Cito-toetsen groep 5: een overzicht voor ouders

Klik hier voor de Cito Oefenpakketten

Alles weten over de Cito-toetsen in groep 5 en hoe je jouw kind daarop kunt voorbereiden? Bekijk hier welke Cito-toetsen er zijn.

Je krijgt in dit artikel ook belangrijke tips over het maken van een Cito-toets (video).

Dit artikel is geschreven door de onderwijsexperts van Wijzer over de Basisschool.

Alles over de Cito-toetsen in groep 5

In dit artikel:

 

De beste manier om een Cito-toets te maken

In onderstaande video geeft juf Chantal tips die jouw kind helpen om de Cito-toets beter te maken.

 

 

Wil je jouw kind beter laten scoren op de Cito-toetsen?
Cito ster pakket groep 5 waaier

Kies dan voor de (groep 5) oefenpakketten waarmee je jouw kind kunt helpen om de lesstof onder de knie te krijgen en de Cito-toetsen goed en met zelfvertrouwen te maken.

 

 

Cito M5 en E5: wat betekent dit?

Op de meeste basisscholen in Nederland worden de Cito-toetsen afgenomen. Meestal worden er van elk onderdeel twee toetsen per jaar afgenomen:

De toetsen zijn een momentopname, maar zeggen wel degelijk iets over de voortgang van je kind en de te verwachten successen of problemen in de toekomst.

De toetsen passen in het leerlingvolgsysteem. Met behulp van dat systeem krijgt de leerkracht inzicht in wat er in zijn klas gebeurt, welke kinderen de stof goed beheersen en welke kinderen wat meer hulp kunnen gebruiken.

In groep 5 is het helemaal nog niet aan de orde welke vervolgopleiding je kind straks kan doen. Dat is echt pas iets voor groep 8.

In de lagere groepen is de Cito-toets vooral een hulpmiddel voor de leerkracht om de lesstof, uitleg en instructies mogelijk aan te passen aan het niveau van de kinderen. Zo haalt iedereen uiteindelijk een gemiddelde of bovengemiddelde score.

 

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 5 (Gratis)

Verschil Cito-toetsen en methodegebonden toetsen

Naast de Cito-toetsen maakt je kind toetsen die bij de schoolboeken horen waarmee wordt gewerkt: de methodegebonden toetsen. Deze toetsen worden regelmatig afgenomen om te kijken of de kinderen de onlangs verworven kennis kunnen reproduceren of in vaardigheden kunnen omzetten.

Omdat de lesstof nog vers in het geheugen ligt en de methodegebonden toets meestal alleen de onderwerpen toetst waar de afgelopen tijd veel mee is geoefend, zal een kind bij deze toetsen vaak beter scoren dan bij de Cito-toetsen.

Veel kinderen vinden een Cito-toets vaak een stuk lastiger dan een methodegebonden toets. Dat heeft verschillende redenen:

Ook faalangst kan bij een Cito-toets een rol spelen. De methodegebonden toetsen gaan doorgaans best goed. Maar een Cito-toets is écht spannend en soms zelfs een beetje eng. Dat brengt stress met zich mee. En niet alleen bij de kinderen. Sommige ouders staan tijdens de Cito-dagen volledig in de stress mode, en dat blijft bij de kinderen niet onopgemerkt.

Leerlingen die de methodegebonden toetsen een beetje saai vinden en daarom niet zo goed hun best doen, komen tijdens een Cito-toets vaak juist beter uit de verf.

Misschien is een Cito-toets wel een stuk moeilijker, maar deze is in elk geval interessanter en belangrijker dan een methodegebonden toets. Dan zal zo’n leerling extra zijn best doen en kan de score verrassend zijn.

 

De school bepaalt wanneer de toetsen worden afgenomen.

De toetsen die staan aangegeven met een ‘M’ worden in het ‘Midden’ van het schooljaar afgenomen. De toetsen met een ‘E’ worden gemaakt aan het ‘Einde’ van het schooljaar.

Cito adviseert om de M toetsen tussen 1 december en 31 maart en de E toetsen tussen 1 april en 31 juli af te nemen.

 

Cito-toetsen M5

In groep 5 krijgen de kinderen de volgende Cito-toetsen M5:

 

Cito-toetsen E5

In groep 5 komen de volgende Cito-toetsen E5 aan bod:

DMT- en AVI-toetsen hebben betrekking op technisch lezen. Hierbij wordt gekeken hoe snel en hoe goed je kind leest. Bij begrijpend lezen wordt gekeken naar het begrip van een tekst.

 

Cito toetsen groep 5: uitslag

De score op een Cito-toets wordt weergegeven met de cijfers I t/m V of de letters (A t/m E).  Hieronder zie je het overzicht van de scores en wat deze betekenen.

Cito zet de score van je kind op een Cito-toets af tegen de scores van alle kinderen in Nederland. Als je kind een A scoort, hoort het bij de 25% hoogst scorende kinderen in Nederland. De uitslagen van de Cito-toetsen kunt u meestal op het rapport zien.

I – 20% – ver boven het gemiddelde

II – 20% – boven het gemiddelde

III – 20% – de gemiddelde groep leerlingen

IV – 20% – onder het gemiddelde

V – 20% – ver onder het gemiddelde

Bij de indeling met de letters A t/m E ziet de verdeling er zo uit:

A –  25% – hoogst scorende leerlingen

B – 25% – ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde

C – 25% – net tot ruim onder het landelijk gemiddelde

D – 15% – ruim onder het landelijk gemiddelde

E  – 10% – laagst scorende leerlingen

 

Cito scores groep 5

Hieronder een overzicht van de Cito scores:

cito normering uitleg

 

Slechte score Cito groep 5?

Eén fout kan verschil maken tussen bijvoorbeeld II of III. Als de score van je kind tegenvalt, is het altijd nuttig om tijdens de rapportbespreking te vragen wat de score precies was. Gaat het bijvoorbeeld om een lage II of een hoge II (bijna een III)?

Verder is het ook van belang om te vragen bij welke sommen je kind de meeste fouten maakt. Je kunt dan gericht oefenen met je kind met bijvoorbeeld het oefenboeken rekenen.

Moet je je als ouder direct zorgen maken bij een minder goede score? Nee, dat hoeft niet. Ook al scoort je kind maar middelmatig bij een Cito-toets, daarmee is zijn lot nog lang niet bezegeld. Er zijn nog enkele schooljaren te gaan voor het zover is en sommige kinderen maken opeens een tussensprint van jewelste.

Het is net als met groeien: opeens zijn ze 3 cm langer! Reageer dus niet meteen met een alarmfase rood bij een minder goede score.

Moet je de Cito-toets dan maar afdoen als ‘niet belangrijk’? Als ‘een momentopname’, waar je verder niets aan hebt? Natuurlijk niet.

Doordat de Cito-toetsen heel gevarieerd zijn in het niveau van vragen, krijgen kinderen die de lesstof goed beheersen, een kans te laten zien wat ze kunnen.

De leerkracht krijgt inzicht in de verschillen tussen de leerlingen onderling. Hij kan zijn aanpak in de periode die daarop volgt, toespitsen op die verschillen:

Op die manier blijft leren voor iedereen leuk, en dat is een heel belangrijk aspect van de basisschool!

Bekijk ook:

 

meisje leest boek

Wat zijn AVI-toetsen?

AVI-toetsen testen hoe vlot en nauwkeurig een kind kan lezen. De afkorting AVI staat voor Analyse van Individualiseringsvormen. Het begrip is afgeleid van het AVI-systeem, dat teksten indeelt naar niveau. Schoolboeken vermelden vaak de AVI-norm. Zo zie je meteen welke […]
Bekijk artikel
jongetje maakt toets in de klas

Verschil Cito-toets en methodegebonden toetsen?

Het verschil tussen Cito- en methodegebonden toetsen is dat Cito-toetsen vaardigheidstoetsen zijn en methodegebonden toetsen beheersingstoetsen. Dit betekent dat er met de methodegebonden toetsen wordt bekeken of de leerlingen de lesstof die ze net hebben geleerd voldoende beheersen.
Bekijk artikel

Producten