ROUTE 8 doorstroomtoets: informatie, tips en oefenen

Zit jouw kind in in groep 8 en wordt op school als doorstroomtoets de ROUTE 8 doorstroomtoets aangeboden? Dan wil je vast meer weten over deze toets!

In groep 7 en groep 8 werkt de leerkracht volop aan de overstap naar het voortgezet onderwijs. Veel kinderen zijn aan het eind van groep 8 ook echt klaar om de basisschool te verlaten. De basis is gelegd en er begint een nieuwe uitdaging.

Maar voordat je kind de basisschool verlaat, moet het eerst een doorstroomtoets maken (vóór 2023 heette deze toets de eindtoets). Iedere basisschool is namelijk verplicht om een doorstroomtoets af te nemen. Waarschijnlijk is de Cito doorstroomtoets jou als ouder wel bekend. Maar tegenwoordig zijn er ook alternatieven op de markt, die goedgekeurd zijn door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Wellicht heeft de school van jouw kind voor een andere toets dan de Cito gekozen. 1 van deze toetsen is de ROUTE 8 doorstroomtoets. In dit artikel leg ik je alles uit over deze toets.

Download oefenbladen Doorstroomtoets groep 8 (gratis)

Oefenbladen Doorstroomtoets Groep 8 (Gratis)

Wat is de ROUTE 8-toets?

De Route 8-toets is dus een doorstroomtoets voor de basisschool, die je kind maakt in groep 8. De toets meet in ieder geval de basisvaardigheden taal en rekenen. De toets is digitaal en is adaptief. Dat wil zeggen dat de vragen zich automatisch aanpassen aan het niveau van jouw kind. Zo kan de toets nooit te moeilijk of te makkelijk zijn.

Route 8 doorstroomtoets

Hoe werkt de ROUTE 8-toets?

Bij de ROUTE 8-toets werkt elk kind op zijn eigen niveau. Zowel op taal als op rekenen meet ROUTE 8 het niveau dat bij jouw kind past. Hoe werkt dat in de praktijk?

Je kind maakt de ROUTE 8-toets op de computer. Hierdoor registreert de toets direct de goede en de foute antwoorden. Zodra je kind een onderdeel lastig vindt, past de toets zich automatisch aan en krijgt je kind vragen die passen bij het niveau. Zo krijgt je kind nooit te veel moeilijke of juist te veel makkelijke vragen.

Je kind maakt dus een unieke toets. Het niveau wordt dusdanig aangepast, dat je kind vragen maakt waarbij het nog net wordt uitgedaagd zonder dat het gefrustreerd raakt. Je begrijpt wel dat je kind hierdoor de toets als prettig ervaart. En dat is weer goed voor het zelfvertrouwen van je kind.

De ROUTE 8-toets en het schooladvies

De Route 8 doorstroomtoets brengt, net als de andere doorstroomtoetsen, de ontwikkeling van je kind in kaart. In januari brengt de leerkracht een advies uit voor het vervolgonderwijs. Dat doet hij op basis van het leerlingvolgsysteem (LVS). In dat LVS staan alle resultaten van de afgelopen jaren. Ook observeert de leerkracht je kind tijdens het schoolwerk en in sociale situaties. Deze gegevens bij elkaar opgeteld zorgen ervoor, dat de leerkracht van je kind een goed onderbouwd schooladvies kan geven.

De ROUTE 8-toets wordt eind januari/begin februari afgenomen en is dus een tweede objectief gegeven voor het schooladvies. Misschien vraag je je nu af wat een doorstroomtoets nog voor zin heeft, als de leerkracht al een advies heeft gegeven voordat de toets is afgenomen.

Het advies van januari is een voorlopig advies. Een leerkracht moet in principe zijn advies bijstellen als de uitslag van de doorstroomtoets hoger uitvalt dan het voorlopige advies. Alleen als de leerkracht een goede reden heeft het oude advies te laten staan, mag dat.

Een voorbeeld

Een voorbeeld: stel dat je kind een voorlopig vmbo tl-advies heeft gekregen. Op de ROUTE 8-toets scoort het echter overtuigend op havo-niveau. In principe wordt het definitieve advies dan aangepast naar havo. Tenzij de leerkracht goed kan aangeven waarom vmbo tl beter bij je kind past. Dan mag hij het oude advies laten staan.

Komt het advies van de leerkracht niet overeen met de uitslag van de doorstroomtoets? Ga dan altijd met de leerkracht in gesprek, zodat je samen tot het best passende advies kunt komen.

Wanneer je kind tijdens de ROUTE 8-toets beduidend lager scoort dan het schooladvies van de leerkracht, mag de leerkracht het advies niet meer bijstellen. Dat is een hele geruststelling voor je kind en voor jezelf. Je weet nu dat, wat er ook gebeurt, het voorlopige advies niet meer naar beneden toe kan worden bijgesteld. Zeker voor kinderen met faalangst is dit een prettig idee.

Wanneer wordt de ROUTE 8 doorstroomtoets afgenomen?

Meestal valt de afname van de doorstroomtoets in de eerste helft van februari. Scholen krijgen 2 tot 3 weken de tijd (afhankelijk van de carnavalsperiode) om de toets af te nemen. De data daarvoor zijn landelijk vastgelegd. Omdat de ROUTE 8-toets een digitale, adaptieve toets is, mag de school zelf bepalen op welke dag in die periode de leerkracht de toets afneemt.

De digitale toets wordt dus via internet afgenomen en duurt maar 2 à 3 klokuren. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Cito-toets die een 2 ochtenden duurt. Overigens adviseert ROUTE 8 ook de toets te spreiden over 2 dagdelen.

Route 8 Toets vs Cito-toets

Dat er verschillen zijn tussen de Route 8-toets en de Cito-doorstroomtoets, blijkt dus al uit de afnameduur. De Route 8-toets is een veel kortere toets die in 2 à 3 uurtjes klaar is. De Leerling in beeld Doorstroomtoets van Cito neemt 2 keer 2 uur in beslag.

Een ander verschil is dat de Route 8-toets een adaptieve toets is. Terwijl je kind de toets maakt, past het niveau zich automatisch aan, zodat je kind op precies het juiste niveau de toets maakt. De Cito doorstroomtoets heeft deze mogelijkheid niet. Alle kinderen maken dezelfde Cito basistoets. Dit kan zowel op papier als digitaal.

Verder kan de leerkracht bij de Route 8 doorstroomtoets nog de onderdelen ‘Wie ben ik?’ en ‘Wat wil ik?’ afnemen. Deze onderdelen zijn optioneel en tellen niet mee voor het schooladvies. Bij ‘Wie ben ik’ krijgt je kind vragen over zijn persoonlijkheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om zelfvertrouwen, motivatie en plannen en organiseren. Bij ‘Wat wil ik?’ gaat het vooral om de kijk van je kind op zijn eigen toekomst.

De resultaten van deze onderdelen kunnen worden gebruikt ter informatie voor de vervolgschool. Hiermee kan bijvoorbeeld de ondersteuningsbehoefte van je kind beter in kaart worden gebracht. Cito heeft deze optie niet.

Aanbieding!
  1. Valerie

    Superfijne oefeningen! Duidelijk voor de kinderen

Oefenboeken Doorstroomtoets Groep 8 deel 1 + deel 2

39,95

Op voorraad

Oefenboek Doorstroomtoets Groep 8 deel 1

Het Oefenboek Doorstroomtoets Deel 1 bereidt je kind voor op de belangrijke Doorstroomtoets Groep 8. Alle onderdelen van taal en rekenen staan in het boek, zodat je kind goed voorbereid de toets kan maken.

Een goede voorbereiding kan zorgen voor een beter toetsresultaat en een schooladvies dat echt bij jouw kind past

Op voorraad

Oefenboek Doorstroomtoets Groep 8 deel 2

Het Oefenboek Doorstroomtoets Deel 2* bereidt je kind voor op de belangrijke Doorstroomtoets Groep 8. Alle onderdelen van taal en rekenen staan in het boek, zodat je kind goed voorbereid de toets kan maken.

Een goede voorbereiding kan zorgen voor een beter toetsresultaat en een schooladvies dat echt bij jouw kind past!

* Dit oefenboek is een vervolg op het Oefenboek Doorstroomtoets Deel 1.

Selecteer het aantal

ROUTE 8-toets vs de IEP-toets

De ROUTE 8 doorstroomtoets en de IEP Doorstroomtoets verschillen tegenwoordig niet enorm veel meer van elkaar. Beide toetsen kunnen digitaal worden afgenomen en zijn in dat geval adaptief. De IEP Doorstroomtoets kan ook nog op papier afgenomen worden; ROUTE 8 niet.

De IEP-toets biedt zowel meerkeuzevragen als open vragen, terwijl de ROUTE 8 toets vrijwel alleen meerkeuzevragen heeft. Alleen het dictee heeft geen meerkeuze-antwoorden.

Het grootste verschil zit in de afnametijd. De IEP-toets neemt 2 keer 2 uur in beslag, terwijl de ROUTE 8-toets in 1 ochtend (2 à 3 uur) kan plaatsvinden.

ROUTE 8-toets en dyslexie

Stel dat je kind een dyslexieverklaring heeft, dan kan het gebruik maken van Readspeaker. Hiermee wordt de tekst voorgelezen. De leerkracht kan deze optie zelf activeren voor je kind. Vraag vooraf bij de leerkracht of je kind hier gebruik van gaat maken. Sommige kinderen vinden het namelijk niet fijn en lezen liever op hun eigen tempo zelf de teksten. Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid om het lettertype te vergroten.

ROUTE 8 en de uitslag van de toets

De periode rond de uitslag is toch altijd een beetje spannend. Heeft jouw kind laten zien wat het kan? Het is in ieder geval al een geruststelling dat de uitslag van de toets geen negatieve invloed meer kan hebben op het schooladvies. Mocht de toets hoger uitvallen dan verwacht, dan moet de leerkracht het schooladvies in principe aanpassen. Tenzij hij een goede reden heeft dat niet te doen.

Na een week of 3 is de uitslag bekend. Je ontvangt de rapportage van de uitslag via school. In deze rapportage staan de resultaten van de verschillende onderdelen, het schoolniveau dat past bij de uitkomst van de toets en de behaalde referentieniveaus. Dit zijn niveaus die wettelijk zijn vastgelegd en geven aan wat je kind kan op het gebied van taal en rekenen.

De score valt altijd tussen 100 en 300 punten. Bij ieder puntenaantal hoort een advies. De rapportage laat duidelijk zien welk schooladvies bij de behaalde score hoort.

Op de website van ROUTE 8 vind je een kort filmpje met daarin de uitleg over de rapportage.

Oefenen met de ROUTE 8-toets

Voor eigenlijk elke doorstroomtoets geldt, dat oefenen alleen zin heeft als je kind last heeft van de druk die door de afname kan ontstaan. Dit heeft vooral te maken met de eigen verwachtingen van je kind of de verwachtingen van buitenaf. Je kunt je kind voorbereiden op de toets door bijvoorbeeld de leerlingenpagina op de website van ROUTE 8 te bezoeken. Samen met je kind kun je het instructiefilmpje bekijken van Bella en Bink. Hierin wordt uitgelegd wat je kind allemaal te wachten staat.

Ook op school werkt de leerkracht een periode lang toe naar de toets. Je kind wordt zo vertrouwd gemaakt met de vraagstelling en kan zonder allerlei onzekerheden de toets maken.

Mocht je kind erg veel last hebben van faalangst, dan is het verstandig om samen met de leerkracht te kijken naar een oplossing. De leerkracht kan in de klas extra aandacht besteden aan deze onzekerheden door in gesprek te gaan met je kind. Vaak weet je kind zelf ook heel goed wat het nodig heeft om de toets goed te kunnen maken. Bijvoorbeeld een rustig plekje.

Ook kun je je kind meer zelfvertrouwen geven door tijdelijk de hulp in te zetten van een kindercoach. Die kan je kind helpen om positieve gedachtes te vormen tijdens het maken van een toets. Dit kan zorgen voor meer zelfvertrouwen. Niet alleen voor de doorstroomtoets kan dat belangrijk zijn, maar ook voor de toetsen die op het voortgezet onderwijs gaan komen.

Wat kun je zelf doen?

Ten slotte is het belangrijk dat je als ouder vertrouwen uitspreekt naar je kind. Vertel je kind dat je weet dat het zijn best doet en dat dat goed genoeg is. Praat ook over de invloed die de toets heeft op het schooladvies. Zo weet je kind dat het niet erg is als hij de toets minder goed maakt dan verwacht. Een beetje gezonde spanning mag er zijn, maar maak de aanloop naar de toets niet groter dan hij is. Je helpt je kind door zelf rustig te blijven en erop te vertrouwen dat het wel goed komt.

Wil je meer tips voor het maken van een toets? Lees dan het artikel Help, hoe maak je een toets?

Marja Wouda, BEd Master SEN

Marja (MSEN) is Remedial Teacher, Intern Begeleider, Kindercoach en behaalde een Bachelor of Education (PABO) en een Master SEN.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *