Wanneer kleuter: het antwoord

Wanneer is je kind een kleuter? En hoe gaat dit op de basisschool met instromen? Vroeger lag de leeftijdsgrens op 1 oktober, tegenwoordig is deze verschoven naar januari. Dat betekent dat kinderen die 4 jaar worden in januari dus langer kleuteren, dan een kind dat in hetzelfde kalenderjaar in oktober jarig is. Je bent een kleuter als je 4 tot 6 jaar oud bent. In dit artikel lees je als ouder meer over wanneer je kind een kleuter is en wat er in groep 1 en 2 aan bod komt.

Wanneer ben je een kleuter?

In groep 1 en 2, dus in de leeftijd van 4 tot 6 jaar, spreken we over kleutergroepen. De kinderen in deze klas noemen we kleuters. In groep 1 ligt de nadruk veel op ‘lerend spelen’. Kinderen leren in hoeken en van elkaar heel veel. Denk aan gesprekjes voeren met elkaar, het tellen van hoeveelheden (vaak nog tot 6) of de letter van hun eigen naam herkennen. 

Oefening Rekenen Groep 2 (Gratis)

Ook het wennen aan school, het zitten in de kring en het kiezen van een werkje zijn vaardigheden die in groep 1 geoefend en aangeleerd worden. Soms kunnen kinderen voor 4 jaar al enkele ochtenden wennen op school. Het kan ook dat je kleuter eerst in een instroomgroep komt. Bijvoorbeeld omdat de groep 1 die al in de school draait, al erg groot qua aantal kinderen is. 

Kinderen van 5 en 6 jaar zitten doorgaans in groep 2. Er wordt nog steeds veel lerend gespeeld. De verschuiving naar groep 3 vindt steeds meer plaats. Zo wordt er geoefend met tellen tot boven de 20. Komen rijmen en woorden in stukjes zeggen (r-oo-s wordt dan roos) aan bod, net als het oefenen met schrijfpatronen. 

wanneer kleuter leeftijd

Leeftijdsgebonden of afhankelijk van de groep?

Is de plaatsing van je kind in een kleuter- of instroomgroep nu leeftijdsgebonden of afhankelijk van de groep? Het kan allebei. Sowieso is het zo dat een kind van 4 jaar niet in een groep 4 geplaatst zal worden. Scholen kunnen ervoor kiezen om een instroomgroep te starten, waar de kinderen die net 4 jaar geworden zijn bij elkaar in de groep zitten. Het voordeel is dat de leerkracht alle activiteiten op hetzelfde niveau kan aanbieden, kan werken aan zelfstandigheid bij de kinderen en ook dat er veel gewerkt kan worden aan het wennen op school.

Andere scholen kiezen ervoor om een groep ½ te draaien. Dit heeft alles met visie te maken. Stel dat een school als visie heeft dat kinderen vooral van elkaar leren, dan zullen heterogene groepen (groepen met verschillende niveaus) zoveel als mogelijk gemaakt worden. Het kan dan dat je kleuter van 4 jaar in een groep ½ combinatie komt en met oudere kleuters van 6 of soms bijna 7 jaar zit.

Ook interessant:

Wanneer kleuter: tussen peuter en schoolkind

Na de peutertijd en de fase van ‘ik ben twee en zeg nee!’ volgt de kleuterfase. Een fase vol met nieuwe ontdekkingen. Een fase waarin je kind proeft van een stukje zelfstandigheid en die ook voor jou als ouder de nodige uitdagingen biedt. En een stuk trots: toekijkend hoe je peuter van toen uitgroeit tot een spelende en lerende kleuter, die vriendjes maakt en melktanden wisselt.

Lees ook:

Mirjam de Stigter, BEd

Mirjam heeft 13 jaar onderwijservaring in het basisonderwijs. Zo heeft ze ruim 8 jaar gewerkt in het fase onderwijs en draaide ze daar ieder half jaar fase 4/5 (2e half jaar groep 2 en 1e half jaar groep 3) of fase 5/6. ( 1e en 2e helft groep 3).

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *