Rekenspelletjes groep 2: uitleg en 16 spelletjes

Leren rekenen begint al in groep 1 en 2. Spelenderwijs krijgt je kind in de kleutergroepen meer kennis over getallen en termen die belangrijk zijn bij het sommen maken. Deze kennis vormt een goede basis om vlot te leren rekenen in groep 3. Rekenspelletjes kunnen jouw kind in groep 2 helpen naar een stevige basis.

Vlot leren rekenen is ook van andere factoren afhankelijk, namelijk of je kind gemakkelijk kan onthouden, of het kleine verschillen kan zien, maar ook of het interesse heeft in ‘hoeveelheden’, die later getallen voor je kind zullen worden.

Jonge kinderen ontdekken van alles. Daar hoef je als ouder niet eens zoveel voor te doen. Sterker nog: vaak ‘ontdek’ je via je kind zelf weer van alles. Je wordt je weer bewust van dingen waar je in het dagelijks leven aan voorbij gaat.

Kinderen die zelf van alles ontdekken, leren en onthouden beter! Je merkt dan dat een kind de materie (echt!) begrijpt. Wanneer je iets echt doorziet, onthoud je die kennis beter en kun je je kennis ook in andere situaties gebruiken. Helaas ontbreekt het de leerkracht vaak aan tijd om kinderen dit te laten ervaren.

Herhaling en ontluikende gecijferdheid

Herhaling is bij het vak rekenen heel belangrijk. Herhaling mag natuurlijk niet gaan vervelen. Dan zou het een averechts effect hebben. De grote vraag is dus: hoe kun je kinderen laten ervaren dat leren rekenen best spannend en uitdagend is? Wat kun je thuis oefenen en waar begin je?

Met behulp van onderstaand schema zie je in grote lijnen de ontwikkeling van de ontluikende gecijferdheid. Dat wil zeggen dat jonge kinderen hun rekenvaardigheden en -kennis ontwikkelen. Deze kennis en vaardigheden kun je zien als een voorbereiding op het rekenen!

Schema van de ontluikende gecijferdheid

ontluikende gecijferdheid


Op jonge leeftijd vinden kinderen het heerlijk om voorwerpen in en weer uit een doosje te doen. Dit is het begin van ordenen en vergelijken. Je kunt, zodra je kind in deze fase zit, dit uitbreiden door een tweede doosje te introduceren. Vervolgens laat je zien hoe je kunt sorteren op bijv. kleur (je kind hoeft deze kleuren nog niet te kennen, het gaat erom of het ziet dat er 2 verschillende kleuren zijn).

Zo rond de leeftijd van 3 jaar beginnen kinderen met akoestisch tellen. Het tellen is dan nog meer een opzegversje of een liedje dan iets anders. Echt bewust van aantallen is een kind in deze leeftijd nog niet.

Daarna volgt de periode van asynchroon tellen. Rond 4 jaar gebruiken kinderen de telwoorden (1, 2, 3 enz.) in de goed volgorde. Maar wanneer het tegelijkertijd voorwerpen telt, gaat er nogal eens iets mis. Voorwerpen worden overgeslagen of 2 keer geteld. Het tellen en handelen gaat nog niet samen.

Wanneer tellen en handelen wel samengaan, spreekt men van synchroon tellen. Voorwerpen worden dan nauwkeurig geteld.

Geordend, resultatief en verkort tellen

Zo rond 4,5 jaar gaan kinderen geordend tellen. Dit houdt in dat zij voorwerpen die door elkaar liggen, opzij schuiven tijdens het tellen. Zo weten ze dat het voorwerp geteld is.

Zo rond het vijfde jaar wordt geordend tellen opgevolgd door resultatief tellen. Het besef is er dat je tijdens het tellen altijd bij 1 begint, dat alle voorwerpen 1 x geteld moeten worden én dat het laatst getelde voorwerp ook het aantal weergeeft.

Als laatste, op ongeveer 6 jarige leeftijd, volgt het verkort tellen. Kinderen herkennen dan een bepaald aantal en kunnen van daaruit verder tellen. Of ze herkennen op een dobbelsteen direct het aantal 2 of 3.

Pas daarna komen de cijfers als symbolen aan de orde. Nu leren kinderen dat elk cijfer ook geschreven kan worden. Ze gaan deze cijfers steeds makkelijker herkennen en benoemen.

Andere onderwerpen die ook onder rekenen vallen zijn:

Oefening Rekenen Groep 2 (Gratis)

Spelletjes groep 2 (rekenen)

Onderstaande spelletjes zijn een perfecte manier om je kind wegwijs te maken in de rekenwereld. Ze zijn niet alleen leerzaam, maar vooral ook erg leuk!

1. Speelhoek: de winkel

Maak samen met je kind een winkeltje in een hoek van de woonkamer of speelkamer. Jullie bepalen helemaal zelf wat voor winkel het wordt; van speelgoedwinkel tot supermarkt en van schoenenwinkel tot boekwinkel. Koop in een speelgoedzaak of op een rommelmarkt speelgoedgeld. Maak een kassa. Verkleedkleren maken het helemaal af ☺. Je kind ervaart dat iets een waarde heeft, dat je gepast kunt betalen of dat er wisselgeld gegeven wordt etc. etc. De betalingen hoeven niet te kloppen. Het gaat om het plezier.

2. Speelhoek: het restaurant

Maak samen met je kind een restaurant waarin poppen, knuffelbeesten, maar ook jullie zelf iets kunnen drinken en/of eten.

Dit soort hoeken zijn niet alleen gericht op voorbereidend rekenen; ook woordenschat en de beginnende geletterdheid komen aan bod. Denk maar aan “klanten te woord staan” of menukaarten schrijven, prijslijsten maken of de naam van de winkel ergens opschrijven.

3. Pak de kleur

Voor dit spel heb je nodig: kleurpotloden, van elke kleur 2 (niet meer dan 6 kleuren, waarbij rood, geel en blauw aanwezig zijn) en een tafel. Leg de potloden op de tafel. Een makkelijk spel is het matchspel. Pak daarvoor zelf een kleurpotlood en vertel erbij welke kleur dat is. Vervolgens vraag je aan je kind om dezelfde kleur te pakken.

Voor een andere variant heb je van elke kleur 2 dezelfde of van elke kleur 1 potlood nodig. Vraag bijvoorbeeld: “Geef mij het rode potlood” of “Pak het blauwe potlood”. Maak tijdens deze activiteit nog geen onderscheid in licht- en donkerblauw.

Nog moeilijker is de vraag: “Welke kleur is dit potlood?” terwijl je 1 van de potloden die op tafel liggen aanwijst.

4. Pak de vorm

Dit spel kun je op dezelfde manier spelen als Pak de kleur. Je hebt alleen concreet materiaal nodig, bijvoorbeeld de blokken van de blokkendoos, die je vast op een rommelmarkt vindt of in de speelgoedwinkel kunt kopen.
Gebruik ook voor dit spel de opbouw in vragen stellen. Begin makkelijk en maak de vragen steeds een beetje moeilijker.

5. Gezelschapsspelletjes

Alle gezelschapsspelletjes waar een dobbelsteen bij gebruikt wordt zijn een aanrader om te spelen! Let er wel op dat de spellen die je kiest geschikt zijn voor kinderen tussen de 4 en 6 jaar.

Door met een dobbelsteen te ‘werken’ leert je kind bijvoorbeeld verkort tellen. Dat is wanneer je kind in 1 keer ziet dat hij bijvoorbeeld 2 of 3 heeft gegooid. Als je kind vervolgens een pion vooruit plaatst, herhaalt hij keer op keer het tellen van 1 tot en met 6. Vaak komen de begrippen vooruit en achteruit aan bod en gebruik je onbewust de rangtelwoorden (eerste, tweede enz.).

Gezelschapsspelletjes stimuleren niet alleen de ontluikende gecijferdheid. Je kind leert ook beurtgedrag leert het omgaan met winnen en verliezen.
Let op: kinderen rond 6-7 jaar hebben een fase waarin verliezen veel verdriet kan opleveren.

6. Wie zit er in de bus?

Een ander spel is Wie zit er in de bus? Daarvoor heb je het volgende nodig: stoelen, krukjes en/of doosjes die als zitplaats kunnen dienen. Ook heb je poppen, knuffels en bijvoorbeeld duplo-poppetjes nodig die als passagiers kunnen dienen.

Tijdens het spel leg je de nadruk op het in- en uitstappen van de passagiers. Vraag continu hoeveel erbij komen en eraf gaan. Je kunt ook vragen hoeveel er weer doorrijden. Geloof het of niet, maar tijdens dit spel ben je fanatiek bezig met rekenen.

7. De telwedstrijd (eind groep 2 / begin groep 3)

Dit spelletje kun je bijvoorbeeld spelen tijdens een autorit. Vraag je kind zo snel mogelijk 1 van de volgende opdrachten te volbrengen.
– Tel zo snel mogelijk van 1 tot 10
– Tel zo snel mogelijk van 1 tot 20
– Tel terug van 10 tot 1
– Tel terug van van 20 tot 1

Je kunt natuurlijk ook andere variaties bedenken:
– Doortellen: tel verder vanaf elk willekeurig getal onder de 10. Jij noemt 3 en je kind telt met 4, 5 enz. verder.
– Tellen met stappen van 10: 10, 20, 30 … tot 100
– Tellen met stappen van 2: 2, 4, 6, 8 … tot 20

8. Hoe is de dag?

Voor dit spel heb je pictogrammen nodig die je via de site www.sclera.be gratis kunt downloaden.

  • Je downloadt de plaatjes die je wilt gebruiken om een dag in picto’s te kunnen weergeven.
  • Je kind mag de plaatjes neerleggen in de volgorde waarvan het denkt dat de dag gaat verlopen.

Helemaal leuk wordt het wanneer er ruimte is voor een activiteit die niet bij een gewone dag hoort. Of wanneer je kind uit een aantal activiteiten kan kiezen die jullie dan ’s middags gaan doen.

Buitenspelletjes groep 2

9. Zoek en vergelijk

Dit spel kan je met 1, maar ook met 25 kinderen spelen. Je hebt nodig: een picknick-kleed en een meetlint.
Laat zien in welk gebied kinderen mogen zoeken.

Je geeft de kinderen de opdracht om allemaal een voorwerp te zoeken dat ze mee kunnen en mogen nemen naar het kleed. Geef ze hiervoor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld 2 minuten. Daarna gaan de kinderen rond het kleed staan met het gevonden voorwerp in hun hand. Vervolgens stel je de volgende vragen:

  • Wie heeft het kleinste voorwerp gevonden?
  • Wie heeft het grootste voorwerpen gevonden?
  • Welke voorwerpen zijn even groot?
  • Welke voorwerpen zijn ongeveer even groot?
  • Welke voorwerpen zijn lang? Welke kort?
  • Welke voorwerpen zijn dik? Welke dun?
  • Enz.

Je kunt kinderen ook een andere opdracht geven; bijvoorbeeld om een zo klein mogelijk voorwerp te zoeken. Of om zo snel mogelijk een bruin voorwerp te zoeken enz.

10. Old-school-spelletjes

“Schipper mag ik overvaren?”
Kinderen staan allemaal naast elkaar en weten wat er bedoeld wordt met de overkant (spreek dat voor het begin van het spel met elkaar af). 1 kind staat voor de kinderen en is de schipper.
De kinderen zingen de tekst en vragen zo hoe ze naar de overkant moeten.
Dat kan hinkelend zijn, of springend of rennend of wandelend of met de handen over elkaar; er zijn mogelijkheden genoeg.
Terwijl de kinderen de opdracht uitvoeren én proberen naar de overkant te gaan, mag de schipper ze proberen af te tikken.

Hier vind je de tekst en melodie van het liedje.

11. Zakdoekje leggen

Nog zo’n heerlijk ouderwets spel: zakdoekje leggen! Hier heb je voor nodig: een (zak)doekje
Kinderen gaan in een kring zitten of staan. 1 kind heeft de zakdoek en loopt tijdens het zingen om de kring heen. Bij de laatste woorden legt het kind de zakdoek achter 1 van de andere kinderen neer. Bij de woorden “Kijk voor je kijk achter je” pakt degene die de zakdoek heeft gevonden, de zakdoek op en probeert vervolgens het kind dat de zakdoek heeft neergelegd te tikken. Dit kind mag niet meer getikt worden als het op de vrijgekomen plaats is gaan zitten (of staan).

De tekst en melodie kun je hier vinden.

12. Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet

Dit spelletje is zowel binnen als buiten te spelen. Vaak gaat het als volgt: Je zegt: “Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet en de kleur is roze.” Je kind mag de ruimte rondkijken en noemt alle roze voorwerpen op die hij ziet, net zolang tot hij het juiste voorwerp opnoemt. Vervolgens wisselen jullie van beurt.
Dit spel kun je ook doen met vormen, cijfers of letters.

13. Bouwbedrijf

Dit spel vergt enige voorbereiding: je hebt namelijk zoveel mogelijk eierdozen nodig en een windstille dag.
Deze eierdozen vormen de bouwstenen van het spel.

Bij dit spel gaat het erom dat de ene speler het bouwwerk van de andere speler precies nabouwt. Het is dus wel noodzakelijk om de dozen eerst over 2 personen te verdelen. De opdracht wordt moeilijker wanneer het bouwwerk gespiegeld moet worden.

Bekijk ook:

Rekenspelletjes online groep 2

Online zijn er natuurlijk ook eindeloos veel mogelijkheden om je kind in aanraking te brengen met rekenen. Hieronder vind je een paar voorbeelden.

14. Tellen met liedjes

Via You Tube kun je veel liedjes vinden die kinderen leren tellen.

Een zo’n liedje is bijvoorbeeld Leer de getallen van 1 tot en met 10 kennen.

Deze video leert je kind tellen tot 20.

15. Spelletjes om te kopen

Op de pagina van SLO vind je een opsomming van rekenspelletjes die je voor je kind in groep 2 kunt aanschaffen.

16. Rekenen met je kleuter

Dit spel is online verkrijgbaar bij Wijzer over de Basisschool, maar je speelt het gezellig samen met je kind aan de keukentafel. Dit is een uniek en superleuk spel om met je kind te spelen. Lees hier meer.

Met deze spelletjes weten wij zeker dat je je kind op een leuke manier de basisbeginselen van het rekenen aan kunt leren. Heel veel plezier en… geniet vooral zelf ook van de quality time met je kleuter!

Bekijk ook:

Mirjam de Reus, BEd, Remedial Teacher

Mirjam is Remedial Teacher en volgde de PABO (Bachelor of Education)

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *