Cito-toetsen groep 3: alle informatie op een rij

Klik hier voor de Cito Oefenpakketten

In groep 3 krijgt je kind te maken met de Cito-toetsen groep 3. Op het rapport zie je meestal de resultaten van deze Cito-toetsen staan. Omdat voor veel ouders niet helemaal duidelijk is wat deze toetsen zijn, hebben onze onderwijsexperts hier alle informatie opgenomen over de Cito-toetsen in groep 3.

Video's met uitleg

Bekijk de video’s. Abonneer je ook op ons Youtube-kanaal zodat je geen enkele video mist.

meisje leest boek

Wat zijn AVI-toetsen?

AVI-toetsen testen hoe vlot en nauwkeurig een kind kan lezen. De afkorting AVI staat voor Analyse van Individualiseringsvormen. Het begrip is afgeleid van het AVI-systeem, dat teksten indeelt naar niveau. Schoolboeken vermelden vaak de AVI-norm. Zo zie je meteen welke […]
Bekijk artikel
jongetje maakt toets in de klas

Verschil Cito-toets en methodegebonden toetsen?

Het verschil tussen Cito- en methodegebonden toetsen is dat Cito-toetsen vaardigheidstoetsen zijn en methodegebonden toetsen beheersingstoetsen. Dit betekent dat er met de methodegebonden toetsen wordt bekeken of de leerlingen de lesstof die ze net hebben geleerd, voldoende beheersen.
Bekijk artikel

Producten

Alles over de Cito-toetsen in groep 3 op een rij

Op de meeste basisscholen in Nederland wordt gewerkt met het leerlingvolgsysteem (LVS) van Cito. Dit volgsysteem bestaat uit de zogenaamde LVS-toetsen, de entreetoetsen (groep 5 t/m 7) en de doorstroomtoets (groep 8).

De LVS-toetsen worden op de basisschool ook wel de Cito-toetsen genoemd. Je kind maakt in groep 3 diverse Cito-toetsen over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld de Cito-toets Rekenen Groep 3.

 

Belangrijke tips voor het maken van een toets

In de video hieronder vind je de allerbeste tips van onze juf Chantal voor het maken van een toets.

 

 

Cito-toetsen groep 3

De Cito-toetsen groep 3 vormen een onderdeel van het Cito-volgsysteem. De basisschool kan met dit volgsysteem, en uiteraard met de eigen indrukken, de ontwikkeling van je kind volgen.

De Cito-scores van groep 3 komen terug op het rapport van je kind. Cito zet de score om in een zogenaamde vaardigheidsscore. Met behulp van deze vaardigheidsscore kan je zien of je kind vooruitgegaan is of misschien achterblijft. Een score op een toets rekenen E4 (eind groep 4) kan op deze manier vergeleken worden met een score op bijvoorbeeld de Cito-toets rekenen M3 (midden groep 3).

Door de vergelijking van verschillende vaardigheidsscores kan de leerkracht zien of je kind vooruit is gegaan. Ook kan de leerkracht de scores van je kind vergelijken met die van andere kinderen in Nederland.

Ouders vragen vaak: hoe belangrijk zijn die Cito-toetsen? Het verschilt per basisschool hoe er mee omgegaan wordt. De cijfers op het rapport, het gedrag en de inzet van de leerling zijn uiteraard belangrijk. Het is echter wel zo dat veel basisscholen de uitslagen van de cito-toetsen (zeker die van groep 7 en 8) als een belangrijke onderbouwing voor het schooladvies zien. Ook scholen binnen het voortgezet onderwijs vragen bij de aanmelding vaak naar deze uitslagen.

 

Wil je jouw kind beter laten scoren op de Cito-toetsen in groep 3?

Kies dan voor de oefenpakketten voor groep 3 waarmee je jouw kind kunt helpen om de lesstof onder de knie te krijgen en de Cito-toetsen goed en met zelfvertrouwen te maken.

 

Cito-toetsen groep 3: een overzicht

cito toetsen wanneer - toetskalender

*In deze toetskalender zijn alleen de toetsen opgenomen die op de meeste scholen worden afgenomen. De aangegeven data worden geadviseerd door Cito. De school bepaalt wanneer de toetsen worden afgenomen.

Download de toetskalender als PDF

De toetsen die worden aangeduid met een ‘M’ worden in het midden van het schooljaar afgenomen (januari). De toetsen met een ‘E’ worden gemaakt aan het einde van het schooljaar (juni). In januari in groep 3 krijgen de kinderen (meestal) de volgende Cito-toetsen:

In juni komen in groep 3 de volgende toetsen aan bod:

In de kalender zie je ook DMT- en AVI-toetsen staan. Deze toetsen hebben betrekking op technisch lezen. Hierbij wordt gekeken hoe snel en hoe goed jouw kind leest. Bij begrijpend lezen wordt gekeken naar het begrip van een tekst.

Naast de Cito-toetsen maakt je kind toetsen die bij de schoolmethodes horen, de zogenaamde methodegebonden toetsen. De score op een Cito-toets wordt weergegeven met I t/m V of met een letter (A t/m E).  Hieronder zie je het overzicht van de Cito-toetsscores groep 3 en wat deze betekenen. Onder het overzicht wordt een nadere toelichting gegeven.

 

Cito-toetsscores groep 3

cito normering uitleg

Bij de indeling met de cijfers I t/m V wordt uitgegaan van 5 groepen van 20%.

De score wordt ook nog vaak aangeduid met de letter A t/m E

Cito zet de score van jouw kind af tegen de scores van alle kinderen in Nederland. Als jouw kind een A scoort, hoort het bij de 25% hoogst scorende kinderen in Nederland.

Ook komen de volgende aanduidingen voor:

AI, AII, BII, BIII, CIII, CIV, DIV, DV, EV.

Dit zijn dan combinaties van de letters met de Romeinse cijfers.

 

Cito scores groep 3: Tips!

Wil je meer weten over de normen ofwel niveaus van de cito-toetsen? Lees dan het artikel:

Eén fout kan het verschil tussen bijvoorbeeld II of III maken. Als de Cito-toetsscores groep 3 van je kind tegenvallen, is het altijd nuttig om tijdens de rapportbespreking te vragen wat de score precies was. Ging het bijvoorbeeld om een lage II of een hoge III (bijna een II)?

 

Cito oefenen groep 3 werkbladen

Voor rekenen en spelling in groep 3 zijn er oefenboeken beschikbaar die volledig zijn afgestemd op de Cito-toetsen (3.0 en 4.0): Oefenboeken groep 3.

Bekijk ook:

 

Wil je meer weten over de Cito-toetsen per groep? Bekijk dan de onderstaande links eens.