Leraren aan het woord: hoe bepaal je een schooladvies?

Halverwege groep 8 krijgt je kind een schooladvies. De leerkracht vertelt welk niveau het beste bij hem of haar past. Mede op basis van dat advies bepaal je bij welke middelbare school je je kind inschrijft.

Maar hoe komt zo’n schooladvies eigenlijk tot stand? Met andere woorden: hoe bepaalt de leerkracht welk schoolniveau bij jouw kind past? Welke gegevens gebruikt hij daarvoor? En wat geeft bij twijfel de doorslag?

In dit artikel komen 4 groep 8-leerkrachten aan het woord. Zij vertellen hoe het schooladvies op hun school tot stand komt en welke factoren het zwaarst wegen.

Juf Anita: vanaf dag 1 met het schooladvies bezig

Anita: “Eigenlijk denk ik al vanaf dag 1 na over het schooladvies. Daarbij neem ik verschillende dingen in overweging: hoe komt een kind op mij over? Is hij zelfstandig en gemotiveerd? Hoe is zijn werkhouding en hoe ziet het huiswerk eruit? Hoe zijn de resultaten van de Cito-toetsen en de methodetoetsen? In hoeverre is de thuissituatie ondersteunend? Rond de kerstvakantie heb ik al deze gegevens verzameld.

“Ik bepaal niet in mijn eentje het schooladvies. Mijn uitgangspunt is het pre-advies van groep 7. Daarnaast bespreek ik mijn bevindingen met parallelcollega’s. Ook overleg ik met de directie en de intern begeleider.

“Als ik twijfel tussen 2 niveaus, bespreek ik die twijfel met de ouders. Ik vertel hun dan wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende keuzes en laat hen meedenken.

“Uiteindelijk wegen de resultaten, de motivatie en de werkhouding van het kind het zwaarst. Die 3 vormen de basis van het advies. Alle overige punten spelen vooral een rol als ik twijfel.”

Schooladvies juf Anita

Download oefenbladen doorstroomtoets groep 8 (gratis)

Oefenbladen Doorstroomtoets Groep 8 (Gratis)

Juf Raïssa: extra testen wanneer nodig

Raïssa: “Al in groep 7 wordt de basis gelegd voor het schooladvies dat we in groep 8 afgeven. We nemen dan de Entreetoets van Cito af. Op basis van de werkhouding en de resultaten van de Entreetoets en de andere Cito-toetsen vormen we in groep 7 een pre-advies.

“In groep 8 blijven we het leerlingvolgsysteem natuurlijk goed bekijken. Vooral de resultaten bij rekenen en begrijpend lezen zijn belangrijk. Niet alleen de Cito-resultaten, maar ook werkhouding, inzet en huiswerkattitude blijven we in ons achterhoofd houden. Ook kijken we of een kind veel hulp krijgt van het thuisfront.

“De directie, de intern begeleider en collega’s uit groep 7 en 8 zijn bij dit proces betrokken. Als we twijfelen welk advies het beste bij een kind past, nemen we soms extra testen (drempeltoetsen) af. In januari geven we dan het schooladvies aan kinderen en hun ouders.

“Soms heeft een kind de Cito doorstroomtoets in groep 8 zo goed gemaakt, dat het definitieve advies daardoor aangepast wordt. Die aanpassingen doen we overigens niet altijd. We heroverwegen onze eerdere bevindingen altijd, maar de uitkomst hangt af van alle bovengenoemde factoren. Niet alleen van de Cito doorstroomtoets.”

Schooladvies juf Raissa

Meester Milan: laten bezinken, bijschaven en aanpassen

Milan: “Vlak na de kerstvakantie vinden bij ons op school de adviesgesprekken plaats. Zo’n 2 maanden daarvoor begin ik met de vorming van de schooladviezen. Ik wil ieder kind een advies geven waar ik 100% achter sta. Daarom werk ik er niet continu aan, maar laat ik nieuwe informatie steeds bezinken. In de loop van de tijd willen mijn inzichten nog weleens veranderen. Ik blijf bijschaven en aanpassen totdat ik helemaal tevreden ben.

“Om tot en goed advies te komen, gebruik ik de Cito-scores die een kind vanaf groep 6 behaald heeft. Die van groep 8 wegen daarbij het zwaarst, waarbij ik voornamelijk kijk naar rekenen en begrijpend lezen.

“Als ik twijfel welk niveau het beste past, laat ik de overige Cito-scores en de resultaten van de methodetoetsen zwaarder meetellen. Ook gedrag, werkhouding in de klas en huiswerk-attitude spelen dan een belangrijkere rol.

“De scores op de Entreetoets in groep 7 gebruik ik als bevestiging. Als die erg afwijken van mijn eigen advies, analyseer ik de Entreetoets wat dieper en vergelijk ik hem met de uitslagen van de Cito doorstroomtoets.

“Meestal bespreek ik mijn bevindingen met de collega’s die de kinderen goed kennen. En met leerkrachten die zelf een groep 8 hebben. Een enkeling bespreek ik ook met de intern begeleider. Het gaat dan meestal om kinderen die te kampen hebben met een extra uitdaging, zoals ADHD of ADD. Ook als een kind extreem hoge of lage cognitieve capaciteiten heeft, overleg ik met de intern begeleider. We willen de overdracht naar het voortgezet onderwijs altijd zo soepel mogelijk laten verlopen.”

Schooladvies meester Milan

Juf Gail: per leerling kijken wat het zwaarst weegt

Gail: “Om tot een goed advies te komen, maak ik gebruik van een heleboel verschillende gegevens. Ik kijk naar de Cito-resultaten vanaf groep 6, maar ook de resultaten van de methodegebonden toetsen tellen mee.

“Daarnaast neem ik de gegevens uit het sociaal leerlingvolgsysteem mee, net als informatie over de thuissituatie en de uitkomsten van de leerlingbesprekingen. Tot slot kijk ik naar de criteria voor leerwegondersteunend onderwijs om te zien of een kind daarvoor in aanmerking komt.

“Welke informatie het zwaarst weegt, verschilt per leerling en situatie. Natuurlijk zijn toetsresultaten belangrijk, maar gedrag en motivatie zijn dat ook.

“De adviezen stel ik op samen met de intern begeleider, de directie en de leerkracht van groep 7. Soms vragen we de leerkracht van groep 6 om zijn bevindingen.

“Ouders worden wel betrokken, maar mogen enkel hun visie geven. Als die visie heel erg afwijkt van ons advies, dan maken we daar een melding van in het onderwijskundig rapport dat we aan de middelbare school overdragen. De informatie die we van ouders krijgen heeft in principe geen invloed op het advies.”

Schooladvies juf Gail
  1. Dorrit Kopping

    Heeft ons zeer goed geholpen. Als oefenmateriaal, dat al zinvol samen is gesteld, maar ook als informatie voor ons ouders. Bedankt ervoor.

Oefenboek Doorstroomtoets Groep 8 deel 1

(4 klantbeoordelingen)

27,00

Op voorraad

Aanbevolen combinatie:

Toevoegen voor 27,00

Oefenboek Begrijpend Lezen Groep 8 – deel 1

Oefenboek Begrijpend Lezen deel 1 (excl. de online uitleg!)* Begrijpend lezen oefenen (groep 8) met het beste oefenboek. Volledig afgestemd op groep 8! Met vele oefenteksten met IEP/Cito-vraagstelling. * Gebruik voor het beste resultaat ook de online uitleg erbij! Met duidelijke videolessen voor je kind en instructies (inclusief leeswijzers) voor jou als ouder om je kind optimaal te ondersteunen.

Selecteer het aantal

Voor het extra oefenen van de doorstroomtoets kun je ook hier kijken: Oefenboek Doorstroomtoets Deel 2.

  1. Valerie

    Superfijne oefeningen! Duidelijk voor de kinderen

Oefenboek Doorstroomtoets Groep 8 deel 2

(1 klantbeoordeling)

27,00

Op voorraad

Aanbevolen combinatie:

Toevoegen voor 27,00

Oefenboek Begrijpend Lezen Groep 8 – deel 2

Oefenboek Begrijpend Lezen deel 2 (excl. de online uitleg!)*

Extra oefenen voor begrijpend lezen met deel 2. Volledig afgestemd op groep 8! Met vele oefenteksten met IEP/Cito-vraagstelling.

* Gebruik voor het beste resultaat ook de online uitleg erbij! Met duidelijke videolessen voor je kind en instructies (inclusief leeswijzers) voor jou als ouder om je kind optimaal te ondersteunen.

Selecteer het aantal

Grote overeenkomsten, kleine verschillen

Zoals je kunt lezen, werkt niet iedere school op exact dezelfde manier. Toch zijn de grote lijnen hetzelfde: iedere groep 8-leerkracht kijkt naar een combinatie van toetsresultaten, werkhouding en motivatie. Niet alleen de resultaten in groep 8 worden meegenomen, maar ook die van de eerdere leerjaren. Een schooladvies komt dus niet zomaar uit de lucht vallen.

Heb jij vragen over of twijfels bij het schooladvies van je kind? Neem dan altijd contact op met de leerkracht van groep 8. Samen kunnen jullie je bevindingen bespreken. Daarnaast kan de leerkracht uitleggen hoe hij tot zijn slotconclusie is gekomen. Uiteindelijk gaat het erom dat je kind op de meest passende plek terechtkomt; welk niveau daar ook aan gekoppeld is.

Bekijk ook:

Judith Kimenai, BEd

Judith was jarenlang docente Nederlands en (tweetalig) biologie binnen het voortgezet onderwijs. Tijdens haar onderwijscarrière was ze naast docente ook een bevlogen brugklasmentor en intern begeleider. Tegenwoordig is Judith freelance tekstschrijfster en richt ze zich voornamelijk op de educatieve sector.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *