Taal oefenen in groep 5? Zo help jij je kind

Op de basisschool legt de leerkracht de basis voor het lezen in groep 4. Zit jouw kind in groep 5, dan zullen de taallessen al een stukje moeilijker worden. Jouw kind kan nu immers lezen en het taalonderwijs gaat dieper en neemt een grotere plaats in in het rooster. Taal oefenen gebeurt echter niet alleen tijdens het vak taal. Ook spelling en woordenschat zijn hierbij belangrijke vakken. In dit artikel vertellen we je alles over wat jouw kind leert tijdens taal in groep 5.

Als ouder wil jij natuurlijk dat het goed gaat met je kind op school. Samen thuis oefenen kan daarbij helpen. Je weet vast dat oefening en herhaling van belang zijn bij het leren van taal. Daarom komen bepaalde onderdelen van taal, bijvoorbeeld de werkwoorden, in ieder leerjaar terug.

Oefenbladen Spelling Groep 5 (Gratis)

De taalontwikkeling in groep 5

Leerde jouw kind in groep 4 vooral korte zinnen maken en kleine verhaaltjes vertellen en schrijven, in groep 5 wordt dit verder uitgebreid. Jouw kind leert bijvoorbeeld iemand de weg uitleggen. Ook het stap voor stap bedenken van een eigen spannend verhaal komt in de leerlijn taal voor.

De mondelinge taalvaardigheid neemt een belangrijke plaats in. Taal draait immers over communicatie. Hoe draag je een gedicht voor? Welke intonatie gebruik je? Hoe vertel je een spannend verhaal?

In groep 4 maakt de leerkracht gebruik van een woordparaplu. Zo kan een leerling leren welke woorden er bij een bepaald overkoepelend woord horen. Zoals bij het woord meubels horen: bank, stoel, tafel en kast. Zo leert jouw kind er steeds weer nieuwe woorden bij en vergroot de taalles de woordenschat.

In groep 5 gaat de uitbreiding van de woordenschat een stukje verder met behulp van de woordtrap.

Deze woordtrap geeft een handvat voor de volgorde van bijvoorbeeld een verhaal: van begin naar eind, van klein naar groot, van weinig naar veel, etc. Een woordtrap helpt je om de betekenis van woorden beter te leren en te onthouden.

woordtrappen taal oefenen groep 5

In de leerlijn van taal van groep 5 komen daarnaast ook nog verkleinwoorden en meervouden voor. De leerlijn gaat uit van een basiswoord, wat aangepast kan worden.

Basiswoorden zijn bijvoorbeeld:

 • Stoel
 • Pen
 • Hond
 • Huis
 • Boek

Die kunnen aangepast worden naar verkleinwoorden en meervouden:

verkleinwoorden en meervouden

Hoe kun jij als ouder helpen?

Wil jij als ouder helpen bij taal oefenen in groep 5? Blijf dan aandacht besteden aan lezen en voorlezen. Beide blijven, ook in groep 5, erg belangrijk. Ga samen naar de bibliotheek en kies een leuk boek uit. Let hierbij op dat je een boek kiest wat steeds net één niveau boven het leesniveau van jouw kind ligt. Nu jouw kind al kan lezen, is het ook leuk om te kiezen voor toneellezen. Zo maak je er een activiteit van voor jullie samen!

In groep 5 komen verschillende leerdoelen aan bod. Hier volgen een aantal van die doelen op een rijtje, zodat jij als ouder weet wat er aan bod komt:

 • het op alfabetische volgorde zetten van woorden
 • het uitleggen van de weg
 • het voorzetsel
 • het voegwoord
 • het bijwoord
 • het verkleinwoord
 • het meervoud
 • achtervoegsels
 • hoofdletters van eigennamen
 • tegenwoordige tijd van werkwoorden
 • verleden tijd van werkwoorden
 • een spannend verhaal vertellen

Door middel van spelletjes kun je je kind helpen met het oefenen van taal. Zo heeft jouw kind niet eens door, dat hij aan het oefenen is! Zo’n associeeroefening als de woordparaplu kun je thuis ook doen met je kind. Neem een woord in gedachten, zoals speeltuin en probeer om de beurt een woord te noemen wat je in een speeltuin kunt vinden.

Daarnaast zijn er talloze taalspelletjes te koop en te vinden op internet die jou kunnen helpen met oefenen met taal. Voorbeelden hiervan zijn Pim, pam, pet en kwartet. Ook puzzels, zoals woordzoekers en woordspelletjes, zoals galgje dragen bij aan de woordenschat en dus aan de taalontwikkeling.

Oefeningen voor het bevorderen van taal

Niet ieder kind heeft hetzelfde taalgevoel. Sommige kinderen hebben moeite met taal. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Thuis wordt er bijvoorbeeld een andere taal dan Nederlands gesproken. Belangrijk blijft dat er thuis gelezen wordt.

Mocht je meer informatie of handvatten willen hebben voor het helpen van jouw kind, dan kun je natuurlijk altijd bij de leerkracht terecht.

Mocht je als ouder meer willen dan alleen spelenderwijs oefenen, neem dan eens een kijkje in onze webshop. Wij bieden oefenboeken aan, waarmee je jouw kind net dat extra beetje kunt helpen bij het oefenen met taal.  

Lees ook:

Natasja de Vrind, BEd

Natasja de Vrind is ruim 24 jaar leerkracht in de bovenbouw van het basisonderwijs. Naast het behalen van haar opleiding tot intern begeleider, hield ze zich bezig met een expertgroep voor rekenen en werkte ze op de PABO, waar ze stagiaires begeleidde. De laatste jaren staat ze parttime voor de groep en houdt ze zich daarnaast vooral bezig met haar andere passie: schrijven.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *