Veilig Leren Lezen thuis oefenen

Als je kind in groep 3 zit, dan is het volop bezig met leren lezen. Vaak met de methode ‘Veilig Leren Lezen‘. Natuurlijk is rekenen ook heel belangrijk in groep 3, maar er wordt vooral veel onderwijstijd besteed aan het leren van letters tot het kunnen lezen van hele zinnetjes.

Hier wordt de basis gevormd voor het ontwikkelen van een vlotte leestechniek. Want als je goed en vlot kunt lezen, gaan heel veel andere dingen ook veel makkelijker. Denk maar eens aan de verhaaltjessommen bij het rekenen, het begrijpen van teksten met vragen en het lezen van opdrachten in diverse werkboeken.

Bekijk ook:

Als je kind eenmaal kan lezen, gaat er vaak een wereld voor hem open. Zo zijn er kinderen die ineens de tekst op een pak hagelslag lezen tijdens het ontbijt. Of zelf een kaartje schrijven met kleine zinnetjes voor opa en oma, want als je kunt lezen dan kun je vaak ook de woorden schrijven. Misschien nog niet direct goed, maar daar wordt tijdens de spellingslessen volop aandacht aan besteed. De meeste scholen gebruiken een methode om het lezen in groep 3 aan te leren. Veel scholen gebruiken de methode Veilig Leren Lezen. De kans is dus groot dat ook jouw kind via deze methode leert lezen.

Dat het leren lezen niet altijd vanzelf gaat is begrijpelijk. Het is best een ingewikkeld proces om alle letters te herkennen en te weten welke klank erbij hoort. Vaak vragen ouders aan de leerkracht hoe ze hun kind thuis een handje kunnen helpen. De meeste leerkrachten vinden het fijn als ouders thuis wat ondersteuning willen bieden tijdens het leren lezen. Het is namelijk vooral een kwestie van veel oefenen. Hoe je dat het beste kunt doen als ouder, lees je in dit artikel. De informatie die je leest is gebaseerd op de methode Veilig Leren Lezen. Gebruikt de school van je kind een andere methode, dan zul je wellicht een aantal verschillen tegenkomen.

Leren lezen in groep 2

Veel kinderen kijken er in groep 2 al naar uit om naar groep 3 te gaan, want dan leren ze lezen! Vaak zijn ze daar dan ook volop aan toe. In groep 2 wordt vaak aandacht besteed aan de voorwaarden om te kunnen leren lezen. Veel ouders beseffen niet direct dat het leesproces dus eigenlijk al begint in de kleutergroep. In deze fase wordt vaak aandacht besteed aan de volgende voorwaarden om in groep 3 een goede start met het leren lezen te kunnen maken:

Leren lezen in groep 2

Beginnende geletterdheid

In de kleuterwereld worden letters en de bijbehoren klanken al enigszins aangeboden. Spelenderwijs en vooral gericht op het feit dat kleuters hiermee leren dat de wereld bestaat uit letters en dat daar een klank bij hoort en dat al die letters en klanken woorden vormen die je kunt lezen. Kortom; de wereld van je kind wordt groter door te begrijpen dat het leren van letters je kan helpen om te leren lezen.

Boekoriëntatie

Tijdens dit proces leert je kind dat letters in boeken voorkomen. Hoe gebruik je een boek? Wat vertelt de voorkant van een boek en wat staat er op de achterkant? Je kind leert dat de zinnetjes van links naar rechts worden voorgelezen. En dat de tekst past bij het plaatje van bijvoorbeeld een prentenboek.

Begrijpend luisteren

Tijdens het voorlezen van een boek is het belangrijk om tussentijds vragen te stellen over het verhaal. Je kind leert hierdoor het verhaal beter te begrijpen. Hij kan bijvoorbeeld voorspellen hoe het verder gaat, of iets vertellen over de personen in het boek en waar het verhaal zich afspeelt.

Fonemisch bewustzijn

Je hebt je kind vast wel eens horen vertellen dat het op school leert om woorden te hakken en te plakken of dat hij heeft moeten rijmen of een woord in lettergrepen heeft moeten verdelen. Dit noemen we het ontwikkelen van het fonemisch bewustzijn. Hierdoor ontwikkelt je kind het herkennen van klanken en klankstukken. Het auditieve geheugen wordt hiermee getraind. Een belangrijke voorwaarde voor het lezen.

Methode Veilig Leren Lezen

In groep 2 wordt vaak al met een methode gewerkt waarmee al deze leesvoorwaarden worden geoefend. De methode voor de kleuters die aansluit bij de methode Veilig Lezen Lezen, is Schatkist. Bij de overstap naar groep 3 kan de leerkracht al precies zien hoe je kind zich in het voorbereidende leesproces heeft ontwikkeld. Zo kan je kind het juiste aanbod krijgen voor de volgende stap. Het echte leren lezen! En dat gebeurt vaak met de methode Veilig Leren Lezen.

Bekijk ook: Letters oefenen groep 2

Veilig Leren Lezen groep 3

Bij de start in groep 3 heeft de leerkracht van groep 2 al informatie overgedragen aan de leerkracht van groep 3 over jouw kind. Hoe heeft je kind zich tot zover ontwikkeld? Welke letters kent hij al? Toont je kind interesse in het leren lezen? Hoe gaat het met het hakken en plakken van woorden? Al deze informatie is belangrijk om een goede inschatting te kunnen maken welk aanbod past bij jouw kind. Sommige kinderen tonen namelijk nog maar weinig interesse in het leren lezen en herkennen nog maar weinig letters en klanken.

Er zijn ook kinderen die al veel verder zijn en in groep 2 al korte zinnetjes kunnen lezen. Zij zijn vaak al behoorlijk geïnteresseerd in het leren lezen en duiken er helemaal in. Het kan dus zijn dat jouw kind een andere startsituatie in groep 3 heeft dan een klasgenootje. De methode Veilig Leren Lezen houdt hier rekening mee en biedt verschillende niveaus aan om het leesproces op gang te houden dat past bij jouw kind. De nieuwste versie van de methode Veilig Leren Lezen is de kim-versie.

Veilig Leren Lezen kim-versie

In de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen, ook wel de kim-versie genoemd staat het verkennen van alle eigenschappen van letters centraal. Dat betekent dat je kind op verschillende manieren de letter leert herkennen. Er wordt geluisterd naar de klank die bij het teken hoort, er wordt gevoeld wat er gebeurt tijdens het uitspreken van de klank met de mond, de lippen, de neus, de tong of de keel. De vorm wordt bekeken en de letter wordt nageschreven. Er is dus heel veel aandacht voor het ervaren van de letter met verschillende zintuigen.


Uit onderzoek is gebleken dat het kinderen helpt beter te leren lezen als er een koppeling van articulatie, lezen en schrijven wordt gemaakt. Het maakt het makkelijker om letters en klanken aan elkaar te koppelen in de hersenen.
In de kim-versie krijgt je kind steeds maar één letter aangeboden waarbij er wordt geoefend in wisselende combinaties met de letters die hij al kent. Er is veel aandacht voor het herhalen van de nieuwe letter in woorden en zinnen.
De woordjes die je kind kan lezen worden ook direct gespeld. Zo wordt er een goede samenhang aangeboden van lezen én schrijven.


Zoals al eerder werd aangegeven heeft de methode ‘Veilig Leren Lezen’ een gedifferentieerd aanbod. Stel dat je kind al veel letters kent in groep 2, dan is het zinvol om daar rekening mee te houden en je kind meer uitdaging tijdens de leeslessen aan te bieden. Het kan ook zijn dat je kind juist wat moeite heeft met het leren lezen. Ook dan biedt de methode ‘Veilig Leren Lezen’ voldoende lesstof aan om je kind het juiste aanbod te geven. De leerkracht kan ouders hierover informeren zodat je weet hoe jij je kind het beste kan helpen thuis.

Veilig Leren Lezen Maan, Ster en Zon

Veilig Leren Lezen werkt met drie verschillende niveaus. Misschien heb je je kind wel eens horen zeggen dat hij in een zon-boekje werkt, of bij het maan-groepje hoort of uit de ster-boekjes mag lezen. De meeste kinderen volgende de gemiddelde lijn waarin ze leren lezen. Als jouw kind bij de gemiddelde lezer hoort, dan volgt hij waarschijnlijk de maanlijn. Wanneer je kind wat vlotter is met lezen en een snellere ontwikkeling doormaakt, dan wordt meestal de zonlijn aangeboden.

Kinderen die wat meer moeite hebben met lezen werken met de sterlijn. Ze doen dan vaak mee met de maanlijn maar krijgen extra instructie en begeleiding, zodat zij ook de basisdoelen leren.
Als je weet op welk niveau je kind het leesaanbod krijgt op school, kun je thuis ook gerichter oefenen met je kind.

Thuis oefenen met Veilig Leren Lezen

Bij de methode hoort ook een softwarepakket voor thuis. Als je kind op school een nieuwe letter heeft geleerd, dan wordt deze vrijgegeven in de thuissoftware zodat je kind thuis er ook mee kan oefenen. Zo sluit je direct aan bij wat er op school wordt aangeboden. Je kunt ook zien via deze software hoe je kind het doet. Welke vorderingen hij laat zien. Behalve de software zijn er ook ouderbrieven waarin staat met welke kern je kind op school aan het werk is. Hiermee kun je betrokkenheid tonen naar je kind door mee te praten over het thema waar hij op school mee bezig is. Ook staan hier tips in voor ouders om thuis toe te passen.

Veilig Leren Lezen Spelletjes

Veilig Leren Lezen heeft ook veel leuke spelletjes om thuis met je kind te spelen. Vooral als je kind niet zo’n gemotiveerde lezer is, kan een spelletje nog wel eens helpen om toch educatief bezig te zijn met de leesontwikkeling.
Zo zijn er kwartetspelletjes, letterbingo en leuke lees- en schrijfspelletjes. Deze spelletjes worden aangeboden door Uitgeverij Zwijssen. Zij hebben speciaal voor thuis deze spelletjes ontwikkeld.

Hoe kun je je kind thuis helpen bij het leren lezen

Als je je kind thuis graag nog wat meer wilt helpen bij het leren lezen, dan is het belangrijk dat je dit op een zo positief mogelijke manier doet. Kinderen die moeite hebben met lezen, vinden het vaak ook niet zo fijn om thuis nog eens extra te moeten lezen. Het is daarom heel belangrijk dat je kind gemotiveerd blijft. Hier vind je een paar tips om je kind thuis wat extra te helpen:

Hoe kind thuis helpen bij het leren lezen

Zorg voor een gevulde boekenkast of boekenplank

Door te zorgen dat je thuis een gevulde boekenkast of boekenplank hebt staan die er aantrekkelijk uitziet voor je kind, zal je kind sneller geneigd zijn om een boek te lezen. Zorg er ook voor dat er afwisselende boeken in staan, bijvoorbeeld informatieboeken, stripboeken, prentenboeken, spannende boeken en grappige boeken. Zo kan je kind ontdekken wat hij leuk vindt. Je hoeft deze boeken uiteraard niet allemaal te kopen. Je kunt ze lenen bij de bibliotheek of misschien eens een ruilperiode afspreken met andere ouders.

Voorlezen of samenlezen

Door regelmatig voor te lezen, liefst iedere dag, stimuleer je je kind om betrokken te zijn bij het lezen van een boek. Stel tussentijds vragen over het verhaal, bijvoorbeeld: “wat denk jij wat er nu gaat gebeuren?” Zo leert je kind het begrijpend luisteren ontwikkelen wat een belangrijke voorwaarde is voor het begrijpend lezen. Eenvoudige boekjes kun je ook samen lezen, bijvoorbeeld door om de beurt een zinnetje of een bladzijde voor te lezen.

Laat je kind zelf kiezen wat hij wil lezen

Als je je kind gemotiveerd wilt houden om thuis te lezen, is het heel belangrijk dat je hem zelf de keuze geeft in wat hij graag wil lezen. Ook het kiezen van het leesmoment doe je het liefst in overleg met je kind. Hiermee vergroot je het gevoel van autonomie.

Zorg voor succeservaringen

Elke succeservaring zal ervoor zorgen dat je kind plezier beleeft aan het lezen. Het zelfvertrouwen groeit en je kind ervaart dat het competent is. Het is hierbij belangrijk dat je samen met je kind een passend boek kiest. Niet te moeilijk en niet te makkelijk. Voor het kiezen van het juiste niveau boekje kun je gerust de leerkracht om advies vragen. Zij kan aangeven welk niveau boekje het beste past bij jouw kind.

Marja Wouda, BEd Master SEN

Marja (MSEN) is Remedial Teacher, Intern Begeleider, Kindercoach en behaalde een Bachelor of Education (PABO) en een Master SEN.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *