Klokkijken groep 3

Klokkijken is een belangrijke vaardigheid voor je kind. Zeker wanneer je hem stap voor stap zelfstandiger wil maken in zijn ontwikkeling. Leren klokkijken op school is niet altijd makkelijk. Soms gaat het simpelweg te snel. Daarom is het goed dit thuis samen te oefenen.

Maar, hoever moet je kind in groep 3 precies zijn met klokkijken? Hoe kan je je kind helpen met het leren klokkijken in groep 3. Welke hulpmiddelen zijn geschikt om mee te oefenen? In dit artikel lees je alles over het aanleren van klokkijken en vind je oefeningen en klokkijkspelletjes.

Leren klokkijken groep 3

Voordat je kind de kleuterklas verlaat, zal hij al regelmatig in aanraking zijn geweest met het belang van tijd. Misschien gebruikt de juf of meester een planbord met tijden. Of vertel je zelf waar de grote en kleine wijzer op de klok staan wanneer je kind naar bed moet. Je kind is dus bekend met het idee van de klok. Het heeft spelenderwijs inzicht gekregen in de werking van de grote en kleine wijzer. Ook de getallen die op de klok staan, zijn geen raadsel meer.

Klokkijken is een onderdeel van rekenen in groep 3. In groep 3 leert je kind klokkijken met hele en halve uren en later ook met kwartieren. De basis hiervoor is dat je kind weet welke richting de wijzers van de klok op draaien, welke wijzer wat aanwijst en wat de cijfers op de klok betekenen. In groep 3 leert je kind hier spelenderwijs mee omgaan. Zo creëert hij een goede basis voor het klokkijken.

Klokkijken oefenen groep 3

Als je kind wil leren klokkijken, is het handig als hij weet hoeveel rondjes de grote en de kleine wijzer draaien in 1 uur. Om te begrijpen welke afstand de grote wijzer aflegt in 1 uur, kun je gebruik maken van een leerklok kookwekker.

Deze klok is een duidelijk en visueel hulpmiddel. Je laat er gemakkelijk mee zien hoeveel minuten er in 1 uur zitten. Samen met je kind ontdek je spelenderwijs welk deel van de klok rood wordt bij het draaien van een uur, een halfuur en later ook kwartieren.

Daarnaast is de kookwekker een ideaal hulpmiddel voor het visueel maken van de tijd die nog over is tijdens het spelen of het maken van huiswerk. Met deze klok krijgt je kind een goed besef van de tijd die er in een uur zit en van de tijd die de grote wijzer aangeeft. Ook wordt je kind zich bewuster van de rol die tijd speelt door de dag heen. Dat is natuurlijk een goede eerste stap voor het zelfstandig leren klokkijken.

Tip: Ardin – kookwekker

leerklok kookwekker

Aanleren klokkijken groep 3

Wanneer je je kind wil aanleren hoe hij hele uren kan klokkijken, is het belangrijk dat hij weet waar de grote en de kleine wijzer moeten staan. Leg uit dat de grote wijzer van de klok op de 12 moet staan bij het hele uur. Omhoog dus. Daarna gaat de kleine wijzer een rol spelen. De kleine wijzer wijst het uur aan. Dit in tegenstelling tot de grote wijzer. Die heeft niks te maken met het getal waar het naar wijst.

Bovenstaande informatie kan voor sommige kinderen verwarring opleveren. Teken dan samen met je kind verschillende klokken met hele uren. Of maak gebruik van een analoge houten oefenklok. Dan wordt de informatie vast duidelijker.

De houten wijzers van de oefenklok zijn gemakkelijk door je kind te verplaatsen. Laat je kind de wijzers bijvoorbeeld in verschillende richtingen draaien om uiteindelijk bij een heel uur uit te komen. Je kan ook zelf de wijzers verplaatsen en je kind vragen welke tijd de klok aangeeft.

De meeste kinderen hebben het klokkijken van hele uren snel onder de knie. Wanneer je kind deze basis begrijpt, kun je ook de halve uren meepakken.

Tip: deze Oefenklok voor analoog en digitaal klokkijken.

oefenklok analoog en digitaal

In deze video van Wijzer over de Basisschool krijg je uitleg over leren klokkijken met hele uren.

Klokkijken oefenen halve uren groep 3

Voor het klokkijken van halve uren is het van belang dat je kind weet welke kant de wijzers van de klok op draaien. De rol van de grote wijzer begrijpt je kind nu dankzij de leerklok kookwekker. Daarnaast heeft je kind voldoende ervaring opgedaan met de posities van de wijzers bij de hele uren.

Waar de grote wijzer bij de hele uren bovenaan de klok stond, wijst hij bij het halve uur naar beneden. Hij is dus op de helft van het hele rondje dat de grote wijzer draait. Door deze beweging van de grote wijzer te benoemen, begrijpt je kind het idee van de hele en halve uren gemakkelijker.

De rol van de kleine wijzer is bij het klokkijken van halve uren vaak wat lastiger. Waar je kind bij de hele uren leerde dat de kleine wijzer wijst naar het uur, staat de wijzer nu tussen 2 getallen in. Met een analoge klok laat je je kind gemakkelijk zien welke kant de wijzers van de klok opgaan. Ook kun je laten zien naar welke tijd de kleine wijzer toe wil gaan bij het ronddraaien van de wijzers. Je leert je kind daarmee dat de kleine wijzer naar het volgende cijfer toe wil draaien; het cijfer dat de tijd aangeeft bij de halve uren.

Oefenbladen Groep 3 Rekenen (Gratis)

Klokkijken oefenen kwartieren groep 3

Begrijpt je kind het klokkijken van de hele en halve uren goed? Dan kun je rustig aan beginnen met het uitleggen van de kwartieren.

De posities van de grote en kleine wijzers zullen nu nauwelijks nog een struikelblok zijn. Een grotere uitdaging tijdens het aanleren van kwartieren zijn de termen ‘over’ en ‘voor’. Wanneer is het nu ‘kwart over’ en wanneer is het ‘kwart voor’? Ook hierbij is het belangrijk dat je kind weet welke richting de wijzers op draaien en hoeveel rondjes de grote en kleine wijzer draaien in een uur.

Is de grote wijzer tijdens het ronddraaien al óver de twaalf heen gegaan? Dan is het kwart óver. Staat de grote wijzer nog vóór de twaalf? Dan is het kwart vóór.

Bij het aanleren van kwartieren is de beweging die de grote wijzer maakt belangrijk voor het benoemen van de tijd. Benoem die beweging daarom ook. Draai de wijzer van de klok samen met je kind rond en benoem dat de wijzer over de twaalf gaat of juist nog voor de twaalf staat. Zo snapt je kind de rol van de grote wijzer in de benaming van het tijdstip.

Klokkijken spelletjes groep 3

Als je je kind wilt leren klokkijken, kun je daar een heleboel hulpmiddelen en spelletjes voor gebruiken. Gezellig samen aan de slag dus!

De meest voor de hand liggende methode om je kind te leren klokkijken is om samen op papier een klok te tekenen en de wijzers op verschillende manieren te plaatsen. Gebruik bijvoorbeeld wijzers van rietjes, paperclips of ijsstokjes. Op deze manier leert je kind de werking van de klok en de positie van de verschillende wijzers op een leuke, interactieve manier.

De positie van de cijfers kan je kind leren door ze op een apart papier te schrijven en uit te knippen. Je kind kan dan vervolgens de juiste cijfers op de juiste plek van de klok leggen.

Omdat je samen actief aan de slag gaat met de klok, blijft het leerproces een leuke bezigheid. Je kan je kind de meest creatieve en mooie klokken laten tekenen en ontwerpen. Vraag je kind bij elke klok een nieuwe tijd te tekenen. Of draai de rollen eens om! Je kind vertelt jou welke tijd je gaat tekenen. Hierdoor gaat je kind spelenderwijs al aan de slag met nieuwe kloktijden.

Wijzers van klei en klokken van stoepkrijt

Bij het ontwerpen van de wijzers kun je ook gebruik maken van gekleurde klei, zoals Play-Doh. Als je kind de wijzers van de klok zelf knutselt, wordt hij zich bewust van het lengteverschil tussen de wijzers. Je kunt dan gemakkelijk benadrukken welke rol welke wijzer speelt. Daarnaast haal je de wijzers makkelijk van het papier af en plak je ze weer opnieuw in een andere positie op de klok. Ook kan je met Play-Doh verschillende kleuren gebruiken om de verschillende wijzers aan te duiden.

Is het lekker weer buiten? Teken dan eens een klok met stoepkrijt op straat. Laat je kind de grote of kleine wijzer spelen en noem de tijdstippen waarop je kind moet gaan staan. Wanneer je kind sportief bezig is, nemen zijn hersenen nieuwe dingen makkelijker op. Daarnaast speelt je kind lekker buiten. 2 vliegen in 1 klap dus!

wijzers spelenderwijs

Analoge oefenklokken

Naast het tekenen en ontwerpen van klokken kun je gebruik maken van fysieke, analoge klokken. Klokken als deze Buxibo Houten Oefenklok bieden je kind een tastbaar voorbeeld met beweegbare wijzers. Je kind kan spelenderwijs de draairichting van de wijzers ontdekken. Ook krijgt het een beeld van de verschillende snelheden waarmee de kleine en grote wijzer draaien.

Wanneer je kind de rol van hele en halve uren goed begrijpt, kun je hem moeilijkere vragen gaan stellen. Zet de klok bijvoorbeeld op een heel uur en vraag je kind vervolgens hoe de klok er een halfuur of een kwartier later uitziet. Hetzelfde geldt voor het werken met hele uren. Vraag je kind eens hoe laat het is over 1 of 2 uur of hoe laat het een uur geleden was. Kijk hierbij altijd goed naar het niveau van je kind. Het gebruik van de analoge klok is erg handig, omdat je kind de wijzers fysiek een kwart, half, heel of meerdere rondjes kan laten draaien. Daarmee begrijpt je kind vervolgens ook de draairichting van de wijzers beter.

Puzzels

Je kunt ook samen met je kind aan de slag met puzzels die over klokkijken gaan. Puzzels als de Small Foot Leerpuzzel laten zowel een geschreven tijd als een tijd op een analoge klok zien. Spreek de geschreven tijd hardop uit en vraag je kind de bijbehorende analoge klok erbij te zoeken.

Daarnaast wordt je kind zich door deze puzzel bewuster van de tijden door de dag heen. Vraag je kind bijvoorbeeld of hij weet op welke tijd hij opstaat. Welke positie van de klok hoort daarbij? En op welke tijd ontbijten jullie? Hoe laat gaat je kind naar school en wanneer gaat hij naar bed?

Door je kind na te laten denken over zijn eigen leven en de tijdstippen die daarbij horen, wordt het klokkijken een persoonlijke gebeurtenis.

Tip: Small Foot – Leerpuzzel

leerpuzzel klokkijken

Klokkijk-domino en klokkijk-kwartet

Miezerige, koude herfstavond? Pak de klokkijk-domino maar uit de kast! Bij dit spel staat op de ene helft van het blokje een analoge klok en op de andere helft een digitale tijd. Een blokje mag je pas aanleggen wanneer de digitale tijd en de analoge klok met elkaar overeenkomen.

Is je kind nog niet toe aan het lezen van digitale tijden? Speel dit spelletje dan eerst samen met je kind, zodat je de digitale tijden aan hem kan voorlezen. Op deze manier pikt je kind ook al langzaamaan de beginselen van het digitale klok lezen op. Mooi meegenomen dus!

En heb je weleens gehoord van klokkijk-kwartet? Online zijn veel klokkijk-kwartetten te vinden om zelf te printen. Het is een gezellig spel voor aan de keukentafel met vriendjes en vriendinnetjes of gewoon lekker met de familie. Kwartetten maar!

Online klokkijk-spelletjes

Naast de fysieke manieren om het klokkijken aan te leren, zijn er ook voldoende online uitdagingen voor het klokkijken. Zo zijn er volop websites die het oefenen van klokkijken aanbieden. Kijk bij deze spelletjes altijd even mee met je kind. Past het niveau bij wat je kind tot nu toe heeft geleerd? Naast online spelletjes zijn er online ook veel werkbladen te vinden om te printen en samen met je kind in te vullen.

Begin bij de basis

Er zijn veel mogelijkheden om je kind het klokkijken aan te leren. Begin bij de basis en bouw die steeds een stapje uit. Je zult merken dat je kind zich steeds bewuster wordt van de verschillende tijdstippen en de bijbehorende kloktijden. Oefen het klokkijken vooral samen met je kind. Zo blijf je zelf ook een beetje bij de tijd!

Bekijk ook onze andere artikelen over klokkijken:

Marja Wouda, BEd Master SEN

Marja (MSEN) is Remedial Teacher, Intern Begeleider, Kindercoach en behaalde een Bachelor of Education (PABO) en een Master SEN.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *