Wat leert mijn kind in groep 3?

De overgang van groep 2 naar groep 3 is een grote stap in de schoolcarrière van je kind. Als ouder ben je natuurlijk benieuwd of jouw kind in groep 3 mee kan komen en waar hij zich verder in gaat ontwikkelen. Vragen als: kan hij lang genoeg op zijn stoel blijven zitten? Of, wat leren kinderen in groep 3? Zijn veel gestelde vragen. Dit artikel geeft een overzicht van wat je kind in groep 3 leert.

Wat leren kinderen in groep 3 eigenlijk?

Om een vlotte start in groep 3 te kunnen waarborgen, heeft je kind een goede basis nodig. Deze basis wordt in groep 2 gelegd.

Dit artikel beschrijft 4 belangrijke ontwikkelingsgebieden:

Oefenbladen Groep 3 Rekenen (Gratis)

Oefenbladen Groep 3 Spelling (Gratis)

Lezen

Wat leert mijn kind in groep 3?

 • Je kind leert alle letters, dubbel- en tweetekenklanken herkennen, benoemen en vervolgens te automatiseren. Uitleg: alle letters (met uitzondering van: c, q, x, y), dubbelklanken: aa, ee etc. en tweetekenklanken: au, ui etc. De leesmethode gebruikt een vaststaand aanbod, in een logische volgorde. Met de letters en klanken die in de klas behandeld zijn, leert je kind woorden lezen en schrijven.
 • Je kind leert klanken ‘plakken’ tot een woord. Dit noem je visuele / auditieve synthese of spellend lezen. Doordat een kind heel vaak oefent zal het woorden steeds makkelijker herkennen en al snel een woord in één keer kunnen lezen. Dit noem je directe woordherkenning.
 • In januari zal je kind op M3 niveau kunnen lezen.
 • In juni kan je kind verhalen op E3 niveau vlot genoeg lezen.
 • Je kind leert voorspellen naar aanleiding van plaatjes bij de tekst.

Rekenen

Wat leren kinderen in groep 3?

 • Je kind leert inzicht te krijgen in de getallenlijn 1 t/m 10 en al snel daarna t/m 20 en nog weer later t/m 100.
 • Leert getallen benoemen.
 • Leert welke hoeveelheid bij een getal hoort.
 • Leert wat meer en minder in hoeveelheid is.
 • Leert hoeveelheden te splitsen; eerst tot 10 en dan tot 20.
 • Leert de rekentekens erbij (+), eraf (-) en is gelijk aan (=).
 • Leert tellen met sprongen van 10, 2 en 5 als voorbereiding op de keertafels.
 • en leert over even en oneven getallen.
 • Je kind krijgt inzicht in optellen en aftrekken tot 10 en kan ook dit soort sommen maken.
 • Leert in de tweede helft van groep 3 sommen tot 20.
 • Leert ook optellen en aftrekken met tientallen tot 100 (30+20=).
 • Leert dat een getal (boven de 9) uit tientallen en eenheden bestaat.
Wat leren kinderen in groep 3 splitsen
 • Bij ‘geldsommen’ leert je kind ‘gepast betalen’ met euro’s (m.b.v afbeeldingen)
 • En naar aanleiding van afbeeldingen van briefjes en munten van euro’s telt hij hoeveel geld er is.
 • Eind groep 3 wordt van je kind verwacht dat hij weet dat als 10 euro heeft en iets 6 euro kost, hij dan 4 euro over houdt.
 • Hij leert klokkijken; kan aan het eind van groep 3 hele-, halve uren en kwartieren aflezen.
 • Hij kan de jaarkalender met behulp van eenvoudige vragen aflezen.

Schrijven

Wat leert mijn kind in groep 3?

 • Je kind leert de juiste schrijfhouding; een goede pengreep en ontspannen zithouding zorgen ervoor dat schrijven niet onnodig veel energie kost.
 • Je kind leert letters en klanken op de juiste manier schrijven, zodat het later vloeiend schrijft.
 • Je kind leert op de juiste manier de cijfers 1 t/m 10 te schrijven.
 • Je kind leert tijdens schrijven, woorden in klanken te ‘hakken’. Dit noem je visuele / auditieve analyse of spellend schrijven. Je kind leert de juiste spelling door een woord om te zetten in klanken en deze klanken in de goede volgorde op te schrijven.

De woorden die hij leert schrijven zijn gerelateerd aan het letteraanbod in de klas.

Werkhouding

Wat leren kinderen in groep 3?

 • Je kind leert steeds langer achter elkaar te werken. Werken wordt in de klas werkhouding genoemd. Werkhouding bestaat uit: gemotiveerd en geconcentreerd aan de slag gaan en daarin ook een bepaalde mate van zelfstandigheid kunnen laten zien.

Ook wordt van je kind gevraagd om door te blijven werken ook als de opdracht minder leuk is.

Voor veel kinderen is ondersteuning van de leerkracht belangrijk om bovenstaande werkhouding te ontwikkelen.

Nu je de belangrijkste leerdoelen van groep 3 kent, is het makkelijker om te beoordelen of je kind hulp nodig heeft.

Tips hoe je hulp biedt in groep 3 lees je via de volgende link: Groep 3: een complete handleiding om jouw kind te helpen

Mirjam de Reus, BEd, Remedial Teacher

Mirjam is Remedial Teacher en volgde de PABO (Bachelor of Education)

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *