Dyscalculie: 9 dingen die je moet weten

Op school hoor je dat je kind moeite heeft met rekenen. Hij zit inmiddels in groep 6 en gebruikt vaak zijn vingers bij het rekenen of draait de getallen nog steeds om. 

Eenvoudige sommen als 9 + 4 =  of 8 – 3 = kan hij met heel veel moeite uitrekenen. Moet je kind benoemen welk getal meer waard is, 54 of 45? Dan kan het daar letterlijk van wakker liggen.

Herkenbaar? Het zou kunnen dat je kind dyscalculie of een ander ernstig rekenprobleem heeft. In dit artikel gaan we enkel in op dyscalculie, een leerstoornis die 2 tot 3% van de Nederlanders treft. Als je kind dyscalculie heeft, heeft het te maken met hardnekkige rekenproblemen. Dat wil zeggen dat de moeilijkheden niet overgaan met wat extra lesjes of herhalingen. Kennis over rekenen die je kind eerder heeft opgedaan, kan het niet op de juiste manier gebruiken.

We zetten 9 dingen die je moet weten over dyscalculie voor je op een rijtje.

dyscalculie som

1. Dyscalculie: symptomen

Zoals we hierboven al aangaven, is dyscalculie niet zomaar een gemiddeld rekenprobleem. Dit zijn de symptomen:

 • Als je kind dyscalculie heeft, heeft het een zeer ernstig en bovenal hardnekkig rekenprobleem.
 • Al op jonge leeftijd heeft je kind moeite met rekentaal. Denk aan: meer en minder, even lang, evenveel.
 • Al op jonge leeftijd heeft je kind moeite met getallen en rekenen.
 • Je kind heeft al op jonge leeftijd minimaal 6 maanden intensieve rekenbegeleiding gekregen van een rekenspecialist. Ondanks deze professionele hulp is er weinig tot geen vooruitgang.
 • Er is een groot verschil tussen de andere schoolvakken en het rekenen.
 • Er is een groot verschil met het rekenniveau van de leeftijdgenootjes.
 • Er is geen andere verklaring voor de lage rekenprestaties, zoals een laag IQ, een handicap of ziekte.

De oorzaak van dyscalculie is nog niet helemaal bekend. Wel weten we dat 3 tot 6% van de Nederlandse leerlingen dyscalculie heeft. Dat aantal ligt iets lager dan het aantal leerlingen met dyslexie (8%). Gemiddeld hebben we het over 1 kind per klas.

Vaak is er sprake van comorbiditeit. Dat betekent dat deze leerlingen meerdere leerstoornissen hebben. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 20% van de kinderen met dyslexie ook dyscalculie heeft.

Bekijk ook:

Jongen schrijven in klas

Het vervelende van dyscalculie is dat het chronisch is. Als je het hebt, kom je er niet meer vanaf. Er is geen geneesmiddel voor.

2. Dyscalculie of ‘gewoon’ rekenproblemen?

Er zijn ook kinderen die een ernstig rekenprobleem hebben, maar bij wie de rekenontwikkeling niet wordt belemmerd door henzelf. Deze groep is nog veel groter dan de mensen met dyscalculie (10%). De oorzaak van het rekenprobleem ligt meestal buiten de leerling, bijvoorbeeld als hij geen goed rekenonderwijs heeft gehad. De leerkracht heeft misschien onvoldoende rekening gehouden met wat het kind aankan. En als er eenmaal een achterstand ontstaat, dan is dat erg lastig om die zonder extra hulp in te halen.

Een leerachterstand doet veel met een kind. Hij denkt dat hij niets meer kan, ontwikkelt op deze manier rekenangst en de motivatie om te blijven leren wordt steeds kleiner.

Als een leerling met een rekenachterstand de juiste rekenbegeleiding krijgt door een rekenspecialist, kan hij op den duur, afhankelijk van de achterstand, op het gewenste rekenniveau gaan presteren. Dit dus in tegenstelling tot kinderen met dyscalculie.

3. Dyscalculie: nog meer kenmerken

Hieronder beschrijven we nog een aantal kenmerken van dyscalculie.

 • Je kind heeft weinig profijt van de rekeninstructie van zijn leerkracht.
 • Veel informatie slaat hij niet op; gaat langs hem heen.
 • Je kind heeft moeite met automatiseren. Snel antwoord geven op eenvoudige sommen lukt niet, de tafels kent je kind niet uit het hoofd.
 • Het kortetermijngeheugen en werkgeheugen raken snel overbelast. Dit herken je aan het feit dat je kind samengestelde opdrachten moeizaam uitvoert. Bijvoorbeeld: haal de gele trui uit de badkamer en leg deze beneden op de bank waar ik altijd zit.
 • Je kind weet niet zo goed hoe het een som moet uitrekenen. Hij stelt het werk daarom uit of blijft ‘hangen’ in de voorbereiding.
 • Hij rekent op een langzaam tempo.
 • Hij is onzeker; ontwikkelt faalangst.
 • Hij heeft moeite zich te concentreren.
 • Hij raakt steeds minder gemotiveerd om te gaan rekenen of zelfs om naar school te gaan.

Het is een misvatting om te denken dat het vanzelf wel goedkomt.

Veel ouders denken: Ach, zodra mijn kind in groep 4, 5 of 6 zit, trekt het wel weer bij. Niet dus. Het is erg belangrijk om een rekenprobleem zo vroeg mogelijk op te sporen, te onderkennen en te begeleiden. Dat kan erger voorkomen.

Ik heb vaak genoeg meegemaakt dat leerlingen uit groep 7 sommen tot 20 niet uit konden rekenen of de tafels nog steeds niet kenden. Ondertussen ontwikkelen veel kinderen faalangst. Daarmee wordt het rekenprobleem alleen maar groter.

Rekenen zit verweven in ons dagelijks leven. Denk aan op tijd komen, waarvoor je klok moet kunnen kijken. Of aan eten koken, waarbij je recepten moet kunnen lezen en de tijd in de gaten moet kunnen houden. Uit onderzoek is gebleken dat mensen die veel moeite hebben met rekenen, vaak in financiële problemen komen. Kortom: het is niet onbelangrijk om goed te kunnen rekenen.

dyscalculie opsporen

4. Dyscalculie en het protocol ERWD

Sinds 2011 volgt iedere basisschool het protocol ERWD, dat in opdracht van het ministerie van OCW is opgesteld.

In het Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) wordt beschreven wat het onderwijs kan doen aan het signaleren en begeleiden van leerlingen met ernstige reken-wiskundeproblemen en hoe er uiteindelijk geconstateerd kan worden of er sprake is van dyscalculie.

meisje voor schoolbord

Het doel van dit protocol is:

 • Het bieden van passend rekenonderwijs aan alle leerlingen, dus ook aan zwakke rekenaars.
 • Het bieden van handreikingen om rekenproblemen te voorkomen.
 • Het bieden van handreikingen om vroegtijdig te kunnen signaleren en te verhelpen.
 • Het verbeteren van de rekenexpertise van de leerkrachten.
 • Ervoor zorgen dat alle leerlingen zich in het dagelijks leven kunnen redden. Denk aan klokkijken, recepten lezen, met geld omgaan en het verschil weten tussen een meter en een centimeter.

Tip: Vraag eens aan de leerkracht van je kind hoe de school dit protocol inzet.

5. Dyscalculie: test

Wanneer kun je je kind laten testen als je een vermoeden hebt van dyscalculie?

Tegenwoordig zijn er best wel wat screenings voor dyscalculie, waarmee een rekenspecialist kan zien of je kind een vergrote kans op dyscalculie heeft. Deze testen kunnen al vanaf groep 5 gedaan worden. Maar let op: een daadwerkelijke diagnose vraagt om een lang en gedegen onderzoek. Daarover vertellen we in het volgende punt meer.

Tip: heb je echt het idee dat jouw kind dyscalculie heeft? Vraag aan de rekenspecialist of het mogelijk is je kind te laten screenen.

6. Dyscalculie: diagnose

De diagnose dyscalculie kan pas vastgesteld worden na een onderzoek door een (ortho)pedagoog of psycholoog die hiervoor speciaal is bevoegd. Het onderzoek wordt uitgevoerd vanaf eind groep 5, begin groep 6. Je kunt je kind laten onderzoeken als:

 • het driemaal achter elkaar een Cito E score heeft behaald;
 • het grote problemen heeft met automatiseren;
 • het een ernstige achterstand heeft ten opzichte van zijn leeftijdgenootjes;
 • het minimaal 6 maanden intensieve en verantwoorde rekenbegeleiding heeft gehad.
dyscalculie diagnose

Wat wordt er onderzocht?

