Maak lezen leuk met interactief voorlezen

Door plezier te hebben in lezen en voorgelezen te worden, ontwikkelt je kind een betere leesvaardigheid. Dit leesplezier en de bijbehorende leesvaardigheid brengt je kind op den duur verder in zijn algehele taalontwikkeling. Lezen is dus belangrijk voor je kind. In dit blog vertellen we je meer over hoe je lezen leuk kunt maken door middel van interactief voorlezen.

Hoe kan je als ouder nou dit leesplezier voor je kind van jongs af aan ontwikkelen? Door met je kind interactief voor te lezen, kan je het leesplezier van je kind vergroten. Hoe je dit interactief voorlezen aanpakt, wat het nut is en welke boeken leuk zijn om mee te beginnen, lees je hier.

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 4 (Gratis)

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 5 (Gratis)

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 6 (Gratis)

Hoe interactief voorlezen

Bij interactief voorlezen, lees je samen met je kind een boek of prentenboek en stelt hierbij geregeld vragen aan je kind over het boek dat jullie lezen. Interactie is het sleutelwoord. Kies je een boek dat jullie samen al vaker gelezen hebben? Dit biedt mogelijkheden om de verhaallijn verder uit te diepen. Je kan ook juist een compleet nieuw boek kiezen en het verhaal samen met je kind ontdekken.

Je kan een boek met of zonder plaatjes kiezen. Een boek met plaatjes biedt ruimte om vragen aan je kind te stellen over de plaatjes die in het boek staan. Een boek met veel tekst geeft stof om vragen over de inhoud van een boek te stellen.

Voor jongere kinderen kan je de vragen die je stelt heel simpel houden. Wat voor tekening staat er op de voorkant van het boek? Waar denk je dat het boek over gaat bij het horen van de titel? Hou de vragen simpel en ga in op de antwoorden die je kind geeft bij de vragen.

Tijdens het boek kan je vragen stellen over de personages in het boek. Wat denkt je kind bijvoorbeeld dat er gaat gebeuren in het boek? Of wat is er de afgelopen pagina’s eigenlijk gebeurd in het boek? Pas de vragen die je stelt aan aan het niveau van je kind, de leeftijd van je kind en de inhoud van het boek.

Naast vragen stellen over het boek, biedt interactief voorlezen nog veel meer mogelijkheden om het voorlezen leuk te houden. Zo kan je samen met je kind een tekening maken over de hoofdpersonages van het boek of kan je met Playmobil of Lego het verhaal naspelen.

Waarom is interactief voorlezen belangrijk?

Door interactief voorlezen, ontwikkelt je kind veel verschillende vaardigheden. Ten eerste ontwikkelt bij kinderen die van jongs af aan veel zijn voorgelezen, een groter leesplezier dan bij kinderen waarvoor nauwelijks is voorgelezen. Kinderen met een groot leesplezier zijn eerder geneigd zelfstandig te gaan lezen en ontwikkelen daardoor betere leesvaardigheid. Deze leesvaardigheid zal je kind zijn hele leven bij blijven. Voorlezen is dus belangrijk!

interactief voorlezen aandacht kind

Door samen een boek uit de kast te pakken, staat je kind al één-nul voor wat betreft leesplezier. Dan moet het lezen natuurlijk nog wel leuk gemaakt worden. Bij interactief voorlezen zit de kern in het niet slechts voorlezen van een boek maar het opzoeken van interactie met je kind tijdens het voorlezen. Een kind waarbij snel de aandacht verslapt tijdens het voorlezen kan gebaat zijn bij interactief voorlezen. Interactief voorlezen houdt de aandacht van je kind makkelijker vast en het laat je kind over een andere manier nadenken over de inhoud van het boek.

Welke vaardigheden ontwikkelt je kind door interactief voorlezen?

Hoe zoek je deze interactie met je kind nou op? Door je kind vragen te stellen over de hoofdpersonages van de boeken, of dit nou mensen of dieren zijn, leert je kind nieuwe woorden die bijvoorbeeld het uiterlijk of karakter van het personage beschrijven. Om de interactie te verhogen kan je zelfs een verkleedpartijtje doen samen met je kind. Welke woorden heeft je kind nodig om te beschrijven welke kleding hij wil dragen? Zoek woorden op die jullie in je dagelijks leven niet gebruiken maar nu wel nodig hebben.

Wanneer je je kind vragen stelt over de verloop van het verhaal leert je kind samen te vatten en terug te koppelen wat hij zojuist van jou heeft gehoord tijdens het voorlezen. Je kan je kind ook vragen het verhaal na te spelen, voer het op als toneelstukje of speel het na met Lego.

Door je kind vragen te stellen over het verloop van het boek werkt je kind aan zijn voorspellend vermogen. Je kind gaat allerlei verschillende scenario’s en mogelijkheden af met betrekking tot het verloop van het verhaal. Vaak zijn dit situaties die je kind zelf nog niet heeft meegemaakt of misschien wel nooit mee zal maken, denk aan sprookjes- en fantasieverhalen. Het vergt dus behoorlijk wat inspanning van je kind zijn inbeeldingsvermogen om een verhaal te voorspellen en vertellen. De fantasie van je kind wordt constant geprikkeld tijdens interactief voorlezen.

Wanneer je met je kind kijkt naar de geschreven tekst in het boek kan je de moeilijke woorden eens bij langs gaan. Welke woorden begrijpt je kind al wel en welke nog niet? Door samen te kijken naar deze woorden en de betekenis ervan op te zoeken, ontwikkelt je kind een grotere woordenschat. Herhaling is hierbij erg belangrijk. Je kind moet een woord gemiddeld zes tot zeven keer gehoord hebben voordat hij de betekenis daadwerkelijk snapt en het woord ook zelf kan gebruiken. Meermaals hetzelfde boek lezen is dus geen enkel probleem en kan juist bevorderlijk zijn voor je kind!

Door interactief voor te lezen, ontwikkelt je kind betere sociale en emotionele vaardigheden. Wanneer je vragen stelt over de ervaring van de hoofdpersonages kan je vragen stellen over hoe iemand zich voelt bij wat zich afspeelt in het verhaal. Je kind moet zich hierdoor inleven in het hoofdpersonage wat een sterk emotioneel inlevingsvermogen vraagt.

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 4 (Gratis)

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 5 (Gratis)

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 6 (Gratis)

Interactief voorlezen groep 1 en 2

In groep 1 en 2 is je kind nog niet daadwerkelijk bezig met het leren lezen maar wordt al wel de basis gelegd. Door je kind een boek voor te lezen, leert je kind dat taal niet alleen gesproken wordt maar dat je ook met geschreven taal een boodschap kan over brengen. Die gekke krabbels op papier krijgen plots een betekenis voor je kind.

Voor kinderen in groep 1 en 2 is het gebruik van prentenboeken ideaal. Door de afwisseling van tekst en plaatjes is er voldoende materiaal om vragen over te stellen aan je kind. Bij jonge kinderen kan je met interactief voorlezen simpel beginnen. Bespreek wat er op de kaft van het boek staat, waar doet de tekening op de kaft je kind aan denken en waar denkt je kind dat het verhaal over zal gaan? Daarna kan je pagina voor pagina gaan lezen met je kind. Je hoeft niet het hele verhaal in één keer voor te lezen, stel tussendoor vooral vragen en geef je kind de tijd om na te denken over het verhaal.

Wanneer je kind het verhaal eenmaal heeft gehoord, kan je steeds moeilijkere vragen gaan stellen aan je kind. Het is, zeker bij jonge kinderen, belangrijk dat je het boek regelmatig herhaalt binnen een paar weken. Op deze manier blijft het verhaal je kind goed bij en kan je elke keer weer nieuwe vragen stellen over het boek.

Het lezen van een prentenboek met je kind biedt stof voor een gesprek waarin je nieuwe woorden kan introduceren aan je kind. Kies uit een boek een woord wat je kind nog niet kent en ontdek samen de betekenis van het woord. Wat denkt je kind dat het woord betekent? En in wat voor zinnen zou je dit woord nog meer kunnen gebruiken?

Boeken zoals De Gruffalo (Julia Donaldson) staan vol beschrijvingen van een eng monster, woorden die je kind in dagelijkse taal niet snel tegen zal komen. Doordat het boek ook duidelijke tekeningen bevat, is het voor je kind al snel helder waar de woorden naar verwijzen.

Tot slot kan je met je kind in gesprek gaan over het verhaal. Wat gebeurde er in het verhaal? Was er een probleem? En zo ja, wat was de oorzaak en de oplossing van dit probleem? Door dit soort vragen te stellen, wordt je kind zich meer bewust van oorzaak- en gevolgrelaties.

Hou bij het interactief voorlezen steeds in gedachten dat je ook ingaat op de antwoorden van je kind. Er is geen vast script dat gevolgd moet worden waarbij jij als ouder voornamelijk vragen stelt. De antwoorden van je kind zijn net zo belangrijk als de vragen die je stelt. De antwoorden van je kind bieden weer ruimte om nieuwe vragen te bedenken.

Interactief voorlezen tips

Om het interactieve lezen met je kind op te pakken, heb je natuurlijk eerst een boek nodig. Wat voor boeken zijn nou leuk om mee te beginnen? Het is belangrijk om een boek te kiezen dat aansluit bij de leeftijd en interesses van je kind. Enkele suggesties zijn:

Boeken voor kinderen in groep 1 en 2:

 • Coco kan het – Loes Riphagen
 • De wereld van de Gorgels – Jochem Myjer
 • Het kleurenmonster – Ann Llenas

Boeken voor kinderen in groep 3 en 4:

 • Dievenschool – Dirk Nielandt
 • Meester Kikker – Paul van Loon
 • Het kleine draakje – Sanne de Bakker

Boeken voor kinderen in groep 5 en 6:|

 • Net als Einstein – Anja Vereijken
 • Paniek in de tent – Anke Kranendonk
 • Foeksia en de wensdag – Paul van Loon

Ontdek nog meer boeken:

Wanneer je een boek hebt uitgezocht dat aansluit bij het niveau van je kind en zijn interesses kan je beginnen met interactief voorlezen zoals al eerder hier beschreven. Om nog kort samen te vatten en toe te voegen:

 • Stel vragen over het verloop van het verhaal.
 • Stel vragen over de personages in het verhaal.
 • Verzin een creatieve activiteit bij het verhaal.
 • Zoek moeilijke woorden op uit het verhaal.
 • Leg verbanden tussen het verhaal en de echte wereld.
 • Geef samenvattingen of laat je kind het verhaal samenvatten.
Interactief Voorlezen

Het belangrijkste tijdens het interactieve lezen is dat je interactie hebt met je kind. Reageer dus op wat je kind zegt. Laat je kind ook met initiatieven komen en reageer op deze initiatieven. Wanneer je ziet dat je kind lol heeft in het interactief voorlezen, zal je kind een steeds betere leesvaardigheid ontwikkelen wat hem zal verder helpen in zijn leesplezier!

Lees ook:

Maaike de Boer, MA

drs. Maaike de Boer is initiatiefneemster van Wijzeroverdebasisschool.nl

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *