Woordenschat groep 4

In groep 4 zal het leesniveau van je kind zich in snel tempo ontwikkelen. De woorden en zinnen worden langer. Een grote woordenschat draagt bij aan het vlot technisch lezen. Belangrijk dus om hier op in te steken, ook thuis. Want juist thuis kun je hier een wereld van verschil in maken. Hoe kan je kind oefenen met het vergroten van de woordenschat in groep 4? Je leest het in dit artikel.

Woordenschat oefenen in groep 4

Woordenschat gaat over de uitleg die een kind geeft aan het woord. Als je kind veel woorden én hun betekenis weet, neemt het technisch leestempo toe. Daarbij draagt een grote woordenschat ook bij aan de algemene kennis. De woordenschat in groep 4 kun je op verschillende manieren oefenen.

Blijf allereerst samen lezen. Vraag je kind bij het lezen van een woord, om de betekenis hiervan. Lees als ouders nog steeds voor, juist uit de wat moeilijkere boeken. Je kunt er een spelletje van maken. Als een kind een moeilijk woord hoort en de betekenis hiervan weet, mag deze in de handen klappen bijvoorbeeld. Moedig je kind hierbij aan en vier ieder succes. Zo blijft het leuk om aan de woordenschat te blijven werken.

woordenschat vergroten groep 4

Oefenbladen Rekenen Groep 4 (Gratis)

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 4 (Gratis)

Oefenbladen Spelling Groep 4 (Gratis)

Woordenschat vergroten groep 4

Meteen van start met de eerste tip: pas interactief voorlezen toe. Hierbij vraag je van tevoren waar je kind denkt dat het verhaal of de tekst overgaat. Vraag tussendoor ook naar de inhoud van de tekst of de woordbetekenis van een woord. 

Als je kind een boek leest, kies dan een boek op het juiste leesniveau. Dit helpt om de tekst vlot te lezen, en te begrijpen. Je kunt ook synoniemen voor moeilijke woorden samen verzinnen of opzoeken. Woorden als arrogant of beleefd lenen zich ook voor een gesprek. In dit gesprek leert je kind nog meer over de context van het woord en de betekenis. 

leesniveau woordenschat groep 4

Cito woordenschat groep 4

Woordenschat is een onderdeel van taal. Iets dat ook met de Cito-toets in groep 4 getoetst wordt. Er is discussie over de Cito-toetsen woordenschat. Onder andere omdat kinderen in verschillende omgevingen opgroeien. Een kind uit Rotterdam zal meer woorden kennen die met de haven te maken hebben dan een kind uit een dorp in Drenthe. De vraag is of landelijke toetsen dan het niveau goed meten.

Daarnaast is er een limiet aan de woorden die kinderen op school in een taalmethode kunnen leren. Een kind aan het einde van groep 8 moet zo’n 24000 woorden kennen. Iets dat niet alleen op school aangeleerd kan worden. De omgeving speelt hier ook een belangrijke rol in. Er zijn deskundigen die daarom van mening zijn dat de woordenschattoets niet meet wat er op school is geleerd, maar wat er in het leven van alledag aan woorden wordt opgepikt.

Hoe rijker jij dus de omgeving van je kind maakt, hoe groter de woordenschat wordt. Oefen bijvoorbeeld met professionele werkbladen om het begrijpend lezen te stimuleren of kijk in onze shop voor handige oefenboeken voor groep 4. Blijf dus voorlezen, samen lezen en bezoekjes naar de bibliotheek en musea maken. Vraag je kind veel en leg dingen uit. Dit draagt allemaal bij aan de uitbreiding van de woordenschat in groep 4. 

Op welke manier begeleid jij je kind bij het vergroten van de woordenschat?

Lees ook:

Mirjam de Stigter, BEd

Mirjam heeft 13 jaar onderwijservaring in het basisonderwijs. Zo heeft ze ruim 8 jaar gewerkt in het fase onderwijs en draaide ze daar ieder half jaar fase 4/5 (2e half jaar groep 2 en 1e half jaar groep 3) of fase 5/6. ( 1e en 2e helft groep 3).

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *