Splitsen groep 3 en groep 4: de beste tips + werkbladen (PDF)

Het goed kunnen splitsen van kleine getallen bij rekenen in groep 3 is een belangrijke basisvaardigheid. Goed kunnen splitsen is namelijk een voorwaarde om te kunnen rekenen met grotere getallen.


Splitsen is ook belangrijk bij het automatiseren (het vlot en goed antwoord geven op een som). En automatiseren is weer belangrijk bij het oplossen van grotere en andere sommen (bijvoorbeeld breuken en procenten).

Bekijk ook:

Wat is splitsen precies en hoe kun je je kind helpen met het goed leren splitsen van kleine getallen?

Splitsen is een getal in 2 delen verdelen. Je kunt een getal op verschillende manier splitsen. Bijvoorbeeld het getal 5: dit kun je verdelen in 2 en 3, 3 en 2, 1 en 4, 4 en 1, 5 en 0, 0 en 5.
In de volgende paragrafen krijg je tips om je kind te ondersteunen bij het leren splitsen in groep 3 en 4. Hieronder eerst twee leuke spelletjes die je met je kind kunt spelen.

Oefenbladen Groep 3 Rekenen (Gratis)

Oefenbladen Rekenen Groep 4 (Gratis)

Splitsen groep 3

Jonge kinderen denken in beelden. Daarom is het belangrijk om te beginnen met concrete voorbeelden. Bijvoorbeeld door de klas te splitsen in jongens en meisjes: hoeveel meisjes zitten er in de klas en hoeveel jongens? Of hoeveel kinderen hebben een trui aan en hoeveel kinderen hebben een vest aan? Of hoeveel kinderen komen lopend naar school en hoeveel kinderen komen op de fiets?

Of als je het dichter bij huis wilt houden: hoeveel kinderen wonen er in de straat? Hoeveel meisjes? En hoeveel jongens?

Je kunt ook oefenen met allerlei voorwerpen. Bijvoorbeeld met druiven: pak een paar rode en witte druiven van de fruitschaal en vraag aan je kind hoeveel druiven je in je hand hebt. Vraag daarna hoeveel rode en hoeveel witte druiven je in je hand hebt.

Hetzelfde kun je doen met appels en peren: leg een aantal appels en een aantal peren op de fruitschaal. Vraag aan je kind hoeveel stukken fruit er op de fruitschaal liggen. Vraag daarna hoeveel appels en hoeveel peren er liggen.

lego blokken

Ook legosteentjes lenen zich uitstekend voor deze rekenactiviteit: pak een aantal rode, gele en blauwe steentjes. Laat je kind tellen hoeveel steentjes er liggen. En vraag daarna hoeveel rode, blauwe en gele steentjes er zijn. Op deze manier leren kinderen dat een aantal of een hoeveelheid kan worden verdeeld in twee of meer delen.Splitsen voorwerpen vervangen door getallen

Na het oefenen met echt materiaal kan de overstap naar het oefenen met getallen worden gemaakt. Concreet wordt vervangen door abstract; voorwerpen worden vervangen door getallen.

Dominostenen kunnen heel goed gebruikt worden bij het oefenen van splitsen in groep 3. Ze passen goed in de overgangsfase van het werken met concreet materiaal naar het werken op het abstracte niveau met getallen. Stel je kind bijvoorbeeld de volgende vragen:

 • Hoeveel stippen tel je op de dominosteen?
 • Hoeveel stippen staan er in het linkervakje?
 • Hoeveel stippen staan er in het rechtervakje?
Splitsen groep 3 dominosteen 3-1

4 stippen → 3 stippen en 1 stip

Splitsen groep 3 dominosteen 4-2

6 stippen → 4 stippen en 2 stippen

Splitsen groep 3 dominosteen 5-27 stippen → 5 stippen en 2 stippen

 

Splitsen tot 10

De getallen 2 tot en met 10 kun je op verschillende manieren splitsen. Als je voor het eerst met je kind gaat splitsen of als je kind het splitsen lastig vindt, is het belangrijk om de splitsing voor je kind eerst herkenbaar en zichtbaar te maken en deze daarna pas op te schrijven. Je kunt de volgende voorbeelden gebruiken:

twee koeken

Pak twee koekjes uit de koektrommel, schets de situatie en stel je kind de volgende vraag:

“We zijn met z’n tweeën: jij en ik. We hebben twee koekjes. Hoe kunnen we die verdelen?”

Laat je kind de koekjes verdelen en als hij niks zegt, kun je benoemen wat hij doet. Dat is aan te raden, want door de handelingen te benoemen, komt de informatie ook op auditief niveau bij je kind binnen. Waarschijnlijk zal je kind als eerste optie noemen dat jij er 1 krijgt en hij zelf ook 1.

“1 koekje voor jou en 1 koekje voor mij.”

Vraag dan op welke andere manieren je de koekjes ook nog kunt verdelen. Als je kind dit niet begrijpt, kun je zeggen dat de koekjes niet eerlijk verdeeld hoeven worden.

Je kunt de koekjes nog op twee andere manieren verdelen. Laat je kind vertellen wat hij doet of benoem wat je kind doet:

“2 koekjes voor je kind en 0 koekjes voor jou.”

“0 koekjes voor je kind en 2 koekjes voor jou.”

Op abstract niveau, in een schema met getallen, ziet dit er zo uit. Je kunt dit samen met je kind tekenen.

Uitleg splitsen van het getal 2

Een voorbeeld bij het splitsen van het getal 3:

drie stukken taart

Pak drie plakjes cake (of drie appels of iets anders), schets de situatie en stel je kind de volgende vraag:

“We zijn met z’n tweeën: jij en ik. We hebben drie plakjes cake. Hoe kunnen we die verdelen?”

Laat je kind de cake verdelen en als hij niks zegt, benoem jij wat hij doet.

Bijvoorbeeld:

“1 plakje voor jou en 2 plakjes voor mij.”

Vraag dan op welke andere manieren je de plakjes cake ook nog kunt verdelen. Je kunt de plakjes cake nog op 3 andere manier verdelen. Laat je kind vertellen wat hij doet of benoem wat je kind doet:

 1. 2 plakjes voor jou, 1 plakje voor je kind.
 2. 3 plakjes voor je kind, 0 plakjes voor jou.
 3. 0 plakjes voor je kind, 3 plakjes voor jou.

Op abstract niveau, in een schema met getallen, ziet dit er zo uit. Je kunt dit samen met je kind tekenen.

uitleg splitsen van het getal 3

Een voorbeeld bij het splitsen van het getal 4:

4 appels

Pak 4 appels (of 4 boterhammen of iets anders).

“We zijn met z’n tweeën:  jij en ik. We hebben vier appels. Hoe kunnen we die verdelen?”

Laat je kind de appels verdelen en als hij niks zegt, benoem jij wat hij doet.

Bijvoorbeeld:

“2 appels voor jou en 2 appels voor mij.”

Vraag dan op welke andere manieren je de appels ook nog kunt verdelen. Laat je kind vertellen wat hij doet of benoem wat je kind doet. Je kunt de appels nog op 4 andere manier verdelen:

 1. 3 appels voor je kind, 1 appel voor jou.
 2. 1 appel voor je kind, 3 appels voor jou.
 3. 4 appels voor je kind, 0 appels voor jou.
 4. 0 appels voor je kind, 4 appels voor jou.

Op abstract niveau ziet dit er zo uit. Je kunt dit samen met je kind tekenen.

Uitleg splitsen van het getal 4

Bij het splitsen van de getallen 5, 6, 7, 8, 9 en 10 kun je dezelfde soort voorbeelden gebruiken als die hierboven. Hoe groter het getal dat je gaat splitsen, hoe meer mogelijkheden er zijn.

Laat je kind de volgorde van de splitsingen zelf bepalen. Op deze manier ontdekt je kind zelf hoe een getal gesplitst kan worden en zal hij het makkelijker onthouden dan wanneer jij de volgorde bepaalt.


Oefenbladen Groep 3 Rekenen (Gratis)

Oefenbladen Rekenen Groep 4 (Gratis)

Het getal 5 splitsen

uitleg splitsen van het getal 5

Het getal 6 splitsen

Uitleg splitsen van het getal 6Het getal 7 splitsen

uitleg splitsen van het getal 7

Het getal 8 splitsen

uitleg splitsen van het getal 8

Het getal 9 splitsen

uitleg splitsen van het getal 9


Het getal 10 splitsen

Het getal 10 is het belangrijkste splitsgetal. Deze splitsingen heb je namelijk nodig om sommen die over het tiental gaan, zoals bijvoorbeeld 7 + 5 of 14 – 6, op te lossen.

uitleg splitsen van het getal 10


Zelf een splits-werkblad maken? Download onderstaande PDF.

Splitsen tot 20 (+ werkblad)

Als je kind leert rekenen, begint het met het oplossen van sommen tot en met tien. Dit is de basis. Als je kind sommen tot 20 kan uitrekenen, kan het alle sommen oplossen. Maar voordat het sommen tot 20 kan oplossen, moet je kind een behoorlijke hindernis nemen: rekenen over het tiental.

Om kinderen daarop voor te bereiden, leren ze na het splitsen van getallen tot 10, getallen tot 20 te splitsen.

Hoe kun je je kind helpen met splitsen tot 20?

Ook hierbij is het belangrijk om het voor je kind zichtbaar te maken. Hoe ziet splitsen eruit? Wat gebeurt er als je een getal splitst?

Je kunt hiervoor weer echte voorwerpen gebruiken, zoals snoepjes, druiven, bonen, lego-steentjes enzovoort.

Leg 20 snoepjes voor jullie op tafel.

splitsen-tot-20-snoepjes

Schuif nu een groepje van 10 snoepjes naar links.

splitsen tot 20 groepjes 10

Hoeveel snoepjes liggen er aan de rechterkant?

Je kunt het getal 20 splitsen in 2 groepjes van 10.

 • Leg alle snoepjes weer bij elkaar.
 • Schuif nu 3 snoepjes naar links.
 • Hoeveel snoepjes liggen er aan de rechterkant?
 • Je hebt nu een groepje van 3 snoepjes en een groepje van 17 snoepjes.
 • Je kunt het getal 20 dus splitsen in 3 en 17.
 • Leg alle snoepjes weer bij elkaar.
 • Schuif nu 11 snoepjes naar links.
 • Hoeveel snoepjes liggen er aan de rechterkant?
 • Je hebt nu een groepje van 11 snoepjes en een groepje van 9 snoepjes.
 • Je kunt het getal 20 dus splitsen in 11 en 9.

Op deze manier kun je alle getallen tot 20 splitsen. (Maar eerst even een snoepje eten. 😉 )

Als je kind het splitsen met concreet materiaal onder de knie heeft, kun je weer de overstap maken naar het abstracte niveau: het werken met getallen.

Tip: Houd de snoepjes nog wel even bij de hand. Los de som eerst op met de snoepjes en vul deze daarna in op het werkblad.

Bijvoorbeeld:

uitleg splitsen tot en met het getal 20


Splitsen groep 4

Bij rekenen in groep 4 gaan de kinderen splitsen tot 100. Waarschijnlijk heeft je kind nu geen concreet materiaal meer nodig om de sommen op te lossen. Vindt je kind het nog moeilijk? Doe dan een stapje terug, pak het concrete materiaal, bijvoorbeeld de snoepjes, appels of iets anders, er nog even bij en oefen nog eens de sommen waarvan je zeker weet dat hij ze snapt. Zo doet je kind weer succeservaringen op en zal hij met meer zelfvertrouwen aan de moeilijkere sommen beginnen.

Hoe ziet het splitsen in groep 4 eruit? Bijvoorbeeld:

voorbeeld splitsen tot 100

Er zijn nog meer manieren om splitssommen op te schrijven. Bijvoorbeeld:

voorbeelden splitssommen opschrijven

Veel kinderen ‘schrikken’ na het splitsen van getallen tot 20 van grotere getallen. Vindt jouw kind die grote getallen maar niets? Vertel dan dat hij het moeilijkste al geleerd heeft: het splitsen tot 20. Bouw het oefenen van het splitsen met grote getallen langzaam op.

Heeft je kind het splitsen tot 20 onder de knie? Ga dan verder met een getal tussen de 20 en 25 of tussen de 20 en 30. Daarna maak je het getal weer een klein beetje groter. Op deze manier zal je kind merken dat hij ook deze getallen kan splitsen en dat het niet heel veel moeilijker is dan het splitsen van kleinere getallen.

Rekenen over het tiental

Het splitsen van getallen in groep 3 en 4 is een voorbereiding op het maken van ‘echte’ sommen. Eerst leren de kinderen sommen tot 10 op te lossen. Bijvoorbeeld: 2 + 3 = 5. En daarna sommen die over het tiental heen gaan. Bijvoorbeeld: 8 + 4 = 12. Veel kinderen zien er erg tegenop om over het tiental te gaan rekenen en willen het liefst blijven tellen.

Vindt jouw kind de stap naar het rekenen over het tiental erg moeilijk? Dan kun je uitleggen dat het nu nog moeilijk is en langzaam gaat, maar dat je als je over het tiental kunt rekenen veel sneller kunt rekenen.

Marisca Milikowski vertelt in haar boek ‘Dyscalculie en rekenproblemen’ welk voorbeeld Hilde Heuninck haar leerlingen geeft:

“Heuninck zegt dan dat tellen ook goed is, maar dat we er nu een andere manier van rekenen bij gaan leren. Die manier werkt op den duur sneller, hoewel je dat eerst nog niet merkt. Vergelijk het maar met fietsen, houdt Hilde Heuninck de leerling voor. Je kon al goed hard lopen, lopend kon je overal komen waar je heen wilde. Waarom zou je dan leren fietsen? Dat gaat in het begin helemaal niet zo snel. En je valt regelmatig en de straat is hard. Toch heb je er later geen spijt van. Want als je het eenmaal kunt, gaat het zoveel sneller dan lopen.” (Milikowski, 2012, p. 85)

Hoe kun je je kind helpen met sommen over het tiental?

 • Download onderstaande afbeelding. (Je kunt ook MAB materiaal gebruiken.)
Hulpmiddel rekensom boven tiental berekenen
 • Knip de losse en het tiental, de tien ‘blokjes’ aan elkaar, uit.
 • Laat het tiental heel en kleur het groen.
voorbeeld tiental in blokjes

Nu gaan we de som 5 + 7 oplossen.

 • Leg een groepje van 5 blokjes links en een groepje van 7 blokjes rechts. (De rest van de blokjes haal je even van tafel.)
 • Leg het tiental boven de twee groepjes losse blokjes.
 • Laat je kind nu de 5 (witte) blokjes op het tiental leggen:
voorbeeld tiental in blokjes 5 groene blokjes

Nu gaan we aanvullen tot 10:

 • Vraag aan je kind: “Hoeveel blokjes kunnen er nog op het tiental?”
 • Er is nog plaats voor 5 blokjes.
 • Leg deze op de overgebleven plekken.
 • Er ligt nu een rij van 10 blokjes. Het tiental is aangevuld en het getal 7 is gesplitst!
 • Er zijn nog 2 blokjes over. Deze leg je onder de rij van 10 blokjes.
voorbeeld rekenen over het tiental heen

Je ziet nu dat er in totaal 12 blokjes liggen.

Je kind heeft de som in twee stappen opgelost: eerst 5 erbij en daarna 2 erbij.

5 + 7  →  5 + 5 + 2 = 12

Of ga aan de slag met de Rekenbox sommen tot 20 automatiseren (aanbevolen door onze onderwijsexperts):

 1. Jet

  Onze zoon heeft heel veel moeite met automatiseren. Door het spelenderwijs te oefenen, is het en leuk en leerzaam. Onze dochter oefent net zo enthousiast mee en ze zit in groep 2

Rekenbox – Sommen tot 20

(9 klantbeoordelingen)

37,00

Op voorraad

Addit Rekenspel

Met dit leuke spel wil je kind blijven rekenen!

Op voorraad

Formula

Met Formula kun je op een leuke manier de basisvaardigheden rekenen trainen. Een effectief spel voor het automatiseren van sommen tot 20.

Op voorraad

Wijzer – Hoe help je jouw kind met Automatiseren?

 • Alles wat je moet weten over het automatiseren van sommen
 • Je krijgt de beste tips, zodat jij thuis je kind kunt helpen
 • Met leuke spelletjes om te oefenen
Selecteer het aantal

Meer lezen? Bekijk ook:

Rekenen groep 3 en 4 oefenen

Bronnen:
Milikowski, M., 2012, Dyscalculie en rekenprblemen, 20 obstakels en hoe ze te nemen, Amsterdam, Nederland: Boom.
http://www.canrinus.nl/

Carola de Koning, BEd

Carola heeft ervaring opgedaan als bijlesjuf, kindercoach en als leerkracht in het basisonderwijs

Gerelateerde artikelen

Reacties

11 reacties op “Splitsen groep 3 en groep 4: de beste tips + werkbladen (PDF)”
  • Beste Gabriela,
   Je kunt het beste aan de leerkracht vragen hoe je je dochter kunt helpen. De leerkracht heeft zicht op wat je ze kan en wat past bij haar. Hij/zij kan verrijkingsstof aanbieden dat past bij het niveau van je dochter (dit is van een afstand lastig in te schatten).
   Succes!

   Hartelijke groet,
   Carola

  • Beste Martine,
   Dan kun je opnieuw beginnen of je verwisselt één kaart die op de ‘maak-samen-10 kaart’ ligt met een kaart van de stapel.
   Succes en veel plezier!

   Hartelijke groet,
   Carola

 1. Mijn (HB) kinderen vinden school stom, en te makkelijk, en toen ging ik eens doorvragen over hoe ze leren rekenen. Met stomme verbazing hoorde ik over splitsen (zelf ook HB), en het lijkt me idioot om dit splitsen als losse sommen te oefenen. Immers je hebt als je dingen snel oppakt, in een mum alle sommen van twee getallen onder de 10 tot een totaal van 20 geautomatiseerd, en dan kun je er tientallen uithalen bij het optellen van grotere getallen. Gaat immers maar om 20 combinaties, en die leer je net zo makkelijk direct te automatiseren. Kan me voorstellen dat een HB’er dit heel saai vind. Mogelijk splitst de HB-er ook, maar dan door er gewoon zelf even in het hoofd een beeld bij te bedenken. Ook heb ik moeite met soort werkbladen. Ze zijn of te simpel voor de HB kinderen (bladen zoals hierboven afgebeeld), of ze worden direct héél talig, en dan moet je je lezen op orde hebben tot niveau groep 4. Ik zie nauwelijks beeldsommen met veel ingewikkeldere optel en aftrek en splitsproblemen. Beetje zoals je bij volwassenen in een IQ test ziet: AA+B=11, A+BB=7, wat is B?

  • Best wel sneu deze reactie van een zgn (HB) ouder. Ik en mijn partner hebben zelf IQ ook ruimschoots op orde. Toch gaat bij 1 van onze 4 kinderen het leren al jaren zeer moeizaam. Ondanks dat ik zelf al jaren bezig ben met organiseren extra begeleiding en creatief zoek naar leermiddelen, etc. loopt ze inmiddels 3 jaar achter op haar leeftijdsgenootjes. Fijn dat er sites zijn zoals deze en Stichting Goed Rekenonderwijs waar ik op zoek kan gaan naar bruikbare input. Mede hierdoor is er inmiddels sprake van een (langzame)positieve leercurve. Ik hoop dat er in het volle hoofd van dit soort zelfbenoemde HB-ouders een stukje extra capaciteit is voor wat empathie richting de vele ouders die niet hoeven te worstelen met hun ogenschijnlijk luxe-probleem.

 2. Het spel met de kaarten is hier een succes! We doen nu een wat moeilijkere variant. (Heeft mijn dochter zelf aangevuld). Plus + en min – mag door elkaar en je mag maximaal drie kaarten gebruiken om op het van te voren afgesproken getal uit te komen! Mijn dochter zit nu eind groep 4 en op deze manier rekend ze stiekem toch door de tientallen heen, wat ze wel lastig vind.

  Bedankt voor de leuke tip!!

  • Beste J. Meerman,
   Wat goed bedacht van je dochter!
   Graag gedaan en veel plezier!

   Hartelijke groet,
   Carola

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *