3 tips om een kind met leerproblemen te begeleiden

Als je kind met leerproblemen te maken krijgt, kan dit je best ongerust maken als ouders. Het helpt als je weet wat de aard van het leerprobleem is én hoe je hiermee omgaat. In dit artikel lees je meer over wat leerproblemen zijn. En over 3 effectieve maatregelen die je als ouders thuis in kunt zetten om de ontwikkeling van je kind te stimuleren.

Wat zijn leerproblemen?

De term leerproblemen is een overkoepelend woord voor verschillende beperkingen, die van invloed op het leren zijn. Er zijn verschillende soorten leerproblemen. De bekendste zijn dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD of hoogbegaafdheid.

Ieder leerprobleem vraagt om zijn eigen ondersteuning en begeleiding.

Oefening Rekenen Groep 2 (Gratis)

Oefenbladen Groep 3 Rekenen (Gratis)

Oefenbladen Groep 3 Spelling (Gratis)

Oefenbladen Rekenen Groep 4 (Gratis)

Balans, de oudervereniging voor ouders met kinderen van leerproblemen, beschrijft op de website dat zo’n 4% van alle kinderen dyslexie heeft. Dat komt 1 op de 20 kinderen, in iedere klas één leerling. Ook over ADHD zijn cijfers bekend. Zo beschrijft het NJI dat in 2021 3,4 % van alle ouders een kind met ADD of ADHD had. Hierbij werd er bij jongens meer deze diagnose gegeven. 3,9 procent tegen 2,9 procent bij meisjes. Tot slot is gemiddeld 2% van alle kinderen hoogbegaafdheid. Dit komt neer op 1 op de 40 kinderen. 

Het is goed mogelijk dat er in de gemiddelde klas meerdere kinderen zitten met leerproblemen. Een uitdaging voor leerkrachten, begeleiders en ouders. Wat meehelpt is een tijdige signalering van leerproblemen. Zo kan er op tijd actie ondernomen worden.

leerproblemen bij kind basisschool komen vaak voor

Hoe identificeer je leerproblemen bij je kind

Kinderen met leerproblemen hebben vaak te maken met stress en een daling van het zelfvertrouwen. Ze merken dat het leren lezen, spellen, rekenen en/of schrijven hen meer moeite kost dan leeftijdsgenoten. Het gevoel van een (negatieve) uitzondering zijn kan dan op de loer liggen. En in het geval van hoogbegaafdheid: kinderen merken dat ze op een ander denk level denken en voelen, dan hun leeftijdsgenoten. Dit kan voor een vervreemdend en eenzaam gevoel zorgen.

Het is belangrijk om bij een daling in het zelfvertrouwen van je kind, dit goed te blijven volgen!

Een ander teken van een leerprobleem is dat het hardnekkig is. Als je kind bijvoorbeeld moeite heeft met spelling, dan is dit niet in enkele keren oefenen opgelost. Met goede oefenmaterialen en begeleiding merk je wel dat er vooruitgang is. 

Daarom is een professionele diagnose ook erg belangrijk. Alleen zo weet je zeker of er sprake is van een leerprobleem, wat de aard van het leerprobleem is (dit kan verschillen) en wat de behandeling is die voor jouw kind passend is. 

Merk je daarnaast ook dat je kind lezen of rekenen liever uit de weg gaat? Probeer dan eens hoe het gaat als je in de veilige omgeving van thuis aan de slag gaat met oefenmaterialen. Je hebt dit voor de hoofdvakken rekenen, spelling, technisch lezen en ook begrijpend lezen

Hoe ouders kunnen helpen: algemene strategieën

Wat fijn dat je als ouders thuis wilt helpen! De start van de begeleiding is belangrijk. Time dit liever niet meteen als school afgelopen is. Geef je kind eerst de ruimte en tijd om te ontladen. Even op de trampoline of wat eten en drinken. Zo krijgt je kind de kans om de indrukken van school te verwerken. 

Het helpt als je daarnaast zorgt voor een stimulerende leeromgeving thuis. Wissel de materialen af. Leesproblemen kunnen bijvoorbeeld op verschillende manieren begeleid worden. Door concreet materiaal (dingen die je vast kunt pakken, zoals magneetletters, het kleien van letters voor jongere kinderen, met scheerschuim aan de slag, visuele afbeeldingen van een letter gekoppeld aan een gebaar) veel af te wisselen en speelsgewijs aan te bieden, blijft het oefenen gevarieerd. 

Een andere strategie is: communiceer goed met school en de leerkracht. Vraag of je kunt aansluiten met oefeningen thuis. Mogelijk is er een ICT-programma dat thuis ook geoefend kan worden. Of bied de methode van school ook thuisondersteuning. Vraag aan de leerkracht hoe deze rekenstrategieën aanbiedt. Bied dit zelf thuis ook zo aan. Dit is vooral voor kinderen die moeite hebben met rekenen erg helpend. 

Tot slot is routine en structuur ook een cruciale factor. Zo weet je kind wanneer er wat gebeurd en kan het zich hier op instellen. Liever iedere dag 10 minuten oefenen dan een uur lang op zondagavond. Het effect is groter bij een vast tijdstip en kortere momenten. 

helpen bij leerproblemen kind basisschool

Specifieke strategieën om verschillende leerproblemen te ondersteunen

Kinderen met dyslexie draaien letters om en hebben moeite met vlot lezen. Blijf het lezen stimuleren. Lees boekjes op het leesniveau van je kind en wissel dit af. Zo kun je samen lezen, een stukje voorlezen, gevolgd door het hardop zelfstandig lezen van je kind.

Er worden op scholen ‘happertjes’ gemaakt. Dit is een bladwijzer waar een stukje uitgeknipt is. Het helpt een kind om niet alle letters te zien, maar enkel het woord dat het leest. Zeker bij de start van het leesproces. Dit voorkomt dat letters of woorden lijken te zweven voor ze. 

Er zijn programma’s waarbij woorden in verschillende snelheden op het scherm voorbij komen. Laat je kind dit hardop voorlezen. Het blijven oefenen en herhalen draagt bij aan de woordherkenning van je kind.

Ook zijn er kinderen die beelddenkers zijn. Het kleuren van de tweeklanken zoals de ou, au en ie helpt weer bijdragen aan een snellere herkenning en automatisering van deze woorden.

Als je kind te maken heeft met dyscalculie is het allereerst belangrijk om te weten waar de rekenproblemen ontstaan. Is dit bij het automatiseren van de getallenrij? De tafels? Breuken en procenten? Daarna kan dit geoefend worden, met concreet materiaal. Breuken kun je oefenen door bijvoorbeeld pizzastukken van karton te maken. Verwoord de denkstappen hardop hierbij. De getalrij hardop aanzeggen en de voorwerpen aanwijzen, helpt om de automatisering goed te laten verlopen.

Leer liever één rekenstrategie aan om procenten uit te rekenen, dan allerlei verschillende manieren. Als je aansluit bij de manier hoe school dit aanbiedt, kan dit voor een kind met dyscalculie houvast geven. En maak het visueel. Teken stap voor stap hoe je een som oplost en benoem de denkstappen.

Extra hulp en bronnen

Voor leerproblemen kan het zijn dat professionele begeleiding nodig is. Dit kan in de vorm van een Remedial Teacher, orthopedagoog of andere tutor zijn. Belangrijk is dat dit gebeurd door een gecertificeerde professional. En dat er een plan van aanpak is, dat met school en ouders gedeeld wordt. 

De intern begeleider op school heeft een groot netwerk van professionele begeleiders. Als er meer nodig is dan school kan bieden, is het verstandig om met de intern begeleider te schakelen. Het samenwerkingsverband van de school kan ook meedenken, in de manier hoe de begeleiding het beste vormgegeven kan worden.

Een goede begeleiding en aanpak van de leerproblemen draagt bij meer zelfvertrouwen. En zelfvertrouwen is essentieel om nieuwe dingen te proberen. Maar ook om door te zetten als dingen moeilijk gaan of zijn. Vier ieder succes. Benoem regelmatig aan je kind hoe trots je bent dat deze doorzet. En geef vooral feedback op het proces. Wie zich dan ook nog omringt met bevlogen professionals en goede oefenmaterialen, zal merken dat er stappen voorwaarts gezet kunnen worden.

Bron:

https://balansdigitaal.nl/kennisbank/ontwikkelingsproblemen/welke-ontwikkelingsproblemen-zijn-er/wat-is-dyslexie/#:~:text=In%20Nederland%20heeft%20ongeveer%204,bij%20jongens%20dan%20bij%20meisjes.

https://www.nji.nl/cijfers/adhd#:~:text=In%202021%20zegt%203%2C4,%3A%202%2C9%20procent)

Mirjam de Stigter, BEd

Mirjam heeft 13 jaar onderwijservaring in het basisonderwijs. Zo heeft ze ruim 8 jaar gewerkt in het fase onderwijs en draaide ze daar ieder half jaar fase 4/5 (2e half jaar groep 2 en 1e half jaar groep 3) of fase 5/6. ( 1e en 2e helft groep 3).

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *