Rekenspelletjes groep 3

Rekenspelletjes groep 3 spelen? Waar je op moet letten als je rekenspelletjes met je kind in groep 3 gaat spelen en 14 leuke en leerzame spelletjes voor thuis.

Voor veel kinderen is de overgang van groep 2 naar groep 3 groot. Zeker voor rekenen in groep 3. Van bouwen met blokken, spelen met poppen en allerlei andere spelactiviteiten naar opdrachten maken in een werkboekje terwijl ze stil moeten zitten aan een tafeltje.

Je kunt je kind op een leuke en makkelijke manier helpen en ondersteunen tijdens dit veranderingsproces en hem tegelijk helpen met de nieuwe leerstof door middel van rekenspelletjes groep 3!

Een van de manieren waarop kinderen (ook die van 39.. 😉 ) leren is door te spelen!

Rekenspelletjes groep 3: waar je op moet letten

Kinderen willen zich van nature ontwikkelen en vinden het leuk om te leren, mits je rekening houdt met het volgende:

1. Activeren voorkennis met rekenspelletjes

Het activeren van kennis die je kind al over een onderwerp heeft is belangrijk. Hierdoor krijgt je kind het gevoel al iets te weten over het onderwerp en dit zorgt voor zelfvertrouwen. Daarnaast is het koppelen van nieuwe kennis aan oude kennis een goede manier om kennis in je geheugen op te slaan en om weer terug te kunnen halen.

Als je niet weet waar je iets moet zoeken, is het lastig om het te vinden. Als je iets nieuws kunt koppelen aan iets wat je al weet, onthoud je dit veel makkelijker dan wanneer je dit niet doet.

Hoe activeer je voorkennis? Stel voordat je begint met het spelletje een paar vragen. Bijvoorbeeld:

Hebben we dit al eens eerder gedaan? Hoe ging het ook alweer? Zullen we eerst even tot tien tellen? Waar kun je dit ook voor gebruiken? Enzovoort.

Dit hoeft niet lang te duren! Gewoon even de kennis aanspreken die je kind al over het onderwerp heeft.

2. Beginsituatie rekenspel groep 3

Houd altijd rekening met de beginsituatie van je kind. Dit betekent eigenlijk gewoon dat je ervoor moet zorgen dat een rekenspel groep 3 dat je met je kind doet (en ook alle andere leeractiviteiten) niet te makkelijk is, anders gaat je kind zich vervelen, en niet te moeilijk is, want dan mis je de aansluiting, begrijpt je kind het niet en gaat je kind twijfelen aan zichzelf! En dit is nu net wat we niet willen.

3. Aansluiten bij de belevingswereld van je kind met een rekenspelletje groep 3

Als je je kind iets wilt leren, is het belangrijk dat je aansluit bij de belevingswereld van je kind. (De belevingswereld is de manier waarop een kind de wereld beleeft.) Hierdoor wek je zijn interesse en iets (nieuws) leren in een context die je interessant vindt, is alleen maar leuk! En als je iets leuk vindt, leer je sneller en makkelijker.

rekenspelletje groep 3 poppen

Rekenspelletjes voor groep 3 met poppen en knuffels:
je kind houdt van poppen, knuffels en vindt het geweldig om te ‘koken’. Organiseer een diner, lunch, high tea 😉 voor de poppen en knuffels! Vraag aan je kind welke poppen en knuffels hij/zij wil uitnodigen, hoeveel (hiermee activeer je voorkennis van getallen), en vraag waar het feestje gehouden gaat worden.

Zet samen de poppen en knuffels rond de tafel (of ergens anders) en laat je kind de tafel dekken: hoeveel borden, vorken, messen, lepels zijn er nodig? Krijgen ze wat te drinken? Drinken ze uit een groot glas of een kopje? Waar gaat meer in? In een zakje met koekjes zitten 10 koekjes. Is dat genoeg? Enzovoort, enzovoort… de mogelijkheden zijn eindeloos. Vindt je kind dit te makkelijk? Maak het wat moeilijker door bijvoorbeeld de getallen of hoeveelheden iets groter te maken.

Als je kind van duplo of lego houdt, mag je jezelf gelukkig prijzen. Met dit materiaal kun je uitstekend rekenen!

Rekenspelletjes voor groep 3 met lego:
Bouw een toren en vraag je kind hoeveel steentjes de toren heeft als je er nog drie bij doet of als je er vier afhaalt. Hoeveel steentjes hebben twee torens? Welke toren is hoger? Heeft die ook meer steentjes, enzovoort..

Je kunt ook groepjes maken van de steentjes en de steentjes sorteren op grootte (hoeveel steentjes zijn er per grootte). Je kunt er echte sommen mee maken: 2 steentjes + 3 steentjes = 5 steentjes. Door de steentjes te gebruiken wordt een som heel concreet en dit werkt zeker bij jonge kinderen erg goed (zie ook ons artikel Rekenen groep 3)!

Rekenspelletjes groep 3 voor thuis

De meeste van deze rekenspelletjes kun je te pas en te onpas thuis doen. Kinderen zullen niet zo snel het gevoel hebben dat ze aan het leren zijn of huiswerk doen, terwijl dit wel degelijk zo is! En het is nog leuk ook! Een win-winsituatie lijkt me 😉

Bordspelletjes
Bordspelletjes zoals ganzenbord en mens-erger-je-niet die gespeeld worden met twee dobbelstenen helpen om het getalbeeld bij kinderen in te prenten. Het getalbeeld is het beeld van een getal: hoe ziet een cijfer eruit? Welke waarde heeft een cijfer? Welke hoeveelheid hoort erbij?

Het is belangrijk om te weten wat er bedoeld wordt met bijvoorbeeld de getallen 5 en 8 voordat je ermee kunt leren rekenen! Het tellen van de ogen op de dobbelstenen draagt bij aan het inprenten van getalbeelden.

Sommen gooien
Een ander leuk spelletjes met dobbelstenen is: sommen gooien. Gooi met twee dobbelstenen en tel de ogen van de ene dobbelsteen op bij de ogen van de andere dobbelsteen of haal ze van elkaar af. Je kunt de sommen ook opschrijven.

Domino
Het spelletje Domino kan gebruikt worden om getalbeelden in te prenten en je kunt met dominostenen ook sommen maken! Een dominosteen is verdeeld in twee vlakken en op ieder vlak staat een aantal ogen. Bijvoorbeeld in het ene vlak 4 ogen en in het andere vlak 3 ogen. De som wordt dan: 4 + 3.

Juf/meester spelen
Draai de rollen eens om: laat je kind de juf of meester spelen. Veel kinderen vinden dit geweldig! Helemaal als je je kind op een whiteboard, schoolbord of een muur of deur die je met schoolbordverf hebt geverfd (eindelijk een goed excuus 😉 ) sommen laat schrijven die jij dan uitrekent. Samen controleren jullie of de antwoorden goed zijn.

Beoordeel je kind nooit op het resultaat dat hij/zij behaald heeft. Dit werkt faalangst in de hand! Je kind doet te allen tijde het beste wat hij/zij op dat moment kan met de kennis, wijsheid en het inzicht dat hij/zij op dat moment heeft! En als er ondanks dat je kind zo zijn best deed toch iets niet lukte is dit al een enorme teleurstelling.. Vertel je kind dat je hem/haar nog steeds even goed, slim, knap, lief vindt! Het wel of niet lukken van een som verandert namelijk helemaal niets aan hem/haar! Hij/zij blijft helemaal goed zoals hij/zij is!

Meten
Meet regelmatig op hoe lang je kind is. Noteer dit aan de binnenkant van de deurpost of ergens anders. Je kind ziet dat hij/zij steeds langer wordt en maakt kennis met maten. Laat je kind ook regelmatig op de weegschaal staan en noteer het gewicht van je kind. Is hij/zij zwaarder of lichter dan eerst?

Mikado met zoute stengels
Laat je kind de zoute stengels rechtop in één hand houden en op tafel loslaten. Er is nu een wirwar van zoute stengels (er zijn nu ook chocolade mikadostengels te koop in de supermarkt).

Nu moeten de zoute stengels één voor één weggehaald worden zonder dat de andere bewegen! Je mag de zoute stengels pakken, naar beneden drukken en als je al een zoute stengel hebt, mag je deze gebruiken om een andere omhoog te wippen. Als er zoute stengels bewegen, gaat de beurt naar de andere speler. Tel de zoute stengels bij iedere beurt. Als ze op zijn, verdeeld zijn over de spelers, is het spel voorbij. Degene met de meeste zoute stengels heeft gewonnen! En nu? Smullen maar!

Flitsende vingers
Steek kort een paar vingers in de lucht en laat je kind raden hoeveel vingers je opstak. Doe dit een paar keer. Steek vervolgens kort bijvoorbeeld 3 vingers met je ene hand en daarna 2 vingers met je andere hand in de lucht. Hoeveel vingers stak je samen op? Je kunt je kind ook het getal 10 laten aanvullen: steek 6 vingers op. Hoeveel moet erbij om 10 te krijgen?

Je kunt ook je kind vingers laten opsteken en zelf raden (met hier en daar een foutje 😉 )!

‘Darten’
Met dit Klittenband-werpspel kun je erbij en eraf sommen oefenen. Schrijf in ieder vak een getal (of plak een blaadje met een getal in ieder vak.). Je kunt kiezen voor de getallen 1 t/m 10 of voor hogere getallen. Dit is afhankelijk van het rekenniveau van je kind. De roos krijgt het getal 10 of 20. Degene die aan de beurt is gooit 3 of 6 klittenbandballetjes naar het bord.

dartbord

Tel de getallen op die gegooid zijn. De beurt is nu aan de ander. Degene met de hoogste punten heeft gewonnen. Je kunt ook een beetje de spelregels van het darten aanhouden: begin bijvoorbeeld met 20, gooi telkens één balletje en haal het getal dat gegooid is van 20 af. Wie het eerst bij 0 is heeft gewonnen. Je kunt het Klittenband-werpspel onder andere hier bestellen.

Getal van de dag
Kies aan het begin van de dag een getal en probeer gedurende de dag het getal te ‘spotten’. Dit kan op weg naar school, van school naar huis, op weg naar het zwembad, in de supermarkt of een andere winkel, op de sportclub, in reclamefolders, enzovoort. (Veiligheid gaat natuurlijk altijd boven alles! Zoek alleen getallen als er geen auto’s, scooters dicht in de buurt rijden.) Je kunt bijvoorbeeld letten op getallen op nummerborden van auto’s, huisnummers, aanbiedingen in de winkel, enzovoort.

Door een getal een tijdje veel aandacht te geven, krijgen kinderen meer grip op de betekenis van een getal, het getalbeeld en de getalstructuur. (Met getalstructuur wordt bedoeld hoe een getal is opgebouwd. Het getal 5 bestaat bijvoorbeeld uit 3 en 2. Getalstructuur is ook het herkennen van de hoeveelheid: vijf vingers aan een hand wordt gelijk herkent als 5, net zoals de vijf ogen van een dobbelsteen.) En dit is allemaal nodig om te kunnen rekenen!

Rekenmemoryspel
Maak samen met je kind een rekenmemoryspel! Maak steeds twee kaartjes, een paar, met dezelfde som. Schudt de kaartjes en leg ze met de som naar beneden in rijtjes die even groot zijn naast elkaar op de tafel. Nu draait één van jullie twee kaartjes om. Als de kaartjes hetzelfde zijn, heb je een paar en mag je ze pakken. Je mag dan nog twee kaartjes omdraaien. Als je niet dezelfde kaartjes hebt omgedraaid, gaat de beurt naar de andere speler. Wie de meeste paren heeft verzameld, heeft gewonnen. Je kunt het spel zo groot maken als je wilt.

In plaats van paren van dezelfde sommen te maken, kun je ook op het ene kaartje de som zetten en op het andere kaartje de uitkomst. Dus bijvoorbeeld het kaartje met de som 8 + 8 hoort bij het kaartje met het antwoord 16.

Met memory train je het geheugen en rekenmemory helpt bij het automatiseren!

Toverstapels
Toverstapels is een zelfcontrolerend kaartspel met 13 oefenkaarten. Op de ene kant van de kaart staat een som en op de andere kant van de kaart een uitkomst. Je legt de 13 kaarten met de uitkomsten naar boven op tafel en draait er eentje om. Je ziet nu een som, je rekent deze som uit en zoekt tussen de andere kaarten het juiste antwoord. Deze kaart draai je om, leg je op de kaart die je als eerste omdraaide en je ziet weer een som. Je rekent deze weer uit en zoekt het antwoord erbij, je draait deze kaart om, legt deze kaart weer op de stapel, enzovoort. Na het uitrekenen van de laatste som, draai je de hele stapel om. Nu zie je het antwoord van de laatste som! (Dit was de eerste kaart die je omdraaide!)

Met dit spel oefen je het automatiseren.

Hieronder kun je een film van het spel bekijken.


Springen naar een getal
Spreek af waar nul is en leg daar eventueel een kussen of iets anders. Een grote stap is het getal tien, kleine hupjes met de voeten naast elkaar een één. ‘Spring’ nu een getal, maar zeg niets. Bijvoorbeeld één grote stap en drie hupjes. Laat je kind raden welk getal je gesprongen hebt. Raad je kind het goed? Dan is je kind aan de beurt en springt hij/zij een getal. Wie na tien minuten de meeste getallen goed heeft geraden, heeft gewonnen.

Sommen zoeken
Schrijf op een vel papier allemaal getallen. De getallen mogen meerdere keren gebruikt worden. Kopieer dit vel (of maak meer van dezelfde vellen). Iedere speler krijgt een vel met getallen. Gooi met een dobbelsteen. Wie het hoogst gegooid heeft, mag een getal noemen. Dit getal schrijft iedereen bovenaan het vel. Nu krijgt iedereen vijf minuten (of tien of hoelang je maar wilt) om sommen (erbij of eraf) op zijn vel te zoeken waarvan de uitkomst het getal is dat bovenaan het vel staat. Verbindt de twee getallen met elkaar door een lijn. Deze getallen mogen niet meer gebruikt worden. Wie de meeste sommen heeft gevonden, heeft gewonnen.

Boodschappen doen
Dit vinden de meeste volwassenen geen spelletje 😉 , maar kinderen vinden het leuk om je te helpen! Het geeft ze het gevoel dat ze al ‘groot’ zijn en dit is goed voor hun zelfvertrouwen. Op de groenteafdeling kan je kind je mooi helpen met het tellen van de appels. (Als er vier in het zakje zitten, kun je er nog twee bij doen. Hoeveel appels hebben we nu?) Dit kan ook met de grapefruits, kiwi’s en al het andere ‘losse’ fruit. En ook met de witlof en de winterpeen.

Ook al is dit geen echt spelletje, het laat je wel zien hoe je op een makkelijke manier ongemerkt allerlei sommen met je kind kunt oefenen!

We horen graag in een reactie hieronder of je deze informatie over rekenspelletjes groep 3 nuttig vindt.

Bekijk ook:

Alles over rekenen groep 3 weten? Bekijk de rekenen groep 3 checklist voor ouders!
Nog meer spelletjes? Bekijk ook onze 31 leuke en leerzame spelletjes voor in de auto.

Meer groep 3?

Oefening rekenen groep 2 (gratis)

Carola de Koning, BEd

Carola heeft ervaring opgedaan als bijlesjuf, kindercoach en als leerkracht in het basisonderwijs

Gerelateerde artikelen

Reacties

30 reacties op “Rekenspelletjes groep 3”
  1. Ik heb een vraag, wat niet met rekenen te maken heeft. Wij ouders lezen altijd voor en proberen het ook met onze 6 jarige dochter maar zij stribbelt elke keer tegen als zij moet gaan lezen. Zij mag zelf ook haar boeken uitkiezen. Ik wil geen druk hierop zetten en ook geen strijd aangaan, maar ik vind dat zij het wel moet gaan doen. Het moet een leuke moment zijn en geen strijd. Iemand tips voor ons????

  2. Ik leg bij het spel met de dominostenen kaartjes met de cijfersymbolen 1 t/m 12 op een rij. Kind telt de stippen bij elkaar op en legt de steen onder het kaartje met het antwoord. Vinden ze heel leuk! Bedankt voor de leuke tips. Spelend leren is DE manier! Ik heb 44 jaar voor de klas gestaan en help mijn kleindochter nu met rekenen.

  3. Ik kijk altijd weer uit naar jullie nieuwsbrief en tip ouders op school regelmatig om jullie site te bezoeken. Alle lof!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *