Groep 3: de complete toolkit voor ouders

Gratis oefenbladen voor groep 3

Download de werkbladen en ga aan de slag. Je ontvangt de oefenbladen (PDF) per e-mail.

Oefenbladen Groep 3 Rekenen (Gratis)

Oefenbladen Groep 3 Spelling (Gratis)

Video's met uitleg en tips voor groep 3

Bekijk de video’s. Abonneer je ook op ons Youtube-kanaal zodat je geen enkele video mist.

Wat leren kinderen in groep 3

Wat leert mijn kind in groep 3?

De overgang van groep 2 naar groep 3 is een grote stap in de schoolcarrière van je kind. Als ouder ben je natuurlijk benieuwd of jouw kind in groep 3 mee kan komen en waar hij zich verder in gaat […]
Bekijk artikel
woordenschat groep 3

Woordenschat groep 3

Jonge kinderen ontwikkelen hun woordenschat razendsnel. Een kind van 2,5 jaar kent zo’n 600 woorden. Eind groep 8 wordt van kinderen verwacht dat ze een woordenschat hebben van 24000 woorden. En met name in de thuissituatie, door bijvoorbeeld veel te […]
Bekijk artikel
Dagen van de week leren

Dagen van de week leren (handige tips)

Wie voor 9.00 uur in een willekeurige kleuterklas kijkt, heeft grote kans dat de leerkracht de dagen van de week met de klas oefent. Niet voor niets: de dagen van de week hebben alles te maken met tijdsbegrip leren en […]
Bekijk artikel

Producten

Vragen en antwoorden

Wie bepaalt of een kind overgaat naar groep 3?

De onderwijsinspectie zegt hierover: Het valt onder het beleid van de school welke leerlingen overgaan van groep twee naar drie. De school kijkt met name naar de werkhouding en de cognitieve ontwikkeling van de leerling. Het oordeel is gebaseerd op observaties, toetsen, een gesprek met de intern begeleider (IB-er) en de concentratie spanningsboog. De toetsen vallen onder het beleid van de school. Elke school moet bevorderen dat de verblijfsduur van een leerling in het basisonderwijs acht aaneengesloten jaren bedraagt.

Mag ik mijn kind in groep 3 nog veel thuishouden? En mogen we bijvoorbeeld dan ook eerder op vakantie?

Je kind is vanaf 5 jaar oud leerplichtig. Vanaf groep 3 moeten scholen een 5-daagse schoolweek verzorgen. Er is sprake van luxeverzuim als een leerling zonder toestemming afwezig is. Bijvoorbeeld als het met de ouders buiten de schoolvakanties op vakantie is. Ouders kunnen een fikse boete krijgen voor luxeverzuim.

Wat is groep 3?

Groep 3 is het 3e leerjaar van de basisschool. Vroeger noemden we groep 3 de 1e klas van de lagere school. In België noemen ze groep 3 het 1e leerjaar.

Waarom is groep 3 zo belangrijk?

In groep 3 leren kinderen lezen en schrijven. Verder leert je kind steeds langer achter elkaar te werken. Werken wordt in de klas ‘werkhouding’ genoemd. Bekijk het artikel Wat leert mijn kind in groep 3 voor meer informatie.

Groep 3: alles op een rij

Eindelijk is het zover! Je kind gaat naar groep 3 en kijkt er heel erg naar uit eindelijk te leren lezen en rekenen in groep 3.

Het kan niet wachten tot het zover is. De kleuterklas is saai en stom en er zitten alleen nog maar kleintjes in de klas. Herken je dat bij je eigen kind?

Of zie je juist dat jouw kind het heel spannend vindt om de grote stap naar groep 3 te zetten? Want het is zo lekker veilig bij de juf. En je kind speelt nog zo graag in de bouwhoek en buiten in de zandbak. Misschien vraag je jezelf ook wel af hoe je kind straks de hele dag stil op zijn stoel moet zitten. Thuis kan hij al nauwelijks aan tafel blijven zitten tijdens het eten.

Of zit je kind al in groep 3 en vraag je je af wat hij nu de hele dag doet? Thuis vertelt het niet zoveel, want school is school en thuis is thuis. Daar wil het gewoon lekker buitenspelen zonder al die vragen van jou te moeten beantwoorden over school. 

Op deze pagina lees je meer over de overstap van groep 2 naar groep 3. Ook krijg je meer informatie over de leerstof waar je kind in groep 3 mee te maken krijgt.

 

Leeftijd in groep 3

De meeste kinderen kleuteren maximaal 2 jaar en zijn rond de 6 jaar als ze de stap naar groep 3 maken. Sommige kleuters hebben behoefte aan meer kleutertijd en plakken er nog een jaartje aan vast. In het onderwijs noemen we dat ‘rijpen’. Dat betekent dat je kind nog wat meer ontwikkeltijd nodig heeft om straks klaar te zijn voor groep 3.

 

Overstap naar groep 3: rekenen en taal

In de kleuterklas werkt je kind al volop aan de voorwaarden van het lezen en het rekenenOver rekenen in groep 3 hebben we een apart artikel op onze website: Rekenen in groep 3.

Bekijk alvast deze video over het splitsen van getallen. Dit is een belangrijk onderdeel van rekenen in groep 3. En wist je dat kinderen in groep 3 ook bewegend leren rekenen? Je leest hier meer over in ons artikel Bewegend leren rekenen: het hoe en waarom.

 

 

Het lijkt misschien alsof in de kleuterklas vooral gespeeld wordt en niet zozeer geleerd. Maar dat is allesbehalve waar. De kleuterperiode is een heel belangrijke periode waarin je kind spelenderwijs werkt aan zijn taal- en rekenontwikkeling. Denk maar eens aan het leren tellen waardoor je kind bezig is met getalbegrip. Of het bouwen in de bouwhoek waarbij het ruimtelijk inzicht wordt gestimuleerd.

Om de taalontwikkeling te stimuleren, leest de leerkracht veel voor uit (prenten)boeken en voert hij kringgesprekken. Maar ook werkt de leerkracht aan het hakken en plakken van woorden en het rijmen. Kortom, je kleuter wordt echt klaargestoomd voor groep 3!

 

Lezen in groep 3

In groep 2 is er dus al volop aandacht geweest voor de taalontwikkeling. Er is gewerkt aan de voorwaarden om in groep 3 het leesproces voort te kunnen zetten. De meeste kinderen kennen al een flink aantal letters als ze starten in groep 3. Sommige kinderen kunnen zelfs al een beetje lezen. Voor andere kinderen begint de interesse in letters net een beetje te komen.

Er zijn dus aan het begin van groep 3 best wel wat verschillen tussen kinderen als het gaat om de leesontwikkeling. Gelukkig is het onderwijs tegenwoordig zo ingericht, dat de leerkracht heel gedifferentieerd lesstof kan aanbieden. Hierdoor kunnen kinderen vaak goed op hun eigen niveau aan de slag. Ook de methodes zijn tegenwoordig zo gemaakt dat kinderen het lezen op verschillende niveaus kunnen oefenen met lezen.

Toen ik nog als leerkracht werkte, hoorde ik kinderen wel eens zeggen: “Ik ben een sterretje en Sophie is een zonnetje.” Dit zijn de verschillende leesniveaus uit de methode van Veilig Leren Lezen. Als leerkracht laat je kinderen weten dat het niet uitmaakt op welk niveau ze zitten. Je benadrukt juist dat iedereen zijn best doet en dat de verschillen tussen kinderen oké zijn. Dit helpt om kinderen eigenwaarde te geven en zichzelf niet te vergelijken met anderen. Een kind met zelfvertrouwen durft fouten te maken en stelt zich open om te leren.

Als ouder weet je vaak niet aan welke leerdoelen je kind in groep 3 werkt. Ik zet de leerdoelen voor lezen hieronder voor je op een rijtje:

Als je kind start in groep 3, zorgt de leerkracht ervoor dat je kind eerst alle letters kan lezen en schrijven. Na de kerstvakantie kennen de meeste kinderen alle letters. Ook de tweetekenklanken, zoals de ui en de ou, zijn dan bij de meeste kinderen bekend. Je kind kan dan al korte verhaaltjes zelfstandig lezen. Soms gaat dat nog wat hakkelend of draait je kind letters om. Dat is heel normaal. Daar hoef je je als ouder niet direct zorgen om te maken.

Tip:

 

AVI groep 3

De leerkracht houdt de vorderingen van je kind bij in een registratiesysteem. Je kind zal namelijk regelmatig een toetsje krijgen om te kijken hoe het gaat. De leerkracht kan zo goed zien wat jouw kind nodig heeft.

Na de kerstvakantie wordt vaak de AVI afgenomen. Dit is een methodeonafhankelijke toets van Cito, die al jaren wordt gebruikt om het AVI-niveau van kinderen te meten. Als je kind in groep 3 zit en hij ontwikkelt zich volgens de gemiddelde leerlijn, dan kun je ervan uitgaan dat je kind in januari AVI M3 beheerst. Dat is het niveau waarop hij dan kan lezen. M3 staat voor ‘midden groep 3’.

Om hem een stapje verder te helpen, kun je als ouder leesboekjes aanbieden op E3-niveau (waarbij E3 staat voor ‘eind groep 3’). Je kiest dus steeds een niveau boven het beheersingsniveau. Zo werkt de leerkracht op school ook. Die meet het niveau dat je kind beheerst en gaat dan verder met het volgende niveau. Aan het eind van groep 3 beheersen de meeste kinderen het AVI E3-niveau.

 

Leesboeken groep 3

Hoe kies je nu een leesboek op het juiste niveau voor je kind? Allereerst is het belangrijk dat je kind plezier heeft in het lezen. Boekjes moeten dus niet te makkelijk zijn, maar ook niet te moeilijk. Als je niet zeker weet op welk niveau je kind leest, dan kun je het even vragen aan de leerkracht. 

Bij sommige kinderen komt het leren lezen wat trager op gang. Ze blijven wat langer hangen op het startniveau van groep 3. Dat is helemaal niet erg. Als ouder kun je je kind dan thuis stimuleren door boekjes op AVI Startniveau aan te bieden. 

 

Voorleesboek groep 3

Onderschat nooit de invloed van voorlezen. Vaak zien ouders voorlezen als een gezellig momentje met hun kind, zo vlak voor het slapengaan. Maar voorlezen is veel meer dan dat. Je stimuleert er de taalontwikkeling van je kind mee. Je kind leert dat een boek uit woorden bestaat. Dat woorden samen een zin vormen en dat die zinnen een verhaal zijn. Dat verhalen spannend en grappig kunnen zijn of soms zelfs verdrietig. Je kind leert oorzaak en gevolg ontdekken in een verhaal.

Om je kind te betrekken bij het voorlezen, geeft ik je graag de volgende tips:

 

Woordenschat groep 3

Met voorlezen stimuleer je de woordenschat van je kind. En hoe meer die schatkist met woorden is gevuld, hoe beter je kind een tekst zal begrijpen. Als je kind het technisch lezen goed beheerst, zal het zich steeds beter kunnen richten op het begrijpen van moeilijke teksten.

Ik geef ouders altijd de tip om woorden niet te veel te gaan vereenvoudigen. Kinderen begrijpen door de context van jouw verhaal wel wat jij bedoelt. En anders vragen ze wel naar de betekenis van een woord.

Laatst was ik voor een observatie in groep 3. De juf vertelde uit haar hoofd een sprookje. Ik hoorde haar woorden gebruiken waarbij ik twijfelde of de kinderen wel begrepen waar ze het over had. Maar toen ik rondkeek, zag ik alleen maar gezichten van kinderen die zaten te smullen van haar verhaal. Ze vertelde het zo beeldend, dat de kinderen haar verhaal heel goed konden volgen, ondanks de moeilijke woorden.

Lees ook:

 

Leren schrijven

In groep 3 is het leren lezen en het leren schrijven van letters en woorden met elkaar verbonden. Kinderen krijgen instructie van de leerkracht voor het leren van letters en verwerken die vervolgens in een oefenboekje. Hierdoor leren ze dus in 1 klap lezen én schrijven. Vanaf groep 4 wordt spelling als een apart vak gegeven, maar in groep 3 is het dus geïntegreerd.

Wil je meer weten over leren schrijven groep 3? Bekijk ook:

 

Schrijfletters in groep 3

Je kind leert dus schrijven terwijl het leert lezen. Dit is soms nog een hele klus. Als ouder kun je het handschrift, zeker in het begin, maar met moeite lezen. Deze motorische ontwikkeling komt echter steeds beter op gang. Hoe meer je kind oefent, hoe beter het gaat. Het schrijven van de letters heeft met de fijne motoriek te maken.

Bij jongens is de motoriek op die leeftijd vaak veel grover ontwikkeld dan die van meisjes. In het begin worden alle letters los aangeleerd en in de loop van het jaar kan je kind steeds beter aan elkaar schrijven. Pas in groep 4 worden ook de hoofdletters aangeleerd.

Overigens leren niet alle kinderen meer aan elkaar schrijven, zoals vroeger wel het geval was. Scholen mogen tegenwoordig zelf bepalen of ze kinderen in blokletters of aan elkaar leren schrijven. Vaak leren kinderen beide aan.

Als je merkt dat je kind moeite heeft met de fijne motoriek, dan kun je vaak in boekhandels speciale potloden of pennen kopen. Dit schrijfgerei geeft je kind net even wat meer houvast, waardoor het schrijven beter gaat. 

Een leuk spelletje om samen te spelen met je kind, is Galgje. Dat kennen we allemaal nog wel van vroeger. Met dit spel stimuleer je je kind na te denken over het samenstellen van letters om een woord te kunnen vormen. Je kunt Galgje overal spelen als leuk tussendoorspelletje. Het enige wat je nodig hebt, is pen en papier.

 

Belangrijk schooljaar

Je begrijpt wel: groep 3 is een heel belangrijk schooljaar. De basis voor het lezen en voor het rekenen wordt hier gelegd. 

Als je merkt dat je kind moeite heeft met het bijhouden van de leerstof, praat dan tijdig met de leerkracht. Die kan aangeven wat je thuis eventueel extra kunt doen. Het is namelijk prima om je kind thuis wat extra te ondersteunen.

Dat kan vaak al met heel leuke werkbladen of oefenboeken speciaal voor groep 3.

Als de leerkracht aangeeft dat de ontwikkeling van het lezen of rekenen echt blijft hangen of moeizaam verloopt, dan kun je ook hulp inroepen van een remedial teacher. Die kan je kind vakkundig op weg helpen. 

Bekijk ook: