Cito-toetsen groep 8: alles weten over de toetsen in groep 8?

Klik hier voor de Cito Oefenpakketten

 

In groep 8 krijgt je kind een definitief schooladvies. Je kind krijgt naast de Eindtoets ook nog andere toetsen in groep 8.

Welke toetsen zijn dit? En wanneer worden deze toetsen afgenomen?

Bekijk ook de beste tips voor het maken van een toets.

Dit artikel is geschreven door de onderwijsexperts van Wijzer over de Basisschool.

De beste tips voor het maken van een (Cito-)toets

In de video hieronder vind je de allerbeste tips van onze juf Chantal voor het maken van een toets. Je kunt deze video ook samen met je kind bekijken.

 

 

Wil je jouw kind beter laten scoren op de Cito-toetsen?
cito toets groep 8

Kies dan voor de (groep 8) oefenpakketten waarmee je jouw kind kunt helpen om de lesstof onder de knie te krijgen en de Cito-toetsen goed en met zelfvertrouwen te maken.

 

 

 

Welke Cito-toetsen in groep 8?

Veel scholen gebruiken de Cito-toetsen om de ontwikkeling van kinderen te volgen. Het kan zijn dat de school van jouw kind dit ook doet. Er zijn inmiddels ook andere toetsaanbieders zoals IEP en DIA. Het is de keuze van de school zelf welke toets ze gebruiken.

Als jouw kind in groep 8 zit, zal hij voor het laatste jaar dit soort toetsen maken. Al die jaren hiervoor zijn er al vele toetsen afgenomen. Daardoor is er al goed zicht op de ontwikkeling van jouw kind.

We noemen deze reeks toetsen het leerlingvolgsysteem. Elke leerling wordt dus gevolgd met een reeks aan toetsen. Welke Cito-toetsen moet je kind maken als hij in groep 8 zit?

In groep 8 gaat je kind nog één keer de tussentoetsen van het leerlingvolgsysteem maken.

Normaal gesproken worden de Cito-toetsen in het midden van het jaar afgenomen én aan het eind van het jaar. Omdat groep 8 de Cito Eindtoets maakt, worden de tussentoetsen alleen nog afgenomen in het midden van het jaar. Lees ook:

Sommige scholen kiezen ervoor om de tussentoetsen in november af te nemen, zodat ze al vroeg weten waar je kind het komende jaar nog bij ondersteund moet worden.

Scholen kiezen zelf welke toetsen ze afnemen om de ontwikkeling goed in kaart te brengen. Standaard worden de volgende toetsen afgenomen:

Deze toetsen vormen de basis voor taal en rekenen. Ze zijn belangrijk voor de overstap naar het voortgezet onderwijs. Mede door de resultaten van deze toets heeft de leerkracht een goed beeld van het functioneren van je kind.

Er zijn nog een aantal Cito-toetsen die aanvullende informatie geven. Zo krijgt de leerkracht een nog breder beeld van de leerontwikkeling van je kind:

 

Begrijpend Lezen Groep 8 Werkbladen (Gratis)

Werkbladen Groep 8 Rekenen (Gratis)

Werkbladen Werkwoordspelling Groep 7/8 (Gratis)

Wanneer zijn de Cito-toetsen groep 8?

In groep 8 zijn er twee momenten waarop de leerkracht de toetsen af kan nemen. Dat kan in november (deze toetsen worden de B8 toetsen genoemd), maar het kan ook in januari (de M8 toetsen).

In feite zijn het dezelfde toetsen die worden afgenomen, er is alleen een ander afnamemoment. Hierdoor worden de resultaten op de toets ook anders beoordeeld. Als de toetsen in november worden afgenomen, dan kan het kind meer fouten maken bij een hoge score.

Dat is logisch, want het kind heeft in januari uiteraard een paar maanden langer kunnen oefenen om een hoger resultaat te behalen.

Op basis van deze toetsresultaten wordt het (voorlopig)advies voor het voortgezet onderwijs gegeven. Vaak is dit advies in groep 7 en soms al in groep 6 besproken met ouders en het kind. Hierdoor zal het advies in groep 8 niet als een verrassing komen.

Het advies kan na de officiële eindtoets in groep 8 nog worden aangepast naar boven toe, maar niet meer naar beneden.

 

Afnemen Cito-toetsen groep 8: richtlijnen

Veel scholen hebben een eigen toetsprotocol waarin ze beschrijven hoe ze de Cito-toetsen afnemen. Hierbij worden de richtlijnen van de handleiding van Cito uiteraard gehanteerd.

De meeste kinderen kunnen de toetsen maken zoals beschreven staat in de algemene richtlijnen. Maar soms is het fijn als een kind een aangepaste afname krijgt. Dat kan verschillende redenen hebben.

We beschrijven in dit artikel eerst de algemene richtlijnen en daarna de aangepaste maatregelen die toegepast kunnen worden als een kind speciale behoeftes heeft.

Toetskalender
Elke school hanteert een toetskalender met daarop het moment waarop de toetsen worden afgenomen. De toetskalender van Cito is ook terug te vinden op de website van Cito.

Over het algemeen worden de toetsen 2 keer per jaar afgenomen: 1 in het midden van het jaar en 1 aan het eind van het jaar.

Antwoordenblad
Bij de Cito-toetsboekjes hoort bij groep 8 een antwoordenblad. Waar de jongere kinderen vaak nog in het boekje mogen schrijven, krijgen kinderen in de bovenbouw een antwoordenblad waar ze hun antwoordkeuze op moeten invullen.

Tijd
De toetsen zijn vaak gebonden aan tijd. Dit heeft ermee te maken dat het belangrijk is dat kinderen in een bepaald tijdsbestek moeten kunnen laten zien wat ze kunnen.

Hoeveelheid toetsen
De Cito-toetsperiode is vaak een intensieve periode voor kinderen. De toetsen vragen veel concentratie en inspanning. Daardoor worden er vaak niet meer dan 2 toetsmomenten per dag gepland.

Voorlezen
In de onderbouw worden sommige toetsen voorgelezen. Dit is in de bovenbouw niet meer toegestaan, behalve als dit in de handleiding wordt aangegeven.

Deze richtlijnen voor het afnemen van de Cito-toetsen gelden over het algemeen voor de kinderen in groep 8. Er zijn natuurlijk ook kinderen bij wie de richtlijnen aangepast worden aan de specifieke onderwijsbehoeftes. Het kan zijn dat dat ook voor jouw kind geldt.

Misschien is jouw kind gediagnosticeerd met dyslexie of heeft hij problemen met concentratie. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom de toetsafname wordt aangepast.

Wil je weten welke aanpassingen er eventueel mogelijk zijn voor jouw kind, overleg dan gerust met de leerkracht.

Hieronder kun je lezen welke aanpassingen een school mag doen in verband met specifieke onderwijsbehoeftes. Het is aan de school zelf om te bepalen welke aanpassingen er ingezet worden.

 

Afnemen Cito-toetsen groep 8: Dyslexie

Voor kinderen met dyslexie zijn er speciale richtlijnen om de Cito-toetsen af te nemen. Als jouw kind gediagnosticeerd is, heeft hij recht op deze aanpassingen:

Het is belangrijk dat je kind zelf betrokken wordt bij deze specifieke aanpassingen in de afnames. Tenslotte kan je kind zelf het beste aangeven waar hij behoefte aan heeft.

 

Afnemen Cito-toetsen groep 8: ADHD/autisme

Kinderen met een gediagnosticeerde gedragsstoornis kunnen ook aanpassingen krijgen tijdens de afname van de Cito-toetsen. Ook deze aanpassingen gaan weer volgens de richtlijnen van Cito.

 

Afnemen Cito-toetsen groep 8: OPP

Kinderen die uitstromen op praktijkonderwijs hoeven niet de einddoelen van groep 8 te halen, maar hebben aangepaste einddoelen die staan beschreven in een OPP (Ontwikkel Plan Perspectief). Voor deze kinderen gelden de volgende aanpassingen voor de Cito-toetsafname:

Mocht je als ouder twijfelen of de Cito-toets voor jouw kind op de juiste wijze wordt aangeboden, overleg dan met de leerkracht over de mogelijkheden. Wellicht is er meer mogelijk dan je denkt.

 

Oefenen Cito-toets groep 8

Je zult je vast wel eens afvragen of het verstandig is om je kind te laten oefenen voor de Cito-toetsen. We horen vaak genoeg geluiden dat het niet wenselijk is om te oefenen voor een toets, maar er zijn ook zeker voordelen te bedenken.

We zijn vaak geneigd om toetsen te zien als iets wat spannend is, waar je zenuwachtig voor moet zijn en waarbij je kunt falen. Eigenlijk is het jammer dat we onszelf deze gedachten aanpraten. Als kind leer je dus eigenlijk dat toetsmomenten spannend zijn en dat je moet presteren.

Veel kinderen ontwikkelen daardoor toetsangst, oftewel faalangst. Zodra ze weten dat er een toets komt, voelen ze de spanning stijgen. En op het moment dat het zover is, blokkeren ze. Het gevolg is dat ze niet kunnen laten zien wat ze kunnen. En dat geeft een vertekend beeld van de ontwikkeling.

Oefenen voor toetsen kan bijdragen aan een verhoogd zelfvertrouwen. Je kind raakt vertrouwd met de manier van vragen beantwoorden.

Omdat de Cito-toetsen vooral bestaan uit meerkeuzevragen, is het fijn als kinderen hier ervaringen in opdoen. Het is vooral belangrijk dat je kind de juiste strategieën toe kan passen om tot het goede antwoord te komen.

Als je kind nooit oefent met deze strategieën, kan het onzeker worden door de vraagstelling. Daarom is het niet zo gek om regelmatig te oefenen met meerkeuzevragen.

Tijdens het maken van een toets is het belangrijk dat je kind zich voor langere tijd concentreert. Als je kind regelmatig oefentoetsen maakt, kan het dat leren.

Als je kind gewend is om tijdens de les vaak samen te werken en hulp te vragen, is het tijdens een toets best wennen om het ineens allemaal alleen te moeten doen.

Toetsvaardigheden zijn dus vaardigheden die je kind kan oefenen. Juist door te oefenen raakt hij vertrouwd met de werkwijze tijdens toetsafnames.

Hieronder lees je nog even de voordelen op een rijtje van het oefenen van toetsen voor groep 8:

 

Oefenen CITO toets groep 8

 

Oefenboeken Cito-toets groep 8

Hoe kun je als ouder thuis oefenen met je kind voor de Cito-toetsen in groep 8?
Het is soms flink speuren op internet naar de juiste materialen om je kind aan te bieden.

In groep 8 krijgt je kind vaak al wel huiswerk van de leerkracht, maar soms is dat niet voldoende om je kind ook voor te bereiden op het maken van de Cito-toetsen. Het huiswerk heeft namelijk niet altijd betrekking op de toetsen. Denk maar aan het maken van een werkstuk of het leren van topografie. Bij dat soort opdrachten ligt de nadruk op andere vaardigheden.

Je zoekt dus eigenlijk naar oefenstof die je kind goed voorbereidt op het maken van de Cito-toetsen. Wijzer over de basisschool heeft oefenboeken ontwikkeld die volledig aansluiten bij de leerlijnen van groep 8. Deze boeken bereiden je kind goed voor op het maken van de Cito-toets.

De volgende oefenboeken voor groep 8 zijn beschikbaar:

Deze oefenboeken helpen je kind bij de voorbereiding op de Cito-toetsen.

Vakantieboek groep 8

Ook tijdens de vakantie kun je prima een momentje vinden om te werken aan de leerontwikkeling van je kind. Naast alle ontspanning in het zwembad of op de camping, is het soms heerlijk om even aan tafel te zitten met een fijn werkboek.

Wijzer over de basisschool heeft vakantieboeken voor alle groepen ontwikkeld! Deze boeken sluiten goed aan bij de leerlijnen van de basisschool, net als de oefenboeken.

Het vakantieboek groep 8 zit vol leuke en leerzame vragen, spellen, puzzels en oefeningen. Leuk om samen met je kind te doen tijdens de vakantie. Zo houdt je kind zijn leerontwikkeling op niveau!

 

Cito-toetsen per groep

Wil je meer weten over de Cito-toetsen per groep? Bekijk dan de onderstaande links eens.

 

Toetsen in groep 8

Klik hieronder op een onderwerp voor meer informatie:

eindtoets doorstroomtoets

Doorstroomtoets? Eindtoets? Hoe zit het?

Misschien heb je het al gehoord: de eindtoets in groep 8 krijgt vanaf schooljaar 2023/2024 een andere naam. Hij gaat dan doorstroomtoets heten. Hoe dat zit en wat deze verandering voor jouw kind betekent, lees je in dit artikel.
Bekijk artikel
NIO-toets oefenen

NIO-toets oefenen? Zo help jij je kind

De NIO-toets: de ene school gebruikt hem als second opinion naast de Cito, de andere school meet er de capaciteiten van een leerling mee. Niet ieder kind begint vol zelfvertrouwen aan het maken van een toets. En zeker niet als […]
Bekijk artikel

Producten