Om de diagnose dyscalculie te kunnen vaststellen, voert de (ortho)pedagoog een aantal onderzoeken uit bij je kind en verzamelt hij informatie.

 • Hij stelt de ernst van het probleem vast. Hiervoor bestudeert hij de uitslagen van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem en van de methodegebonden toetsen.
 • Hij heeft een rekengesprek met je kind.
 • Hij stelt het intelligentieniveau van je kind vast door middel van een intelligentieonderzoek.
 • Hij zal alle mogelijke oorzaken van het rekenprobleem uitsluiten. Te denken valt aan ADHD, een werkgeheugenprobleem of sociaal-emotionele problemen.
 • Hij beoordeelt de hulp die al gegeven is aan je kind.
 • Hij beoordeelt het rekenonderwijs dat je kind heeft gehad. Zijn er misschien factoren geweest die van invloed zijn op de rekenontwikkeling?

7. Dyscalculie: behandeling

Als de diagnose wordt gesteld, zal de (ortho)pedagoog een deskundigenrapport opstellen. In dit rapport staat:

 • op welke gebieden je kind problemen heeft;
 • welke specialistische hulp nodig is;
 • welke voorzieningen en aanpassingen je kind nodig heeft. 

De school kan deze verklaring dan gebruiken om je kind optimaal te begeleiden.

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen baat hebben bij extra tijd. Voor kinderen met rekenproblemen is dit zeker zo. Je kunt op zoek gaan naar een gespecialiseerde remedial teacher. Die stelt een op maat gemaakt plan op en voert dit vervolgens samen met jullie uit. Het is belangrijk dat je kind het gevoel krijgt dat hij van alle kanten wordt ondersteund en er dus niet alleen voor staat.

jongen-cijfers

Bedenk goed dat leren rekenen erg moeilijk is en een groot doorzettingsvermogen vraagt van je kind. Na veel inspanningen maakt je kind vaak slechts kleine vorderingen. Beloon vooral zijn inzet!

Realiseer je wel dat je kind de opgedane vaardigheden snel vergeet als het niet regelmatig oefent met rekenen. Dat geldt voor ieder kind. Dus oefenen is zeker zinvol! Ook al weet je kind het vandaag wel en is hij het morgen weer vergeten.

Ik maak in mijn praktijk regelmatig mee dat een kind veel moeite doet om iets te leren. Als hij het dan weet, zijn we beiden zó blij! Maar een week later is hij het weer kwijt. Dat is vreselijk verdrietig. Het betekent dat we weer opnieuw moeten beginnen. Maar ik merk dat kinderen met dyscalculie een enorm doorzettingsvermogen hebben. Ze komen er echt wel!

Het blijft natuurlijk heel vervelend als je kind een ernstig rekenprobleem heeft. Maar vergeet niet dat mensen dit op andere manieren weer compenseren. Zo blijkt dat mensen met dyscalculie erg creatief, inventief en artistiek zijn. En anderen blinken weer uit in sport.

Feit is dat je uiteindelijk een beroep kiest dat bij je past. Accountant zal je kind vast niet worden, maar kunstschilder, zanger of misschien wel vertaler Chinees. Wie zal het zeggen?

8. Tips om je kind te helpen

Hieronder staat een aantal tips en ideeën om de rekenvaardigheden van je kind te trainen. Het is belangrijk om de oefenmomenten leuk te maken en te houden. Als je kind gefrustreerd raakt, probeer dan uit te zoeken waarom dit zo is. Misschien kun je zijn frustratie wegnemen. Zo niet, stop dan gewoon. Misschien lukt het morgen beter.

 • Ga thuis vooral spelenderwijs aan de slag met rekenen. Er zijn genoeg spelletjes waarin rekenen een rol speelt. Als je op deze manier met je kind oefent, houd je de activiteit leuk en ontspannen.
 • Zorg ook voor praktijkgerichte rekenervaringen. Ga samen boodschappen doen en laat je kind iets lekkers uitzoeken voor een bepaald bedrag. Bak samen pannenkoeken en laat je kind de ingrediënten afmeten. Op die manier blijft leren leuk.
 • Maak de rekenopdrachten die je thuis oefent niet te moeilijk. Het is belangrijk dat je kind successen ervaart. Die succeservaringen verhogen het zelfvertrouwen van je kind.
 • Ga niet te lang door met oefenen. Hou het leuk. Je kunt beter op het hoogtepunt stoppen, zodat je kind gemotiveerd is om morgen weer verder te gaan. Dat werkt beter dan uren door blijven gaan omdat het zo goed gaat.
 • Het oefenen van de tafels is vaak een heikel punt. Uit onderzoek is gebleken dat bewegen tijdens rekenen (en dus ook het oefenen van de tafels) zinvol is. Ga lekker een blokje om en zeg de tafel van zes op. Hou een zeker tempo aan en stop niet tijdens het nadenken.
 • Schenk niet alleen aandacht aan de dingen die je kind moeilijk vindt (rekenen in dit geval). Ontdek ook samen waar je kind goed in is en wat het leuk vindt. Denk aan creatieve of sportieve activiteiten. Je kind krijgt zo de kans te laten zien wat het in zijn mars heeft, waardoor het zelfvertrouwen een boost krijgt.
dyscalculie oefenen

9. En tot slot: enkele rekentips en -spelletjes

In en om het huis kun je op vele verschillende manieren met rekenen aan de slag gaan. Hieronder vind je een aantal voorbeelden.

 • Oefen samen met tellen.
 • Begin te tellen vanaf een ander getal; start bijvoorbeeld eens bij 27.
 • Laat je kind gaten invullen. Tel zelf door en noem bepaalde uitkomsten niet. Die mag je kind dan noemen: 1, 2, 3 plof, 5, 6, 7, plof. Hetzelfde kun je doen met de tafels.
 • Tel samen de lantaarnpalen.
 • Speel bordspelletjes als Mens erger je niet of Ganzenbord.
 • Laat je kind de tafel klaarmaken voor het avondeten. Daarbij moet hij bijvoorbeeld het bestek en de borden uittellen.
 • Laat je kind pizza/taart uitdelen.
 • Ga samen darten.
 • Doe rekenspelletjes, zoals Davinci Code, Bernini Mysterie of Rummikub.
 • Doe samen dobbelspelletjes, zoals Regenwormen of Yahtzee.
 • Speel samen Memory. Hierbij oefent je kind het onthouden.
 • Maak Memory met sommen en zoek steeds het antwoord bij de som.

We zouden deze lijst nog eindeloos veel langer kunnen maken. Wat je ook kiest, we wensen jou en je kind vooral veel plezier met oefenen.

Het Klokhuis over dyscalculie: wat is het en wat kun je eraan doen?

Wil je meer informatie over dyscalculie? Het Klokhuis heeft er ook een uitzending over gemaakt. Je kunt de uitzending hier bekijken.

Oefening Rekenen Groep 2 (Gratis)

Oefenbladen Groep 3 Rekenen (Gratis)

Oefenbladen Rekenen Groep 4 (Gratis)

Oefenbladen Rekenen Groep 5 (Gratis)

Oefenbladen Rekenen Groep 6 (Gratis)

Oefenbladen Rekenen Groep 7 (Gratis)

Petra Fränzel, BEd Master SEN

Petra Fränzel (Msen) is rekenspecialist en heeft haar eigen praktijk, De RT juf

Gerelateerde artikelen

Reacties

37 reacties op “Dyscalculie: 9 dingen die je moet weten”
 1. naar ik weet heb ik geen dislexie maar ik ben 57 en ik heb wel een ontzettende hekel aan lezen
  je zal mij nooit met een boek zien zitten , ik kan daar in tegen wel goed rekenen veel beter dan de meeste andere mensen die ik ken . het verhaal wat hier boven staat klopt daarom ook niet helemaal , rekenen is geen kwestie van oefenen , maar gewoon een kwestie van uit je hoofd leren en onthouden
  ik kan niet verklaren en uitleggen waarom 2 x 12 24 is , maar 2 x 12 is gewoon 24 ! en dat moet je gewoon onthouden , maar verder valt het wel mee met mij , want ik heb al 34 jaar een bedrijf

 2. Ja erg frustrerend als je kind zo’n moeite heeft met rekenen. Zo ook onze zoon. Allerlei tests gehad. En de verdenking is er dat hij diccalcullie heeft. Maar om de verklaring te krijgen moet hij 6 maanden lang.. 1 uur in de week les krijgen van een RT er wat 50 euro per uur kost.. Dus of de ouders even 1200 euro willen betalen… we willen onze zoon heel graag helpen… hij kan er niks aandoen..

 3. Hallo,

  Ik ben bijna 38 jaar en werk in de zorg waarvoor ik ieder jaar een medisch reken toets moet maken. Echter heb ik al jaren last van het niet snappen van de sommen! Ik herken mezelf heel erg in bovenstaande, is het zinvol om dat te laten testen?

  Verder zie ik mijn zoontje van bijna 8 jaar hier ook mee worstelen maar begrijp dat hij nog te jong is om te testen? Hij zit in groep vier en is erg verdrietig steeds over zijn Cito toetsen, alles op niveau E

  • De test die ik afneem is niet bedoeld voor volwassenen. Voor zover ik weet is er ook geen test beschikbaar voor volwassenen. Helaas.
   Wat betreft je zoontje: er is een reden waarom dyscalculie pas vanaf groep 5 vastgesteld kan worden. Kinderen leren in fasen en het zou kunnen dat het rekenproces van een kind pas laat op gang komt. Of je kind al dan niet dyscalculie heeft, feit blijft dat hij heel veel moet blijven oefenen. Alleen dan kunnen de prestaties verbeteren. Helaas, maar het is niet anders. Je kunt het rekenen wel leuker maken door steeds te variëren in aanbod. Op deze site staan vele suggesties.

 4. Hoi, Een overzichtelijk artikel. Ik herken het. Ik heb altijd enorm veel problemen met wiskunde had (nu 45). Cijferblind zei ik altijd. Sommen heb ik nooit herkend. Al begreep ik drie jaar later de sommen van drie jaar ervoor. Alle andere vakken gingen prima. Nu heeft mijn zoon in gr. 7 het ook. Voor alle vakken A en B op cito en voor rekenen een E. Maar het is niet zo dat hij het niet snapt. Hij kan cijferen, optellen, delen en vermenigvuldigen, maar hij verdwaalt in de redactiesommen (80% van cito). Is dat dyscalculie? En dan een 2e vraag: op school zeggen ze: ze kunnen laten testen voor dyscalculie. voor je kind weet je het dan en kun je beter helpen. Maar voor zijn middelbare school heb je er niets aan. Hij krijgt geen extra tijd of niets. Ik maak me grote zorgen dat ik straks een kind dat voor de rest goed presteert vanwege zijn rekenprobleem nergens op een middelbare school terecht kan vanwege de rekentoets.

  • Hallo Gies,
   Beetje late reactie. Sorry. Dyscalculie zit voornamelijk in het vlot kunnen maken van sommetjes. Verhaalsommen maken is weer een andere techniek. Je moet eerst de som kunnen vinden en dan ga je pas uitrekenen. En wat betreft de middelbare school: de leerkracht van groep 8 geeft een advies. Zij/hij ziet je kind zoals hij is en heeft informatie over zijn basisschoolcarrière. Als je kind niet goed in rekenen is en de rest van de vakken gaan goed dan kan je kind echt wel terecht op het voortgezet onderwijs. Dat komt wel goed. Misschien krijgt hij een lager advies, maar als hij kan bewijzen dat hij bovengemiddeld presteert om de middelbare school, dan heb je grote kans dat hij een niveau hoger mag. Succes.

 5. Wauw, lieve mensen, ik heb veel opgestoken van bijna alle reacties. Al met al een prima site en ook duidelijk. Hartelijk dank! Rabia

 6. Hoi..
  Mijn zoon heeft dyslexie en het vermoeden is nu dus ook dyscalculie, maar moet hij dan wéér 3x E scoren voor een nieuwe test op dit gebied? Hij zit al in Gr7
  Dankzij een reorganisatie op school pakken ze nu alles beter op, maar we zijn jaren aan het ‘kletsen’ geweest voordat er een leerkracht eindelijk zei dat we er verstandig aan deden om te testen op dyslexie.
  Momenteel gaan we een traject in voor onze Der zoek in breed spectrum naar vormen van autisme , kan daar evt ook dyscalculie aan het licht komen ?

