Cito-toetsen groep 3: alle informatie op een rij

In groep 3 krijgt je zoon of dochter de ‘Cito-toetsen groep 3‘. Op het rapport zie je meestal de resultaten van deze Cito-toetsen ook staan. Omdat voor veel ouders niet helemaal duidelijk is wat deze toetsen zijn, hebben we hier informatie opgenomen over de Cito-toetsen in groep 3.

De LVS-toetsen in groep 3

Op de meeste basisscholen in Nederland wordt gewerkt met het leerlingvolgsysteem van het Cito. Dit volgsysteem van Cito bestaat uit de zogenaamde LVS-toetsen (leerlingvolgsysteem-toetsen), de entreetoetsen (groep 5 t/m 7) en de eindtoets (groep 8).

De LVS-toetsen worden op de basisschool ook wel de ‘Cito-toetsen‘ genoemd. Je kind maakt in groep 3 diverse cito toetsen over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld de Cito-toets Rekenen Groep 3.

Cito-toetsen groep 3

De Cito-toetsen groep 3 vormen een onderdeel van het Cito volgsysteem. De basisschool kan met dit volgsysteem, en uiteraard de eigen indrukken, de ontwikkeling van je kind volgen. De Cito-scores van groep 3 komen terug op het rapport van je zoon of dochter. Cito zet de score om in een zogenaamde vaardigheidsscore. Met behulp van deze vaardigheidsscore kan worden gezien of een kind vooruitgegaan is of misschien achterblijft. Een score op een toets rekenen E4 (eind groep 4) kan op deze manier vergeleken worden met een score op bijvoorbeeld de Cito-toets rekenen M3 (midden groep 3).

Door de vaardigheidsscore te vergelijken kan de basisschool zien of de leerling met rekenen vooruit is gegaan. Ook kan een vergelijking worden gemaakt met andere kinderen in Nederland. Ouders vragen vaak: hoe belangrijk zijn die Cito-toetsen? Het verschilt per basisschool hoe er mee omgegaan wordt. De cijfers op het rapport, het gedrag en de inzet van de leerling zijn uiteraard belangrijk. Het is echter wel zo dat veel basisscholen de uitslagen van de cito-toetsen (zeker die van groep 7 en 8) als een belangrijke onderbouwing van het schooladvies zien. Ook door scholen van het voortgezet onderwijs wordt vaak gevraagd naar deze uitslagen.

Cito-toetsen groep 3: een overzicht

*In deze toetskalender zijn alleen de toetsen opgenomen die op de meeste scholen worden afgenomen. De aangegeven data worden geadviseerd door Cito. De school bepaalt wanneer de toetsen worden afgenomen. Download de toetskalender als PDF

De toetsen die staan aangegeven met een ‘M’ worden in het ‘Midden’ van het schooljaar afgenomen (januari). De toetsen met een ‘E’ worden gemaakt aan het ‘Einde’ van het schooljaar (juni). In januari in groep 3 krijgen de kinderen (meestal) de volgende Cito-toetsen:

In juni in groep 3 komen de volgende toetsen aan bod:

Bekijk ook de video met het overzicht van de cito-toetsen in groep 3:

 

https://www.youtube.com/watch?v=lXslrZogQDw 

 

DMT en AVI toetsen hebben betrekking op technisch lezen. Hierbij wordt gekeken hoe snel en hoe goed jouw kind leest. Bij begrijpend lezen wordt gekeken naar het begrip van een tekst. Naast de Cito-toetsen maakt je kind toetsen die bij de schoolboeken waarmee wordt gewerkt horen, de zogenaamde methodegebonden toetsen. De score op een Cito-toets wordt weergegeven met I t/m V of met een letter (A t/m E).  Hieronder zie je het overzicht van de cito toetsscores groep 3 en wat deze betekenen. Onder het overzicht wordt een nadere toelichting gegeven.

Cito toetsscores groep 3

cito normering uitleg

Bij de indeling met de cijfers I t/m V wordt uitgegaan van 5 groepen van 20%.

De score wordt ook nog vaak aangeduid met de letter A t/m E

Cito zet de score van jouw kind op een Cito-toets af tegen de scores van alle kinderen in Nederland. Als jouw kind een A scoort hoort het bij de beste 25% kinderen in Nederland.

Ook komen de volgende aanduidingen voor:

AI, AII, BII, BIII, CIII, CIV, DIV, DV, EV.

Dit zijn dan combinaties van de letters met de Romeinse cijfers.

Cito scores groep 3: Tips!

Wil je meer weten over de normen ofwel niveaus van de cito-toetsen? Lees dan het artikel:

Eén fout kan het verschil tussen bijvoorbeeld D of C maken. Als de Cito toetsscores groep 3 van je kind tegenvalt, is het altijd nuttig om tijdens de rapportbespreking te vragen wat de score precies was. Gaat het bijvoorbeeld om een lage D of een hoge D (bijna een C)?

Cito oefenen groep 3 werkbladen

Voor rekenen en spelling in groep 3 zijn er oefenboeken beschikbaar afgestemd op de Cito-toetsen (3.0): Oefenboeken groep 3.

Bekijk ook:

Wil je meer weten over de Cito-toetsen per groep? Bekijk dan de onderstaande links eens.

 

 

meisje leest boek

Wat zijn AVI toetsen?

AVI toetsen testen hoe vlot en nauwkeurig een kind kan lezen. De afkorting AVI staat voor: Analyse van Individualiseringsvormen. Het begrip is afgeleid van het AVI-systeem, dat teksten indeelt naar leesvaardigheid. Schoolboeken vermelden daarom de AVI-norm, om zo de moeilijkheidsgraad […]
Bekijk artikel
jongetje maakt toets in de klas

Verschil Cito-toets en methodegebonden toetsen?

Het verschil tussen Cito- en methodegebonden toetsen is dat Cito-toetsen vaardigheidstoetsen zijn en methodegebonden toetsen beheersingstoetsen. Dit betekent dat er met de methodegebonden toetsen wordt bekeken of de leerlingen de lesstof die ze net hebben geleerd voldoende beheersen.
Bekijk artikel

Producten