Groep 3: een complete handleiding om jouw kind te helpen

Klik hier voor de Oefenboeken Groep 3

Wat leert je kind in groep 3? En hoe kun jij jouw kind daar op voorbereiden of in ondersteunen?

Dit artikel is geschreven door de onderwijsexperts van Wijzer over de Basisschool.

Gratis Werkbladen voor Groep 3

Download de gratis werkbladen voor groep 3:

Werkbladen Groep 3 Rekenen (Gratis)

Werkbladen Spelling Groep 3 (Gratis)

Wat leert je kind in groep 3?

Eindelijk is het zover! Je kind gaat naar groep 3 en kijkt er heel erg naar uit om eindelijk te gaan leren lezen en rekenen in groep 3.

Hij kan niet wachten tot het zover is. De kleuterklas is saai en stom en er zitten alleen nog maar kleintjes in de klas. Herken je dat in je eigen kind?

Of zie je juist dat jouw kind het heel spannend vindt om de grote stap naar groep 3 te zetten. Want het is zo lekker veilig bij juf en hij speelt nog zo graag in de bouwhoek en buiten in de zandbak. Misschien vraag je jezelf ook wel af hoe je kind straks de hele dag op zijn stoel moet zitten om te werken aan zijn tafel? Thuis kan hij nauwelijks aan tafel blijven zitten tijdens het eten.

Of zit je kind al in groep 3 en vraag je jezelf af wat hij nu de hele dag doet? Thuis vertelt hij niet zoveel want school is school en thuis is thuis. Dan wil hij gewoon lekker buitenspelen zonder al die vragen van jou te moeten beantwoorden over hoe zijn dag op school was. 

 

Leeftijd in groep 3

De meeste kinderen kleuteren maximaal 2 jaar en zijn rond 6 jaar als ze de stap naar groep 3 maken. Sommige kleuters hebben behoefte aan meer kleutertijd en plakken er nog een jaartje aan vast. In het onderwijs noemen we dat ‘rijpen’. Dat betekent dat je kind nog wat meer ontwikkeltijd nodig heeft om straks klaar te zijn voor groep 3.


In de kleuterklas wordt er volop gewerkt aan de voorwaarden van het lezen en het rekenenOver rekenen in groep 3 hebben we een apart artikel op onze website: rekenen in groep 3.

Bekijk alvast deze video over het splitsen van getallen. Dit is een belangrijk onderdeel van rekenen in groep 3. Wist je bovendien dat kinderen in groep 3 ook bewegend leren rekenen? Je leest hier meer over in ons artikel bewegend leren rekenen: het hoe en waarom.

 

 

Het lijkt misschien alsof er vooral gespeeld wordt en niet zozeer geleerd. Maar dat is alles behalve waar. De kleuterperiode is een hele belangrijke periode waarin je kind spelenderwijs werkt aan zijn taal- en rekenontwikkeling. Denk maar eens aan het leren tellen waardoor je kind bezig is met getalbegrip. Of het bouwen in de bouwhoek waarbij de ruimtelijke ontwikkeling wordt gestimuleerd.

Om de taalontwikkeling te stimuleren wordt er veel voorgelezen uit (prenten)boeken en kringgesprekken gevoerd. Maar ook wordt er gewerkt aan het kunnen hakken en plakken van woorden en het kunnen rijmen. Kortom; je kleuter wordt klaargestoomd voor een echt groep 3 kind!

 

Lezen in groep 3

In groep 2 is er dus al volop aandacht geweest voor de taalontwikkeling. Er is gewerkt aan de voorwaarden, om in groep 3 het leesproces voort te kunnen zetten. De meeste kinderen kennen al een flink aantal letters als ze starten in groep 3. Sommige kinderen kunnen zelfs al een beetje lezen en voor andere kinderen begint de interesse in letters net een beetje te komen.

Er zijn dus aan het begin van groep 3 best wel wat verschillen tussen kinderen als het gaat om de leesontwikkeling. Gelukkig is het onderwijs tegenwoordig zo ingericht, dat de leerkracht heel gedifferentieerd lesstof kan aanbieden. Hierdoor kunnen kinderen vaak goed op hun eigen niveau aan de slag. Ook de methodes zijn tegenwoordig zo gemaakt dat het lezen op verschillende niveaus kan worden geoefend.

Toen ik nog als leerkracht werkte, hoorde ik kinderen wel eens zeggen: “ik ben een sterretje en Sophie is een zonnetje”. Dit zijn de verschillende leesniveaus uit de methode van Veilig Leren Lezen. Als leerkracht laat je kinderen weten dat het niet uitmaakt op welk niveau ze zitten. Dat je ziet dat iedereen zijn best doet en dat de verschillen tussen kinderen oké is. Dit helpt om kinderen eigenwaarde te geven en zichzelf niet te vergelijken met anderen. Een kind met zelfvertrouwen durft fouten te maken en stelt zich open om te leren.

Als ouder weet je vaak niet aan welke leerdoelen er nu precies wordt gewerkt. Ik zet ze hieronder voor je op een rijtje:

Als je kind start in groep 3 dan zorgt de leerkracht ervoor dat je kind eerst alle letters kan lezen en kan schrijven. Na de kerstvakantie kennen de meeste kinderen alle letters maar ook de tweetekenklanken zoals de ui en de ou. Je kind kan dan al korte verhaaltjes zelfstandig lezen. Soms gaat dat nog wat hakkelend of draait letters om, dat is heel normaal. Daar hoef je je als ouder niet direct zorgen om te maken.

Tip:

 

AVI groep 3

De leerkracht houdt de vorderingen bij in een registratiesysteem. Je kind zal namelijk regelmatig een toetsje krijgen om te kijken hoe het gaat. De leerkracht kan zo goed zien wat jouw kind nodig heeft. Na de kerstvakantie wordt vaak de AVI afgenomen.

Dit is een methode onafhankelijke toets van Cito, die al jaren wordt gebruikt om het AVI niveau van kinderen te meten. Als je kind in groep 3 zit en hij ontwikkelt zich volgens de gemiddelde leerlijn, dan kun je ervan uitgaan dat je kind in januari AVI M3 beheerst. Dat is het niveau waarop hij dan kan lezen.

Om hem een stapje verder te helpen, kun je als ouder leesboekjes aanbieden op E3 niveau. Je kiest dus steeds een niveau boven het beheersingsniveau. Zo wordt er ook op school gewerkt. De leerkracht meet het niveau wat je kind beheerst en gaat dan verder met het volgende niveau. Aan het eind van groep 3 beheersen de meeste kinderen AVI E3 niveau.

 

Leesboeken groep 3

Hoe kies je nu het juiste leesboek op het juiste niveau voor je kind? Allereerst is het belangrijk dat je kind plezier heeft in het lezen. Boekjes moeten dus niet te makkelijk zijn maar ook niet te moeilijk. Als je niet zeker weet op welk niveau je kind leest, dan kun je het even vragen aan de leerkracht. 

Soms hebben kinderen moeite met opgang komen van het leren lezen. Ze blijven dan wat langer hangen op het start niveau van groep 3. Dat is helemaal niet erg. Als ouder kun je je kind thuis stimuleren om het leesproces wat te versnellen door boekjes op AVI-Start niveau aan te bieden. 

 

Voorleesboek groep 3

Onderschat nooit de invloed van voorlezen. Vaak zien we het als een gezellig momentje met je kind, zo vlak voor het slapengaan. Maar voorlezen doet veel meer dan alleen maar een fijn moment samen hebben. Je stimuleert er de taalontwikkeling van je kind mee. Je kind leert dat een boek uit woorden bestaat. Dat woorden samen een zin vormen en dat die zinnen een verhaal zijn. Dat verhalen spannend en grappig kunnen zijn of soms zelfs verdrietig. Je kind leert oorzaak en gevolg ontdekken in een verhaal.

Om je kind te betrekken bij het voorlezen geeft ik je graag de volgende tips:

 

Woordenschat groep 3

Met voorlezen stimuleer je de woordenschat van je kind. En hoe meer die schatkist met woorden is gevuld, hoe beter je kind een tekst zal begrijpen. Als je kind het technisch lezen goed beheerst, zal het zich steeds beter kunnen richten op het begrijpen van moeilijke teksten.

Ik geef ouders altijd de tip om woorden niet teveel te gaan vereenvoudigen. Kinderen begrijpen door de context van jouw verhaal wel wat jij bedoelt. En anders vragen ze wel naar de betekenis van een woord.

Laatst was ik voor een observatie in klas 3. De juf vertelde uit haar hoofd een sprookje. Ik hoorde haar woorden gebruiken waarbij ik twijfelde of de kinderen wel begrepen waar ze het over had. Maar toen ik rond keek, zag ik alleen maar gezichten van kinderen die zaten te smullen van haar verhaal. Ze vertelde het zo beeldend, dat de kinderen haar verhaal heel goed konden volgen, ondanks de moeilijke woorden.

Lees ook:
Woordenschat vergroten? Lees veel strips!

 

Leren schrijven

In groep 3 is het leren lezen en het leren schrijven van letters en woorden met elkaar verbonden. Kinderen krijgen instructie van de leerkracht voor het leren van letters en verwerken dat vervolgens in een oefenboekje. Hierdoor leren ze dus in één klap lezen én schrijven. Vanaf groep 4 wordt spelling als een apart vak gegeven maar in groep 3 is het dus geïntegreerd.

Wil je meer weten over leren schrijven groep 3? Bekijk ook: letters leren schrijven, zo leer je je kind de pengreep en Netjes leren schrijven? Met deze oefeningen kan het.

 

Schrijfletters in groep 3

Samen met het leren lezen, leert je kind dus ook schrijven. Dit is soms nog een hele klus. Als ouder kun je het, zeker in het begin, maar met moeite lezen. Deze motorische ontwikkeling komt steeds beter op gang naarmate je kind meer zal oefenen. Het schrijven van de letters heeft met de fijne motoriek te maken.

Voor jongens is die vaak nog lastig en veel grover ontwikkeld dan die van meisjes. In het begin worden alle letters los aangeleerd en in de loop van het jaar kan je kind steeds beter aan elkaar schrijven. Pas in groep 4 worden ook de hoofdletters aangeleerd.

Als je merkt dat je kind moeite heeft met de fijne motoriek, dan kun je vaak in boekhandels speciale potloden of pennen kopen. Dit schrijfgerei geeft je kind vaak even wat meer houvast waardoor het schrijven beter gaat. 

 

Galgje in groep 3

Een leuk spelletje om samen te spelen met je kind, is galgje. Dat kennen we allemaal nog wel van vroeger. Door het spelen van dit spel, stimuleer je je kind na te denken over de samenstelling van letters om een woord te kunnen vormen. Je kunt het overal doen als leuk tussendoorspelletje. Het enige dat je nodig hebt is een pen en papier.

Je begrijpt wel, groep 3 is dus een heel belangrijk schooljaar. De basis voor het lezen maar ook voor het rekenen wordt hier gelegd. 

Bekijk ook:

Als je merkt dat je kind moeite heeft met het bijhouden van de leerstof, praat dan tijdig met de leerkracht. Hij kan aangeven wat je thuis eventueel extra kunt doen. Het is namelijk prima om je kind thuis wat extra te ondersteunen.

Dat kan vaak al met hele leuke werkbladen of werkboekjes speciaal voor groep 3.


Als de leerkracht aangeeft dat de ontwikkeling van het lezen of rekenen echt blijft hangen of moeizaam verloopt, dan kun je als ouder hulp inroepen van een remedial teacher. Zij kan je kind vakkundig een tijdje op weg helpen. 

 

Dagen van de week leren

Dagen van de week leren (handige tips)

Wie voor 9.00 uur in een willekeurige kleuterklas kijkt, heeft grote kans dat de leerkracht de dagen van de week met de klas oefent. Niet voor niets: de dagen van de week hebben alles te maken met tijdsbegrip leren en […]
Bekijk artikel
jongetje kalender

De kalender lezen, hoe leer je dat?

Jaren, maanden, dagen, uren….. Een belangrijk onderdeel van het vak rekenen is tijd. Dat gaat van uitrekenen hoeveel dagen het duurt voordat je jarig bent, tot uitrekenen hoe lang je over een autorit doet als je het aantal kilometers per […]
Bekijk artikel

Producten

Video's met uitleg en leuke spelletjes

Bekijk de video’s. Abonneer je ook op ons Youtube-kanaal zodat je geen enkele video mist.

Vragen en antwoorden

Wie bepaalt of een kind overgaat naar groep 3?

De onderwijsinspectie zegt hierover: Het valt onder het beleid van de school welke leerlingen overgaan van groep twee naar drie. De school kijkt met name naar de werkhouding en de cognitieve ontwikkeling van de leerling. Het oordeel is gebaseerd op observaties, toetsen, een gesprek met de intern begeleider (IB-er) en de concentratie spanningsboog. De toetsen vallen onder het beleid van de school. Elke school moet bevorderen dat de verblijfsduur van een leerling in het basisonderwijs acht aaneengesloten jaren bedraagt.

Mag ik mijn kind in groep 3 nog veel thuishouden? En mogen we bijvoorbeeld dan ook eerder op vakantie?

Uw kind is vanaf 5 jaar oud leerplichtig. Vanaf groep 3 moeten scholen een 5-daagse schoolweek verzorgen. Er is sprake van luxe-verzuim als een leerling zonder toestemming afwezig is. Bijvoorbeeld als het met de ouders buiten de schoolvakanties op vakantie is. Ouders kunnen een fikse boete krijgen voor luxeverzuim.