Wat is het Cito volgsysteem?

Het Cito volgsysteem is een leerlingvolgsysteem, afgekort LVS, van het Cito in het basisonderwijs. Met de Cito-toetsen kunnen de leerkrachten vaardigheden, capaciteiten en kennis van leerlingen toetsen. Dat kan voor de individuele scholier, de hele klas en de gehele populatie.

Een vast onderdeel van het LVS is de Entreetoets. Door de Entreetoets krijgt de docent een goed beeld van het individuele niveau op gebied van: taal, rekenen en studievaardigheid en wereldoriëntatie.

De eindtoets, ook wel de doorstroomtoets genoemd vanaf schooljaar 2023/2024, geeft een goed onafhankelijk advies over het niveau van een leerling aan het einde van de basisschool. Met de toets-uitslag bepaalt de docent welk vervolgonderwijs bij een leerling past: bijv. vmbo, havo of vwo. De uitslag van de Cito-toets dient als advies en is dus niet bindend.

Met de toetsen kan een docent het niveau van zowel de leerling als de gehele klas beoordelen en afmeten tegenover het landelijke gemiddelde. Hoe een scholier zijn prestatie zich verhoudt tot de landelijke uitslagen, druk het Cito uit in percentielen. Een percentiel drukt uit hoeveel procent van het totaal lager presteerde dan de leerling. Hieronder meer uitleg over de scores op de Cito-toetsen uit het leerlingvolgsysteem.

Oefening Rekenen Groep 2 (Gratis)

Werkbladen Groep 3 Rekenen (Gratis)

Werkbladen Groep 4 Rekenen (Gratis)

Begrijpend Lezen Groep 4 Werkblad (Gratis)

Werkbladen Klokkijken groep 4/5 (Gratis)

Werkbladen Groep 5 Rekenen (Gratis)

Begrijpend Lezen Groep 5 Werkbladen (Gratis)

Werkbladen Groep 6 Rekenen (Gratis)

Wat betekent een I+ score?

Een I+ score betekent dat de leerling tot de 10% hoogst scorende leerlingen behoort. De score I+ is een uitslag op een Cito-toets uit het leerlingvolgsysteem op de basisschool. De scores I t/m V zijn zogenaamde vaardigheidsniveaus. Hierbij wordt de ‘vaardigheid’ vergeleken met alle leerlingen in Nederland. 

Een andere indeling van vaardigheidsniveau is de indeling A t/m E. 

Scores Cito I

De stippellijn in het midden van de afbeelding geeft het landelijk gemiddelde weer. De leerlingen met een I score behoren tot de 20% hoogst scorende leerlingen. De leerlingen met een I+ score vormen de ‘bovenste’ 10% binnen deze groep (het donkergroene gedeelte). Een leerling met een I+ score op een Cito-toets heeft dus een zogenaamde ‘extreme score’. Net als de leerlingen met een V- score.

Wat is een I Score op de Cito-toetsen?

Een I score houdt in dat een kind tot de 20% hoogst scorende leerlingen van Nederland behoort. De I score is onderdeel van het Cito scoresysteem met de scores I t/m V. De I+ score valt binnen deze groep leerlingen.

In de afbeelding hieronder zijn de scores I t/m V weergegeven. De stippellijn is het landelijk gemiddelde. 

Uitleg scores Cito I

Wat betekent een (Cito) II Score?

Een II score is score op een Cito-toets uit het Cito volgsysteem waarbij de leerling tot de groep leerlingen in Nederland behoort die boven het landelijk gemiddelde scoort. Deze groep omvat 20% van alle leerlingen in Nederland uit hetzelfde leerjaar. 

De groep leerlingen met een II score is lichtgroen gekleurd. 

Score cito II

Wat betekent een III Score bij de Cito-toetsen?

Met een III score behoort een leerling tot de groep van 20% die ‘landelijk gemiddeld’ scoren. Het gemiddelde wordt gemeten door de uitslagen op de Cito-toetsen van alle leerlingen in Nederland die in dezelfde groep zitten (bijvoorbeeld groep 5) te vergelijken.

Scores cito III

De stippellijn geeft het landelijk gemiddelde weer. Als een kind een ‘hoge III score’ heeft behaald, scoort het net boven het landelijk gemiddelde en met een ‘lage III score’ net onder het landelijk gemiddelde. 

Wat betekent een IV Score op een Cito-toets?

Een IV score betekent dat een kind ‘onder het landelijk gemiddelde’ scoort op een Cito-toets uit het leerlingvolgsysteem. Hieronder is IV score in een afbeelding weergegeven (de stippellijn in het grijze vlak geeft het landelijk gemiddelde weer).

Scores Cito IV

Wat is een V Score op een Cito-toets?

Een V score betekent dat de leerling tot de groep van 20% laagst scorende leerlingen behoort die in hetzelfde leerjaar zitten. De groep met een V score is oranje/rood gekleurd. Je kunt op school navragen of je kind een ‘hoge V score’ heeft of een V- score. 

Scores cito V

Er is ook nog een andere indeling van Cito-scores in omloop: A t/m E. Hieronder vind je de uitleg over de scores A t/m E.

Wat betekent een A+ score?

Een A plus score (A+ score) is een score op een Cito-toets uit het leerlingvolgsysteem van Cito. Als een leerling deze score behaalt, betekent dit hij of zij tot de 10% hoogst scorende leerlingen behoort (van hetzelfde leerjaar) in Nederland. De uitslag op een Cito-toetsen wordt vergeleken met de scores van alle kinderen in Nederland uit hetzelfde leerjaar. De categorie ‘A-score’ bestaat uit 25% van de leerlingen. Binnen deze categorie scoort een deel een A+.

Scores Cito A score

Wat betekent een A score voor een Cito-toets?

Een A score op een Cito-toets betekent dat het kind tot de 25% hoogst scorende leerlingen behoort. De indeling loopt van A t/m E, waarbij een E score inhoudt dat een kind tot de 10% laagst scorende leerlingen behoort. Cito maakt ook nog gebruik van een indeling met I t/m V. Binnen de A score is er een A+ score.

Uitleg scores Cito A

Wat betekent een B Score op een Cito-toets?

Een B score betekent dat een kind ‘ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde’ scoort op een Cito-toets uit het Cito volgsysteem. Dit is 25% van alle leerlingen in hetzelfde leerjaar ofwel dezelfde groep.

Scores cito B

Heeft je kind een C-score op een toets behaald? Meer informatie daarover lees je in dit artikel:

De Cito score uitgelegd (en wat je als ouder mag verwachten)

Wat is een D Score? Bekijk hier de uitleg

Een D score betekent dat je kind tot de 15% leerlingen behoort die op een Cito-toets (LVS toetsen) ‘ruim onder het landelijk gemiddelde’ scoren. De D score hoort bij de indeling in de niveaus A t/m E. Cito hanteert ook nog een indeling met I t/m V. In de afbeelding hieronder is de d score weergeven. De gestippelde lijn geeft het landelijk gemiddelde weer. 

Scores cito D

Wat betekent een E Score voor een Cito-toets?

Een E score betekent een score die valt in de categorie ‘10% laagst scorende leerlingen’ van Nederland in hetzelfde leerjaar. Het is een score op een Cito-toets (bijvoorbeeld een Cito-toets Technisch lezen) uit het leerlingvolgsysteem van Cito. 

Scores cito E

Bekijk ook:

Maaike de Boer, MA

drs. Maaike de Boer is initiatiefneemster van Wijzeroverdebasisschool.nl

Gerelateerde artikelen

Reacties

2 reacties op “Wat is het Cito volgsysteem?”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *