgraad van de vragen zich automatisch aanpast aan het niveau van je kind. De papieren versie heeft dat voordeel niet, maar voor sommige kinderen werkt lezen van papier nu eenmaal beter dan lezen van een beeldscherm.

De mensen van Bureau ICE vinden het belangrijk dat de IEP Doorstroomtoets er aantrekkelijk uitziet voor kinderen. Ze willen namelijk dat kinderen een positieve toetservaring opdoen. Dat willen ze bereiken met toetsvragen en teksten die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen in die leeftijd. Zowel de papieren als de digitale versie is overzichtelijk en de lay-out is aantrekkelijk gemaakt.

De school kan voorbeeldboekjes bestellen van de IEP Doorstroomtoets. Die zijn niet zozeer bedoeld om inhoudelijk mee te oefenen. Wel kunnen kinderen door gebruik van deze oefenboekjes vertrouwd raken met de inhoud, de vraagstelling en de lay-out. Bureau ICE geeft aan dat het niet nodig is om specifiek te oefenen voor de IEP Doorstroomtoets. Wel ziet de organisatie in dat het prettig kan zijn om kinderen vertrouwd te laten raken met de toetsboekjes.

Andere kenmerken van de IEP Doorstroomtoets

Als je de IEP doorstroomtoets bekijkt, vallen een paar dingen op:

 • Geen regelnummers voor de teksten
  Bureau ICE gaat ervan uit dat in het dagelijks leven ook geen regelnummers bij leesteksten staan. Daarom staan in de toetsboekjes ook geen regelnummers.
 • Groene arceringen
  Er wordt gebruik gemaakt van groene arceringen in teksten, zodat de kinderen niet onnodig veel tijd kwijt zijn met het opzoeken van een belangrijk woord in de tekst.
 • Enkele vragen per tekst
  In de IEP doorstroomtoets staan geen lappen tekst met een enorme hoeveelheid vragen. In plaats daarvan vind je er korte teksten met maar een paar vragen.
 • Open en gesloten vragen
  Doordat er ook open vragen in het toetsboekje staan, krijgen kinderen de ruimte om een eigen invulling te geven aan hun antwoorden.
 • De vragen lopen op van makkelijk naar moeilijk
  Hierdoor ervaart elke leerling succesmomenten.
 • De kinderen kunnen in het toetsboekje zelf het antwoord schrijven
  Bij andere toetsleveranciers zie je vaak dat de kinderen het antwoord op een apart vel papier moeten schrijven.
 • Tekst en vragen staan naast elkaar
  Het voordeel hiervan is dat kinderen niet steeds hoeven te bladeren tussen de tekst en de vragen.
 • Behalve redactiesommen staan er ook kale sommen in het toetsboekje
  Taal is bij deze sommen nooit een struikelblok voor kinderen.
 • Bij rekenen is taal geen struikelblok
  Ook in de redactiesommen is rekening gehouden met het niveau van de gebruikte taal.
 • Er is standaard rekening gehouden met kinderen die speciale ondersteuning nodig hebben
  De keuze van het lettertype en de opmaak van het papieren boekje zijn aangepast naar deze behoeften. Daarnaast kunnene scholen diverse speciale versies bestellen:

  – een vergrote versie
  – een zwart-wit versie
  – audio-ondersteuning

Wanneer wordt de IEP doorstroomtoets afgenomen?

In 2025 wordt de papieren IEP-toets (of IEP Doorstroomtoets) afgenomen op dinsdag 4 en woensdag 5 februari. Als de hele klas de digitale toets maakt, is er iets meer vrijheid. De leerkracht moet de toets dan afnemen tussen 27 januari en 14 februari. De afname van de IEP-toets neemt 2 ochtenden beslag.

Toetsing IEP toets

Het onderwijs streeft naar maximaal schoolsucces voor elk kind en naar persoonlijke groei. Bureau ICE vindt dan ook dat bij toetsing de volgende vragen centraal moeten staan:

 • Waar staat de leerling nu?
 • Waar is hij naar op weg?
 • Hoe kunnen we hem helpen zich optimaal te blijven ontwikkelen?

Twee soorten toetsen

Er zijn 2 soorten IEP-toetsen:

 • de toetsen van het leerlingvolgsysteem
 • de doorstroomtoets

Bij het samenstellen van beide typen toetsen wil Bureau ICE zowel qua vormgeving als inhoud zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van de kinderen aansluiten.

Aanbieding!
 1. Valerie

  Superfijne oefeningen! Duidelijk voor de kinderen

Oefenboeken Doorstroomtoets Groep 8 deel 1 + deel 2

Original price was: 54,00.Current price is: 39,95.

Op voorraad

Oefenboek Doorstroomtoets Groep 8 deel 1

Het Oefenboek Doorstroomtoets Deel 1 bereidt je kind voor op de belangrijke Doorstroomtoets Groep 8. Alle onderdelen van taal en rekenen staan in het boek, zodat je kind goed voorbereid de toets kan maken.

Een goede voorbereiding kan zorgen voor een beter toetsresultaat en een schooladvies dat echt bij jouw kind past

Op voorraad

Oefenboek Doorstroomtoets Groep 8 deel 2

Het Oefenboek Doorstroomtoets Deel 2* bereidt je kind voor op de belangrijke Doorstroomtoets Groep 8. Alle onderdelen van taal en rekenen staan in het boek, zodat je kind goed voorbereid de toets kan maken.

Een goede voorbereiding kan zorgen voor een beter toetsresultaat en een schooladvies dat echt bij jouw kind past!

* Dit oefenboek is een vervolg op het Oefenboek Doorstroomtoets Deel 1.

Selecteer het aantal

Inhoud, indeling en vormgeving van de IEP Doorstroomtoets

Bij de IEP Doorstroomtoets worden ook open vragen gesteld. Door ook open vragen te stellen, waarin de leerling dus zelf het antwoord moet formuleren, krijgt de toets meer waarde. Aan de uitslag kan beter afgelezen worden waar een kind echt staat. Bovendien krijgt het kind zo de ruimte om zelf na te denken en te kiezen welke kant het antwoord op gaat.

De IEP doorstroomtoets is zo ingedeeld dat de leerling zo min mogelijk hoeft te zoeken naar wat er verwacht wordt. De te lezen tekst staat bijvoorbeeld op de ene pagina en de vragen en eventuele antwoordmogelijkheden op de pagina ernaast. Het kind kan daardoor in 1 oogopslag zien wat er moet gebeuren. Dit geeft rust en zo kan het kind zich beter concentreren op de vragen.

Leerlingen vinden het over het algemeen leuk om de IEP doorstroomtoets te maken, omdat hij aansluit bij hun belevingswereld. Dit komt onder andere door het gebruik van praktische, maar frisse afbeeldingen. Leerlingen vergeten dat ze getoetst worden en kunnen zo echt laten zien wat ze in huis hebben.

Ondersteuning vanuit de school zelf

Eerder in dit artikel schreven we al dat er speciale versies bestaan van de IEP Doorstroomtoets, zoals vergrote versies of versies met auditieve ondersteuning.

De school kan naast het aanbieden van een speciale versie van de IEP doorstroomtoets ook zelf extra ondersteuning bieden aan leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte:

 • Leerlingen met dyscalculie kunnen gebaat zijn bij extra tijd voor het maken van het onderdeel rekenen. Ook is het in hun voordeel als ze de toets op een rustige werkplek kunnen maken.
 • Leerlingen met dyslexie kunnen geholpen zijn met extra tijd voor het maken van alle onderdelen. Ook voor hen is een rustige werkplek een prettig voordeel.
 • Leerlingen met een auditieve beperking kunnen de reguliere versie van de IEP Doorstroomtoets maken, omdat de toets geen luisteronderdelen bevat. Er moet wel duidelijkheid zijn over de manier waarop de leerling tijdens de toets eventuele vragen kan stellen.
 • Leerlingen met een visuele beperking kunnen gebaat zijn bij een vergrote versie van het toetsboekje, al dan niet in combinatie met audio-ondersteuning;
 • Cognitief zwakke leerlingen kunnen de reguliere versie van de IEP doorstroomtoets maken. De toets kan afgenomen worden met eventuele extra ondersteuning die de leerling normaal gesproken ook krijgt, zoals extra tijd.

In overleg met de ouders kan het schoolbestuur van een basisschool besluiten dat sommige leerlingen geen doorstroomtoets hoeven te maken. Het gaat hierbij om zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen die door een meervoudige handicap moeilijk kunnen leren en om kinderen die 4 jaar of minder in Nederland zijn en het Nederlands nog niet voldoende beheersen.

Uitslag IEP Doorstroomtoets

De uitslag op de IEP Doorstroomtoets bestaat uit 3 onderdelen:

 • individuele leerlingrapporten
 • een groepsrapportage
 • een schoolrapportage

Voor taalverzorging, lezen en rekenen geeft de IEP Doorstroomtoets een uitslag op referentieniveau en daarnaast ook een schooladvies. Ook is er een toelichting voor ouders bij te vinden.

Schooladvies

In de leerlingrapportage op de IEP Doorstroomtoets vind je terug hoe je kind op de verschillende onderdelen scoort. Maar ook als je kind bijvoorbeeld voor rekenen het basisniveau niet haalt, kun je dat zien.

Voor het schooladvies gebruikt men standaardscores. Het systeem zet daarvoor de ruwe scores op lezen, taalverzorging en rekenen om.

Lees ook: Leraren aan het woord: hoe bepaal je een schooladvies?

Een standaardscore varieert van 50 tot en met 100. Bij elke score hoort een bepaald schoolniveau.

Referentieniveaus

Na het maken van de IEP doorstroomtoets krijgt elke leerling een rapport met daarin het schooladvies. De referentieniveaus voor taal en rekenen staan hier ook in. Maar wat betekenen deze referentieniveaus nou precies?

De toets geeft aan op welk S-niveau of F-niveau het kind zit. Hierdoor weet men wat het beste vervolgonderwijs voor de leerling is. Niveau 1F is het basisniveau dat alle kinderen aan het eind van hun basisschoolcarrière moeten beheersen. In de praktijk behalen de meeste kinderen voor taal het niveau 2F en voor rekenen 1S. Wat houden deze 2 niveaus dan in?

Niveau 1F voor lezen betekent bijvoorbeeld dat een kind eenvoudige teksten kan lezen. Niveau 2F ligt wat hoger en is dus moeilijker dan 1F. Voor rekenen geldt dit precies zo: 1F is rekenen met makkelijke getallen. Niveau 1S gaat een stapje verder en gaat over rekenen met moeilijke getallen. Er zijn meestal meer rekenstappen nodig om de som op te kunnen lossen.

Meer informatie over de referentieniveaus vind je hier.

Leerlingrapportage

In de leerlingrapportage vind je de individuele resultaten per leerling. Hierin staan de referentieniveaus van het kind op de onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen. Ook het schooladvies staat in de leerlingrapportage vermeld. Bovendien vind je hier de subonderdelen van lezen, taalverzorging en rekenen, inclusief afzonderlijke scores.

Een leerlingrapportage van de IEP Doorstroomtoets, met alle referentieniveaus en het schooladvies daaronder.

Groepsrapportage

Zoals de naam al aangeeft, staat in de groepsrapportage de score van de klas als geheel. Het gaat dan om de scores op alle onderdelen. De groepsrapportage dient vooral als feedback voor de groepsleerkracht.

Schoolrapportage

In de schoolrapportage kan de leerkracht makkelijk zien hoe de school scoort vergeleken met het hele land. Het is dus een vergelijking met het landelijk gemiddelde. De schoolrapportage geeft ook weer hoe de verscheidene groepen 8 van de betreffende school in vergelijking met elkaar scoren, waardoor ze eenvoudig met elkaar te vergelijken zijn.

Goed voorbereid naar de IEP Doorstroomtoets

Wil jij dat jouw kind weet wat het ongeveer kan verwachten bij de IEP Doorstroomtoets? Bestel dan ons Oefenboek Doorstroomtoets deel 1.

 1. Dorrit Kopping

  Heeft ons zeer goed geholpen. Als oefenmateriaal, dat al zinvol samen is gesteld, maar ook als informatie voor ons ouders. Bedankt ervoor.

Oefenboek Doorstroomtoets Groep 8 deel 1

(4 klantbeoordelingen)

27,00

Op voorraad

Aanbevolen combinatie:

Toevoegen voor 27,00

Oefenboek Begrijpend Lezen Groep 8 – deel 1

Oefenboek Begrijpend Lezen deel 1 (excl. de online uitleg!)* Begrijpend lezen oefenen (groep 8) met het beste oefenboek. Volledig afgestemd op groep 8! Met vele oefenteksten met IEP/Cito-vraagstelling. * Gebruik voor het beste resultaat ook de online uitleg erbij! Met duidelijke videolessen voor je kind en instructies (inclusief leeswijzers) voor jou als ouder om je kind optimaal te ondersteunen.

Selecteer het aantal

Als je extra wilt oefenen voor de doorstroomtoets, bestel je ook het Oefenboek Doorstroomtoets Deel 2!

 1. Valerie

  Superfijne oefeningen! Duidelijk voor de kinderen

Oefenboek Doorstroomtoets Groep 8 deel 2

(1 klantbeoordeling)

27,00

Op voorraad

Aanbevolen combinatie:

Toevoegen voor 27,00

Oefenboek Begrijpend Lezen Groep 8 – deel 2

Oefenboek Begrijpend Lezen deel 2 (excl. de online uitleg!)*

Extra oefenen voor begrijpend lezen met deel 2. Volledig afgestemd op groep 8! Met vele oefenteksten met IEP/Cito-vraagstelling.

* Gebruik voor het beste resultaat ook de online uitleg erbij! Met duidelijke videolessen voor je kind en instructies (inclusief leeswijzers) voor jou als ouder om je kind optimaal te ondersteunen.

Selecteer het aantal

Maaike de Boer, MA

drs. Maaike de Boer is initiatiefneemster van Wijzeroverdebasisschool.nl

Gerelateerde artikelen

Reacties

28 reacties op “Wat is de IEP Doorstroomtoets?”
 1. Wat als je bij de Cito een hogere schooladvies had en bij de iep een lagere schooladvies had blijf je het zelfde of ga je naar onder

  • Beste Rama,
   Een school neemt maar 1 eindtoets af. Mocht een school het leerlingvolgsysteem gebruiken van IEP en voor de Eindtoets kiezen voor Cito, wat waarschijnlijk niet zo snel zal gebeuren denk ik, zal het advies niet naar beneden worden bijgesteld. Een advies mag alleen worden bijgesteld naar boven als de score van de Eindtoets hoger is dan verwacht.

   Hartelijke groet,
   Carola

 2. Goedenavond,

  Ik heb een vraag over de vergelijking van Cito met IEP. Sinds kort is mijn zoontje overgestapt naar IEP waardoor het lastig is om de vergelijking te maken.
  Hierboven heeft u aangegeven de vergelijking maar dat geldt geloof ik voor Groep 8 als Ik het goed begrepen heb. Stel je hebt gemiddelde 80 In groep 8 en dat advies zou dan mavo/havo uitkomen .
  Maar voor groep 7 kan je deze vergelijking niet aanhouden, omdat er vanaf groep 3 word opgebouwd tot aan score 100.
  Maar een vergelijking van groep 7 als mij zoontje nu bij gemiddelde 80 score heeft waar kan ik het mee vergelijken op welke niveau hij op het moment zit? Bij Cito kon je dan gelijk weten of je op niveau I of II zat ongeacht welke groep je zit.

  Alvast bedankt voor u reactie

 3. mijn advies was in groep 7 basis/kader en ik wil heeeeeeeel graag naar mavo heeft u iets waarmee ik kan oefenen en dat dat echt helpt en als ik me best doe ga ik dan naar mavo mij juf zij van wel maar ik hoor het graag van u

  • Hoi Sanne,
   Als je juf zegt dat je dit kunt, dan heeft ze denk ik gelijk! Jouw juf kent jou goed en weet wat jij op dit moment aankunt.
   Voordat je iets gaat oefenen, is het wel belangrijk dat je weet wat je nog moet oefenen. Vind je rekenen moeilijk? En zo ja: welk onderdeel? Of vind je taal of begrijpend lezen juist lastig?
   Je kunt het beste even aan je juf vragen wat je nog moet oefenen, dan kunnen wij kijken of we je daarmee kunnen helpen.

   Groetjes,
   Carola

 4. Goedemiddag, hoe kan ik de uitslag van de ieptoets meten aan de cito? Want ik weet dat cito gaat tot 450(?) en de iep tot 100.

  • Beste Marie,
   Onderstaand de scores van de Cito en IEP met de daaraan gekoppelde adviezen.

   Cito:
   501 – 520 Basisberoepsgerichte leerweg
   519 – 525 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
   523 – 528 Kaderberoepsgerichte leerweg
   529 – 533 Gemengde / theoretische leerweg
   533 – 536 Gemengde / theoretische leerweg en havo
   537 – 540 Havo
   540 – 544 Havo / vwo
   545 – 550 Vwo

   IEP:
   50 – 61 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
   62 – 70 Kaderberoepsgerichte leerweg en Kaderberoepsgerichte leerweg / theoretische leerweg
   71 – 76 Theoretische leerweg
   77 – 81 Theoretische leerweg / havo
   82 – 86 Havo
   87 – 92 Havo / vwo
   93 – 100 Vwo

   Hartelijke groet,
   Carola

 5. Goede morgen,

  Mijn dochter heeft een score van totaal 70 op de iep eindtoets. Zij heeft heet laatste half jaar rt gehad en is dusdanig gegroeid want haar advies was basis. Huiswerk doet ze eigenlijk altijd wel wat is nu het juiste advies hierbij?

  • Beste Cin,
   Het is van een afstand altijd lastig om in te schatten welk niveau het beste past bij een kind. Je kunt dit het beste aan de leerkracht vragen. Haar ontwikkeling en goede werkhouding zullen ook een rol spelen bij het advies.
   Hartelijke groet,
   Carola

 6. Waarom worden steeds alleen dubbele adviezen gegeven? Ik heb nu al als advies t-havo, maar ik kom liever terecht in een geheel havo klas. Maar die zie ik er niet alleen havo staan. Het is of t-havo of havo- vwo. Dus hoe berekent de juf dat? Of wordt iedereen met score 80,6 automatisch t havo? Ik snap het niet helemaal. Wat is de score voor havo? Sorry voor al mijn vragen

  • Hoi Nadia,
   Als het voor een meester of juf nog niet helemaal duidelijk is welke schoolsoort en welk niveau het beste past bij een kind, wordt er vaak een dubbel advies gegeven.
   Het advies is niet alleen gebaseerd op de score van een eindtoets. De werkhouding van een leerling, motivatie en zelfstandigheid zijn ook heel belangrijk. Als je bijvoorbeeld heel goed bent in taal en rekenen, maar geen goede werkhouding hebt, ga je het niet redden op het vwo.

   Op basis van al die dingen wordt het advies gegeven.

   Je hoeft nooit sorry te zeggen als je een vraag stelt! Het is juist goed dat je dit doet!

   Dus als je nog meer vragen hebt, stel ze gerust.

   Groetjes,
   Carola

 7. hoi
  ik had vanochtend de iep eindtoets maar mijn vraag was dus hoe werkt de punten teling en hoeveel punten moet ik heb voor havo-vwo want mijn “juffenadvies” was havo dus ik zou graag een antwoord willen hebben.

  M.V.G. Noa

  • Hoi Noa,
   De gemiddelde score van de IEP toets in het schooljaar 2016/2017 was 80,6. Het advies bij deze score is vmbo gtl-havo.
   Maar of je advies nu vmbo gtl, havo of vwo is, het is het belangrijkste dat je op het niveau zit dat bij je past, zodat je met plezier naar school gaat.
   Groetjes,
   Carola

 8. Bij mijn zoon op school willen ze de IEP afnemen via Ipads.
  De klas heeft echter enkel met projecten gewerkt op een ipad en nog nooit een toets gemaakt op een ipad.

  Wat zijn de voor-en nadelen van de toetsafname op een ipad?

  Groeten Mieke

  • Beste Mieke,
   Je kunt je vraag het beste even stellen aan het team van Bureau ICE (de ontwikkelaar van de IEP toets). Je kunt ze bereiken via [email protected] of via 088 556 9800.

   Hartelijke groet,
   Carola

  • Beste Yahye,
   Als de score van de toets hoger uitvalt dan het schooladvies van de leerkracht, kan de leerkracht het advies bijstellen.
   Als de score van de toets lager uitvalt dan het schooladvies van de leerkracht, wordt het advies niet bijgesteld. Het advies kan dus niet ‘lager’ worden.

   Hartelijke groet,
   Carola

  • Beste Evelien,
   Je kunt dit zeker vragen, omdat er waarschijnlijk audio-ondersteuning is voor kinderen met dyslexie.
   Hartelijke groet,
   Carola

 9. Welke regel m.b.t. het plaatsen van aanhalingstekens wordt gehanteerd bij de IEPtoets? Is dat de ELDA-regel? Als in: “De zon schijnt,” zei de juf. Of als: “De zon schijnt”, zei de juf.

  • Beste Elzelien,
   Je kunt je vraag het beste even stellen aan Bureau ICE, de uitgever van de IEP toets.

   Hartelijke groet,
   Carola

 10. Hallo,

  Mijn zoon is hypermobiel en heeft met name met schrijven veel klachten. Zn handschrift is niet of heel moeilijk leesbaar. Is er voor hem een alternatief? Ik heb begrepen dat de toets namelijk “digitaal”wordt nagekeken.
  Ik hoor het graag.

  mvgr
  Anouk van Brummelen
  Ik hoor het graag

  • Beste Anouk,
   Je kunt je vraag het beste even stellen aan het team van bureau ICE (zij zijn de ontwikkelaar van de IEP Eindtoets). Er bestaat wel audio-ondersteuning, maar of er ook ondersteuning is voor kinderen die moeite hebben met schrijven weet ik niet.
   Je kunt Bureau ICE bereiken via [email protected].
   Succes!

   Hartelijke groet,
   Carola

 11. Is een school verplicht, het eerder gegeven schooladvies naar boven bij te stellen, als uit het resultaat van de IEP toets blijkt dat het kind een hoger niveau heeft behaald tov het eerder afgegeven schooladvies?

  • Beste Duke,
   Als de uitslag van een eindtoets hoger is dan het schooladvies, is een school verplicht om het schooladvies te heroverwegen. De school kan besluiten het advies naar boven bij te stellen, maar dit hoeft niet. Als een school het advies niet bijstelt, moet dit wel beargumenteerd worden.

   Hartelijke groet,
   Carola

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *