Taal oefenen in groep 4? Zo help jij je kind

In groep 4 van de basisschool besteedt de leerkracht de meeste tijd in de week aan leesonderwijs. Daarnaast is taal het belangrijkste vak, wat totaal zo’n vijf uur per week op het rooster staat. Onder taal vallen de onderdelen taalbeschouwing, spelling en woordenschat. In dit artikel vertellen we je alles over taal in groep 4.

Dat oefening en herhaling van belang zijn bij het leren van taal, weten we inmiddels. Het aanvankelijk lezen en schrijven wordt niet voor niks dagelijks geoefend. Het is daarom handig en verstandig om ook thuis zo af en toe te oefenen met je kind.

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 4 (Gratis)

Oefenbladen Spelling Groep 4 (Gratis)

De taalontwikkeling in groep 4

In groep 4 leert jouw kind steeds beter lezen, schrijven en spellen. In groep 3 leerde je kind vooral losse woorden lezen en schrijven. In groep 4 breidt de leerlijn taal zich uit naar korte zinnen en kleine verhaaltjes.

Naast de schriftelijke taalvaardigheid, neemt ook de mondelinge taalvaardigheid een belangrijke plaats in. Taal draait immers over communicatie. Oefenen gebeurt onder andere door het vertellen van de weg, oefenen met gedichten en het navertellen van een verhaal.

De nadruk ligt vooral op spelenderwijs oefenen met taal. Ook associëren komt aan bod. Dit kan door het gebruik van een woordspin. Als je bijvoorbeeld het woord ‘beeldscherm’ zegt, waar denk je dan aan? Ook een woordparaplu is een handig middel om de woordenschat te vergroten.

woordenparaplu taal groep 4 beeldscherm
Woordenparaplu taal groep 4 neerslag

In de leerlijn van taal komen daarnaast ook nog samenstellingen voor. Dat zijn woorden die ontstaan uit 2 woorden, zoals:

  • eet + lepel =  eetlepel
  • fiets + bel =     fietsbel

Hoe kun jij als ouder helpen?

Praten met je kind helpt bij de taalontwikkeling. Vraag aan het einde van de dag aan je kind wat hij geleerd heeft op school, met wie hij gespeeld heeft of wat vandaag het leukste was. Door te communiceren, te praten met elkaar, leert jouw kind taal.

Het is een cliché, maar lezen en voorlezen blijft belangrijk. Ga samen naar de bibliotheek en kies een leuk boek uit. Let hierbij op dat je een boek kiest wat steeds net één niveau boven het leesniveau van jouw kind ligt. Zo leert hij er steeds nieuwe woorden bij.

Het is handig, dat je als ouder weet welke leerdoelen in groep 4 aan bod komen. De leerdoelen zijn onder andere:

Daarnaast is het altijd leuk om vooral spelenderwijs met taal bezig te zijn. Dat kan bijvoorbeeld door middel van spelletjes. Zo heeft jouw kind niet eens door, dat hij aan het oefenen is!

Voorbeelden hiervan zijn de spelletjes Pim, pam, pet en kwartet. Ook puzzels, zoals woordzoekers en woordspelletjes, zoals galgje dragen bij aan de woordenschat en dus aan de taalontwikkeling.

Oefeningen voor het bevorderen van taal

Sommige kinderen hebben moeite met taal. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Thuis wordt er bijvoorbeeld een andere taal dan Nederlands gesproken. Ook kan het zijn dat rekenen en ruimtelijk inzicht je beter ligt, omdat die hersenhelft beter ontwikkeld is.

Daarnaast kan er sprake zijn van dyslexie. Op school kan de leerkracht jou als ouder vast handvatten geven, wat thuis extra te doen als dit het geval is.

Mocht je als ouder meer willen dan alleen spelenderwijs oefenen, neem dan eens een kijkje in onze webshop. Wij bieden oefenboeken aan, die jouw kind net dat duwtje in de rug kunnen geven.

Lees ook:

Natasja de Vrind, BEd

Natasja de Vrind is ruim 24 jaar leerkracht in de bovenbouw van het basisonderwijs. Naast het behalen van haar opleiding tot intern begeleider, hield ze zich bezig met een expertgroep voor rekenen en werkte ze op de PABO, waar ze stagiaires begeleidde. De laatste jaren staat ze parttime voor de groep en houdt ze zich daarnaast vooral bezig met haar andere passie: schrijven.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *