Woordenschat groep 7

Op de basisschool leert jouw kind lezen vanaf groep 3. Naast lezen, zijn spelling en woordenschat belangrijke onderdelen van het vak taal. In dit artikel gaan we verder in op het vak woordenschat groep 7.

Woordenschat is de schat aan woorden, die een kind beheerst. In de basisschoolleeftijd leert een kind er elke dag nieuwe woorden bij. Aan het einde van de basisschool heeft een gemiddeld kind zo’n 24.000 woorden in zijn schatkist.

Ontdek ook:

Een grote woordenschat is belangrijk voor het begrijpen van teksten. Teksten van begrijpend lezen of van wereldoriëntatie begrijp je immers beter wanneer je meer woorden kent. Vooral in de bovenbouw van de basisschool doet de lesstof een beroep op het tekstbegrip.

woordenschat groep 7

In dit artikel gaan we verder in op woordenschat in groep 7. Hoe zit het met woordenschat in groep 7 van de basisschool? Hoe kun jij als ouder helpen de woordenschat van je kind te vergroten? We geven je hier informatie en enkele tips voor thuis!

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 7 (Gratis)

Woordenschat oefenen in groep 7

Woordenschat is vaak een apart vak op de basisschool, wat valt onder het vak taal. Nieuwe woorden worden aangeleerd in de klas met behulp van filmpjes en plaatjes. We noemen dat visuele ondersteuning. Zo krijgt je kind gelijk een beeld bij een nieuw woord.

woordenlijst groep 7

Voor een grote woordenschat geldt dat herhaling zorgt voor het beter onthouden van nieuwe woorden. Als je een nieuw woord aanbiedt in een bepaalde context, is het belangrijk dat woord ook eens aan te bieden in een andere context.

Bijvoorbeeld:

De hazelnoot

  1. De eekhoorn brak de hazelnoot open.
  2. Mijn favoriete ijssmaak is hazelnoot.
  3. Zij versierde de taart met hazelnoten.

Beschaamd

  1. Het meisje kroop beschaamd achter haar moeder.
  2. Met een beschaamd gezicht toonde de winkeldief de buit.
  3. Beschaamd liet hij zijn slechte rapport aan zijn ouders zien.

Cito woordenschat groep 7

Niet iedere basisschool neemt deze Citotoets af. Het is namelijk lastig voor ieder kind betekenisvol woordenschatonderwijs te geven. Kinderen groeien op in verschillende omgevingen. De verschillen in woordenschat zijn dus vaak groot.

Kinderen die opgroeien in een gezin waar veel wordt gesport, zullen daar veel vanaf weten. Kinderen die opgroeien in een muzikaal gezin, zullen veel van muziek en instrumenten weten. Een woordenschattoets geeft dan niet veel informatie aan de leerkracht.

Dit betekent wel dat de woordenschat van jouw kind steeds rijker wordt, als je zijn omgeving rijk maakt. Bezoekjes aan musea, bibliotheek en andere uitjes kunnen daar zeker bij helpen. Hieronder zetten we nog meer tips voor je op een rijtje.

Enkele tips voor thuis

Een rijke omgeving creëren school en thuis samen voor kinderen. Op de basisschool komt je kind in aanraking met verschillende vakken, culturen en feesten. De basisschool doet meestal ook aan cultuureducatie en zo zijn er regelmatig excursies naar natuur en cultuur.

Ook thuis kun je als ouder bijdragen aan het vergroten van de woordenschat van jouw kind. Wat kun je thuis allemaal doen? Bekijk onderstaande video eens voor tips:

Dat het lezen van boeken en strips je woordenschat vergroot is algemeen bekend. Ook voorlezen is erg belangrijk. Wellicht vind jouw kind voorlezen op deze leeftijd niet meer zo leuk. Toneellezen is dan een andere mogelijkheid.

Probeer bij het kiezen van een boek altijd een niveau hoger te kiezen. Zo daag je je kind uit en breng je hem in aanraking met nieuwe woorden. Stripboeken zijn voor kinderen in groep 7 ook een goede manier om toch door middel van lezen de woordenschat te vergroten.

Kinderen in groep 7 kunnen ook moeilijke woorden zelf opzoeken in een woordenboek of op Google. Uit onderzoek blijkt dat nieuwe woorden blijven pas hangen als je ze 7 keer voorbij hebt zien komen.

Hier volgen alle tips om de woordenschat van jouw kind in groep 7 te vergroten nog even op een rijtje:

Natasja de Vrind, BEd

Natasja de Vrind is ruim 24 jaar leerkracht in de bovenbouw van het basisonderwijs. Naast het behalen van haar opleiding tot intern begeleider, hield ze zich bezig met een expertgroep voor rekenen en werkte ze op de PABO, waar ze stagiaires begeleidde. De laatste jaren staat ze parttime voor de groep en houdt ze zich daarnaast vooral bezig met haar andere passie: schrijven.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *