Voorlopig advies groep 7

Als je kind in groep 7 zit, duurt de stap naar het voortgezet onderwijs niet lang meer. Als ouder denk je vast al samen met je kind na over de school die straks passend is. Op de meeste scholen wordt in groep 7 een voorlopig advies gegeven. Wat zegt dit advies en wat betekent dit voor je kind?

Schooladvies groep 7

Het schooladvies is het advies dat door de leerkracht wordt gegeven op basis van de Cito-scores in groep 7. De leerkracht geeft dan aan welke middelbare school voor je kind passend is na groep 8. Benieuwd hoe leraren het schooladvies bepalen? Lees dan: Leraren aan het woord: hoe bepaal je een schooladvies?

Als je kind in groep 7 zit, geeft de leerkracht vaak een voorlopig schooladvies. Dit advies is gebaseerd op een aantal belangrijke punten:

voorlopig schooladvies groep 7 aandachtspunten

Resultaten van alle schooljaren

Vanaf groep 3 worden de leerresultaten van je kind gemeten. Dit gebeurt met behulp van verschillende toetsen. Deze toetsen meten de leerontwikkeling van je kind over een bepaalde periode.

De leerkracht gebruikt zowel toetsen die horen bij de methode (methodegebonden toetsen) als toetsen die onafhankelijk zijn. In alle gevallen wordt de leerontwikkeling gemeten om te beoordelen of je kind voldoende leert.

Methodegebonden toetsen

Deze toetsen horen bij de verschillende leervakken die de leerkracht aanbiedt met behulp van een methode. Denk hierbij aan rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. Na een blok van een aantal weken neemt de leerkracht een toets af om te beoordelen of je kind de lesstof goed heeft begrepen.

Zo houdt de leerkracht dus goed zicht op de leerontwikkeling van je kind. Als blijkt dat je kind sommige onderdelen van de lesstof niet goed begrijpt, kan de leerkracht tijdig extra instructie geven.

Omdat de leerkracht deze methodegebonden toetsen regelmatig afneemt, worden de leerresultaten van je kind goed gevolgd.

Methode-onafhankelijke toetsen

De methode-onafhankelijke toetsen staan los van de methode en worden gemiddeld 2 keer per jaar afgenomen. Veelgebruikte methode-onafhankelijke toetsen zijn de Cito-toetsen. Maar de afgelopen jaren worden er ook veel andere toetsen gebruikt, zoals de IEP-toetsen of de Dia-toetsen.

Met het afnemen van de methode-onafhankelijke toetsen heeft de leerkracht ook zicht op de leerontwikkeling over een langere periode. Deze toetsen vinden namelijk maar 2 keer per jaar plaats en meten dus de ontwikkeling van je kind van het afgelopen half jaar.

De verschillende toetsmomenten geven de leerkracht goed zicht op de leerontwikkeling van je kind. En dat is belangrijk voor een passend voorlopig advies in groep 7.

Aanbieding!
 1. Robert

  Ik ben erg blij dat ik mijn kinderen met deze oefen methoden kan helpen. Zeker met rekenen. Het is zo belangrijk om je kind op een leuke manier te helpen en mijn kinderen werken graag uit de boekjes. Met een kleine stimulatie om bladzijden te doen vliegen ze erdoor heen. Resultaat zijn echt goede resultaten i.p.v. een achterstand.

Oefenboeken Cito-IEP Midden + Eind Groep 7

Original price was: 54,00.Current price is: 39,95.

Op voorraad (kan nabesteld worden)

Oefenboek Cito-IEP Midden Groep 7 (M7)

Oefenboek Cito-IEP Midden Groep 7

Alle onderdelen van rekenen en taal (ook begrijpend lezen) komen in dit boek aan bod. Zo kan jouw kind goed voorbereid de toetsen van midden groep 7 (M7) maken.

Samen thuis oefenen kan zorgen voor meer zelfvertrouwen, een beter toetsresultaat en een voorlopig schooladvies dat echt bij jouw kind past!

Op voorraad (kan nabesteld worden)

Oefenboek Cito-IEP Eind Groep 7 (E7)

Oefenboek Cito-IEP Eind Groep 7

Dit oefenboek geeft jouw kind de beste voorbereiding op de laatste belangrijke toetsen eind groep 7. Alle onderdelen van rekenen en taal (ook begrijpend lezen) komen in dit boek aan bod.

Een goede voorbereiding kan zorgen voor een beter toetsresultaat en een voorlopig schooladvies dat echt bij jouw kind past!

Selecteer het aantal

Resultaten en het voorlopige schooladvies

In groep 7 heeft je kind al heel wat toetsen gemaakt. De eerste toets vond namelijk al plaats in groep 3. Alle resultaten worden bijgehouden in een overzicht. Dit kunnen tabellen of grafieken zijn.

De leerkracht bespreekt de leerresultaten van je kind ook met jou. Hierdoor heb je zelf vaak al een goed beeld van het leerniveau van je kind.

In groep 7 geven deze resultaten meestal al aardig wat zicht op het niveau waarnaar je kind zal uitstromen na groep 8. Tijdens het gesprek met de leerkracht, je kind en jullie als ouders wordt dan het zogenaamd voorlopige schooladvies gegeven.

Niet alleen de leerresultaten op de toetsen zijn hierin belangrijk. Ook de werkhouding en motivatie van je kind worden meegenomen in het voorlopige schooladvies.

Werkhouding en het voorlopige schooladvies

Behalve de leerresultaten is ook de werkhouding van je kind belangrijk. Bij het bepalen van het voorlopige schooladvies kijkt de leerkracht namelijk ook naar de manier waarop je kind de lesstof maakt.

Bij een goede werkhouding leert je kind optimaal. Andersom geldt dat bij een onvoldoende werkhouding je kind niet alles uit zichzelf haalt. Een onvoldoende werkhouding uit zich bijvoorbeeld in moeite met concentratie, tempo of structuur aanbrengen.

Een goede werkhouding is dus net zo bepalend voor het voorlopige schooladvies als de leerresultaten.

Hoe ziet een goede werkhouding eruit?

Als je kind een goede werkhouding heeft, zie je de volgende dingen terug:

 • taakgerichte werkhouding
 • voldoende werktempo
 • ordelijke werkomgeving
 • optimale concentratie
 • goed kunnen samenwerken

Bovenstaande punten zijn misschien voor jouw kind niet altijd even makkelijk. Bespreek daarom met de leerkracht en met je kind wat er nodig is om deze vaardigheden te ontwikkelen. Die ontwikkeling kan namelijk van belang zijn voor het uiteindelijke schooladvies.

Belangrijk is dat je kind zelf gemotiveerd is om dit aan te pakken. Alleen dan zal vooruitgang mogelijk zijn.

Motivatie en het voorlopige schooladvies

De reden dat je kind bij het gesprek over het voorlopige schooladvies aanwezig is, is om hem te betrekken bij dit belangrijke moment. Je kind zal namelijk zelf ook na moeten denken over wat hij graag wil na groep 8. Hoe meer je kind hierbij betrokken is, hoe beter het beseft wat er nodig is om zijn doel te behalen.

Weet jouw kind duidelijk wat het zelf graag wil? Dat is fijn, want dan kun je samen met de leerkracht doelgericht kijken of het haalbaar is.

Niet alle kinderen zullen een realistisch beeld hebben van wat passend is bij het eigen leerniveau. Wil jouw kind bijvoorbeeld graag naar de havo, maar zijn de resultaten daarvoor niet voldoende, dan is het goed dat de leerkracht uitlegt hoe je kind ervoor staat.

Vraag je kind ook wat de reden is van zijn voorkeur. Wellicht wil je kind graag naar de havo omdat zijn vrienden er ook graag naartoe willen. Bespreek dan vooral met je kind wat er nodig is om dit te kunnen bereiken. Wees eerlijk en realistisch en stel eventueel verwachtingen bij.

Steek het gesprek met je kind en de leerkracht vooral positief in. Bespreek concreet wat er nodig is om doelen te halen. Is het bijvoorbeeld belangrijk dat je kind zijn werktempo verhoogt, kijk dan samen hoe het dit kan doen. Laat je kind ook vooral zelf oplossingen bedenken. Dit verhoogt de motivatie om ermee aan de slag te gaan. Ondersteun hem als het niet lukt zelf met goede oplossingen te komen.  

Hoe beter je kind gemotiveerd is om zijn doel te behalen, hoe groter de kans dat dit lukt.

Download de gratis Oefenbladen Cito/IEP-toets groep 7

Oefenbladen Cito/IEP-toets Groep 7 (Gratis)

Tips voor ouders om de motivatie van je kind te verhogen

 • Wees betrokken bij wat je kind doet op school. Stel vragen en luister naar de verhalen.
 • Ga naar de oudergesprekken. Koppel het gesprek open en eerlijk terug naar je kind of laat je kind, wanneer de school dat toelaat, meegaan naar het gesprek.
 • Zoek samen met je kind naar oplossingen. Wat is er nodig? Hoe kan het bereiken wat het graag wil?
 • Zet tijdelijk een externe beloning in. Bijvoorbeeld bij het maken van huiswerk. Laat je kind bijvoorbeeld kiezen wat jullie vanavond eten als het zijn huiswerk goed heeft gedaan.
 • Laat in je eigen gedrag zien hoe jij je motivatie omzet in acties. Wees een voorbeeld voor je kind.
motivatie hulp van ouders tips

Het voorlopige advies in groep 7

Het woord zegt het al. Een voorlopig advies is een advies dat nog bijgesteld kan worden. Je kind heeft namelijk nog een periode op school te gaan. En in die periode kan er nog heel wat veranderen.

Een voorlopig advies is dus nog geen definitief advies.

De leerkracht zal in het gesprek het voorlopige advies onderbouwen met de 3 punten die we net hebben beschreven:

 1. leerresultaten
 2. werkhouding
 3. motivatie

Met het voorlopige advies kun je je samen met je kind alvast gaan oriënteren op een passende school. Het is goed om je te verdiepen in de mogelijkheden die er zijn. Dit kan je helpen om halverwege groep 8 een goede keuze te maken voor je kind.

Het voorlopige advies kan halverwege groep 8 nog naar boven of beneden aangepast worden. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling van je kind in de laatste periode.

Oneens met het voorlopige advies in groep 7

Het kan voorkomen dat je het niet eens bent met het voorlopige advies van de leerkracht. Als ouder vorm je vaak een beeld van je kind waardoor je, bewust of onbewust, verwachtingen creëert. Wat kun je doen als tijdens het gesprek blijkt dat je niet op 1 lijn zit met de leerkracht?

Tijdens het adviesgesprek zal de leerkracht zijn advies onderbouwen.

Als je merkt dat het voorlopige advies niet overeenkomt met wat je zelf in gedachten had, kan dat vragen oproepen. Wees hierop voorbereid, zodat je tijdens het gesprek de juiste vragen kunt stellen. Dit kan je helpen beter te begrijpen hoe de leerkracht tot dit voorlopige advies is gekomen.

Vragen tijdens het oudergesprek

 • Hoe is dit advies tot stand gekomen?
 • Hoe is de werkhouding in de klas?
 • Hoe staat de leerkracht tegenover het beeld dat jij als ouder hebt van jouw kind?
 • Wat kun je thuis doen om je kind te ondersteunen?
 • Wat kun je afspreken met de leerkracht en je kind om op 1 lijn te komen?

Met behulp van deze vragen ga je het gesprek met de leerkracht open in. Kijk samen met de leerkracht naar de verwachtingen en spreek je wens uit om samen op 1 lijn te komen. Verlies nooit het doel uit het oog. Het gaat er uiteindelijk om dat je kind op de juiste plek terechtkomt, waar het zich zo optimaal mogelijk verder kan ontwikkelen.

Van voorlopig schooladvies naar definitief advies

Na het voorlopige advies in groep 7 heeft je kind nog een periode te gaan. Hierin kan het zich nog volop ontwikkelen. Toch zal het voorlopige schooladvies niet veel afwijken van het definitieve advies.

In de praktijk blijkt dat het voorlopige advies vaak goed wordt ingeschat door de leerkracht. Op basis van wat je kind in de afgelopen jaren al heeft laten zien, is er meestal voldoende zicht op de leerontwikkeling.

Halverwege groep 8 maakt je kind nog een aantal toetsen. Die leiden uiteindelijk tot een definitief advies van de leerkracht. Uiteraard neemt ook hierin de leerkracht de werkhouding en de motivatie van je kind mee.

Wellicht heeft je kind met een verbeterde inzet hogere leerresultaten laten zien. Dit kan van invloed zijn op het definitieve advies.

Het definitieve advies wordt ook weer in een gesprek op school besproken met jou en je kind. De leerkracht zal onderbouwen hoe het definitieve advies tot stand is gekomen.

Tot slot maakt je kind nog een doorstroomtoets in groep 8. Als blijkt dat het resultaat hierop hoger is dan het geadviseerde niveau, past de leerkracht in principe het eindadvies naar boven toe aan. Alleen als zo’n hoger advies niet in het belang van je kind is, mag de school besluiten bij het oude advies te blijven.

Belangrijke toevoeging: het advies kan nooit naar beneden toe worden bijgesteld; alleen maar naar boven.

Tips als je kind teleurgesteld is met het voorlopige advies in groep 7

Terug naar het voorlopige advies in groep 7. Het kan voorkomen dat je kind teleurgesteld is over het voorlopige advies van de leerkracht. Om verdere frustraties te voorkomen, is het belangrijk dat je daar thuis goed op reageert.

Met deze 5 tips kun je je kind ondersteunen bij deze teleurstelling:

 1. Erken het teleurgestelde gevoel. Geef aan dat je begrijpt dat je kind teleurgesteld is.
 2. Bespreek de positieve kanten van het advies. Het kan nog bijgesteld worden, maar blijf wel realistisch.
 3. Geef je kind tijd en ruimte om te accepteren wat er is gezegd. Sta open voor vragen die er tussendoor nog zijn.
 4. Spreek uit dat je alle vertrouwen hebt in je kind. Het is oké voor jou als het advies niet is wat je kind ervan had verwacht.
 5. Kom na een tijdje terug op de teleurstelling en vraag hoe het nu is. Laat je kind merken dat je betrokken bent en graag meedenkt in wat er nodig is.

Wanneer je merkt dat je kind gemotiveerd is om alsnog zijn doel te bereiken, dan kun je daar thuis uiteraard bij helpen. Wellicht is het nodig om extra te oefenen met bepaalde leerstof.

Extra oefenmateriaal kun je vinden op onze site. Zo is er bijvoorbeeld een Cursus Begrijpend Lezen, een Oefenboek Rekenen en de Oefenboeken Cito-IEP Groep 7 (M7+E7). Overleg met de leerkracht voor welke leerstof je kind nog wat extra oefening nodig heeft. Daarnaast is er bij Wijzer over de Basisschool ook heel duidelijke uitleg per vak beschikbaar voor kinderen uit groep 7.

Vergeet niet dat het er uiteindelijk om gaat dat je kind op de best passende plek terechtkomt. Dan zie je vanzelf een blij gezicht!

Wil je je kind alvast voorbereiden op de middelbare school? Lees dan: Van groep 8 naar de brugklas? Zo bereid je je kind voor

Geen production gevonden

Geen production gevonden

Marja Wouda, BEd Master SEN

Marja (MSEN) is Remedial Teacher, Intern Begeleider, Kindercoach en behaalde een Bachelor of Education (PABO) en een Master SEN.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *