Wat is het Cito (Leerling in beeld) volgsysteem?

Het Cito volgsysteem is een leerlingvolgsysteem, afgekort LVS, van Cito in het basisonderwijs. Het huidige LVS van Cito heet Leerling in beeld. Met de Cito-toetsen kunnen de leerkrachten vaardigheden, capaciteiten en kennis van leerlingen toetsen. Dat kan voor de individuele scholier, de hele klas en de gehele populatie.

Een vast onderdeel van het LVS was de Entreetoets. Door de Entreetoets kreeg de docent een goed beeld van het individuele niveau op gebied van taal, rekenen, studievaardigheid en wereldoriƫntatie. Vanaf schooljaar 2023/2024 bestaat de Entreetoets niet meer. Uit de E7-toetsen komt nu ook een voorlopig schooladvies.

De doorstroomtoets, voorheen ook wel de eindtoets genoemd, geeft een goed, onafhankelijk advies over het niveau van een leerling aan het einde van de basisschool. Met de toetsuitslag bepaalt de docent welk vervolgonderwijs bij een leerling past: bijvoorbeeld vmbo, havo of vwo.

Met de toetsen van het LVS kan een docent het niveau van zowel de leerling als de gehele klas beoordelen en afmeten tegenover het landelijke gemiddelde. Hoe de prestatie van een leerling zich verhoudt tot de landelijke uitslagen, druk Cito uit in percentielen. Een percentiel drukt uit hoeveel procent van het totaal lager presteerde dan de leerling. Hieronder meer uitleg over de scores op de Cito-toetsen uit het leerlingvolgsysteem.

Wil je jouw kind graag helpen met oefenen? In ons blog over Cito-toets oefenen ontdek je hier meer over.

Oefening Rekenen Groep 2 (Gratis)

Oefenbladen Groep 3 Rekenen (Gratis)

Oefenbladen Rekenen Groep 4 (Gratis)

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 4 (Gratis)

Oefenbladen Rekenen Groep 5 (Gratis)

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 5 (Gratis)

Oefenbladen Rekenen Groep 6 (Gratis)

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 6 (Gratis)

Wat betekent een I+ score?

Een I+ score betekent dat de leerling tot de 10% hoogst scorende leerlingen behoort. De score I+ is een uitslag op een Cito-toets uit het leerlingvolgsysteem op de basisschool. De scores I t/m V zijn zogenaamde vaardigheidsniveaus. Hierbij wordt een bepaalde ‘vaardigheid’ vergeleken met alle leerlingen in Nederland. 

Scores Cito I

De stippellijn in het midden van de afbeelding geeft het landelijk gemiddelde weer. De leerlingen met een I score behoren tot de 20% hoogst scorende leerlingen. De leerlingen met een I+ score vormen de ‘bovenste’ 10% binnen deze groep (het donkergroene gedeelte). Een leerling met een I+ score op een Cito-toets heeft dus een zogenaamde ‘extreme score’. Net als de leerlingen met een V- score.

Wat is een I Score op de Cito-toetsen?

Een I score houdt in dat een kind tot de 20% hoogst scorende leerlingen van Nederland behoort. De I score is onderdeel van het Cito scoresysteem met de scores I t/m V. De I+ score valt binnen deze groep leerlingen.

In de afbeelding hieronder zijn de scores I t/m V weergegeven. De stippellijn is het landelijk gemiddelde. 

Uitleg scores Cito I

Wat betekent een (Cito) II Score?

Als een kind een II score haalt op een toets uit het Leerling in beeld LVS van Cito, behoort het tot de groep leerlingen in Nederland die boven het landelijk gemiddelde scoort. Deze groep omvat 20% van alle leerlingen in Nederland uit hetzelfde leerjaar. 

De groep leerlingen met een II score is lichtgroen gekleurd. 

Score cito II

Wat betekent een III Score bij de Cito-toetsen?

Met een III score behoort een leerling tot de groep van 20% die landelijk gemiddeld scoren. Om het gemiddelde te meten, worden de uitslagen op de Cito-toetsen van alle leerlingen in Nederland in dezelfde groep (bijvoorbeeld groep 5) met elkaar vergeleken.

Scores cito III

De stippellijn geeft het landelijk gemiddelde weer. Als een kind een hoge III score heeft behaald, scoort het net boven het landelijk gemiddelde. Met een lage III score zit het net onder het landelijk gemiddelde. 

Wat betekent een IV Score op een Cito-toets?

Een IV score betekent dat een kind onder het landelijk gemiddelde scoort op een Cito-toets uit het leerlingvolgsysteem. Hieronder is IV score in een afbeelding weergegeven (de stippellijn in het grijze vlak geeft het landelijk gemiddelde weer).

Scores Cito IV

Wat is een V Score op een Cito-toets?

Een V score betekent dat de leerling tot de groep van 20% laagst scorende leerlingen behoort in hetzelfde leerjaar. De groep met een V score is oranje/rood gekleurd. Je kunt op school navragen of je kind een hoge V score heeft of een V- score. 

Scores cito V

Er is ook nog een andere indeling van Cito-scores in omloop: A t/m E. Hieronder vind je de uitleg over de scores A t/m E.

Wat betekent een A+ score?

Een A plus score (A+ score) is een score op een Cito-toets uit het leerlingvolgsysteem van Cito. Als een leerling deze score behaalt, betekent dit dat hij tot de 10% hoogst scorende leerlingen behoort (van hetzelfde leerjaar) in Nederland. De uitslag op een Cito-toetsen wordt vergeleken met de scores van alle kinderen in Nederland uit hetzelfde leerjaar. Categorie A bestaat uit 25% van de leerlingen. Binnen deze categorie scoort een deel een A+.

Scores Cito A score

Wat betekent een A score voor een Cito-toets?

Een A score op een Cito-toets betekent dat het kind tot de 25% hoogst scorende leerlingen behoort. De indeling loopt van A t/m E, waarbij een E score inhoudt dat een kind tot de 10% laagst scorende leerlingen behoort. Cito maakt ook nog gebruik van een indeling met I t/m V. Binnen de A score is er een A+ score.

Uitleg scores Cito A

Wat betekent een B score op een Cito-toets?

Een B score betekent dat een kind ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde scoort op een Cito-toets uit het Cito volgsysteem. Dit is 25% van alle leerlingen in hetzelfde leerjaar ofwel dezelfde groep.

Scores cito B

Wat is een C score?

Heeft je kind een C-score op een toets behaald? Meer informatie daarover lees je in dit artikel:

De Cito-score uitgelegd (en wat je als ouder mag verwachten)

Wat is een D Score? Bekijk hier de uitleg

Een D score betekent dat je kind tot de 15% leerlingen behoort die op de LVS-toets van Leerling in beeld ruim onder het landelijk gemiddelde scoren. De D score hoort bij de indeling in de niveaus A t/m E. Cito hanteert ook nog een indeling met I t/m V. In de afbeelding hieronder is de D score weergeven. De gestippelde lijn geeft het landelijk gemiddelde weer. 

Scores cito D

Wat betekent een E Score voor een Cito-toets?

Een E score betekent een score die valt in de categorie ‘10% laagst scorende leerlingen’ van Nederland in hetzelfde leerjaar. Het is een score op een Cito-toets (bijvoorbeeld een Cito-toets Technisch lezen) uit het leerlingvolgsysteem van Cito, ook wel Leerling in beeld genoemd. 

Scores cito E

Bekijk ook:

Maaike de Boer, MA

drs. Maaike de Boer is initiatiefneemster van Wijzeroverdebasisschool.nl

Gerelateerde artikelen

Reacties

2 reacties op “Wat is het Cito (Leerling in beeld) volgsysteem?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *