Rekenspelletjes groep 2: uitleg en 16 spelletjes

Rekenen heeft een opbouw vanaf groep 1 en 2 zodat een kind in groep 3 start met een goede basis om vlot te leren rekenen. Rekenspelletjes kunnen jouw kind in groep 2 daarmee helpen.

Vlot leren rekenen is ook van andere factoren afhankelijk, namelijk of je kind gemakkelijk kan onthouden, of het kleine verschillen kan zien, maar ook of het interesse heeft in ‘hoeveelheden’, die later getallen voor je kind zullen worden.

Jonge kinderen ontdekken van alles. Daar hoef je als ouder niet eens zoveel voor te doen. Sterker nog: vaak ‘ontdek’ je via je kind zelf weer van alles waar je in het dagelijks leven aan voorbij gaat. Dat ontdekken bij jonge kinderen gaat vanzelf. Daar hoef je geen leerdoelen voor op te stellen 😉

Kinderen die zelf van alles ontdekken, leren en onthouden beter! In het onderwijs noemt men dit ook wel “een big idea”. Je merkt dan dat een kind de materie (echt!) begrijpt. Wanneer je iets echt doorziet, onthoud je die kennis beter en kun je je kennis ook in andere situaties gebruiken. Helaas ontbreekt het de leerkracht vaak aan tijd, om kinderen een “big idea” te laten ervaren.

Herhaling bij het vak rekenen heel belangrijk. Natuurlijk wel zo, dat het herhalen niet gaat vervelen. Hoe kunnen we kinderen laten ervaren dat leren rekenen best spannend en uitdagend is! Wat kun je thuis oefenen en waar begin je? Met behulp van onderstaand schema zie je in grote lijnen de ontwikkeling van de ontluikend gecijferdheid. Deze vaardigheden kun je zien als een voorbereiding op het rekenen!

Schema van de ontluikende gecijferdheid

ontluikende gecijferdheid

Op jonge leeftijd vinden kinderen het heerlijk om voorwerpen in en weer uit een doosje te doen. Dit is het begin van ordenen en vergelijken. Je kunt, zodra je kind in deze fase zit, dit uitbreiden door een tweede doosje te introduceren. Vervolgens laat je zien hoe je kunt sorteren op bijv. kleur (je kind hoeft deze kleuren nog niet te kennen, het gaat erom of het ziet dat er twee verschillende kleuren zijn).

Zo rond de leeftijd van drie jaar begint een kind met akoestisch tellen. Het tellen is dan meer nog een opzegversje of een liedje dan dat het echt voorwerpen telt.

Daarna volgt de periode van asynchroon tellen. Rond 4 jaar gebruiken kinderen de telwoorden (één, twee, drie enz.) in de goed volgorde maar wanneer het tegelijker tijd voorwerpen telt, gaat er nogal eens iets mis. Voorwerpen worden overgeslagen of twee keer geteld. Het tellen en handelen gaat nog niet samen.

Wanneer tellen en handelen wel samen gaan spreekt men van synchroon tellen. Voorwerpen worden dan nauwkeurig geteld.

Zo rond 4,5 jaar gaan kinderen geordend tellen. Dit houdt in dat zij voorwerpen die door elkaar liggen, opzij schuiven tijdens het tellen. Zo weten ze dat het voorwerp geteld is.

Zo rond het vijfde jaar wordt geordend tellen opgevolgd door resultatief tellen. Het besef is er dat je tijdens het tellen altijd bij 1 begint, dat alle voorwerpen 1 x geteld moeten worden én dat het laatst getelde voorwerp ook het aantal weer geeft.

Als laatste, je kind is dan ongeveer zes jaar, volgt het verkort tellen. Je kind herkent een bepaald aantal en kan van daaruit verder tellen. Of je kind herkent op een dobbelsteen direct het aantal twee of drie.

Pas dan komen de cijfers als symbolen aan de orde. Nu leert je kind dat elk cijfer ook geschreven kan worden en zal het deze cijfers leren herkennen en benoemen.

Andere onderwerpen die ook onder rekenen vallen zijn:

Spelletjes groep 2 (rekenen)

1. Speelhoek: “De winkel”

Maak samen met je kind een winkeltje in een hoek van de woonkamer of speelkamer. Jullie hebben keuze uit een scala van onderwerpen; van speelgoedwinkel tot supermarkt en van schoenen winkel tot boekenwinkel. Koop in een speelgoedzaak of op een rommelmarkt speelgoed geld. Maak een kassa. Verkleedkleren maken het helemaal af ☺. Je kind ervaart dat iets een waarde heeft, dat je gepast kunt betalen of dat er wisselgeld gegeven wordt etc. etc. De betalingen hoeven niet te kloppen. Het gaat om het plezier.

2. Speelhoek: “Het restaurant”

Maak samen met je kind een restaurant waarin poppen, knuffelbeestje maar ook jij zelf iets kunnen drinken en/of eten.

Dit soort hoeken zijn niet alleen gericht op voorbereidend rekenen, ook woordenschat en de beginnende geletterdheid komen aan bod. Denk maar aan “klanten te woord staan” of menukaarten schrijven, prijslijsten maken of de naam van de winkel ergens opschrijven.

3. “Pak de kleur”

Nodig: kleurpotloden, van elk twee dezelfde kleur (niet meer dan 6 kleuren waarbij rood, geel en blauw aanwezig zijn) en een tafel. Een makkelijk spel is het matchspel: zelf een kleurpotlood pakken en er bij vertellen welke kleur dat is. Vervolgens vraag je aan je kind om dezelfde kleur potlood te pakken.

Leg de potloden op de tafel. Van elke kleur 2 dezelfde of van elke kleur 1 potlood. Iets moeilijker is het wanneer je vraagt: “Geef mij het rode potlood” of “Pak het blauwe potlood”. (maak tijdens deze activiteit nog geen onderscheid in licht- of donker blauw).

Nog moeilijker is de vraag: “Welke kleur is dit potlood?” en je wijst een van de potloden die op tafel liggen aan.

4. “Pak de vorm”

Dit spel kun je op dezelfde manier spelen als ‘pak de kleur’. Je hebt alleen concreet materiaal nodig, bijvoorbeeld de blokken van de blokkendoos, die je vast op een rommelmarkt of speelgoedwinkel kunt kopen.
Ook de opbouw in vragenstellen is hier van toepassing!

5. Gezelschapsspelletjes

Alle gezelschapsspelletjes waar een dobbelsteen bij gebruikt wordt en geschikt zijn voor kinderen tussen de 4 en 6 jaar zijn een aanrader om te spelen!

Door met een dobbelsteen te ‘werken’ leert je kind bijv. verkort tellen, dat is wanneer je kind in één keer ziet dat het bijvoorbeeld twee of drie is. Door een pion vooruit te plaatsen herhaalt je kind keer op keer tellen van 1 tot 6. Vaak komen de begrippen vooruit en achteruit aan bod en gebruik je onbewust de rangtelwoorden (eerste, tweede enz.).

Gezelschapsspelletjes zijn niet alleen stimulerend voor de ontluikende gecijferdheid maar je kind leert ook beurtgedrag en omgaan met winnen en verliezen (Let op: kinderen rond 6-7 jaar hebben een fase waarin verliezen van een spel, veel verdriet kan opleveren).

6. Wie zit er in de bus?

Nodig: stoelen, krukjes, doosjes die als zitplaats kunnen dienen. Poppen, knuffels, duplo poppetjes die als passagiers kunnen dienen.
Als je de nadruk legt op het in en uitstappen van de passagiers, dus hoeveel er bij en eraf gaan en hoeveel er weer door rijden, ben je bezig met rekenen.

7. De telwedstrijd! (eind groep 2 / begin groep 3)

Dit spelletje kun je bijvoorbeeld spelen tijdens een autorit.
Snel tellen: van 1 tot 10
Snel tellen: van 1 tot 20
Terug tellen: van 10 tot 1
Terug tellen: van 20 tot 1

Doortellen: vanaf elk willekeurig getal onder de tien verder tellen. Jij noemt 3 en je kind telt met vier, vijf enz. verder.
Tellen met stappen van 10: 10, 20, 30 … tot 100
Tellen met stappen van 2: 2, 4, 6, 8 … tot 20

8. Hoe is de dag?

Nodig: pictogrammen die je via de site www.sclera.be gratis kunt downloaden.

  • Je download de plaatjes die je wilt gebruiken om een dag in picto’s te kunnen weergeven.
  • Je kind mag de plaatjes neerleggen in de volgorde waarvan het denkt dat de dag gaat verlopen.

Helemaal leuk wordt het wanneer er ruimte is voor een activiteit die niet bij een gewone dag hoort. Of wanneer het uit een aantal activiteiten kan kiezen die jullie dan ’s middags gaan doen.

Buitenspelletjes groep 2

9. Zoek en vergelijk

Dit spel kan je met 1 maar ook met 25 kinderen spelen. Je hebt nodig: een picknickkleed en een meetlint.
Laat zien in welk gebied kinderen mogen zoeken.

Je geeft de kinderen de opdracht om allemaal iets te zoeken, dat ze mee kunnen en mogen nemen naar het kleed. De kinderen gaan rond het kleed staan met het gevonden voorwerp in hun hand. De volgende vragen kun je stellen:

  • Wie heeft het kleinste voorwerp gevonden?
  • Wie heeft het grootste voorwerpen gevonden?
  • Welke voorwerpen zijn even groot?
  • Welke voorwerpen zijn ongeveer even groot?
  • Welke voorwerpen zijn lang? Welke kort?
  • Welke voorwerpen zijn dik? Welke dun?
  • Enz.

Je kunt kinderen ook de opdracht geven: zoek een zo klein mogelijk voorwerp.
Zoek zo snel mogelijk een bruin voorwerp etc.

10. “Old-school-spelletjes”

“Schipper mag ik overvaren?”
Kinderen staan allemaal naast elkaar en weten wat er bedoeld wordt met de overkant (spreek dat met elkaar af). 1 kind staat voor de kinderen en is de schipper.
De kinderen zingen de tekst en vragen zo hoe ze naar de overkant moeten.
Dat kan hinkelend zijn, of springend of rennend of wandelend of met de handen over elkaar, mogelijkheden genoeg.
Terwijl de kinderen de opdracht uitvoeren én proberen naar de overkant te gaan, mag de schipper ze proberen af te tikken.

De tekst en melodie kun je vinden via de volgende link:
https://www.youtube.com/watch?v=8cY0c8FI3CY

11. Zakdoekje leggen

Nodig: een (zak)doekje
Kinderen gaan in een kring zitten of staan. 1 kind heeft de zakdoek en loopt tijdens het zingen om de kring heen. Bij de laatste woorden legt het kind de zakdoek achter één van de andere kinderen neer. Bij de woorden: “Kijk voor je kijk achter je” pak degene die de zakdoek heeft gevonden, de zakdoek op en probeert vervolgens het kind dat de zakdoek heeft neergelegd te tikken. Dit kind mag niet meer getikt worden als het op de vrij gekomen plaats is gaan zitten (of staan).

De tekst en melodie kun je vinden via de volgende link:
https://www.youtube.com/watch?v=0aqdbEEUQQw

12. “Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet”

Dit spelletje is zowel binnen als buiten te spelen. Vaak gaat het als volgt: Je zegt: “ik zie, ik zie, wat jij niet ziet en de kleur is roze”. Je kind mag de ruimte rondkijken en noemt alle roze voorwerpen op die hij ziet, net zolang tot dat hij het juiste voorwerp op noemt. Dan wisselen jullie van beurt.
Dit spel kun je ook doen met vormen of met cijfers of met letters.

13. Bouwbedrijf

Dit spel vergt enige voorbereiding: je hebt namelijk zoveel mogelijk eierdozen nodig en een windstille dag ;-).
Deze eierdozen vormen de bouwstenen van dit spel.

Bij dit spel gaat het erom dat de ene speler het bouwwerk van de andere speler precies nabouwt. Het is dus wel noodzakelijk om de dozen eerst over twee personen te verdelen. Een moeilijkere opdracht is wanneer het bouwwerk gespiegeld moet worden.

Bekijk ook:

Rekenspelletjes online groep 2

14. Tellen met liedjes


Via You Tube kun je veel liedjes vinden die kinderen leren tellen. Een zo’n liedje is bijvoorbeeld:
https://www.youtube.com/watch?v=v9hMQu9lnD4 of https://www.youtube.com/watch?v=MM94w7OmVDk

of tellen tot 20 kun je vinden via de link:


15. Spelletjes om te kopen


Via deze link vind je een opsomming van spelletjes die je kunt aanschaffen.
http://rekenspel.slo.nl/rekenspellen/perleerjaar/groep2/

16. Rekenen met je kleuter


Online verkrijgbaar, maar je speelt het gezellig samen met je kind aan de keukentafel. Dit is een uniek en superleuk spel om met je kind te spelen. Lees hier meer.

Bekijk ook:

Mirjam de Reus

Mirjam is Remedial Teacher en volgde de PABO (Bachelor of Education)

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.