IEP Toets Uitslag: uitleg over de scorekaart

Heeft jouw kind in april de IEP doorstroomtoets gemaakt? Dan kun je na de meivakantie de uitslag verwachten. In dit artikel krijg je uitleg over de IEP toets uitslag.

Het is toch altijd best een spannende tijd, want heeft jouw kind op de doorstroomtoets laten zien wat het kan. Gelukkig is de uitslag van de doorstroomtoets al lang niet meer allesbepalend maar geeft de leerkracht het advies voor het vervolgonderwijs. De uitslag van de doorstroomtoets is vooral een bevestiging van wat je als ouder eigenlijk al weet. Het advies is al gegeven door de leerkracht en de uitslag bevestigt in de meeste gevallen dat dit dan ook het juiste advies is geweest.

Als je kind thuiskomt met de uitslag van de IEP doorstroomtoets, dan kan ik me voorstellen dat het best lastig is om de scorekaart meteen te begrijpen. Er staan namelijk veel getallen op en het is niet altijd meteen duidelijk wat elk getal betekent. Bij de uitslag heeft Bureau ICE wel een toelichting voor ouders toegevoegd. Dit kan al een hoop verduidelijken.

In dit artikel leg ik je duidelijk uit hoe je de uitslag van de IEP doorstroomtoets kunt lezen en begrijpen.

Bekijk ook:

Oefenbladen Doorstroomtoets Groep 8 (Gratis)

Wanneer komt de uitslag van de IEP doorstroomtoets?

De uitslag van de IEP doorstroomtoets zijn 4 weken na de afname bekend. De basisschool ontvangt de uitslag en zal het resultaat met jou als ouders delen. Als je dus vragen hebt over de uitslag dan is het de bedoeling dat je de leerkracht van je kind hierover benadert.

IEP toets uitslag en referentieniveaus

Misschien heb je wel eens gehoord van referentieniveaus. Deze term wordt de laatste jaren veelal gebruikt in het basisonderwijs. Sinds augustus 2010 zijn ze namelijk vastgesteld en spelen ze een belangrijke rol in het bepalen op welk niveau de school werkt. Hierdoor kan er gezorgd worden voor een soepele overgang naar het vervolgonderwijs. Maar wat dat betekent dat nu precies voor de uitslag van de IEP doorstroomtoets en wat zegt dat over de ontwikkeling van jouw kind?

Referentieniveaus beschrijven welke basiskennis en basisvaardigheden je kind moet beheersen voor taal en rekenen. Er zijn vier fundamentele niveaus (1F t/m 4F) en vier streefniveaus (1S t/m 4S) voor het basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en mbo. Tussen de overgangen van deze scholen hebben we het over drempels. Deze drempels zijn de overgangen die je kind maakt binnen het onderwijssysteem.

De 1F en de 1S niveaus gelden voor het basisonderwijs. Het referentieniveau 1F is het Fundamentele niveau en richt zich op de basale kennis en vaardigheden van het kind. Dit is het niveau dat elk kind op de basisschool minimaal moet beheersen. Het referentieniveau 1S gaat een stapje verder en richt zich op een wat abstracter en ingewikkelder niveau. Het grootste deel van de leerlingen zal hoger uitstromen dan alleen het minimale basisniveau (1F). Ongeveer 1/3 van de kinderen zal uitstromen op 1F niveau en 2/3 op 1S niveau.

Er is nog een verschil bij de referentieniveaus tussen taal en rekenen wat de overheid als ambitieniveau heeft aangegeven. Bij rekenen is het streven dat elk kind het 1S niveau beheerst en bij taal het 2F niveau.

Bij de uitslag van de IEP Doorstroomtoets spelen de referentieniveaus een belangrijke rol. Er wordt namelijk aangegeven welk referentieniveau je kind beheerst op de verschillende vakken.

Nu je weet wat de referentieniveaus betekenen, zul je de uitslag van de IEP Doorstroomtoets ook beter begrijpen.

Uitleg van de toetsscore van de IEP Doorstroomtoets

Uitleg van de toetsscore van de IEP Doorstroomtoets

Je kind komt uit school en geeft je de envelop met de uitslag van de IEP Doorstroomtoets. Afhankelijk van hoe de school omgaat met de uitslag, weet je kind al wel of niet wat er op zijn eigen leerlingenrapport staat. Het is in ieder geval verstandig om de tijd te nemen om samen met je kind rustig de uitslag te bekijken en te bespreken.

Op het leerlingenrapport zie je het volgende staan:


Je ziet dus in één oogopslag wat het advies is op basis van de uitslag van de IEP Doorstroomtoets. Ook zie je op welk onderdeel je kind beter en minder goed heeft gepresteerd.

Op de achterkant zie je nogmaals de verschillende resultaten op de onderdelen van Taal en Rekenen. Hierbij kun je ook zien hoeveel procent je kind goed had op de verschillende onderdelen.
Dit zijn de verschillende onderdelen waarbij je kind opdrachten heeft moeten maken:

Taal
Bij Taalverzorging zijn de volgende onderdelen uitgewerkt;

Bij Lezen zijn de volgende onderdelen uitgewerkt;

 • Techniek en Woordenschat (t&w)
 • Opzoeken (opz)
 • Begrijpen (beg)
 • Interpreteren, evalueren en samenvatten (i, e & s)

Rekenen
Bij Rekenen zijn de volgende onderdelen uitgewerkt;

Puntentelling op de IEP Doorstroomtoets

Onderaan de leerlingenrapportage zie je staan; Advies Schooltype. Ook zie je een balkje staan met daarbij de verschillende types vervolgonderwijs en een puntenscore. Stel dat je kind een bepaald aantal punten heeft gescoord op de IEP Doorstroomtoets waar het niveau VMBO GL-TL/HAVO bij hoort. Bovenaan het leerlingenrapportage zie je dat dit niveau ook wordt weergegeven als een toetsadvies.

Je kind zit dan meer aan de linkerkant van het balkje dan aan de rechterkant. Het type onderwijs aan de linkerkant is dan passender dan het type onderwijs aan de rechterkant. De IEP Doorstroomtoets maakt geen onderscheid in het toetsadvies maar neemt het gemiddelde toetsadvies over, passende bij het aantal punten dat je kind heeft gescoord.

Gemiddelde score op de Iep Doorstroomtoets

De IEP Doorstroomtoets meet dus de behaalde referentieniveaus van de kinderen op de vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen. Om de resultaten op de verschillende Doorstroomtoetsen goed met elkaar te kunnen vergelijken, is door de Inspectie van het Onderwijs vastgelegd hoeveel procent van de opgaven goed beantwoord moet zijn om een referentieniveau te kunnen behalen. Dit is dus voor alle doorstroomtoetsen gelijk.

De score die jouw kind heeft behaald, wordt berekend op basis van de behaalde referentieniveaus op de drie onderdelen. De schaal van de score loopt van 50 t/m 100. Naar aanleiding van deze score wordt bepaald welk schooladvies daar bij hoort voor jouw kind.

Een slechte score op de Iep Doorstroomtoets

Bij het maken van een toets horen altijd verwachtingen. Dat geldt zowel voor jezelf, voor de leerkracht maar ook zeker voor je kind. Als het goed is, hebben jullie van de leerkracht al een schooladvies gekregen, nog voor de IEP Doorstroomtoets is gemaakt. Dat begint in groep 7 al met een voorlopig schooladvies en in groep 8 wordt er een definitief schooladvies gegeven. Dit schooladvies is gebaseerd op de totale ontwikkeling van je kind.

Er wordt door de leerkracht gekeken naar de tussentijdse resultaten op de toetsen, vanaf groep 1 t/m groep 8 waarbij er een doorgaande leerlijn is te zien. Ook kijkt de leerkracht naar de werkhouding en de sociale ontwikkeling. Dit totaal plaatje maakt dat de leerkracht een goed onderbouwd advies geeft.

De uitslag van de IEP Doorstroomtoets zal over het algemeen dan ook geen verrassing zijn en in grote lijnen overeenkomen met het advies dat de leerkracht heeft gegeven.

Maar stel dat je kind thuiskomt met een slechte score op de IEP Doorstroomtoets? Wat betekent dat dan voor het schooladvies? Bijvoorbeeld; je kind heeft van de leerkracht een HAVO advies gekregen en de toetsuitslag is op VMBO niveau? In dit geval hoeft de leerkracht het schooladvies niet aan te passen en mag het schooladvies blijven staan.

Andersom gelden andere regels. Stel dat je kind een VMBO advies van de leerkracht heeft gekregen en de toetsuitslag op de IEP Doorstroomtoets is op HAVO niveau, dan moet de leerkracht het schooladvies heroverwegen. De leerkracht is echter niet verplicht om het schooladvies ook daadwerkelijk aan te passen. In dit geval is het dus heel belangrijk dat je in gesprek gaat met de leerkracht om te horen hoe zij tegenover het afwijkende toetsadvies van de IEP Doorstroomtoets staat.

Het belangrijkste is dat je kind een reëel advies krijgt dat past bij wie hij is en wat hij kan. Praat daarom met elkaar.

Aanbieding!
 1. Valerie

  Superfijne oefeningen! Duidelijk voor de kinderen

Oefenboek Doorstroomtoets Groep 8 deel 1 + deel 2

39,95

Op voorraad

Oefenboek Doorstroomtoets Groep 8 deel 1

Het Oefenboek Doorstroomtoets Deel 1 bereidt je kind voor op de belangrijke Doorstroomtoets Groep 8. Alle onderdelen van taal en rekenen staan in het boek, zodat je kind goed voorbereid de toets kan maken.

Een goede voorbereiding kan zorgen voor een beter toetsresultaat en een schooladvies dat echt bij jouw kind past

Op voorraad

Oefenboek Doorstroomtoets Groep 8 deel 2

Het Oefenboek Doorstroomtoets Deel 2* bereidt je kind voor op de belangrijke Doorstroomtoets Groep 8. Alle onderdelen van taal en rekenen staan in het boek, zodat je kind goed voorbereid de toets kan maken.

Een goede voorbereiding kan zorgen voor een beter toetsresultaat en een schooladvies dat echt bij jouw kind past!

* Dit oefenboek is een vervolg op het Oefenboek Doorstroomtoets Deel 1.

Selecteer het aantal

De IEP Doorstroomtoets en het schooladvies

Dat de IEP Doorstroomtoets invloed heeft op het schooladvies is dus minimaal. Je kunt deze toets ook meer zien als een second opinion waarbij de uitslag vooral een bevestiging is van wat je als ouder en school al had verwacht. Het schooladvies is dus niet afhankelijk van de IEP Doorstroomtoets. Dat geldt niet alleen voor de IEP maar voor alle Doorstroomtoetsen op de basisschool zoals ook de CITO Doorstroomtoets en Route 8.

Het kan natuurlijk voorkomen dat je als ouder het niet helemaal eens bent met het schooladvies van de leerkracht. Soms zie je als ouder dat je kind meer kan dan de leerkracht ziet. Dat kan te maken hebben met verschillende factoren. Je kind kan in een groep bijvoorbeeld minder goed presteren doordat er meer afleidingsfactoren zijn. Of je kind heeft last van het vergelijken met anderen waardoor je kind minder zelfvertrouwen heeft.

Als ouder zie je je kind in een andere setting waardoor hij soms ander leergedrag laat zien. Als je het oneens bent met het schooladvies van de leerkracht dan kan de IEP Doorstroomtoets alsnog een bevestiging zijn van wat je als ouder verwacht van je kind. Praat dan met de leerkracht van je kind over het verschil in verwachting en de afwijkende toetsuitslag.

Het is fijner als je samen met de leerkracht op één lijn zit en beiden hetzelfde beeld hebt van je kind. Zo kun je er samen voor zorgen dat je kind op het juiste vervolgonderwijs terecht komt. De leerkracht is in ieder geval verplicht het schooladvies te heroverwegen indien de toetsuitslag hoger uitvalt dan het gegeven schooladvies.

5 tips hoe je de uitslag van de IEP Doorstroomtoets bespreekt met je kind

Als je kind thuiskomt met de uitslag van de IEP Doorstroomtoets, is het belangrijk dat je de tijd neemt om dit samen met je kind te bespreken. Ik geef je 5 tips om ervoor te zorgen dat het een fijn gesprek wordt:

 • Neem de tijd en zorg ervoor dat je een momentje samen hebt. Leg storende factoren even aan de kant zoals je mobiele telefoon en zet de televisie uit. Ook broertjes of zusjes mogen even rustig spelen op hun eigen kamer zodat je niet gestoord wordt bij het bespreken van de uitslag. Indien nodig kun je ook even kort naar het leerlingenrapport kijken en zeggen dat je er later die dag een momentje voor wil gaan zitten
 • Geef je kind de regie over zijn eigen leerlingerapport. Laat hem uitleggen wat hij ziet aan scores en resultaten. Het is tenslotte zijn rapport en voor een kind is het fijn dat er niet direct een oordeel van zijn ouders komt
 • Vraag je kind of zijn eigen verwachtingen overeenkomen met hoe hij het werkelijk heeft gemaakt. Indien hij teleurgesteld is, vertel hem dan dat het niet erg is en dat je weet dat hij zijn best heeft gedaan
 • Laat je kind weten dat de uitslag van de IEP Doorstroomtoets bij een tegenvallend resultaat, geen invloed heeft op het schooladvies en zich dus geen zorgen hoeft te maken
 • Indien de toetsscore hoger uitvalt dan het schooladvies, vraag dan wat je kind graag wil. Vindt hij het zelf belangrijk dat hij alsnog naar een hoger vervolgonderwijs kan of is hij tevreden met het schooladvies dat is gegeven door de leerkracht. Betrek je kind dus bij de uitslag indien die afwijkt van het schooladvies. Kijk als ouder goed naar wat jij denkt dat verstandig is en vergeet daarbij niet je kind te betrekken in belangrijke beslissingen. Neem je kind ook mee naar het gesprek met de leerkracht dat je alsnog, na een afwijkende hogere score van de IEP Doorstroomtoets, wilt voeren

  Mocht je meer willen weten over de uitslag van de IEP Doorstroomtoets, kijk dan gerust op de website van Bureau ICE. Hier kun je veel informatie vinden over de IEP Doorstroomtoets. De uitslag van de toets kun je niet met Bureau ICE bespreken, hiervoor verwijzen ze altijd door naar de school van je kind.

Marja Wouda, BEd Master SEN

Marja (MSEN) is Remedial Teacher, Intern Begeleider, Kindercoach en behaalde een Bachelor of Education (PABO) en een Master SEN.

Gerelateerde artikelen

Reacties

11 reacties op “IEP Toets Uitslag: uitleg over de scorekaart”
 1. Wanneer je een uitslag van 54 hebt, dan wordt vmbo bb geadviseerd, maar…wanneer je zelf naar Pro wil, kan dat dan??
  M.a.w. Kun je er zelf voor kiezen om een lagere schoolkeuze te willen?

  • Beste MJ,
   Een middelbare school moet een kind toelaten op het niveau van het schooladvies. Op een hoger niveau mag ook. Op een lager niveau mag alleen op verzoek van de ouder(s). Of een school ook leerlingen toelaat met een hoger advies zou je even moeten navragen bij de school zelf.
   Hartelijke groet,
   Carola

  • Beste Johan,
   Leerkrachten ontvangen de reportages van de IEP Eindtoets en zullen deze delen met ouders.

   Hartelijke groet,
   Carola

  • Beste Maryama,
   Een advies is niet alleen gebaseerd op de score van de toets. Ook werkhouding, zelfstandigheid, motivatie spelen een grote rol. De juf of meester neemt al deze dingen mee bij het samenstellen van een advies.
   Je kunt het beste aan de juf of meester vragen welk niveau het beste past.
   Hartelijke groet,
   Carola de Koning

  • Beste Pien,
   Dat is van een afstand lastig in te schatten, omdat er bij een advies meer dingen meewegen. Denk bijvoorbeeld aan zelfstandigheid, motivatie, werkhouding. Je kunt het beste aan de leerkracht vragen welk advies het beste past.
   Hartelijke groet,
   Carola

  • Beste Adam,
   Het advies is niet alleen gebaseerd op de score van een toets. Ook zelfstandigheid, motivatie en werkhouding spelen een belangrijke rol.
   Het schooltype dat hoort bij een score van 84 is vmbo gl-tl/havo. Maar er is dus meer nodig dan een de score om tot een advies te komen.
   Hartelijke groet,
   Carola de Koning

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *