Meer zelfvertrouwen met de gratis werkbladen voor jouw kind in groep 3 (PDF)

Kies de oefenbladen voor jouw kind

300.000+ ouders gingen je voor.

 
krul basisschool   Beter scoren op de Cito-toetsen (of IEP)

krul basisschool   Meer zelfvertrouwen door samen oefenen

krul basisschool   Duidelijke uitleg van onderwijsexperts

Download de gratis oefenbladen voor groep 3 (PDF)

Bekijk de video met uitleg over wat je krijgt

 

 

Kies de oefenbladen rekenen en/of spelling

EXTRA: Je krijgt ook een wekelijkse e-mail met tips, uitleg en meer downloads om jouw kind echt goed te kunnen helpen. Deze service per e-mail is gratis.

 

Oefenbladen Groep 3 Rekenen (Gratis)

Oefenbladen Groep 3 Spelling (Gratis)

Al meer dan 300.000 ouders gingen je voor

Bekijk de ervaringen van andere ouders


 

krul basisschool  Beter scoren

Ons oefenmateriaal is volledig afgestemd op de Cito- en IEP-toetsen. Zo behaalt jouw kind het beste niveau, met slechts 15 minuten oefenen per dag.

krul basisschool  Meer zelfvertrouwen

Gezellig samen oefenen aan de keukentafel versterkt het zelfvertrouwen van je kind. Want laten we eerlijk zijn, een scherm heeft nog nooit terug geglimlacht.

krul basisschool  Minder stress

Onze onderwijsexperts hebben het beste oefenmateriaal voor je kind en geven duidelijke uitleg in video’s en artikelen. Zo weet jij als ouder precies hoe het zit.

 

Wat krijg je?

Maak gebruik van onze expertise

 

 

Ga naar de Gratis Werkbladen Rekenen Groep 3

Ga naar de Gratis Werkbladen Spelling Groep 3

 

Werkbladen met plaatjessommen

De rekentoetsen M3 en E3 bestaan uit kale sommen en zogenaamde plaatjessommen. In de Cito-oetsen voor groep 3 komen dus nog geen verhaaltjessommen (verhaalsommen) voor. Het herkennen van de in de plaatjes verborgen sommen is belangrijk. Datzelfde geldt uiteraard voor het vervolgens kunnen oplossen van deze sommen. De afname van de cito-toets M3 gaat als volgt:

In de nieuwe generatie citotoetsen (Rekenen-Wiskunde 3.0) zijn ook kale sommen opgenomen. Het totaal aantal opgaven is 52. De toets (3.0-versie) kan in 2 of 3 delen worden afgenomen door de leerkracht.

Meer oefenen voor de Cito rekenen groep 3?

Het is mogelijk om veel te oefenen met plaatjessommen in groep 3. Er zijn hiervoor twee oefenboeken rekenen groep 3 beschikbaar: –

Oefenboek rekenen groep 3 – 1e helft schooljaar

Oefenboek rekenen groep 3 – 2e helft schooljaar

Het oefenboek voor de eerste helft van het schooljaar bestaat uit 86 pagina’s rekenoefeningen en is afgestemd op de Citotoets die op de meeste scholen in januari wordt afgenomen. Deze rekentoets wordt ook wel cito rekenen M3 genoemd.

Het oefenboek voor de tweede helft van het schooljaar omvat 93 pagina’s met rekensommen en is afgestemd op cito rekenen E3. Deze cito toets wordt meestal in juni afgenomen.

De sommen komen per soort aan bod, oplopend van gemakkelijker naar moeilijker, waarbij wordt toegewerkt naar plaatjessommen. Je kunt met de plaatjessommen oefenen zoals in de video is getoond: lees de tekst onder het plaatje rustig twee keer voor. Je kunt als ouder gauw genoeg zien of je kind het lastig vindt om de som uit het plaatje te halen. Of misschien is de feitelijke som het probleem. Omdat je dit zelf met je kind onderzoekt, kun je ook heel gericht gaan oefenen met de sommen die je kind moeilijk vindt.

Vragen en antwoorden

Wat is automatiseren in groep 3?

Automatiseren is de sommen vlot kunnen uitrekenen. In groep 3 gaat het eerst om optellen en aftrekken tot 10.

Hoe leer ik mijn kind rekenen in groep 3?

Ga voor de beste tips naar ons artikel over rekenen in groep 3. Download ook de gratis oefenbladen op deze pagina en bekijk de video’s over rekenen in groep 3.