  • Goede vraag. Ik ken het traject niet. Wat ik weet is dat er twee testen zijn om mogelijk dyscalculie op te sporen. Ik neem ook screeningtests af bij kinderen waarvan het vermoeden al bestaat, maar ze hebben geen drie “E’s” gescoord. Overigens kun je pas vanaf groep 5 een test afnemen.

 7. Goedemiddag,

  Mijn dochter is 5 en het lukt absoluut niet om cijfers te onthouden, ze zegt soms de hele tijd hetzelfde cijfer als ik het aanwijs en dan na twee minuten als ik dat weer doe noemt ze iets totaal anders of zegt zelfs… Heb ik die weleens gezegd? Haar juf weet het ook niet meer zo goed, want mijn dochter wil heel graag maar heeft duidelijk door dat het haar niet lukt en leeftijdsgenootjes wel. Is een test werkelijk pas beschikbaar vanaf latere leeftijd? Want ik heb een doodongelukkig kind op school. Thuis laat ze daarvan overigens niets merken… Heel graag zou ik uw kijk op dit willen vernemen. Het is duidelijk dat ze niet te jong is, haar juf geeft al 43 jaar les aan kleuters en zegt ook dat ze taalvaardig super is maar zodra er een ‘werkje’ gedaan dient te worden klapt ze dicht en nummers en cijfers herkent ze tm 5(op een goede dag).

  Van mij mag mijn meisje groep 2 18 x overdoen als het a. Zin heeft en b. Als ze dan gelukkig is. Maar op dit moment is de hamvraag helpt het om een jaar over te doen als dit probleem zich blijft tonen.
  Groeten Maria

  • Beste Maria,
   Ik zou hier door een deskundige naar laten kijken. De school heeft misschien een aanbeveling voor een bureau bij jullie in de buurt.

  • Hoi Maria,
   Dit kunnen ook tekenen zijn van dyslexie. Neem contact op met de intern begeleider van de school. Kinderen met dyslexie hebben moeite met het onthouden van cijfers en letters. En er zijn nog veel meer symptomen die kunnen wijzen op dyslexie. Hoop dat je iets aan deze tip hebt en veel succes.

  • Dag, laat het ajb rusten en leg de lat niet zo hoog. Kleuters moeten kleuteren en geen stress hebben van cijfers en letters. Laat staan van vergelijken met elkaar. Leerkrachten dienen hier een grote rol in te hebben. 5 jaar is écht nog jong en haar behoeftes en ontwikkeling liggen in deze fase op een ander vlak. Deze reflexen moeten eerst kans krijgen en ontwikkeld worden, voordat taal/rekenen een plek kan krijgen. Daarbij loopt deze ontwikkeling bij ieder kind anders, maar ook bij iedere kind niet rechtlijnig.
   Dus stop met de nadruk leggen op cijfers en letters en zeker met vergelijken en laat kleuters lekker (buiten) spelen!

  • Sorry beetje late reactie.
   De test die ik gebruik is de Zareki van Pearson. Deze test kan je individueel afnemen. Kost weinig tijd en je krijgt veel informatie boven tafel.

  • Helemaal mee eens, Peter. Ik kom ook veel meer kinderen met rekendidactische problemen tegen in mijn praktijk dan kinderen met dyscalculie. Feit blijft dat kinderen moeite hebben met rekenen en ze dat ze veel hulp nodig hebben op zo jong mogelijke leeftijd.

 8. Mijn dochter voldoet aan alle gestelde kenmerken en is vorig jaar getest op dyscalculie. Zij kreeg niet het etiket dyscalculie, omdat zij de tafels uit haar hoofd kende. Nu moet je haar absoluut niet vragen waarom 4 x 5 20 is, we hebben de tafels er gewoon ingestampt. Toch bleek uiteindelijk onze eigen hulp aan haar debet te zijn voor de kwalificatie dyscalculie. Hadden wij dit niet gedaan dan had zij een dyscalculie verklaring gekregen. Nu is het omgezet in een kind met zeer hardnekkige rekenproblemen. Zo zit zij in groep 7 en rekent zij op begin groep 5 niveau.

  • Mijn dochter kan ook erg moeilijk rekenen. Wij hebben al 1 jaar bijles voor haar voor het rekenen. Het lastige is vooral de verhaalsommen. Ze kan de som er niet uithalen. Ze kent idd de tafels helemaal uit haar hoofd maar wat de tafel nu eigenlijk betekend heeft ze geen idee van. Ze is 11 jaar en zit in gr 7 omdat ze een jaar over heeft gedaan. Ze willen nu zien of ze ook dyscalculie heeft. Maar als ik jou verhaal zo lees dan zullen wij dezelfde ervaring gaan krijgen. Erg jammer…..voor jou dochter dat het zo moeilijk is. Wat ik wel fijn vind is om te lezen dat er veel meer ouders met deze zorgen omlopen en dat we niet alleen zijn.

 9. Na jarenlang worstelen met rekenen wees de school mij op dyscalculie, iets waar ik nog nooit van had gehoord. De school regelde en betaalde een test bij een gespecialiseerd bureau. Daaruit bleek dat mijn dochter een bovengemiddeld IQ had maar dus ook inderdaad dyscalculie. wat een eyeopener was dit! Alleen al door het vaststellen dat ze een “probleem” had (waar ze dus niks aan kan doen) gaf haar meer zelfvertrouwen, ze maakt nu rekenstof van 1 groep lager, op haar eigen tempo en het gaat heel goed! Ben de school erg dankbaar dat ze dit zo adequaat hebben opgepakt en begeleid.

 10. Sommige dingen erg herkenbaar, tafels zijn alleen niet echt een probleem. De test waarover gesproken wordt in punt 5, wordt dat door ouders zelf gedaan of via school? En wat zijn de kosten hiervan voor de ouders? Mijn dochter(9) groep 6 gaat nu op school getest worden door iets van een didactisch onderzoek? Is dat hetzelfde of een ander onderzoek? Bij ons op school (nog geen) rekenspecialist en ben dus erg zoekende vooral omdat wij als ouders al 2 jaar aangeven zorgen te hebben en nu een juf treffen die het met ons eens is.

  • Met een didactisch onderzoek wordt specifiek gezocht naar wat het rekenprobleem is. Bijvoorbeeld: ze herkent wel de breuken, maar kan er nog niet mee rekenen. 1/5 deel van €200,= ? Dan moet daar aan gewerkt worden.
   Een dyscalculie onderzoek wordt uitgevoerd door mensen met een onderwijsbevoegdheid, psycholoog of orthopedagoog. In ieder geval niet door ouders.
   Succes met uw dochter, ik hoop dat u geschikte hulp kunt vinden.

 11. heb met tranen in mijn ogen dit gelezen. het gevoel van falen en frustratie komen na al die jaren gewoon net zo hard opzetten als toen ik nog op school zat. ik ben nu 41 en ik BLIJF problemen ondervinden. Het is dat ik zelf op onderzoek ben uitgegaan toen ik 21, 22 was en zelf oplossingen aan het bedenken ben geweest. Zo fijn om te lezen dat dyscalculie een beetje meer aandacht krijgt, want het is echt een heel groot probleem als er niks aan gedaan wordt. Natuurlijk dit artikel gedeeld op mijn facebook. Heb er zelf al geregeld over gehad, maar men kent het niet.

  • Wat ontzettend naar om dit te lezen. Wat zal u veel moeite hebben al het onbegrip. Ik zou er persoonlijk wat meer over willen weten. Ik ben erg geïnteresseerd in de rekenbeleving van volwassenen met een rekenprobleem. Wilt u mij een e-mail sturen? Dat zou ik zeer op prijs stellen.

   • Hallo Petra,
    Ik lees dat je graag in contact wil komen met volwassenen die nare ervaringen hebben met rekenen. Ik ben helaas zo’n volwassene en nog erger mijn beide dochters kampen met hetzelfde probleem. Ik probeer ze te beschermen en positief te stimuleren zodat ze geen deuk oplopen in hun zelfvertrouwen, zoals ik destijds maar dat is moeilijk om te voorkomen. Ik vind het discriminerend hoe het onderwijssysteem omgaat met Dyscalculie, alsof het niet bestaat terwijl Dyslexie een begrip is geworden en hier ook rekening mee wordt gehouden. Veel scholen kennen het ERWD protocol niet, op de school van mijn meiden hebben we het protocol onder de aandacht gebracht en krijgen ze nu de begeleiding die nodig is. Ik heb de indruk dat in het onderwijs bij rekenproblemen vaak wordt gedacht aan een laag IQ.

    Ik ben uiteindelijk Cum laude afgestudeerd voor HBO SPH, dit was me waarschijnlijk niet gelukt op een opleiding waar rekenen een verplicht onderdeel is. Ik baal dus ook enorm van de verplichte rekentoets op de middelbare scholen waar mijn meiden nog naar toe moeten.

    Wil je meer weten over mijn ervaringen neem gerust contact met mij op.

    MvG Maaike

 12. Hallo Petra, dank je wel voor dit schitterende artikel. Ik heb het uiteraard met bronvermelding op mijn site geplaatst.
  Het is zo duidelijk geschreven voor ouders en met goede tips. Nogmaals wat een supergoed artikel!

 13. Mijn dochter heeft discalculie. Begon vanaf groep 4 met achterstand op rekenen. In groep 8 met privé remedies teaching begonnen. Eenmaal op de mavo@dewillem nl gaat het goed. Ze is zelfs zeer goed in wiskunde. Veel oefenen, geduld hebben en zelfvertrouwen geven!

 14. Twee jaar geleden mijn dochter van 8 laten testen op dyscalculie. Alle hierboven genoemde symptomen had ze. Tijdens de onderzoeksperiode bij de universiteit Utrecht bleek ze ADHD te hebben. Dat is bij meisjes vaak niet zo makkelijk te constateren omdat ze vooral in hun hoofd heel druk en chaotisch zijn en minder lichamelijk druk. Ze heeft sinds 1,5 jaar medicatie en is van cito E niveau naar cito A niveau gegaan op rekengebied. Ze zit inmiddels weer goed in haar vel maar ik merk wel dat door alle frustraties rondom rekenen twee jaar geleden, haar zelfvertrouwen nog steeds wankel is.
  Ben het eens met petra dat complimentjes geven super belangrijk is, ook al bakt je zoon of dochter niets van de sommen.

  • Hoi Esther,
   Wat goed om te horen dat het vooruit is gegaan! Super.
   Ik heb een vraag; Mijn dochter van 10 heeft ook deze symptomen, erg veel moeite met rekenen. School doet er wel wat aan, maar niet tevreden. Discalculie is voor veel scholen een ver van hun bed show. Het wordt eigenlijk ook nergens erkend.
   We willen haar ook laten testen, en nu las ik dat je dat hebt gedaan bij de Universiteit in Utrecht!?
   Hoe ben je daar terecht gekomen, zijn er instanties waar wij snel terecht kunnen?
   Zijn er kosten aan verbonden, of wordt het vergoed door de Ziektekosten verzekering?
   Ik zou graag wat meer informatie van je willen.

   Ik hoop dat je reageerd!
   Mvg Jurrie Smith

   • Hoi jurrie,
    Momenteel zijn wij met onze zoon gestart met de onderzoeken. Hij krijgt 3x testen bij de orthopedagoog en 3x testen bij de dyscalculie specialiste. Via de huisarts verwijzing aangevraagd. De ggd vergoed de onderzoeken ADD wel dyscalculie niet. Wij zullen minstens 500 euro zelf moeten betalen. Wel ga ik deze rekening indienen bij de belastingdienst onder speciale kosten. Dit alles heb ik zelf moeten uitzoeken via google.
    Wens jullie succes en vooral vooruitgang in jullie kind want dat is het voornaamste.
    Onze zoon is blij dat hij begrepen voelt en dat er iemand is die hem snapt en kan helpen! Groet jess

  • Wat fijn voor uw dochter dat er al een in vroeg stadium een diagnose is gesteld. Zo zie je maar weer, dat onderzoek zinvol kan zijn. Ik denk dat het belangrijk is dat uw dochter plezier gaat beleven aan het rekenen. Misschien is koken/bakken een leuk idee? Dat is toepassend rekenen.

 15. Beste petra.
  Ik heb een vraagje, mijn zoon is traag in rekenen, hij begrijpt de stof en hoe hij het moet toepassen alleen doet hij lang over. Enig idee hoe ik hem daarmee kan helpen en of de school hem daarin kan helpen??
  Mvg karima

  • Dag Karima,
   Het is belangrijk dat uw kind “rekenkilometers” maakt. Veel oefenen met een en dezelfde rekenstrategie werkt meestal erg goed. Succes met oefenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *