Kerndoelen in het basisonderwijs

Met kerndoelen worden in het basisonderwijs de hoofdlijnen aangegeven van een bepaald onderdeel van bijvoorbeeld rekenen of taal. Een kerndoel geeft aan waar het onderdeel over gaat en wat het belangrijkste daarbij is.

Leergebieden van de kerndoelen

De kerndoelen zijn door de overheid opgesteld voor de volgende leergebieden:

  • Nederlandse taal
  • Engelse taal
  • Friese taal
  • Rekenen en wiskunde
  • Oriëntatie op jezelf en de wereld
  • Kunstzinnige oriëntatie
  • Bewegingsonderwijs

Kerndoelen en leerlijnen

kerndoelen basisschoolleerlingen

De kerndoelen worden op een dieper niveau uitgewerkt in leerlijnen:

Het is niet zo dat iedereen een bepaald kerndoel zal halen. Het zijn streefdoelen. Dit betekent dat dit het gewenste doel is waar scholen hun best voor moeten doen.

In de kerndoelen wordt overigens niet aangegeven hoe de streefdoelen bereikt kunnen worden. Hier kan een school zelf invulling aan geven. Verder hoef je de kerndoelen van de diverse leergebieden ook niet apart van elkaar te zien. Je kunt de leergebieden combineren. Taal bijvoorbeeld komt in diverse leergebieden aan bod.

Voorbeelden kerndoelen

Hieronder is een aantal voorbeelden van kerndoelen opgenomen. Voor alle kerndoelen kun je kijken op de website van SLO.

Een kerndoel voor woordenschat voor het basisonderwijs is:

“De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.”

Weten hoe jij jouw kind kunt helpen met het vergroten van de woordenschat? Bekijk onderstaande video:

Het kerndoel voor spreken en sociaal taalgebruik voor het primair onderwijs is:

“De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en het discussiëren.”

Het werken aan dit kerndoel begint bij het kleuteronderwijs. De nadruk ligt hierbij op wat kleuters allemaal met taal kunnen doen in plaats van wat ze er al over weten. Kleuters begrijpen al veel meer dan ze kunnen zeggen.

Bij kleuters wordt veel met taal gewerkt in combinatie met het uitvoeren van taakjes zoals knutselwerken of bewegingsoefeningen. Bij voorkeur activiteiten die ze leuk en interessant vinden en waarbij al hun zintuigen worden gebruikt. Door veel te praten over wat ze doen, leren ze nieuwe woorden en leren ze zich uitdrukken in de Nederlandse taal.

Het kerndoel voor het primair onderwijs voor het onderdeel taalbeschouwing is:

“De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden.”

Maaike de Boer, MA

drs. Maaike de Boer is initiatiefneemster van Wijzeroverdebasisschool.nl

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *