Een middelbare school kiezen: wat alle ouders moeten weten

Het is bijna zover! Je kind zit in groep 8 en verlaat binnenkort de basisschool. Een school waar je kind bijna zijn hele leven door heeft gebracht. Nu is een nieuwe fase van zijn leven aangebroken: de middelbare school. Maar hoeveel weet je daar al vanaf? Heb je enig idee welke middelbareschoolniveaus er tegenwoordig zijn? En wat bijvoorbeeld de verschillen zijn tussen deze niveaus?

Hoe kies je samen met je kind de juiste middelbare school voor je kind? Deze en andere onderwerpen bespreken we in dit artikel. Zo ben je alvast een beetje voorbereid op wat er binnenkort komen gaat!

Lees ook:

Wat is voortgezet onderwijs?

Het voortgezet onderwijs (of ook wel ‘middelbare school’) is het onderwijs dat volgt op de basisschool. Meestal gaat een kind naar het voortgezet onderwijs als hij ongeveer 12 jaar oud is en groep 8 heeft afgesloten met een schooladvies. In groep 7 krijgt je kind vaak al een voorlopig schooladvies gebaseerd op de Cito-score in groep 7.

Het voortgezet onderwijs bereidt het kind voor op het eventuele onderwijs wat hierna komt: onderwijs dat nodig is om een gekozen beroep uit te oefenen. Dit zal in de vorm zijn van beroepsonderwijs of academisch onderwijs. Het is ook mogelijk dat iemand na het voortgezet onderwijs meteen gaat werken.

Er bestaan verschillende niveaus in het voortgezet onderwijs. Afhankelijk van het schooladvies van de basisschool volgt je kind onderwijs op één van deze niveaus. Deze niveaus bepalen dan ook welk onderwijs (academisch of beroepsonderwijs) je kind hierna zal volgen.

Onder- en bovenbouw middelbare school

Ook bij het voortgezet onderwijs is er een onder- en bovenbouw. De onderbouw vormt de basis van de keuze voor het vervolgonderwijs. Met andere woorden: je kind kiest aan het eind van de onderbouw een richting (profiel) die past bij het specifieke beroepsonderwijs of academisch onderwijs na de middelbare school. Dit kan bijvoorbeeld een vakkenpakket zijn dat meer gericht is op het volgen van een technische opleiding met natuurkunde en scheikunde of een pakket dat meer gericht is op economie.

De bovenbouw begint op het vmbo in klas 3 en op havo en vwo in klas 4. Nog voor aanvang van dat schooljaar heeft je kind een richting (profiel) gekozen.

Oefenbladen Cito/IEP-toets Groep 7 (Gratis)

Oefenbladen Rekenen Groep 7 (Gratis)

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 7 (Gratis)

Werkbladen Werkwoordspelling Groep 7/8 (Gratis)

Middelbareschoolniveaus

In Nederland kennen we vier niveaus van voortgezet onderwijs:

 • praktijkonderwijs
 • vmbo
 • havo
 • vwo

Ongeveer 20% van de leerlingen gaat naar de havo, eveneens 20% naar het vwo. Het overige (en tevens grootste) deel (60%) van de kinderen gaat naar vmbo of praktijkonderwijs.

middelbare school niveau

Naar welk niveau je kind gaat, is afhankelijk van het schooladvies van de basisschool. De scores op de Cito-toetsen uit groep 6, 7 en 8 vormen op veel scholen een bouwsteen van dit schooladvies.

Hieronder bespreken we de verschillende middelbareschoolniveaus afzonderlijk.

Praktijkonderwijs

Als het vmbo te moeilijk is voor je kind, dan is het praktijkonderwijs een goede keuze. Vroeger stond praktijkonderwijs bekend als voortgezet speciaal onderwijs voor moeilijk lerende kinderen. Een praktijkschoolleerling heeft doorgaans een IQ van tussen de 60 en 80 en een leerachterstand van in ieder geval 3 jaar. Het praktijkonderwijs leidt mensen op om mee te kunnen draaien in de maatschappij en het sociale leven. De opleiding duurt 5 jaar. Sommige kinderen stromen hierna alsnog door naar het vmbo.

Waaruit bestaat het vmbo?

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, afgekort tot vmbo, kent 4 soorten leerwegen: de basisberoepsgerichte leerweg (bb), de kaderberoepsgerichte leerweg (kb), de gemengde leerweg (gl) en de theoretische leerweg (tl). Daarnaast bestaat er leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) voor kinderen die extra hulp nodig hebben.

Basisberoepsgerichte leerweg (bb)

Is je kind het type dat graag de handen uit de mouwen steekt? Dan is bb zeker een geschikte leerweg. Deze leerweg is namelijk bestemd voor praktisch ingestelde jongeren. Leerlingen krijgen vele mogelijkheden om zich te oriënteren op studierichtingen en beroepen. Aan de hand van praktijkgerichte opdrachten en verschillende vakken ontdekken ze waar hun interesses liggen.

Kinderen hoeven op deze manier niet meteen een beroep te kiezen, maar ze hebben 4 jaar om zich wat breder te oriënteren. Het examen bestaat uit 4 algemene vakken en een beroepsgericht vak. Als ze na deze 4 jaar een bb-diploma halen, stromen ze door naar het mbo.

Kaderberoepsgerichte leerweg (kb)

De kaderberoepsgerichte leerweg komt sterk overeen met de basisberoepsgerichte leerweg. Hij is dus ook sterk gericht op de praktijk. Het verschil zit hem voornamelijk in het feit dat kb-leerlingen meer uitdaging aankunnen met betrekking tot theorie. Wel doen ze deze theoretische kennis op door juist praktisch bezig te zijn. Kb is gericht op niveau 3 of 4 in het mbo als vervolgonderwijs.

Gemengde leerweg (gl)

De naam zegt het al: de gemengde leerweg is een mengeling van theorie en praktijk. Leerlingen die gl gevolgd hebben, zijn in principe theoretisch ingesteld, maar vinden tegelijkertijd praktijk erg interessant. Ze willen namelijk wel theoretische kennis opdoen, maar zich toch ook al voorbereiden op de arbeidsmarkt. Het niveau van de theorie is gelijk aan het niveau van de theoretische leerweg. Leerlingen doen examen in 5 algemene vakken en een beroepsgericht vak. De inhoud van de algemene vakken is overigens gelijk aan die van de theoretische leerweg. Dit geldt ook voor het examen.

Theoretische leerweg (tl)

Zit je kind graag met de neus in de boeken? Oftewel: vindt je kind het leuk om theorie te leren? Dan is je kind helemaal op zijn plek op de theoretische leerweg. Het verschil tussen tl en bb/kb is dat de theoretische leerweg helemaal theoriegericht is. Leerlingen krijgen dan ook alleen maar theoriegerichte vakken en geen praktijkgerichte vakken. De theoretische leerweg is dan ook niet gericht op een bepaald beroep, wat bij de andere leerwegen binnen het vmbo wel het geval is. De leerlingen doen examen in 6 algemene vakken. Denk hierbij aan aardrijkskunde, geschiedenis, talen et cetera.

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Sommige kinderen hebben wat extra begeleiding nodig om hun vmbo-diploma te halen. Daarvoor is er leerwegondersteunend onderwijs. Kinderen met een leerachterstand of sociaal-emotionele problemen kunnen hier gebruik van maken. De lessen zijn dan aangepast. Zo krijgen deze kinderen les in kleinere groepen.

Waar staat havo voor?

Havo is de afkorting van hoger algemeen voortgezet onderwijs en duurt in totaal 5 jaar. Dit niveau bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo).

In de eerste 3 jaren krijgt je kind les in een breed scala aan vakken. Deze 3 jaren behoren tot de onderbouw. Zo bouwt je kind algemene basiskennis op over verschillende onderwerpen. Na de onderbouw kan de havist kiezen: of overstappen naar een vakopleiding op het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) óf doorstromen naar de bovenbouw. Wanneer je kind kiest om de havo af te maken, dan moet hij kiezen voor een zogenaamd profiel.

profielen middelbare school

Er is keuze uit 4 profielen: natuur & techniek (NT), natuur & gezondheid (NG), economie & maatschappij (EM) en cultuur & maatschappij (CM). Elk profiel heeft zijn eigen vaste, verplichte vakken. Ook zijn er enkele keuzevakken. Naast de profielvakken volgt de leerling ook een paar algemene, vaste vakken, zoals Nederlands, Engels en wiskunde. In totaal heeft elke leerling in elk profiel 1880 tot 2040 studielasturen.

Wat is vwo?

Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Dit is het hoogst haalbare onderwijsniveau in Nederland. Als je kind het vwo afrondt met een diploma, stroomt hij door naar het academisch onderwijs, oftewel de universiteit. Maar uiteraard heeft hij met dit diploma ook vrije toegang tot het hbo. Het vwo duurt 6 jaar.

Qua onder- en bovenbouw komt het in grote lijnen overeen met de havo. De eerste 3 jaar bestaan uit basiskennis over verschillende onderwerpen. In de bovenbouw kiest de vwo’er eveneens uit de 4 profielen: natuur & techniek (NT), natuur & gezondheid (NG), economie & maatschappij (EM) en cultuur & maatschappij (CM).

Het verschil is alleen dat het vwo 2 verschillende leerwegen kent: atheneum en gymnasium. Het verschil tussen het atheneum en gymnasium zit ‘m voornamelijk in de twee extra talen die leerlingen bij het gymnasium als extra vak krijgen: Grieks en Latijn.

Middelbare scholen vergelijken

Je wilt de beste middelbare school voor je kind. En dat is begrijpelijk. Alleen is de keuze enorm natuurlijk. Uiteraard kijk je waar de vriendjes en vriendinnetjes van je kind heen gaan, maar je wilt wel een school voor je kind die hem of haar goed opleidt. En het liefst is het eentje op fietsafstand.

Natuurlijk kun je naar alle open dagen gaan om te kijken welke school je het meest geschikt lijkt. Maar handiger is als je van tevoren al wat gegevens hebt over de middelbare school.

Op internet vind je allerlei data en cijfers over de middelbare scholen in je buurt. Een goede bron van informatie is de website Scholen op de kaart. Je kunt hier je plaatsnaam of postcode invullen en vervolgens het schoolniveau van je kind. Je ziet dan meteen welke scholen er bij jou in de buurt in aanmerking komen.

scholen op de kaart

Vervolgens kun je de resultaten van scholen met elkaar vergelijken. Maar wat zeggen die gegevens nou eigenlijk? Waar moet je op letten?

Allereerst is het belangrijk om te letten op de examenresultaten. Daarmee kun je zien hoe goed de school hun leerlingen klaarstoomt voor de examens. Daarbij zijn twee soorten resultaten van belang: het slagingspercentage en het gemiddelde eindexamencijfer. Hieronder zie je een vergelijking van het slagingspercentage van twee willekeurige scholen:

scholen vergelijken

Het slagingspercentage geeft aan hoeveel procent van de leerlingen in een bepaald jaar het examen haalde. Het gemiddelde eindexamencijfer kan belangrijk zijn als je kind later een studie gaat doen waar bijvoorbeeld sprake is van loting. In zulke gevallen geldt: hoe hoger het gemiddelde eindexamencijfer, hoe meer kansen.

Kijk daarnaast naar de doorstroomcijfers. Een school kan misschien wel een hoog gemiddeld eindexamencijfer hebben, maar is dat omdat de helft van de kinderen tig keer blijft zitten? De context kan hierdoor dus heel anders worden.

Je kunt op ‘scholen op de kaart’ ook zien of leerlingen in leerjaar 3 op, boven of onder het niveau van hun basisschooladvies zitten. Hieronder weer een vergelijking tussen twee scholen.

school-kiezen

Middelbare school kiezen

Niet alleen de harde cijfers zijn belangrijk. De middelbare school waar je kind heen zal gaan, is wel de plek waar je kind het grootste deel van zijn dag gaat doorbrengen! Hoge cijfers zijn niets waard als docenten niet verantwoord met de kinderen (en hun ouders) omgaan. Meningen van andere ouders en kinderen zijn daarom heel belangrijk. Vraag dus rond wat de ervaringen zijn met de school. Op ‘Scholen op de kaart’ kun je ook afgenomen enquêtes onder leerlingen en ouders hierover vinden.

Het is ook belangrijk om een school te kiezen die bij je kind past. Is je kind creatief? Houdt het van techniek of sport? Veel scholen bieden speciale ‘stromen’ aan voor kinderen met een bepaalde interesse.

Ook zijn er verschillende soorten onderwijs, zoals het Montessori- en Daltononderwijs. En verder heeft je kind misschien een voorkeur voor een kleine, of juist een grote school.

 • Tip: Om een beetje overzicht te krijgen in alle overwegingen bij een keuze voor een middelbare school, raden we je aan een lijst te maken met zaken die jij en je kind belangrijk vinden.

Vaak vinden kinderen van 12 zaken als “hoe mooi zijn de lockers?” Of: “Is de supermarkt waar ik een broodje kan kopen dichtbij?” heel belangrijk, terwijl jij als ouder zaken als goed onderwijs en een veilige omgeving vooropstelt.

Scoor vervolgens elke school die jullie bezoeken tijdens open dagen met bijvoorbeeld een 0, – of +. Zo krijg je samen een goed overzicht van alle ‘plussen en minnen’ van een school en wordt een keuze niet alleen gemaakt op basis van de lockers 😉 .

Middelbare school tips

 • Iedereen weet vast nog wel dat de middelbare school best wel een uitdagende tijd kon zijn. De een heeft er alleen maar leuke herinneringen aan, maar er zijn ook genoeg mensen die het als een minder leuke tijd hebben ervaren. Mocht het laatste op jou van toepassing zijn, deel dit dan niet met je kind. Het is al spannend genoeg om naar de middelbare school te gaan. Wees dus positief ingesteld, dan maakt het ook wat minder spannend voor je kind.
 • Tegenwoordig moeten kinderen op de middelbare school enorm veel plannen. Dit terwijl de hersendelen die verantwoordelijk zijn voor plannen en organiseren nog lang niet ontwikkeld zijn bij tieners. Besef dus dat ze eigenlijk meer moeten doen dan hun brein aankan. Geef ze om die reden ook veel ruimte om fouten te maken en ‘domme’ dingen te doen. Kinderen hun eigen keuzes laten maken en oplossingen laten verzinnen (mits deze verantwoord zijn natuurlijk) traint juist deze hersengebieden.

Maaike de Boer, MA

drs. Maaike de Boer is initiatiefneemster van Wijzeroverdebasisschool.nl

Gerelateerde artikelen

Reacties

37 reacties op “Een middelbare school kiezen: wat alle ouders moeten weten”
 1. Beste carola |
  Ik heb een vraag. We zijn een jaar naar Nederland gekomen, mijn dochter is nu 12 jaar en ze moet volgend jaar naar de middelbare school, ze vindt het leuk om politieagent te zijn op welk niveau ze moet studeren.
  alvast bedank
  Aryana

 2. Ons kind moest net als iedereen een keuze maken in groep 8. Het is een sportieve jongen die niet technisch is. En met een mavo/havo/vwo heeft hij ook niets. Wat moet je dan kiezen? Toch maar Havo gedaan, maar dat triggerde hem niet. Met niets doen kom je dan automatisch in Mavo 2 terecht. Maar als je in Mavo 2 ook niet te motiveren bent, simpelweg omdat je er allemaal geen interesse in hebt, wat moet je dan. Het gaat er niet om dat het kind niets doet, maar de interesse is er simpelweg niet. Het naar school gaan dat vindt hij allemaal prima, maar iets leren wat je simpelweg ook op internet kan opzoeken dat voegt uiteraard niets toe. In de maatschappij zul je moeten samenwerken maar op school leer je om individualistisch te zijn en de beste te zijn. Dat wil ons kind helemaal niet en zo zal hij ook niet acteren. Ik herken het uit mijn eigen jeugd. Moet je dan iedere avond gesprekken aangaan met zo’n kind in de hoop dat hij het oppakt of moet je dan op zoek naar een school die wel de interesse trekt? De opleidingen voor het voortgezet onderwijs zijn in mijn beleving zo beperkt en sluiten niet aan op de eigenschappen en interesses die kinderen hebben. Neem nu muzikale kinderen of kinderen met interesse voor kunst, waar moeten zij naar toe? Of in ons geval, een sportief kind, waar moet hij naar toe? Hoe kijkt u daar naar?

  • Beste Ronald,
   Het kan inderdaad lastig zijn als kinderen veel interesse hebben in zaken die op een ‘gewone’ voorgezet onderwijs school niet uitgebreid aan bod komen.
   In Nederland zijn er verschillende Topsport Talentscholen:

   https://www.evot.nl/school-topsport/topsport-talentschool/scholen

   Ook voor kinderen met een grote interesse in muziek en dans zijn er scholen. Bijvoorbeeld de havo/vwo voor muziek en dans in Rotterdam.

   Hartelijke groet,
   Carola de Koning

 3. Beste Carola,
  Onze zoon zit nu in het eerste jaar van een montessori school, niveau MAVO. Zijn cijfers zijn niet zo goed en plannen vindt hij lastig.
  De vraag is of hij zijn cijfers nog op orde krijgt om over te gaan, anders zal hij van school moeten, want deze school heeft geen vmbo. Wij gaan hem dus vast elders inschrijven voor het geval dat, want dat inschrijven moet voor 1 april. Nu vertelden ze me daar dat hij dan waarschijnlijk in het tweede jaar komt, kan kbl zijn of toch mavo, aangezien het een ander soort onderwijs is. Heeft hij dan niet teveel gemist als hij daar het eerste jaar niet doet? Is kbl niveau dan voor hem niet verstandiger?

  • Beste Diana,
   Het is van een afstand lastig om in te schatten of je zoon te veel gemist heeft om op zijn nieuwe school in het tweede jaar te starten.
   Ik denk dat de docenten van zijn nieuwe school dit wel goed kunnen inschatten. Zij hebben dit waarschijnlijk vaker meegemaakt.
   Ik zou je vraag sowieso voorleggen aan zijn eventuele nieuwe mentor.

   Succes!

   Hartelijke groet,
   Carola de Koning

  • Beste Sharon,
   Dit kun je het beste aan de leerkracht van je zoon of dochter vragen. Bij het samenstellen van een advies wordt ook gekeken naar de werkhouding, zelfstandigheid, motivatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind.
   Hartelijke groet,
   Carola de Koning

  • Beste Pleun,
   Dit kun je het beste vragen aan de school waar je graag naartoe wilt.
   De ene school laat je misschien wel toe en de andere niet.
   Bedenk wel goed of het verstandig is om met een vmbo kader/tl advies naar een school te gaan met alleen tl. Mocht tl om één of andere reden nog niet lukken, dan moet je van school af. Als je voor een school kiest waar ze kader en tl hebben, hoe je alleen naar een andere klas en kun je wellicht later weer doorstromen naar tl.
   Succes!

   Hartelijke groet,
   Carola

 4. Hoi, mijn kind heeft dyslexie en heeft jaren lang moeite gehad met leren.
  Ze heeft kader/tl advies gekregen op school maar volgens haar iq test uitslag kan ze tl/havo aan.
  Wat is dus een geschikt advies? Een leerkracht? Of een betrouwbaar objectief test uitslag?
  Vriendelijke groet,
  Seb

  • Beste Seb,
   Het is van een afstand lastig om in te schatten welk niveau het beste past bij je dochter. Bij een schooladvies spelen veel dingen mee. Naast de scores van toetsen zijn ook zelfstandigheid, werkhouding, motivatie, leergierigheid van een leerling belangrijke aspecten die worden meegenomen. Het lijkt me dat een leerkracht een breder beeld heeft van je dochter dan de uitslag van een IQ test, maar dit is van een afstand niet goed in te schatten. We kennen je dochter niet en kunnen dus geen advies geven.
   Je kunt het beste aan de leerkracht vragen hoe hij/zij is gekomen tot dit advies. Ik denk ook dat het belangrijk is om je dochter erbij te betrekken. Wat wil ze zelf?

   Succes!

   Hartelijke groet,
   Carola
   wijzeroverdebasisschool.nl

 5. Hi ik heb advies gekregen van school dat mijn kind naar vmbo maar in de groep 6 &7 heeft ze niet zo’n beste gedaan door in de klas veel problemen door andere kinderen daarom heeft ze niet zo goed cijfer ,en ik weet dat dat ze kan makkelijk mavo & havo halen wat moet ik doen ? Ik wil met de juj vraag of ze naar de mavo gaan ,is dat mogelijk , helpt mij

  • Beste Ly,
   Je kunt inderdaad het beste in gesprek gaan met de leerkracht. Dan kun je uitleggen wat er aan de hand is en je zorgen uiten.
   Als je dochter hoger scoort op de eindtoets dan verwacht, moet de leerkracht het advies heroverwegen. Het kan dan naar boven worden bijgesteld.
   Succes!

   Hartelijke groet,
   Carola

 6. Ik lees hier boven dat lwoo alleen mogelijk is op vmbo. Nu heeft mijn zoon een havo/vwo met lwoo advies…. betekend dit dat hij dan toch naar een vmbo moet? Puur omdat hij extra ondersteuning op sociaal/emotioneel vlak nodig heeft?

  • Beste Delky,
   Het is van een afstand altijd lastig om advies te geven, omdat we je zoon niet kennen. Je kunt je vraag het beste aan de leerkracht stellen. Hij/zij kent je zoon het beste en weet wat hij aankan.
   Succes!

   Hartelijke groet,
   Carola

 7. Ja dat kan!
  Mijn zoon had havo/vwo advies eind gr.8
  Hij heeft 2 jaar havo gedaan,vervolgens(om ADD, pubertijd en scheiding van ons als ouders)overgestapt naar mavo 3(en toen mavo4).
  Dus mavo diploma gehaald! En wilde nu verder met havo.
  Dus op havo4 ingestroomd(om daarna havo5 nog te doen en dan ook havo diploma te hebben.
  Hij weet nog heel niet wat hij wil worden(hij is net 17 jr.) daarom is zijn keus:laat mij maar rustig met boeken verder leren.

 8. Correctie: er zijn maar 5 belangrijke zaken, te weten
  1. Hoe hoger het advies, hoe hoger de stapel huiswerk
  2. Het kind met wie je nu een school uitzoekt is niet de dwarse koppige puber die straks op die school zit….het wordt er niet gezelliger op thuis.
  3. Wees gelukkig als je kind lekker in het vel zit…. das al een hele opgave voor ze als ze puberen.
  4. Focus niet te veel op waar huidige vriendjes en vriendinnetjes heen gaan. Ze ontmoeten straks zo veel nieuwe kids, zonde om je blind te staren op de groep 8 emotie.
  5. Maak je niet te druk. Uiteindelijk komt het allemaal goed.

 9. Hallo
  Onze zoon heeft een dysharmonisch profiel. Driekwart prestaties past op mavo/havo niveau en begrijpend lezen is matig. Advies school: kader/tl.
  Op zich goed te begrijpen dat hij dit advies krijgt gezien zijn niveau van begrijpend lezen. Maar hij is niet echt een praktijk kind. Hij zegt nu te willen knallen met zijn eindtoets in april.
  Hebben jullie ervaring met een dysharmonisch profiel? En is het toch verstandig om toch naar een kader/tl klas te gaan en eventueel na 1 jaar, indien prestaties hoog genoeg zijn, door te stromen naar de tl?

  • Beste ouder,
   Een dysharmonisch profiel komt vaak voor. Het is van een afstand lastig te zeggen wat jullie het beste kunnen doen. Een advies is niet alleen gebaseerd op de cognitieve prestaties van een kind. Ook zelfstandigheid, werkhouding, motivatie spelen een belangrijke rol. Je kunt je vraag het beste stellen aan de leerkracht. Hij/zij heeft een compleet beeld van je zoon.
   Succes!

   Hartelijke groet,
   Carola

   • Beste Carola,
    Mijn zoon heeft ook een disharmonisch profiel en de lagere school geeft nu een vmbo b/k advies. De school ziet in dat hij mavo aan zaou kunnen met ondersteuning en geven nu aan dat hij zich met dit advies op een mavo zou kunnen inschrijven. Klopt dit?

    • Beste Bianca,
     Sommige scholen hebben een mavo/kader klas. Ik zou op die scholen eens navragen of je zoon met een vmbo basis/kader advies daar terecht kan. Wellicht verschilt dit ook nog per school.
     Succes!
     Hartelijke groet,
     Carola

 10. hoi, ik heb een vraag.
  Ik heb een zoon die graag met zijn handen werkt maar wel naar de havo kan. zijn er in brabant ook scholen waar praktijk wordt gegeven op havo niveau zoals als om het mvbo , en dan bedoel ik niet techhavo.

 11. is het mogelijk om een jaar thuis te blijven en dan entree examen te doen op een wvo school? ik vindt vmbo tijdverspilling. mijn dochter heeft altijd vwo bij cito maar nu laatste jaar bij een nieuwe school kreeg ze vmbo! ik ben zelf niet Nederlands en dus ik begrijp het systeem niet, maar het lijkt me erg oneerlijk. Ik heb ook gehoord dat het is heeeeel moeilijk om van vmbo naar havo of wvo te gaan. waarom? mijn kind heeft bij intelligentie onderzoek 125 gescoord. ik ben echt in de waar en ik weet niet wat ik met mijn kind moet. ik wil geen vmbo want ik heb gehoord dat qva onderwijs zit veel lager dan wvo of havo.

  • Vmbo is niet lager, maar meer op de praktijk gericht. Heeft niets met intelligentie te maken. Vanuit vmbo kun je ook doorstromen naar havo of via mbo, hbo naar universiteit. Jammer dat vmbo vaak zo negatief opgevat wordt. Mijn man is via mavo (vmboT) naar meao, heao en uiteindelijk accountant geworden dus zegt helemaal niets. Ik zou zeggen: kijk waar jouw kind zich op zijn of haar plek voelt. Uiteindelijk komt het terecht waar hij of zij wil komen. Zie ook volgende filmpje:
   https://www.trouw.nl/samenleving/mensen-lageropgeleid-noemen-is-dat-nog-wel-van-deze-tijd-~a962918a/

  • Je bent niet verplicht aan het school advies te houden. Ga een paar havo/vwo scholen af en geef dit probleem aan. Spreek met leerplicht van de gemeente misschien kunnen zij je helpen of advies geven.

   • Verplicht niet nee. Maar er zijn weinig middelbare scholen die tegen het advies van de basisschool zullen ingaan. Daar snijden ze zichzelf mee in de vingers. Bang voor afstromers. De basisschool kent de lln het best, gaan ze vanuit…

 12. Goeden dag,
  Ik had een vraag betreft het schooladvies van mijn zoon. Hij heeft namelijk een havo advies gekregen. Maar de juf zegt dat hij wel een VWO leerling is qua intelligentie en werkhouding. Ze zegt zelf kijk ook naar scholen die Havo/VWO klassen bieden. Tevens zei ze dat ze bij het warme overdracht ook duidelijk zal zeggen dat me zoon VWO aankan. Dus ik begrijp daarom niet waarom ze dan geen tweedelige advies heeft gegeven. Ik heb gelezen over het klassenadvies. Dat je je kind het voordeel van de twijfel geeft. Dus plaats op een VWO school, mocht het te moeilijk zijn kan hij altijd nog de havo doen? Kunnen jullie mij hierin adviseren? Hoor graag van jullie. Want moet voor 1 maart een keuze maken. Heb nog weinig tijd.
  Vriendelijke groet,
  Cherryl

  • Beste Cherryl,
   Het is van een afstand moeilijk te zeggen wat je het beste kunt doen. Ik zou even aan de leerkracht vragen waarom ze een havo advies heeft gegeven. Wellicht kun je dan makkelijker een keuze maken.
   Succes!
   Hartelijke groet,
   Carola

 13. Hallo Carola, super hartelijk bedankt voor de informatie over de middelbare scholen. Nuttig en belangrijk voor ons als ouders. Vriendelijk groeten,
  Muna

 14. Bedankt voor dit artikel. Ons oudste kind gaat volgens jaar naar de middelbare school. Dat is erg spannend! Wij hopen haar zo goed mogelijk te kunnen sturen in het maken van de juiste keuze.

 15. Thanxxx voor deze uitleg. Hier kan ik de ouders van mijn leerlingen goed mee helpen. En voor mij als remedial teacher met een eigen praktijk ook een zeer welkom overzicht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *