Woordenschat groep 3

Jonge kinderen ontwikkelen hun woordenschat razendsnel. Een kind van 2,5 jaar kent zo’n 600 woorden. Eind groep 8 wordt van kinderen verwacht dat ze een woordenschat hebben van 24000 woorden. En met name in de thuissituatie, door bijvoorbeeld veel te lezen, kan er veel aan de ontwikkeling van woordenschat gedaan worden. Hoe kun je het uitbreiden van de woordenschat van je kind in groep 3 stimuleren? We leggen het je uit in dit blog!

Woordenschat oefenen op de basisschool

Bij de kleuters wordt er al bewust aandacht geschonken aan het uitbreiden van de woordenschat. Naast veel voorlezen, gesprekken voeren, liedjes zingen en gebruikmaken praatplaten zijn er ook themawoorden. Dat zijn belangrijke woorden die tijdens de themaweken veel herhaald worden.

Oefenbladen Groep 3 Rekenen (Gratis)

Oefenbladen Groep 3 Spelling (Gratis)

In groep 3 is het blijven voorlezen, zowel op school als thuis, een effectief middel om je kind te helpen bij de uitbreiding van de woordenschat. Interactief voorlezen kan een mooie mix zijn. Je leest je kind voor en stelt ondertussen vragen over het verhaal. Kinderen die al enkele woorden zelf kunnen lezen, kun je vragen stellen over de woorden. Gaat het verhaal bijvoorbeeld over varen? Vraag dan eens naar woorden die hiermee te maken hebben. Van het zeil en de fok tot bak- en stuurboord, dit zijn allemaal voorbeelden van woorden om de woordenschat te vergroten.

woordenschat groep 3 verbeteren voorlezen

Zeker als je daar een leuk ondersteunend boek van hebt gevonden in de bibliotheek, helpt dit. Je hoeft dan niet alles zelf te verzinnen, maar kunt het boek volgen. Kinderen in groep 3 zijn van nature nieuwsgierig. Het helpt om woorden niet te veel te vereenvoudigen. Met andere woorden: door de context van het varen, zoals in het eerdere voorbeeld, weten kinderen vaak sneller wat je bedoelt met ‘bakboord’, dan wanneer je deze woorden vereenvoudigt.

De uitbreiding van de woordenschat helpt je kind daarnaast in het begrijpend lezen. Wie immers veel woorden én de betekenis ervan kent, zal met het lezen van een tekst ook eerder links leggen. Dit maakt teksten lezen heel wat makkelijker voor je kind. 

Cito woordenschat groep 3

In groep 3 worden er verschillende cito-toetsen afgenomen. Ook die van technisch lezen. Bij technisch lezen gaat het om de vaardigheid van het omzetten van letters in klank. Ofwel: de ‘techniek van het lezen’. Vanaf groep 3 leert je kind letter-voor-letter en woord-voor-woord lezen. ‘ik’, ‘vuur’, ‘daan’; je kind start als eerste met korte woordjes van vaak maar 1 lettergreep. Geleidelijk oefent je kind met steeds langere woorden en leert het hele zinnen bouwen.

Technisch lezen is een basisvaardigheid. Wie dit vlot kan, heeft daar zijn hele leven plezier van. Zeker als het gepaard gaat met een groei in de woordenschat.

woordenschat technisch lezen

Enkele tips voor thuis

Wil je werken aan de woordenschatontwikkeling van je kind? Lees dan regelmatig voor, het liefst dagelijks. Laat je kind ook aan jou voorlezen en vraag eens naar de woorden en hun betekenis. 

Benoem tijdens een wandeling in het bos eens wat je ziet. Van de dennenboom en de eikels tot de wortels van de boom; ongemerkt kom je steeds op andere, nieuwe woorden uit. Speel regelmatig bordspellen. Zo’n activiteit helpt ook in het aanleren van nieuwe woorden en hun betekenis.

Bekijk samen een film en lees hardop (samen) de ondertiteling voor. Lukt dit op tijd? Dat vinden kinderen vaak erg leuk. En ongemerkt zijn ze bezig met technisch lezen én uitbreiding van hun woordenschat. Laat het plezier van het lezen voorop staan, dit komt de woordenschatontwikkeling zeker ten goede!

Ook interessant:

Mirjam de Stigter, BEd

Mirjam heeft 13 jaar onderwijservaring in het basisonderwijs. Zo heeft ze ruim 8 jaar gewerkt in het fase onderwijs en draaide ze daar ieder half jaar fase 4/5 (2e half jaar groep 2 en 1e half jaar groep 3) of fase 5/6. ( 1e en 2e helft groep 3).

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *