Wat is de leerlijn taal?

Wat is de leerlijn taal? De leerlijn taal omschrijft hoever een leerling moet zijn op taalkundig gebied. Het is een richtlijn die de overheid heeft vastgesteld. Dankzij de leerlijn taal kan een docent vaststellen hoe hoog het taalniveau is van de leerling. Ook kan de leerkracht zijn lesprogramma zo afstemmen dat hij de volledige potentie van de scholier benut.

Leerlijn taal

Vier disciplines

De leerlijn taal omvat 4 verschillende disciplines. Dat zijn:

  • Mondelinge vaardigheden: het is belangrijk dat een kind de taal goed spreekt om geen achterstand op te lopen in de maatschappij. Niet goed Nederlands praten, ontzegt de kans op een goede baan. Goed spreken, is ook belangrijk om uiteindelijk Nederlands te kunnen schrijven.
  • Lezen: een scholier moet zowel technisch (dus de woorden om kunnen zetten in klanken) als begrijpend kunnen lezen, wil het zich staande kunnen houden in de wereld na de basisschool.
  • Schrijven: het begint met het alfabet, vervolgens leert het kind praktisch briefjes, verslagen of werkstukken kunnen schrijven. Ook is er aandacht voor de spelling en interpunctie.
  • Begrippen en Taalverzorging: scholieren moeten begrijpen wat bijvoorbeeld een punt is. Of een komma, wat grammatica betekent.

Zo’n leerlijn taal is een indicatie van wat een leraar in een klas kan behandelen. Deze is onderverdeeld in doelen die opbouwen van groep 3 t/m 8. Om die doelen te bereiken, maakt een leerling ook stappen tussendoor.

Doelstellingen Leerlijn Taal

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap droeg op tot het instellen van de leerlijnen om doelen te kunnen stellen. Hierdoor presteren leerlingen beter. Breed gesteld lopen die doelen van de basisschool t/m een academische studie. Voor de basisschool zijn de niveaus ingedeeld van 1f t/m 1s. En is het de bedoeling dat een leerling zich richting 1s beweegt.

Betere aansluiting vervolgonderwijs

Omdat het ministerie de doelstellingen sinds een paar jaar de ‘targets’ landelijk structureert heeft dat een groot voordeel. Zo is er ook een minder groot gat in vakkennis van een scholier als die van de basis- naar middelbare school gaat.

Bekijk ook:

Maaike de Boer, MA

drs. Maaike de Boer is initiatiefneemster van Wijzeroverdebasisschool.nl

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *