Cito-toetsen groep 7: wat je als ouder moet weten

Klik hier voor de Cito Oefenpakketten

Lees hier alles over de toetsen die jouw kind in groep 7 krijgt.

Welke Cito-toetsen worden afgenomen en wanneer? Wat wordt er nu gevraagd op zo’n Cito-toets?

En kun je je kind voorbereiden op het maken van deze toetsen? Download ook de gratis oefenbladen (PDF).

Dit artikel is geschreven door de onderwijsexperts van Wijzer over de Basisschool.

Waarom de Cito-toetsen in Groep 7 belangrijk zijn

Als je kind in groep 7 zit, ben je als ouder ondertussen wel vertrouwd met de Cito-toetsen. Je kind heeft immers ook al in de vorige groepen Cito-toetsen gemaakt. Maar nu je kind in groep 7 zit, komt de overstap naar de middelbare school steeds dichterbij. En gaan de Cito-scores die je kind behaalt op de verschillende toetsen een steeds grotere rol spelen.

In groep 7 wordt namelijk vaak al een pré-advies gegeven, waarbij de leerkracht o.a. op grond van de Cito-resultaten een schooladvies geeft.

Bekijk hieronder de beste tips van onze juf Chantal over het maken van een Cito-toets:

 

 

Wil je jouw kind beter laten scoren op de Cito-toetsen in groep 7?

Kies dan voor de (groep 7) oefenpakketten waarmee je jouw kind kunt helpen om de lesstof onder de knie te krijgen en de Cito-toetsen goed en met zelfvertrouwen te maken.

 

 

 

Wanneer worden de Cito-toetsen in groep 7 afgenomen?

De meeste scholen starten met de Cito-toetsen in januari en sluiten het schooljaar af met de afname van de toetsen in juni. Er zijn dus 2 meetmomenten per jaar waarop de leerkracht je kind in beeld brengt met deze toetsen.

Dat wil niet zeggen dat de leerkracht tussentijds geen zicht heeft op de ontwikkeling van je kind. Er worden namelijk tussentijds ook toetsen afgenomen die horen bij de methode waaruit les wordt gegeven en je kind de oefenstof verwerkt. Er is dus verschil tussen methodegebonden toetsen en methode-onafhankelijke toetsen.

Met de Cito-toets wordt dus zo’n 2 keer per jaar gekeken hoe je kind zich ontwikkelt op de langere termijn. Heeft je kind zich de afgelopen maanden voldoende leerstof eigen gemaakt om dit ook in de toets te kunnen laten zien?

 

Oefenbladen Cito/IEP-toets Groep 7 (Gratis)

Video's met uitleg en leuke spelletjes

Bekijk de video’s. Abonneer je ook op ons Youtube-kanaal zodat je geen enkele video mist.

cito toets oefenen

Cito-toets oefenen: zo help jij je kind

De basisschool gebruikt genormeerde toetsen om de ontwikkeling van jouw kind te volgen. Deze toetsen bij elkaar noemen we het leerlingvolgsysteem. In dit blog gaan we het hebben over cito-toetsen oefenen en hoe jij jouw kind daarbij kan helpen.
Bekijk artikel
Welk advies bij welke cito-score groep 7

Welk advies bij welke Cito-score groep 7

Jouw kind zit op de basisschool in groep 7. De meeste basisscholen geven kinderen in dat leerjaar een voorlopig schooladvies. Met dat voorlopige advies heb je een richtlijn voor vervolgonderwijs. Je kunt met je kind alvast gaan kijken naar middelbare […]
Bekijk artikel
jongen huiswerk bij openhaard

IEP-toets groep 7

Krijgt jouw kind ook de IEP-toets groep 7 uit het leerlingvolgsysteem van IEP, bekend van de IEP doorstroomtoets? Als je kind in groep 7 zit, dan zal de leerkracht een voorlopig schooladvies geven. Het is best spannend om te horen […]
Bekijk artikel

Producten

De toetskalender voor groep 7

 

 

 

De school bepaalt wanneer de toetsen worden afgenomen.

De toetsen die staan aangegeven met een ‘M’ worden in het ‘Midden’ van het schooljaar afgenomen. De toetsen met een ‘E’ worden gemaakt aan het ‘Einde’ van het schooljaar.

Cito adviseert om de M toetsen tussen 1 december en 31 maart en de E toetsen tussen 1 april en 31 juli af te nemen.

Over het algemeen de volgende Cito-toetsen in groep 7 afgenomen:

Sommige scholen nemen ook de woordenschat-toets af maar lang niet alle scholen doen dit nog. Uit de praktijk blijkt namelijk dat deze toets niet altijd een realistisch beeld geeft van wat een kind weet op gebied van woordenschat.

 

Cito-toets Rekenen Groep 7

De toets voor rekenen groep 7 bestaat uit verschillende onderdelen. Deze onderdelen sluiten aan bij de landelijke domeinen die zijn vastgesteld:

De sommen die in de toets voorkomen zijn de zogenaamde kale sommen én contextsommen.

Bij de kale sommen moet je kind de som simpelweg uitrekenen. Daar kan hij verschillende handige strategieën voor gebruiken. Soms mag dat met hulp van papier maar soms ook niet en dan is het fijn als je kind goed kan hoofdrekenen.

Het is dan ook een belangrijke voorwaarde dat je kind goed kan automatiseren. Want zeker in groep 7 worden de sommen steeds complexer en wordt er steeds meer een beroep gedaan op het handig kunnen rekenen.

Contextsommen noemen we ook wel verhaaltjessommen, redactiesommen of plaatjessommen. Je kind moet dan de som halen uit een verhaaltje of plaatje.

Hier komt het, behalve op automatiseren, ook op inzicht aan. Begrijpt je kind wat er wordt gevraagd? Welke stappen zijn nodig om de som goed uit te rekenen? Moet het optellen, aftrekken of is het handiger om een verhoudingstabel te gebruiken om achter het antwoord te komen?

Als je kind de toets heeft gemaakt, kan de leerkracht precies zien welke onderdelen al goed gaan en welke onderdelen nog extra aandacht nodig hebben.

Wil je thuis je kind een steuntje in de rug bieden, dan kunnen de oefenboeken Rekenen van ‘Aandacht voor Rekenen’, je daar prima bij helpen. Op alle onderdelen van het rekenen wordt oefenstof op een speelse manier aangeboden.

Heeft je kind veel moeite met rekenen? Dan kan dat zelfs leiden tot rekenangst. Oefen thuis zo nu en dan met rekenen en stimuleer dit op een positieve manier. Zo krijgt je kind zelfvertrouwen en ontwikkelt zich beter.

 

Cito-toets Spelling groep 7

Voor spelling wordt er in groep 7 onderscheid gemaakt tussen niet-werkwoorden en Cito groep 7 werkwoordspelling

De niet-werkwoorden heeft je kind al vanaf groep 3 aangeboden gekregen. De categorieën zijn in de loop van de jaren steeds verder uitgebreid.

In groep 7 heeft je kind al een behoorlijke lijst aan spellingswoorden opgebouwd. Sommige woorden kan het met hulp van een regel goed schrijven. Er zijn echter ook woorden die je gewoon moet onthouden, omdat er geen regel op kan worden toegepast. Cito toetst de categorieën die passen bij de leerlijn van groep 7. De leerkracht kan naar aanleiding van de resultaten precies zien welke categorieën nog lastig zijn en welke je kind al beheerst.

Vanaf groep 6 wordt er ook aandacht besteed aan werkwoordspelling. Wanneer schrijf je een d of t aan het eind van een woord? Of hoe schrijf je de persoonsvorm ook alweer?

Heeft je kind dyslexie? Dan is spelling waarschijnlijk best lastig. Vooral woorden die je niet met hulp van een regel kunt schrijven, maar gewoon moet weten, zijn vaak een struikelblok.

Als je kind een dyslexieverklaring heeft, zijn de resultaten op spelling voor het middelbaar onderwijs een minder belangrijke factor om je kind op te beoordelen. Dat is een geruststelling. Uiteraard is het wel belangrijk dat je kind zich blijft ontwikkelen op gebied van spelling. Oefenen helpt!

 

Cito-toets Begrijpend Lezen groep 7

Begrijpend Lezen is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van je kind. Er komen namelijk veel vaardigheden bij kijken om een tekst goed te begrijpen en er vragen over te beantwoorden. Denk maar aan een uitgebreide woordenschat, maar ook technisch goed kunnen lezen.

Als je kind moeite heeft met technisch lezen, zal daar veel energie naartoe gaan. Dat gaat ten koste van het tekstbegrip.

Ook een beperkte woordenschat kan het tekstbegrip in de weg staan. Daarnaast is het belangrijk dat je kind handige strategieën toe kan passen om een tekst te ontleden, zoals teruglezen, verwijswoorden herkennen, signaalwoorden begrijpen, kunnen samenvatten, de hoofdgedachte herkennen enz.

De ontwikkeling van je kind op begrijpend lezen is een belangrijke voorspeller voor een passend middelbareschooladvies. Als je kind laat zien dat het goed om kan gaan met verschillende soorten teksten, zal het eerder uitstromen naar een hoger niveau.

Cito toetst met hulp van verschillende soorten teksten de vaardigheden van je kind. De toets Begrijpend Lezen is de meest intensieve Cito-toets die je kind moet maken. Vaak wordt hij ook op verschillende dagdelen gepland.

De vragen die bij de Cito-toets worden gesteld zijn meerkeuzevragen. Het is dus ook belangrijk dat je kind een juiste keuze kan maken uit de verschillende antwoorden.

Als ouder kun je je kind ondersteunen door van jongs af aan veel voor te lezen en/of het kind zelf te laten lezen. Zo help je je kind in eerste instantie bij de technisch leesontwikkeling en krijgt je kind ook plezier in het lezen.

Stel op een speelse manier vragen over het boek. Laat je kind bijvoorbeeld samenvatten wat het heeft gelezen of stel een vraag waarbij je kind het antwoord moet terugzoeken in de tekst.

Om de woordenschat te stimuleren, kun je het beste zelf gebruik maken van een rijke woordenschat. Maak je zinnen niet te eenvoudig maar benoem gerust ook moeilijke woorden. Als je kind niet begrijpt wat je zegt, kun je het altijd nog uitleggen. Zo pikt je kind ongemerkt veel nieuwe woorden op.

 

Cito-toets Technisch Lezen (DMT en AVI) groep 7

Vanaf groep 3 wordt je kind getoetst op technisch lezen. Zeker in het begin is het belangrijk dat de basis voor het lezen wordt gelegd. Cito toetst deze kennis op 2 verschillende manieren.

In eerste instantie wordt er gekeken naar hoe vlot je kind woordrijtjes kan oplezen. Dit wordt de Drie-Minuten-Toets (DMT) genoemd. Er zijn namelijk 3 kaarten die oplopen in moeilijkheid. Voor elke kaart krijgt je kind een minuut de tijd.

Deze Cito-toets meet wat je kind op het gebied van technisch lezen kan. Je kind kan namelijk niet uit een zin of verhaaltje het woord voorspellen. Voor kinderen met dyslexie is dit een erg moeilijke toets.

De AVI-toets is ook een Cito-toets voor technisch lezen. Hierbij moet je kind een verhaaltje voorlezen. Er wordt gekeken hoe vlot je kind voorleest, of het nog spelt en of hij fouten maakt in het lezen. Beide toetsen zeggen iets over het technisch leesniveau van je kind.

Als je kind moeite heeft met technisch lezen, is het verstandig om veel leeskilometers te maken. Door veel te lezen oefen je het woordbeeld en gaat het leesproces steeds vlotter.

Technisch lezen is de basis van alles. Als dat niet goed lukt, belemmert dat je kind bij alle andere vakken.

Besteed als ouder dan ook veel tijd aan het samen lezen met je kind, van jongs af aan. Belangrijk daarbij is dat je kind het leesplezier behoudt. Laat je kind dan ook vooral zelf boeken uitzoeken die passen bij wat hij leuk vindt. Zo zal je kind eerder geneigd zijn om uit zichzelf te lezen.

 

De uitslag van de Cito-toetsen groep 7

Na de Cito-afnames krijgt je kind een rapport waarop je kunt lezen hoe je kind het heeft gedaan. Vaak is er ook een oudergesprek op school met de leerkracht om het rapport door te spreken. In groep 7 kun je al een goede vergelijking maken met de vorige scores van je kind. Je kunt dan zien in hoeverre je kind vorderingen heeft gemaakt.

Gaat hij in dezelfde ontwikkellijn verder? Of zie je een vooruitgang of misschien wel een achteruitgang in de resultaten.

De uitslag op de Cito kan soms vragen oproepen. Wat betekent het als je kind van een II score naar een III score is gegaan? En wat zeggen de scores op de Cito-toetsen over het niveau van je kind? In de volgende artikelen kun je meer lezen over de Cito-scores:

 

Oefenen voor de Cito-toetsen

Veel ouders vragen zich af of het wenselijk is om thuis te oefenen voor de Cito. Tegenwoordig ervaren veel kinderen druk als het gaat om toetsen op school. Het is heel vervelend als je kind daar last van heeft. Een Cito-toets is immers vooral een hulpmiddel voor leerkrachten om te signaleren hoe het onderwijs nog beter op jouw kind afgestemd kan worden.

Daarnaast is het ook voor de ontwikkeling van je kind goed om te leren omgaan met prestatiedruk.  De kunst is om daar op een gezonde manier mee om te gaan. Als ouder heb je daar invloed op. Vertel je kind dat het gewoon zijn best moet doen en meer niet. Het is oké om daar een lichte spanning bij te voelen en nieuwsgierig te zijn naar je eigen resultaten.

Zeker in groep 7 is het belangrijk dat je kind ervaart dat het zelf invloed heeft op zijn eigen prestaties. Dat er vaardigheden zijn die daar invloed op hebben zoals doorzettingsvermogen, concentratie en een nieuwsgierige leerhouding.

Bespreek dus ook gerust de resultaten op het rapport van je kind en geef inzicht in de vaardigheden die je kind heeft ingezet om bepaalde resultaten te behalen.

Om je kind te helpen op zijn weg naar meer zelfvertrouwen tijdens Cito-toetsen kun je gebruik maken verschillende oefenboeken. Deze boeken sluiten aan bij wat er op de Cito wordt gevraagd. Zo raakt je kind vertrouwd met de vraagstelling en zal het merken dat toetsen maken hoort bij het leerproces.

 

Cito-toetsen per groep

Wil je meer weten over de Cito-toetsen per groep? Bekijk dan de onderstaande links eens.