IEP-toets uitslag: uitleg over de scorekaart

Heeft jouw kind in februari de IEP Doorstroomtoets gemaakt? Dan kun je in de tweede helft van maart de uitslag verwachten. In dit artikel krijg je uitleg over de IEP-toets uitslag.

Het is toch altijd best een spannende tijd. Heeft jouw kind op de doorstroomtoets laten zien wat het kan? Gelukkig is de uitslag van de doorstroomtoets al lang niet meer allesbepalend. De leerkracht zelf bepaalt het advies voor het vervolgonderwijs. De uitslag van de doorstroomtoets is vooral een bevestiging van wat je als ouder eigenlijk al weet. Alleen als de uitslag van de doorstroomtoets hoger uitvalt dan het advies, kan het advies nog worden aangepast.

Als je kind thuiskomt met de uitslag van de IEP Doorstroomtoets, dan kan het best lastig zijn om de scorekaart meteen te begrijpen. Er staan namelijk veel getallen op en het is niet altijd meteen duidelijk wat elk getal betekent. Bij de uitslag heeft Bureau ICE wel een toelichting voor ouders toegevoegd. Die kan al een hoop verduidelijken.

In dit artikel leg ik je duidelijk uit hoe je de uitslag van de IEP Doorstroomtoets kunt lezen en begrijpen.

Bekijk ook:

Oefenbladen Doorstroomtoets Groep 8 (Gratis)

Wanneer komt de uitslag van de IEP Doorstroomtoets?

De uitslag van de IEP doorstroomtoets is ongeveer 5 weken na de afname bekend; in de tweede helft van maart. De basisschool ontvangt de uitslag en zal het resultaat met jou en je kind delen. Als je vragen hebt over de uitslag, kun je die in een gesprek stellen.

IEP-toets uitslag en referentieniveaus

Misschien heb je wel eens gehoord van referentieniveaus. Deze term wordt de laatste jaren veel gebruikt in het onderwijs. De referentieniveaus zijn in augustus 2010 vastgesteld. Ze zijn landelijk bepaald en geven precies aan welke vaardigheden kinderen op bepaalde momenten moeten hebben. Hierdoor kan de overgang naar het vervolgonderwijs soepel verlopen. Maar wat betekent dat nu precies voor de uitslag van de IEP Doorstroomtoets en wat zegt dat over de ontwikkeling van jouw kind?

Referentieniveaus beschrijven welke basiskennis en basisvaardigheden je kind moet beheersen voor taal en rekenen. Er zijn 4 fundamentele niveaus (1F t/m 4F) en vier streefniveaus (1S t/m 4S) voor het basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en mbo. Tussen de overgangen van deze scholen hebben we het over drempels. Deze drempels zijn de overgangen die je kind maakt binnen het onderwijssysteem.

De 1F- en de 1S-niveaus gelden voor het basisonderwijs. Het referentieniveau 1F is het Fundamentele niveau en richt zich op de basale kennis en vaardigheden van het kind. Dit is het niveau dat elk kind op de basisschool minimaal moet beheersen. De referentieniveaus 1S (rekenen) en 2F (taal) gaan een stapje verder en richten zich op een wat abstracter en ingewikkelder niveau. Het grootste deel van de leerlingen zal hoger uitstromen dan op het minimale basisniveau (1F). Ongeveer 1/3 van de kinderen zal uitstromen op 1F-niveau en 2/3 op 1S-/2F-niveau.

Bij de uitslag van de IEP Doorstroomtoets spelen de referentieniveaus een belangrijke rol. Er wordt namelijk aangegeven welk referentieniveau je kind beheerst op de verschillende vakken.

Nu je weet wat de referentieniveaus betekenen, zul je de uitslag van de IEP Doorstroomtoets ook beter begrijpen.

uitslag van de IEP doorstroomtoets

Uitleg van de toetsscore van de IEP Doorstroomtoets

Je kind komt uit school en geeft je de envelop met de uitslag van de IEP Doorstroomtoets. Afhankelijk van hoe de school omgaat met de uitslag, weet je kind al wel of niet wat er op zijn eigen leerlingenrapport staat. Het is in ieder geval verstandig de tijd te nemen om samen met je kind rustig de uitslag te bekijken en te bespreken.

Op het leerlingenrapport zie je het volgende staan:


Je ziet dus in 1 oogopslag wat het advies is op basis van de uitslag van de IEP Doorstroomtoets. Ook zie je op welk onderdeel je kind beter en minder goed heeft gepresteerd.

Op de achterkant zie je nogmaals de verschillende resultaten voor de onderdelen van Taal en Rekenen. Hierbij kun je ook zien hoeveel procent je kind goed had op de verschillende onderdelen.
Dit zijn de verschillende onderdelen waarbij je kind opdrachten heeft moeten maken:

Taal
Bij Taalverzorging zijn de volgende onderdelen uitgewerkt;

Bij Lezen zijn de volgende onderdelen uitgewerkt;

 • Techniek en Woordenschat
 • Opzoeken
 • Begrijpen
 • Interpreteren, evalueren en samenvatten

Rekenen
Bij Rekenen zijn de volgende onderdelen uitgewerkt;

Puntentelling op de IEP Doorstroomtoets

Onderaan de leerlingenrapportage zie je staan: Advies schooltype. Ook zie je een balkje staan met daarbij de verschillende types vervolgonderwijs en een puntenscore. Stel dat je kind 70 punten heeft gescoord op de IEP Doorstroomtoets. Daar hoort het niveau vmbo kb/vmbo gl-tl bij.

Je kind zit met deze score meer aan de linkerkant van het gekleurde balkje dan aan de rechterkant. Het type onderwijs aan de linkerkant is dan passender dan het type onderwijs aan de rechterkant. De IEP Doorstroomtoets maakt geen onderscheid tussen die 2 niveaus, maar kleurt het hele balkje in.

Gemiddelde score op de IEP Doorstroomtoets

De IEP Doorstroomtoets meet dus de behaalde referentieniveaus van je kind op de vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen. Om de resultaten op de verschillende Doorstroomtoetsen goed met elkaar te kunnen vergelijken, is door de Inspectie van het Onderwijs vastgelegd hoeveel procent van de opgaven goed beantwoord moet zijn om een referentieniveau te kunnen behalen. Dit is dus voor alle doorstroomtoetsen gelijk.

De score die jouw kind heeft behaald, wordt berekend op basis van de behaalde referentieniveaus op de 3 onderdelen. De schaal van de score loopt van 50 t/m 100. Deze score bepaalt welk schooladvies jouw kind vanuit de doorstroomtoets meekrijgt. Maar nogmaals: de score op de doorstroomtoets is niet allesbepalend.

Een slechte score op de IEP Doorstroomtoets

Bij het maken van een toets horen altijd verwachtingen. Dat geldt voor jezelf, voor de leerkracht, maar ook zeker voor je kind. Als het goed is, hebben jullie in groep 7 al een voorlopig schooladvies gekregen. Ook in groep 8 heeft de leerkracht al voor de uitslag van de doorstroomtoets een advies in gedachten en met jullie besproken. Deze preadviezen zijn gebaseerd op de totale ontwikkeling van je kind.

De leerkracht kijkt naar de tussentijdse resultaten op de toetsen. Vooral de uitslagen van groep 6 t/m groep 8 spelen daarbij een belangrijke rol. Ook kijkt de leerkracht naar de werkhouding en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit totaalplaatje maakt dat de leerkracht een goed onderbouwd advies geeft.

De uitslag van de IEP Doorstroomtoets zal dan ook (meestal) geen verrassing zijn en in grote lijnen overeenkomen met het advies dat de leerkracht heeft gegeven.

Maar stel dat je kind thuiskomt met een slechte score op de IEP Doorstroomtoets. Wat betekent dat dan voor het schooladvies? Bijvoorbeeld: je kind heeft van de leerkracht een havoadvies gekregen en de toetsuitslag is op vmbo-niveau. In dit geval hoeft de leerkracht het schooladvies niet aan te passen. Misschien had je kind zijn dag niet toen het de doorstroomtoets moest maken.

Andersom gelden andere regels. Stel dat je kind een vmbo-advies van de leerkracht heeft gekregen en de toetsuitslag op de IEP Doorstroomtoets is op havoniveau. Dan moet de leerkracht het schooladvies in principe aanpassen. De leerkracht mag het oude (vmbo-)advies alleen laten staan, als hij daar heel goede redenen voor heeft. Zijn die redenen er niet? Dan krijgt je kind alsnog een havoadvies.

Het belangrijkste is dat je kind een reëel advies krijgt, dat past bij wie het is en wat het kan. Praat daarom met elkaar.

Aanbieding!
 1. Valerie

  Superfijne oefeningen! Duidelijk voor de kinderen

Oefenboeken Doorstroomtoets Groep 8 deel 1 + deel 2

39,95

Op voorraad

Oefenboek Doorstroomtoets Groep 8 deel 1

Het Oefenboek Doorstroomtoets Deel 1 bereidt je kind voor op de belangrijke Doorstroomtoets Groep 8. Alle onderdelen van taal en rekenen staan in het boek, zodat je kind goed voorbereid de toets kan maken.

Een goede voorbereiding kan zorgen voor een beter toetsresultaat en een schooladvies dat echt bij jouw kind past

Op voorraad

Oefenboek Doorstroomtoets Groep 8 deel 2

Het Oefenboek Doorstroomtoets Deel 2* bereidt je kind voor op de belangrijke Doorstroomtoets Groep 8. Alle onderdelen van taal en rekenen staan in het boek, zodat je kind goed voorbereid de toets kan maken.

Een goede voorbereiding kan zorgen voor een beter toetsresultaat en een schooladvies dat echt bij jouw kind past!

* Dit oefenboek is een vervolg op het Oefenboek Doorstroomtoets Deel 1.

Selecteer het aantal

De IEP Doorstroomtoets en het schooladvies

De invloed die de IEP Doorstroomtoets heeft op het schooladvies, is dus niet eens zo heel groot. Je kunt deze toets beter zien als een second opinion, waarbij de uitslag vooral een bevestiging is van wat je als ouder en school al had verwacht. Een enkele keer past de leerkracht het advies aan, op basis van een betere prestatie tijdens de doorstroomtoets.

Het kan natuurlijk voorkomen dat je het als ouder niet helemaal eens bent met het schooladvies van de leerkracht. Soms zie je thuis dat je kind meer kan dan de leerkracht ziet. Dat kan te maken hebben met verschillende factoren. Je kind kan in een groep bijvoorbeeld minder goed presteren doordat er meer afleiding is. Of je kind heeft last van de vergelijking met anderen, waardoor het minder zelfvertrouwen heeft.

Als ouder zie je je kind in een andere setting, waar het soms ander leergedrag laat zien. Praat dan op tijd met de leerkracht van je kind over het verschil in verwachting en de afwijkende toetsuitslagen op school. Wacht daar niet mee tot de uitslag van de doorstroomtoets. Waarschijnlijk is je dit verschil al eerder opgevallen. Hoe eerder je dit signaleert en bespreekt, hoe beter het is.

Het is fijner als je samen met de leerkracht op 1 lijn zit, zodat je allemaal hetzelfde beeld hebt van je kind. Zo kun je er samen voor zorgen dat je kind op het juiste vervolgonderwijs terecht komt.

5 tips hoe je de uitslag van de IEP Doorstroomtoets bespreekt met je kind

Als je kind thuiskomt met de uitslag van de IEP Doorstroomtoets, is het belangrijk dat je de tijd neemt om die samen te bespreken. Ik geef je 5 tips om ervoor te zorgen dat het een fijn gesprek wordt:

 • Neem de tijd en zorg ervoor dat je een momentje samen hebt. Leg storende factoren, zoals smartphones of de krant, even aan de kant. Ook broertjes of zusjes mogen even rustig spelen op hun eigen kamer, zodat je niet gestoord wordt bij het bespreken van de uitslag. Lukt het je echt niet meteen te kijken naar de rapportage? Kijk dan toch even kort en geef vervolgens aan dat je er later die dag samen een momentje voor wilt gaan zitten.
 • Geef je kind de regie over zijn eigen leerlingerapport. Laat hem uitleggen wat hij ziet aan scores en resultaten. Het is tenslotte zijn rapport en voor een kind is het fijn dat er niet direct een oordeel van zijn ouders komt.
 • Vraag je kind of zijn eigen verwachtingen overeenkomen met de uitslag. Als hij teleurgesteld is, vertel hem dan dat het niet erg is en dat je weet dat hij zijn best heeft gedaan.
 • Laat je kind weten dat de uitslag van de IEP Doorstroomtoets bij een tegenvallend resultaat geen invloed heeft op het schooladvies en dat het zich dus geen zorgen hoeft te maken.
 • Wanneer de toetsscore hoger uitvalt dan het schooladvies, vraag dan wat je kind graag wil. Vindt je kind het zelf belangrijk dat het alsnog naar een hoger niveau kan? Of is het tevreden met het voorlopige schooladvies dat het eerder heeft gekregen? Betrek je kind dus bij de uitslag wanneer die afwijkt van het schooladvies. Het gaat immers om hem. Bepaal ook wat jij van de verschillende opties vindt.

  Mocht je meer willen weten over de uitslag van de IEP Doorstroomtoets, kijk dan eens op de website van Bureau ICE. Hier kun je veel informatie vinden over de IEP Doorstroomtoets. De uitslag van de toets kun je niet met Bureau ICE bespreken. Hiervoor moet je echt bij de school van je kind zijn.

Marja Wouda, BEd Master SEN

Marja (MSEN) is Remedial Teacher, Intern Begeleider, Kindercoach en behaalde een Bachelor of Education (PABO) en een Master SEN.

Gerelateerde artikelen

Reacties

19 reacties op “IEP-toets uitslag: uitleg over de scorekaart”
 1. Het gemengde advies vmbo kd/vmbo gl/tl zit tussen de 69 en 77 punten. Wanneer een kind hierbinnen valt en er een enkelvoudig advies wordt gegeven, kan er dan geconcludeerd worden dat de score 69 t/m 72 bij vmbo kd hoort en 74 t/m 77 bij vmbo gl/tl? Wanneer er dus enkel gekeken wordt naar de score en niet naar gedrag en werkhouding. Op de website van Bureau ICE wordt hier geen duidelijkheid over gegeven.

 2. Is het mogelijk met de uitslag van de IEP-toets je IQ te berekenen en welk advies krijg ik met een score van 99 punten?

  Dankjewel

 3. My son has scored a lot of points in his IEP. I think this is because he is very motivated and always tries his best. I would recommend that he continue to do this.

 4. Wanneer je een uitslag van 54 hebt, dan wordt vmbo bb geadviseerd, maar…wanneer je zelf naar Pro wil, kan dat dan??
  M.a.w. Kun je er zelf voor kiezen om een lagere schoolkeuze te willen?

  • Beste MJ,
   Een middelbare school moet een kind toelaten op het niveau van het schooladvies. Op een hoger niveau mag ook. Op een lager niveau mag alleen op verzoek van de ouder(s). Of een school ook leerlingen toelaat met een hoger advies zou je even moeten navragen bij de school zelf.
   Hartelijke groet,
   Carola

  • Beste Johan,
   Leerkrachten ontvangen de reportages van de IEP Eindtoets en zullen deze delen met ouders.

   Hartelijke groet,
   Carola

  • Beste Maryama,
   Een advies is niet alleen gebaseerd op de score van de toets. Ook werkhouding, zelfstandigheid, motivatie spelen een grote rol. De juf of meester neemt al deze dingen mee bij het samenstellen van een advies.
   Je kunt het beste aan de juf of meester vragen welk niveau het beste past.
   Hartelijke groet,
   Carola de Koning

  • Beste Pien,
   Dat is van een afstand lastig in te schatten, omdat er bij een advies meer dingen meewegen. Denk bijvoorbeeld aan zelfstandigheid, motivatie, werkhouding. Je kunt het beste aan de leerkracht vragen welk advies het beste past.
   Hartelijke groet,
   Carola

  • Beste Adam,
   Het advies is niet alleen gebaseerd op de score van een toets. Ook zelfstandigheid, motivatie en werkhouding spelen een belangrijke rol.
   Het schooltype dat hoort bij een score van 84 is vmbo gl-tl/havo. Maar er is dus meer nodig dan een de score om tot een advies te komen.
   Hartelijke groet,
   Carola de Koning

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *