IEP-toets groep 7

Krijgt jouw kind ook de IEP-toets groep 7 uit het leerlingvolgsysteem van IEP, bekend van de IEP doorstroomtoets? Als je kind in groep 7 zit, dan zal de leerkracht een voorlopig schooladvies geven. Het is best spannend om te horen hoe de leerkracht denkt over de ontwikkeling van je kind.

Zelf heb je natuurlijk ook bepaalde verwachtingen van je kind en vast ook al een idee waar je kind na groep 8 naartoe zal gaan. Komen jouw verwachtingen en die van de leerkracht overeen of denken jullie verschillend over het schooladvies?

Je kind heeft vanaf groep 3 al diverse toetsen gemaakt. Hierdoor ben je als ouder al goed op de hoogte van de ontwikkeling van je kind. De resultaten staan in het rapport en je hebt ook al diverse gesprekken gevoerd met de leerkrachten van je kind.

Bekijk ook:

Oefenbladen Cito/IEP-toets Groep 7 (Gratis)

Oefenbladen Rekenen Groep 7 (Gratis)

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 7 (Gratis)

Werkbladen Werkwoordspelling Groep 7/8 (Gratis)

Preadvies groep 7

In groep 7 geeft de leerkracht van je kind een voorlopig advies (ook wel preadvies genoemd). In groep 8 wordt dit advies pas definitief gemaakt. Bij het preadvies of het schooladvies draait het niet om een zo hoog mogelijk uitstroomniveau. Het gaat erom dat de leerkracht een schooladvies kan geven dat past bij je kind. Een goed schooladvies zorgt ervoor dat je kind op een plek komt waar het al zijn talenten kan blijven ontwikkelen.

Het IEP leerlingvolgsysteem (LVS) geeft op basis van de toetsen Taal (Lezen en Taalverzorging) en Rekenen voor groep 7 een voorlopig advies. Behalve naar de resultaten van deze basisvakken, kijkt de leerkracht ook naar de overige toetsen van IEP. Leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatief vermogen zijn ook belangrijke ontwikkelingsgebieden van je kind. Daarom toetst IEP die ook.

Daarnaast observeert de leerkracht in de klas en kijkt hij naar de resultaten van de methodegebonden toetsen. Dit alles maakt dat de leerkracht een goed onderbouwd preadvies kan geven in groep 7.

In het Leerlingvolgsysteem (LVS) kan de leerkracht het preadvies per leerling invullen en toelichten. Dat gebeurt op de talentenkaart. De talentenkaart is een mooie, overzichtelijke kaart waarop het schooladvies staat en er is ruimte voor de leerkracht om het advies toe te lichten. De talentenkaart is kindvriendelijk; een document waar je kind met recht trots op kan zijn.

Welke IEP-toetsen zijn er in groep 7?

Het IEP leerlingvolgsysteem werkt volgens het hoofd-, hart- en handenprincipe. Dat betekent dat de toetsen gericht zijn op de verschillende vaardigheden van je kind. Zo worden niet alleen maar de cognitieve vaardigheden (hoofd) in kaart gebracht, maar ook de leeraanpak, de sociale vaardigheden en het creatief vermogen (hart en handen). Deze elementen zorgen voor een compleet beeld van de ontwikkeling van je kind. Talenten worden zichtbaar en de leerkracht kan vanaf groep 7 een goed onderbouwd voorlopig schooladvies geven.

IEP toets groep 7

In groep 7 neemt de leerkracht de volgende toetsen af:

Bureau ICE adviseert om de Hoofdtoetsen voor Taal en Rekenen vanaf midden schooljaar af te nemen. De hart- en handtoetsen kunnen op elk moment in het jaar worden afgenomen. De leerkracht bepaalt uiteindelijk zelf welk moment hij het beste vindt voor de afname van de verschillende toetsen.

Wanneer worden de IEP-toetsen afgenomen?

Bureau ICE gaat ervan uit dat elk kind leert op zijn eigen tempo. Daarom zijn de IEP-toetsen flexibel afneembaar. De leerkracht kan zelf bepalen wanneer hij de toets voor jouw kind klaarzet. Dit heeft ook te maken met de onderwijsdoelen die de leerkracht aanbiedt gedurende het jaar. Het heeft namelijk weinig zin om de doelen te gaan toetsen als ze nog niet aan bod zijn gekomen. De toetsen hebben op elk moment van het jaar dezelfde normering. Omdat in groep 7 de toetsen gebruikt worden voor het opstellen van het preadvies, is het wel belangrijk dat de leerkracht daar qua planning rekening mee houdt.

De leerkracht kan daarnaast zelf bepalen of hij de toetsen digitaal of op papier afneemt.

IEP-toets Rekenen groep 7

Heeft jouw kind ook zo’n moeite met die verhaaltjessommen? Dan is je kind niet de enige, want voor veel kinderen zijn die erg lastig. Er zijn kinderen die bijvoorbeeld moeite hebben met taal en daardoor de verhaalsommen extra ingewikkeld vinden.

Bureau ICE is van mening dat een zwakke taalontwikkeling geen belemmering mag zijn voor het rekenen. Daarom heeft de rekentoets zowel verhaalsommen als kale sommen. In de verhaalsommen is gebruik gemaakt van begrijpelijke, eenvoudige taal. Het gaat tenslotte om de rekenvaardigheid.

In de toets komen de verschillende onderdelen van het rekenen aan bod:

IEP-toets Spelling groep 7

Voor taal zijn er 2 toetsen beschikbaar voor groep 7: lezen en taalverzorging. Spelling valt onder taalverzorging.

De onderdelen van spelling in groep 7 die bij deze toets aan bod komen, zijn:

IEP-toets Begrijpend Lezen groep 7

Het onderdeel begrijpend lezen zit verwerkt in het deel ‘Lezen’.

Het deel Lezen voor groep 7 toetst de volgende onderdelen:

Ook hier geldt dat er zowel gesloten als open vragen worden gesteld, zodat je kind ook de ruimte heeft zijn eigen antwoorden te formuleren.

Bureau ICE heeft ervoor gezorgd dat de tekst met bijbehorende vragen in 1 overzicht te zien zijn. Hierdoor hoeft je kind niet steeds te bladeren van tekst naar vragen.

De scores van de IEP-toetsen in groep 7

In groep 7 zijn de scores van de toetsen belangrijk voor het preadvies. Als ouder ben je natuurlijk erg benieuwd welk advies de leerkracht je kind zal geven. De scores op de verschillende toetsen zal de leerkracht met jullie bespreken in een oudergesprek. Dan komt ook meteen het preadvies aan bod. Je kind krijgt een talentenkaart, waarop precies staat uitgelegd hoe het advies tot stand is gekomen.

De IEP-toetsen geven op verschillende manieren de uitslagen weer. Voor de toetsen lezen, taalverzorging en rekenen wordt een uitslag gegeven in de vorm van een referentieniveau. Je kunt precies zien op welk niveau je kind scoort (1F of 2F voor taal; 1F of 1S voor rekenen). Het referentieniveau is vastgesteld door de overheid.

Om meer inzicht te krijgen in de sterke punten en de groeipunten van je kind, zijn de detailscores voor rekenen, lezen en taalverzorging in een resultatenoverzicht weergegeven. Stel dat je kind bij taalverzorging alleen op werkwoordspelling laag heeft gescoord, dan kun je in de detailscores zien waar hij nog aan kan gaan werken om op 1F-niveau te komen.

Behalve taalverzorging, lezen en rekenen maakt je kind ook nog de volgende toetsen:

 • Leeraanpak
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Creatief vermogen

Deze toetsen meten de zogenaamde hand- en hartontwikkeling. Vooral voor de overgang naar het voortgezet onderwijs is het belangrijk dat je kind goed in balans is.

IEP-toets Leeraanpak in groep 7

Op de toets ‘leeraanpak’ krijgt je kind een uitslag op deze aspecten:

 • prestatiemotivatie
 • doorzettingsvermogen
 • plannen
 • organiserend vermogen

  Deze uitslagen worden weergegeven in een diagram. Zo krijgt de leerkracht van je kind een goed beeld van de talenten van je kind. Ook ziet hij direct waar nog aan gewerkt kan worden. Ook als ouder is het fijn te weten hoe je kind omgaat met de taakaanpak op school. Dit bevordert het samenwerken tussen school en thuis.

IEP-toets Sociaal-emotionele ontwikkeling in groep 7

Op de toets sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt je kind een uitslag op de volgende 5 aspecten:

 • zelfmanagement
 • sociale vaardigheden
 • uiting van gevoelens
 • beheersing van gevoelens
 • empathisch vermogen

Deze uitslagen worden weergegeven in de vorm van een diagram. Ze geven jou als ouder en de leerkracht inzicht in de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Welke onderdelen gaan goed en waar kan je kind extra ondersteuning in gebruiken?

Het is belangrijk om in gesprek te gaan met de leerkracht als je ziet dat je kind op 1 of meerdere onderdelen laag heeft gescoord. Wat betekent dat precies in de klas? Hoe ziet de leerkracht dat zelf en herken je er iets in vanuit de thuissituatie? Praat over mogelijke ondersteuning op school. Bespreek ook of je kind misschien steun van buitenaf nodig heeft om zijn sociaal-emotionele ontwikkeling beter in balans te krijgen.

IEP-toets Creatief vermogen in groep 7

Op de toets creatief vermogen wordt je kind getest op de volgende aspecten:

 • nieuwsgierig
 • vindingrijk
 • anders durven zijn
 • volhardend
 • interacterend met anderen
 • outputgericht
 • trots op je werk.

Daarnaast krijgt je kind een uitslag op de aspecten richting, ruimte en ruggesteun.

Uit deze uitslagen kun je nogal wat informatie halen. Stel dat je kind hoog scoort op ‘interacterend met anderen’ maar laag op ‘anders durven zijn’, dan kan dat betekenen dat je kind gemakkelijk sociaal gewenst gedrag laat zien. In hoeverre belemmert dat je kind in zijn ontwikkeling? En wat zou je daar zowel op school als thuis aan kunnen doen om je kind wat meer in balans te krijgen? Ook dit zijn belangrijke ontwikkelingen van je kind om in kaart te brengen en te bespreken met elkaar.

De IEP-toets groep 7 oefenen

De IEP-toets kan vanuit een analyse duidelijk maken op welke onderdelen je kind eventueel extra ondersteuning nodig heeft. Zo kun je samen bespreken hoe de leerkracht denkt daaraan te gaan werken en wat je als ouder kan bijdragen. Oefenen voor de IEP-toets zelf heeft alleen zin als je kind onzeker is over de toets. Vertrouwd maken met de vraagstelling kan bijdragen aan meer zelfvertrouwen. Stel dat je kind veel last heeft van faalangst bij toetsen, dan kun je de leerkracht vragen of die extra aandacht wil besteden aan het voorbereiden op de toets.

Zie je dat je kind structureel onderpresteert? Dan kun je overwegen om professionele hulp in te roepen. Er zijn bijvoorbeeld kindercoaches of remedial teachers die je kind kunnen helpen bij het omgaan met toetsangst. Zij kunnen je kind meer zelfvertrouwen geven, waardoor je kind kan laten zien wat het kan. Als ouder kun je je kind helpen door geen halszaak te maken van toetsen. Toetsen horen bij school en zullen later in het leven van je kind nog veel vaker voorkomen. Ga dus ontspannen om met deze momenten, daar zul je je kind een groot plezier mee doen.

Oefenbladen Cito/IEP-toets Groep 7 (Gratis)

Oefenbladen Rekenen Groep 7 (Gratis)

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 7 (Gratis)

Werkbladen Werkwoordspelling Groep 7/8 (Gratis)

Marja Wouda, BEd Master SEN

Marja (MSEN) is Remedial Teacher, Intern Begeleider, Kindercoach en behaalde een Bachelor of Education (PABO) en een Master SEN.

Gerelateerde artikelen

Reacties

4 reacties op “IEP-toets groep 7”
 1. Dag Julia,
  Wellicht bedoelt u dat het getal 82 de ontwikkelscore is? Deze ontwikkelscore bepaalt het referentieniveau en komt voort uit de resultaten op de verschillende onderdelen.
  Hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
  Hartelijke groet
  Marja

 2. Kunt u ook uitleggen hoe de score mbt het referentieniveau per taalverzorging, lezen en rekenen wordt berekend/bepaald? Ik dacht dat de score in het groene balkje, bijvoorbeeld taalverzorging, een gemiddelde is van de scores op de categorieën. Zo scoort mijn dochter (groep 7) bij taalverzorging 82 (2F), maar scoort ze op de subcategorieën 92%, 100%, 100%. Hoe kan haar referentieniveau dan lager liggen? Ook voor rekenen en lezen ligt de score in de groene balk lager dan je op basis van de scores op de onderliggende categorieën zou verwachten.

  Nu is dit de allereerste keer dat we met de IEP test te maken hebben, dus ik probeer te ontdekken hoe het werkt , maar kom er nog niet uit. Uiteraard spreken de scores op de categorieën voor zich. Gaat echt om dat referentieniveau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *