Wat is de leerlijn rekenen?

Wat is de leerlijn rekenen? De leerlijn rekenen omschrijft wat een scholier moet kennen en kunnen op rekenkundig gebied. De overheid stelde deze richtlijn in. Zo is het makkelijk voor de leerkracht om te bepalen op welk niveau een scholier is. Ook kan de leerkracht dan naar een specifiek doel toewerken om het beste uit de leerling te halen.

leerlijn rekenen

Rekenvaardigheden per groep

De leerlijnen lopen op de basisschool van groep 3 t/m groep 8. In de onderstaande lijst staan vaardigheden die een kind leert per schoolklas.

  • Rekenen groep 3: optellen, aftrekken, tijd/geld en meten
  • Rekenen groep 4: optellen, aftrekken, tijd/geld, meten, delen en vermenigvuldigen
  • Rekenen groep 5: optellen, aftrekken, tijd/geld, meten, delen, vermenigvuldigen en diversen
  • Rekenen groep 6: optellen, aftrekken, tijd/geld, meten, delen, vermenigvuldigen, breuken, komma’s en diversen
  • Rekenen groep 7: optellen, aftrekken, tijd/geld, meten, delen, vermenigvuldigen, breuken, percentages, werking van de calculator, komma’s en diversen
  • Rekenen groep 8: optellen, aftrekken, tijd/geld, meten, delen, vermenigvuldigen, breuken, percentages, werking van de calculator, komma’s en diversen

Het advies is dat een leerkracht deze onderdelen iedere 10 weken test. Heeft een leerling een achterstand van meer dan 5%, dan wordt geadviseerd de leerling extra te begeleiden.

Niveaus qua leerlijnen

Door de leerlijn rekenen kan een leerkracht gericht zijn lessen afstemmen op wat een leerling aankan. Met behulp van een groepsplan deelt hij de groep in drieën:

  • Groep 1: die extra begeleiding nodig heeft. Deze leerlingen krijgen een intensieve aanpak vanwege een achterstand op rekengebied. Zij hebben immers extra ondersteuning nodig.
  • Groep 2 (regulier): dit zijn leerlingen die een gemiddelde begeleiding krijgen.
  • Groep 3 (talentengroep): de leerkracht geeft minimale uitleg van de lesstof en een korte tijd om die te verwerken. Een leerkracht kan veel extra opdrachten geven om het maximale eruit te halen.

Landelijk rekenniveau

In het rapport ‘Over de drempels met taal en rekenen’ onderzocht de Expertgroep Doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen de leerlijnen. Zij stelden hierin dat het rekenniveau van het onderwijs in Nederland niet onder het niveau ligt in vergelijking met andere internationale landen .

Bron: https://issuu.com/thiememeulenhoff/docs/over_de_drempels_met_taal_en_rekenen/64

Bekijk ook:

Maaike de Boer, MA

drs. Maaike de Boer is initiatiefneemster van Wijzeroverdebasisschool.nl

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *