Groep 7: hoe help je jouw kind?

Klik hier voor de Oefenboeken Groep 7

Zit je kind in groep 7? Met deze uitleg en werkbladen kun jij jouw kind dit jaar helpen!

Dit artikel is geschreven door de onderwijsexperts van Wijzer over de Basisschool.

Gratis oefenbladen groep 7 (PDF)

Download de werkbladen en ga aan de slag. Je ontvangt de oefenbladen (PDF) per e-mail.

Oefenbladen Cito/IEP-toets Groep 7 (Gratis)

Oefenbladen Rekenen Groep 7 (Gratis)

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 7 (Gratis)

Werkbladen Werkwoordspelling Groep 7/8 (Gratis)

Oefenbladen Klokkijken Groep 6/7/8 (Gratis)

Oefenbladen Breuken Groep 6/7/8 (Gratis)

Video's met uitleg en leuke spelletjes

Bekijk de video’s. Abonneer je ook op ons Youtube-kanaal zodat je geen enkele video mist.

voorlopig advies groep 7

Lezen groep 7: een overzicht voor ouders

Het lezen van een boek is niet voor elk kind een vanzelfsprekende bezigheid. Dat het belangrijk is om regelmatig te lezen, weten we heel goed. Technisch lezen is namelijk de basis voor heel veel andere zaken. Nu je kind in […]
Bekijk artikel
dictee groep 7

Dictee Groep 7

Op de basisschool neemt het vak spelling een belangrijke plaats in. Om te controleren of jouw kind de spellingregels beheerst, neem de leerkracht op de basisschool regelmatig een dictee af. In dit artikel gaan we verder in op het dictee […]
Bekijk artikel
woordenschat groep 7

Woordenschat groep 7

Op de basisschool leert jouw kind lezen vanaf groep 3. Naast lezen, zijn spelling en woordenschat belangrijke onderdelen van het vak taal. In dit artikel gaan we verder in op het vak woordenschat groep 7.
Bekijk artikel
cito toets oefenen

Cito-toets oefenen: zo help jij je kind

De basisschool gebruikt genormeerde toetsen om de ontwikkeling van jouw kind te volgen. Deze toetsen bij elkaar noemen we het leerlingvolgsysteem. In dit blog gaan we het hebben over cito-toetsen oefenen en hoe jij jouw kind daarbij kan helpen.
Bekijk artikel
km naar m omrekenen

Km naar m omrekenen

Op de basisschool leert jouw kind rekenen. Voor het vak rekenen op de basisschool bestaat een leerlijn. Dat is een volgorde, waarin de basisschool in de verschillende groepen de onderdelen van rekenen aanbiedt. Onderdeel van die leerlijn is het bijvoorbeeld […]
Bekijk artikel
Welk advies bij welke cito-score groep 7

Welk advies bij welke Cito-score groep 7

Jouw kind zit op de basisschool in groep 7. De meeste basisscholen geven kinderen in dat leerjaar een voorlopig schooladvies. Met dat voorlopige advies heb je een richtlijn voor vervolgonderwijs. Je kunt met je kind alvast gaan kijken naar middelbare […]
Bekijk artikel

Producten

Naar groep 7

Je kind zit in groep 7! Dat is geen gemakkelijk jaar. Groep 7 kenmerkt zich door meer huiswerk en meer toetsen. Zo maakt je kind ook dit jaar weer toetsen uit het leerlingvolgsysteem (Cito, IEP of een ander volgsysteem).

De score van de Cito-toets E7 (eind groep 7) wordt door veel scholen meegenomen in het voorlopig schooladvies voor het voortgezet onderwijs.

Lees ook: Welk advies bij welke Cito-score groep 7

Tijdens het bijbehorende oudergesprek krijg je een zo goed mogelijk beeld van het mogelijke niveau waar je kind op uitstroomt. Gelukkig kijken veel scholen óók welke hulp zij jouw kind nog kunnen bieden om het definitieve schooladvies zo passend mogelijk te maken.

Hierbij is het dus erg belangrijk dat je samen met de leerkracht en je kind bekijkt waar je nog hulp en extra oefening kunt bieden. Zo zorg je er met z’n allen voor dat je kind het beste uit zichzelf kan halen.

Lees ook:

Bekijk daarnaast de tips in de video hieronder:

 

Ga direct naar:

 

De lesstof in groep 7

Heel lang stond groep 7 bekend als het moeilijkste jaar van de basisschool. Heel veel lastige leerstof kwam voor het eerst aan bod. Directeuren plaatsten toen dan ook de leerkrachten die didactisch het sterkst waren, in groep 7 (en groep 3).

Tegenwoordig kiezen de makers van de reken- en taalmethodes ervoor om moeilijke stof uit te smeren over meerdere leerjaren. Denk aan bijvoorbeeld digitaal klok leren kijken. Voorheen werd deze vorm van klokkijken pas vanaf groep 6 aangeboden; tegenwoordig gebeurt dat al aan het eind van groep 4.

Zinnen ontleden is nog zo’n voorbeeld. Vroeger werd die leerstof vanaf groep 7 aangeboden; nu maken de taalmethodes in groep 5 al een start met taalkundig ontleden. Dit houdt in dat kinderen de losse woorden in een zin onder kunnen brengen in een bepaalde categorie (zoals werkwoord, zelfstandig naamwoord enz.).

 

Zelfstandig leren

Dit schooljaar ligt opnieuw de nadruk op het zelfstandiger maken van je kind. Dat betekent niet dat je kind geen hulp meer nodig heeft bij het leren. De leerkracht zal daarin juist begeleiding bieden. Op die manier streeft hij naar een positieve groei bij het leren leren.

Je kind krijgt in groep 7 meer huiswerk en vaak ook meer toetsen. De meeste kinderen hebben hierbij echt wel wat begeleiding en hulp nodig.

De meeste scholen hebben aandacht voor het stimuleren van de executieve functies van hun leerlingen. Je kind leert hoe het huiswerk goed kan inplannen, zodat het niet op het laatste moment nog moet stampen. Dit vergt inzicht in plannen, organiseren, timemanagement en uitvoering van de taak. Ook hierbij heeft jouw kind jou (en de leerkracht) nodig.

Wil je meer lezen over executieve functies? Kijk dan op slo.nl.

 

Vaardigheden in groep 7

Je kind leert in groep 7 ook nieuwe vaardigheden en strategieën aan bij de diverse vakken.

Op sommige scholen komt er in groep 7 een nieuw vak bij: informatieverwerking. Bij informatieverwerking behandelt de leerkracht allerlei soorten grafieken en schema’s. Je kind leert hoe het een grafiek of schema moet aflezen en zelf kan maken. Ook kan het opdrachten verwachten als: zet deze woorden op alfabetische volgorde.

Scholen zijn verplicht om Engels aan te bieden vanaf groep 7. Ze hebben de keuze daar in lagere leerjaren al mee te beginnen, maar vanaf groep 7 is het verplicht. Bij Engels in groep 7 staan de volgende vaardigheden centraal:

Je kind krijgt daarnaast regelmatig de opdracht om in het Engels te spreken over eenvoudige onderwerpen. De leerkracht ziet erop toe dat je kind vertrouwen krijgt en deze vreemde taal dus durft te spreken. Ook leert je kind omgaan met een woordenboek, zodat het de juiste spelling en betekenissen kan opzoeken.

 

Taalonderwijs in groep 7

Taalonderwijs is erg belangrijk. Onderzoek heeft aangetoond dat goed taalonderwijs en een goede beheersing van taal in relatie staan met het succes dat een kind op school en later in de maatschappij heeft.

Het vak Nederlands bestaat uit mondeling onderwijs, schriftelijk onderwijs en taalbeschouwing.

Mondeling onderwijs houdt in dat je kind in staat is om informatie te halen uit gesproken taal. Die taal kan afkomstig zijn van jou, de leerkracht of bijvoorbeeld de media. Je kind moet die informatie mondeling of schriftelijk ordelijk kunnen weergeven. Ook leert het discussiëren, presenteren en gesprekken leiden. Daarnaast houdt je kind in groep 7 weer een spreekbeurt.

Bekijk deze onderwerpen voor een spreekbeurt voor inspiratie.

Tot slot leren kinderen in groep 7 een kritische houding aannemen naar (reclame)teksten en gesprekken en deze te beoordelen naar aanleiding van de bron.

Het schriftelijk onderwijs is onder andere gerelateerd aan het vak informatieverwerking. Je kind leert dus hoe het informatie moet halen uit grafieken en overzichten.

Het oefent ook met het schrijven van teksten in verschillende vormen. Denk bijvoorbeeld aan informatieve teksten, verhalen, verslagen of instructieve teksten. Daarbij leert je kind hoe het zinnen logisch kan opbouwen. Ook spelling en de ontwikkeling van een leesbaar handschrift zijn belangrijk.

Bij taalbeschouwing mag je kind een groei laten zien op het gebied van reflecteren op eigen werk. Ook taalkundig en redekundig ontleden vallen onder taalbeschouwing.

 

Leesniveau in groep 7

Wanneer een kind zich op een gemiddeld niveau ontwikkelt, zou het bij technisch lezen in januari van groep 7 AVI-niveau M7 (midden 7) moeten beheersen en in juni van dat schooljaar AVI E7 (eind 7).

Als je kind deze niveaus beheerst, kan het al zó goed lezen, dat er ook aandacht kan zijn voor de toon waarop het leest. Sommige leerkrachten stimuleren dit door de kinderen van groep 7 in groep 1 en 2 te laten voorlezen.

Voor het onderdeel begrijpend lezen in groep 7 gebruiken veel scholen de methode Nieuwsbegrip. Deze methode kan de leerkracht op 3 verschillende niveaus aanbieden. Vraag tijdens een oudergesprek eens na hoe ver jouw kind is. Als je weet op welk niveau je kind leest, weet je ook op welk gebied je hem thuis kunt helpen.

Begrijpend lezen heeft bovendien een link met woordenschat. Hoe groter de woordenschat van je kind, hoe makkelijker het begrijpt wat het precies leest.

De methode Nieuwsbegrip heeft veel aandacht voor woordenschat. De lessen woordenschat sluiten altijd aan bij de artikelen die je kind moet lezen. Zo worden verbanden tussen woorden snel duidelijk.

Ook thuis kun je je kind stimuleren zijn woordenschat te vergroten. Bijvoorbeeld door gesprekken te voeren, samen de kinderkrant te lezen of het lezen van boeken te stimuleren.

Verder krijgt je kind in groep 7 ook vaak de opdracht om een boek te lezen en daarna een boekverslag te maken.

Nieuw in groep 7 is studerend lezen. Je kind leert lezen met als doel er iets van te leren (handig als voorbereiding op het voortgezet onderwijs ☺).

Bekijk ook:

 

Spelling in groep 7

Spelling is in groep 7 een belangrijk vak. Veel leerlingen vinden dit onderdeel best moeilijk. Wat is daarvan de oorzaak?

Ten eerste wordt de spelling op woordniveau steeds moeilijker. Ten tweede legt de leerkracht dit schooljaar ook de gehele werkwoordspelling uit. Er wordt van je kind verwacht dat het de spellingregels eind groep 7 goed kan inzetten, ook in zijn eigen schrijfwerk. Veel kinderen halen dit niet, vandaar dat ook de leerkracht van groep 8 nog vaak met de klas oefent.

Lees in dit artikel meer over spelling in groep 7 en hoe je dit taalonderdeel kunt oefenen.

Bekijk ook:

 

Redekundig en taalkundig ontleden

De uitleg over redekundig en taalkundig ontleden wordt in groep 7 ook aangevuld. De leerkracht bouwt voort op de basis die in groep 5 en 6 al gelegd is.

Maar wat is nu precies redekundig of taalkundig ontleden en waarom is het belangrijk? Je kind leert op 2 manieren naar een zin te kijken.

Als je kind beide vormen van ontleden doorziet, zal het teksten beter begrijpen. Het helpt zelfs om later vreemde talen makkelijker te leren!

Taalkundig ontleden

In groep 7 leert je kind de volgende woordsoorten:

In groep 8 wordt ook nog wekelijks geoefend met deze stof.

Wil je meer weten over taalkundig ontleden? Lees dan ook dit artikel: Woordsoorten: alle uitleg over taalkundig ontleden

 

Redekundig ontleden

In groep 7 leert je kind de volgende zinsdelen:

Een stappenplan voor redekundig ontleden vind je hier: Zinsontleding uitleg (+ voorbeelden en een handig schema)

Rekenen in groep 7

Bij het vak rekenen leert je kind in groep 7 ook een aantal nieuwe onderwerpen. Maar dat is niet het enige.

Ook de sommen worden steeds moeilijker. Soms zo moeilijk dat wij volwassenen de berekening nog lastig vinden. Via deze link kun je zien welke onderwerpen in groep 7 allemaal aan bod komen:

Rekenen groep 7

Houd een beetje in de gaten of jouw kind tijd genoeg krijgt om de stof allemaal te onthouden. Check ook of het de instructies uit elkaar kan houden.

Redactiesommen in groep 7  worden weer lastiger in vergelijking met groep 6. Het taalgebruik wordt moeilijker en regelmatig worden er meerdere berekeningen binnen 1 verhaaltje gevraagd.

Soms is het nodig om extra hulp te bieden. Dat kan thuis met behulp van jouw uitleg en oefeningen of met behulp van bijles. Of download onze gratis rekenbladen om thuis met je kind te oefenen.

 

Oriëntatie op jezelf en de wereld

Binnen het vak oriëntatie op jezelf en de wereld komen de vroegere zaakvakken als aardrijkskunde, geschiedenis en biologie terug. Het nieuwe vak is verdeeld in de onderdelen Ruimte, Tijd en Natuur & techniek. Het onderdeel Mens en samenleving bestaat uit verkeer en aandacht voor het welzijn van jezelf en anderen.

Hier volgt een overzicht van de doelen die je kind binnen het vak oriëntatie op jezelf en de wereld moet behalen.

 

Mens en samenleving:

 

Natuur & techniek:

 

Ruimte:

 

Tijd:

Al met al is groep 7 een heel uitdagend leerjaar!

Bekijk ook:

 

Bron: de kerndoelen van SLO