13 Rekenspelletjes groep 8 waarmee je de belangrijkste sommen oefent

Je hoort wel eens zeggen dat kinderen in groep 8 de lesstof ‘rekenen groep 7’ herhaald krijgen. Toch is dat niet helemaal waar.

De leerkracht van groep 8 reikt ook verdieping- en verbreding van de lesstof aan en neemt daarbij als basis wat in voorgaande jaren is geleerd. Daarnaast kan de leerkracht checken welke (reken)vaardigheden de klas (en soms een individuele leerling) nog mist en kan dan besluiten om een les of lessen opnieuw aan te bieden, zodat kinderen hun kennis weer kunnen ophalen.

Rekenspelletjes groep 8 voor het oefenen van de rekenvaardigheden

Met name de eerste helft van groep 8 is een belangrijke periode. Deze periode wordt meestal in januari afgesloten. De Cito-toetsen vormen samen met het beeld dat de leerkracht van je kind heeft, voor een belangrijk deel het uitstroomniveau naar het voortgezet onderwijs. De score kan o.a. positief beïnvloed worden door te zorgen dat de tafels geautomatiseerd zijn en je kind zelfvertrouwen heeft.

Werkbladen Werkwoordspelling Groep 7/8 (Gratis)

Oefenbladen Doorstroomtoets Groep 8 (Gratis)

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 8 (Gratis)

Oefenbladen Rekenen Groep 8 (Gratis)

Oefenbladen Breuken Groep 6/7/8 (Gratis)

Oefenbladen Procenten Groep 7/8 (Gratis)

Oefenbladen Zinsontleding Groep 7/8 (Gratis)

Dat zelfvertrouwen wordt opgebouwd zodra een kind merkt dat het de zgn. strategie (= hoe iets uit te rekenen) kent en dit op vergelijkbare sommen kan toepassen.

Je kunt dus samen met je kind werken aan meer zelfvertrouwen t.o.v. rekenen door met regelmaat te oefenen op rekenvaardigheden die terugkomen in de B8/M8 toets.

Jullie kunnen de rekenvaardigheden oefenen met behulp van huiswerk en extra opdrachten maar het is soms leuker om te oefenen met behulp van (korte) rekenspelletjes. Spelletjes die je even snel tussendoor kunt doen of spelletjes waar je samen voor aan tafel gaat zitten. Wel zo gezellig 😉

Je vindt in dit artikel ook een aantal links naar spelletjes op de computer waarmee jouw kind specifiek kan oefenen op rekenvaardigheden die in groep 8 gevraagd worden.

Bekijk ook:

Welke basis is nodig voor rekenen in groep 8?

Nogmaals: wat enorm helpt is wanneer het uitrekenen van keer- en deelsommen een automatisme is geworden. ‘Automatisme’ houdt in dat je kind bijna direct het antwoord weet op een keer- of deelsom.

In veel van de rekensommen in groep 8 wordt deze vaardigheid gevraagd. Denk maar aan bijvoorbeeld iets uitrekenen via een verhoudingstabel, percentage uitrekenen, maten omzetten, oppervlakte berekenen etc. etc.

In al dit soort sommen is een keer- of deelsom een tussenstap die uitgerekend moet worden, voordat je kind bij het daadwerkelijke antwoord komt.

Een aantal van die belangrijke vaardigheden die door je kind in groep 8 beheerst moet worden, vind je in onderstaand schema en komen terug in de spelletjes in dit artikel.

NAAM SPELREKENVAARDIGHEID
Snel SchakelenKeertafels, zowel van 0 t/m 12 als ‘grote’ keersommen (x10, x100, x1000)
Niet denken maar delen + Aan tafel voor het tafelspelDeeltafels, zowel van 0 t/m 12 als ‘grote’ deelsommen (:10, :100, :1000)
Springen pinguïnKeertafels (computerspel)
PaardenkrachtDeeltafels (computerspel)
Take the timeHet nieuwe digitale tijdstip uitrekenen
Raad de maatDe ontbrekende maat uitrekenen
Vi va vereenvoudigenBreuken vereenvoudigen
De sneeuwraceBreuken vermenigvuldigen (computerspel)
Zicht op het gewichtBerekenen wat de prijs is bij het gewicht
Verhoudingen kwartetRelatie tussen breuken, kommagetal en procenten
MotorwedstrijdBreuken met elkaar vergelijken (computerspel)
Oud bedrag / nieuw bedragProcenten berekenen

1. Snel schakelen

Doel: Keertafels automatiseren (= sommen snel kunnen beantwoorden)
Benodigdheden: kentekenplaat van auto’s die voorbij rijden of verkeersbord met plaatsnamen waarop de afstand vermeld staat.
Speelwijze: Jullie (jij als bijrijder 😉 ) zijn onderweg in de auto. Tijdens het rijden kies je een verkeersbord of kenteken van een auto uit die je passeert. Je spreekt af of je deel- of keersommen kiest. Om de beurt maak je een som van de cijfers van de kentekenplaat, de ander geeft het antwoord.
Daarna mag de ander een som maken met een cijfercombinatie van een (volgende) auto die voorbij komt. Elk goed antwoord geeft 1 punt.
Zodra je wilt stoppen tel je de punten op. Degene met de meeste punten heeft gewonnen.

Variant: Toegevoegde regel: je mag ook x 10, x 100 en x 1000 gebruiken.

2. Niet denken maar delen

Doel: Deeltafels automatiseren
Benodigdheden: tafelkaart om snel sommen op te kunnen lezen ;-). Dit spel kun je ook makkelijk tijdens een andere activiteit doen, bijv. tijdens een autorit (als jij naast de bestuurder zit) of tijdens boodschappen doen.
Speelwijze: Jij noemt een deelsom en je kind geeft het antwoord. (denk ook aan grote deelsommen!)
Veel kinderen vinden het leuk om er een wedstrijdelement aan toe te voegen. Je kunt dit doen door bijv. de stopwatch in te voeren: wanneer 10 sommen in 1 minuut goed beantwoord zijn volgt een punt. Kinderen verzinnen vaak zelf leuke variaties .

3. Aan tafel voor het tafelspel

Doel: automatiseren van (voor jouw kind, de moeilijkste) deeltafels
Benodigdheden: (zelf gemaakt) bordspel, pionnen en drie dobbelstenen en eventueel nep geld of knopen o.i.d. die als euro’s kunnen dienen.
Bespreek met je kind welke deeltafel als moeilijkste wordt ervaren, want die deeltafel wordt gebruikt op het speelbord.
Het speelbord maak je als volgt; neem een wit papier of liever nog een wit stuk karton van minstens A4 formaat. Hierop teken je met stift een grote cirkel, bijna zo groot als het papier zelf. Deze cirkel verdeel je in twaalf stukjes, vergelijkbaar als een klok. Onder de cirkel schrijf je de deeltafel die je kind het moeilijkst vindt (bijv. de deeltafel van 7). Bij elk vakje schrijf je een antwoord van de keertafel van 7. Doe dat door elkaar zoals op de foto.


Speelwijze: De pionnen van de spelers staan op ‘start’. De jongste mag beginnen. De eerste speler gooit met drie dobbelstenen. De ogen van de drie stenen worden bij elkaar opgeteld. Dit is gelijk een goede oefening om plus sommen tot 20 te herhalen ;-). Het totaal is het aantal plekken die je vooruit mag. Je komt dan op een getal. Met dat getal vorm je samen met de afgesproken deeltafel de som.
Bepaal samen of de gooier het antwoord mag zeggen of…. dat alle spelers het antwoord mogen zeggen.
Wie het eerst het goede antwoord geeft, verdient een ‘euro’.
Winnaar is degene die op het eind de meeste “euro’s” heeft.
Variant: Schrijf onder de cirkel niet alleen :7 maar ook :10 / :100 / :1000. Dat maakt dat er vier keuzes zijn waardoor je kan delen.
Je kunt verschillende spelregels hanteren:

  • de tegenspeler bepaalt vóór de worp waardoor gedeeld moet worden. Het antwoord levert een ‘euro’ op.
  • samen spreek je af dat de speler door 7 + één van de overige getallen moet delen.
  • het antwoord is goed zodra je het snelst antwoord hebt gegeven op alle vier de sommen. Dat mag mondeling maar op schriftelijk.
tafelspel rekenspelletjes groep 8
rekenspellen groep 8

4. Take the time

Doel: Digitale tijd kunnen berekenen
Benodigdheden: uitrekenpapier, pen/potlood en een rijtje digitale tijden met daarbij de vragen en eventueel met de antwoorden omdat kinderen het leuk vinden om zelf na te kijken (1e vragenblad is al gemaakt, zie bijlage).

Speelwijze: Je kind zit klaar en schrijft de eerste digitale tijd op. Vervolgens vraag je je kind om de digitale tijd op te schrijven wanneer het bijv. “een kwartier vroeger” is. Of 20 minuten later?“
Veel kinderen vinden het lastig om tijd te berekenen wanneer het over het uur heen gaat, dus vooral dat oefenen 😉

5. Vi va vereenvoudigen

Doel: Breuken kunnen vereenvoudigen
Benodigdheden: niets, behalve 10 min. tijd  + (1e vragenblad is al gemaakt, zie bijlage).
Speelwijze: Noem een breuk die vereenvoudigd kan worden. Jij stelt de vraag en je kind geeft het antwoord. Het antwoord is goed wanneer je kind is uitgekomen bij de kleinste breuk. Tussenstappen maken mag.
Voeg er een wedstrijdelement of beloning aan toe als dat jouw kind extra motiveert.

6. Oud bedrag / nieuw bedrag

Doel: procenten kunnen uitrekenen
Benodigdheden: Opdrachten op papier, potlood en uitrekenpapier + 10 min. tijd 
(1e vragenblad is al gemaakt, zie bijlage).

Speelwijze: Kijk naar het bedrag. Reken eerst het percentage uit. Bereken dan het nieuwe bedrag.
Je kunt er een spelelement aan toevoegen door bijvoorbeeld aan je kind te vragen hoeveel seconden per som hij/zij er over denkt te doen. Dan checken jullie dit met een stopwatch.
Op het werkblad staan twee verschillende sommen n.l. korting berekenen en rente uitrekenen. Je kunt deze sommen ook door elkaar geven. Je kind leert zo kritisch lezen, wat nodig is tijdens de cito toets en eind toets.
Hier kun je een kwartetspel downloaden. Tijdens het kwartetten moet je zelf uitrekenen welke kaart je nog nodig hebt en daarmee onderscheidt dit spel zich van andere spellen. Je kind leert zo sneller de overeenkomst tussen procenten, breuken en kommagetallen. Deze kennis hebben kinderen nodig bij het maken van o.a. de M en E toets in groep 7 en 8.

7. Het verhoudingenkwartet

Doel: De overeenkomst leren tussen breuken, procenten en kommagetallen.
Benodigdheden: het kwartetspel van “Wijzer over de basisschool”.
Speelwijze: Max. 4 spelers. 4 spelers krijgen ieder 5 kaarten, 2 spelers krijgen 7 kaarten. De rest van de kaarten is de pot en wordt met de afbeelding naar beneden op tafel gelegd.
Je bepaalt welke kaart je wilt vragen. Je rekent uit wat bijv. de breuk van 1 van de 9 is. Je vraagt aan je tegenspeler de kaart met de breuk 1/9 van de serie ‘1 van de 9’. Als je tegenspeler deze kaart heeft, moet hij die afgeven en blijft de beurt bij de andere kandidaat. Wanneer de tegenspeler de kaart niet heeft, mag de vrager een kaart van de pot pakken en krijgt de volgende speler de beurt.

Kaarten verhoudingenkwartet

Heb je een kind dat vooral plezier heeft in spelletjes via de computer?
Hieronder vind je een aantal links waarmee je kind rekenvaardigheden kan oefenen, die in groep 8 belangrijk zijn.

8. Raad de maat

Doel: De ontbrekende maat kunnen berekenen
Benodigdheden: tien minuten tijd, (uitreken)papier en pen/potlood. Het is handig wanneer je je vragen voorbereidt met daarbij de antwoorden omdat kinderen het leuk vinden om zelf na te kijken (1e vragenblad is al gemaakt, zie bijlage).
Speelwijze: Vaak vinden kinderen het spel het leukst wanneer je de vraag voorleest waarna je kind het antwoord gaat berekenen. Na bijv. 5 vragen kun je je kind de antwoorden laten nakijken.

9. Zicht op het gewicht

Doel: De prijs berekenen van het gewicht
Benodigdheden: groente (echt, speelgoed of afbeelding). Papier en pen / potlood. Prijskaartjes waarop een prijs per kilo op staat. Opdrachtkaarten.
(voorbeelden van prijskaarten en opdrachtenkaarten vind je in de bijlage).
Speelwijze: Je kiest een groente uit. Zet daarbij een prijskaartje. Geef vervolgens een opdrachtkaart aan je kind. Het antwoord kan op een papier geschreven worden maar mag ook mondeling gegeven worden, net wat jullie leuker / makkelijker vinden.
Variant: speel het in de supermarkt. De groente is ook daar vaak per kilo geprijsd.
Variant: maak zelf nog meer opdrachtkaarten.

10. De motorwedstrijd

Tijdens dit computerspel vergelijkt de speler 2 breuken en geeft zo snel als mogelijk aan of de eerste breuk groter, gelijk of kleiner is dan de tweede breuk.

11. De sneeuwrace

Bij dit spelletje oefen je breuken vermenigvuldigen. Overigens zonder het vereenvoudigen, wat op een toets wel gevraagd wordt!

12. Springen pinguïn

Dit spel oefent de keertafels. Jouw pinguïn moet via de ijsschotsen naar de finish springen. Op elke schots staan antwoorden. Onder in het scherm verschijnt de keersom.

13. Paardenkracht

Met dit spel oefen je de deelsommen maar pas op….. je moet echt heel snel zijn wil je kunnen winnen. Samen spelen is mogelijk een optie 

Alle rekenspelletjes groep 8 downloaden:

Werkbladen Werkwoordspelling Groep 7/8 (Gratis)

Oefenbladen Doorstroomtoets Groep 8 (Gratis)

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 8 (Gratis)

Oefenbladen Rekenen Groep 8 (Gratis)

Oefenbladen Breuken Groep 6/7/8 (Gratis)

Oefenbladen Procenten Groep 7/8 (Gratis)

Mirjam de Reus, BEd, Remedial Teacher

Mirjam is Remedial Teacher en volgde de PABO (Bachelor of Education)

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *