Cito toetsen groep 6: een overzicht

In groep 6 krijgen de kinderen verschillende Cito-toetsen. Bekijk het overzicht van alle Cito-toetsen en de uitleg over de scores van de Cito-toetsen.

De Cito toetskalender voor groep 6

 

cito toetsen wanneer

*In deze toetskalender zijn alleen de toetsen opgenomen die op de meeste scholen worden afgenomen. De aangegeven data worden geadviseerd door Cito. De school bepaalt wanneer de toetsen worden afgenomen.

De toetsen die staan aangegeven met een ‘M’ worden in het ‘Midden’ van het schooljaar afgenomen (januari). De toetsen met een ‘E’ worden gemaakt aan het ‘Einde’ van het schooljaar (juni).

Cito-toetsen groep 6: video

Op de meeste basisscholen in Nederland wordt gewerkt met het leerlingvolgsysteem van Cito. Dit leerlingvolgsysteem bestaat uit een aantal toetsen per schooljaar.

De school kan met de uitslagen van deze toetsen de ontwikkeling van de kinderen volgen. Meestal worden er van elk onderdeel twee toetsen per jaar afgenomen: midden groep 6 (M6) en eind groep 6 (E6). In januari in groep 6 krijgen de kinderen de volgende Cito-toetsen:

In mei/juni in groep 6 komen de volgende toetsen aan bod:

In mei nemen sommige scholen de Entreetoets groep 6 af. Dit is een toets die bestaat uit de onderdelen taal, rekenen en studievaardigheden. DMT en AVI toetsen hebben betrekking op technisch lezen. Hierbij wordt gekeken hoe snel en hoe goed uw kind leest. Bij begrijpend lezen wordt gekeken naar het begrip van een tekst. Naast de cito-toetsen maakt uw kind toetsen die bij de schoolboeken waarmee wordt gewerkt horen, de zogenaamde methodegebonden toetsen.

De uitslagen van de Cito-toetsen groep 6 kunt u meestal op het rapport zien. De score op een Cito-toets in groep 6 wordt weergegeven met de  letters A t/m E of met I t/m V.

Cito scores landelijk gemiddelde

Cito toetsen groep 6: uitslag

Cito zet de score van uw kind op een cito-toets af tegen de scores van alle kinderen in Nederland. Als uw kind in groep 6 bijvoorbeeld een A scoort, hoort het bij de beste 25% kinderen in Nederland. Eén fout kan verschil tussen bijvoorbeeld D of C maken.

Als de score van uw kind tegenvalt, is het altijd nuttig om tijdens de rapportbespreking te vragen wat de score precies was. Gaat het bijvoorbeeld om een lage D of een hoge D (bijna een C)? Verder is het ook van belang om te vragen bij welke sommen uw kind de meeste fouten maakt.

Meer informatie over hoe je dit aanpakt? Bekijk:

De Cito score op het rapport uitgelegd (en wat je als ouder mag verwachten van de leerkracht)

 

jongetje maakt toets in de klas

Verschil Cito-toets en methodegebonden toetsen?

Het verschil tussen Cito- en methodegebonden toetsen is dat Cito-toetsen vaardigheidstoetsen zijn en methodegebonden toetsen beheersingstoetsen. Dit betekent dat er met de methodegebonden toetsen wordt bekeken of de leerlingen de lesstof die ze net hebben geleerd voldoende beheersen.
Bekijk artikel
meisje leest boek

Wat zijn AVI toetsen?

AVI toetsen testen hoe vlot en nauwkeurig een kind kan lezen. De afkorting AVI staat voor: Analyse van Individualiseringsvormen. Het begrip is afgeleid van het AVI-systeem, dat teksten indeelt naar leesvaardigheid. Schoolboeken vermelden daarom de AVI-norm, om zo de moeilijkheidsgraad […]
Bekijk artikel