Engels op de basisschool: waarom je kind nu al Engels leert

Engels is een verplicht onderdeel van het onderwijs op de basisschool. De leeftijd waarop je kind voor het eerst te maken krijgt met Engels op de basisschool kan verschillen. Dit mag de school namelijk zelf bepalen. Sommige scholen kiezen ervoor om Engels al in de kleuterklas aan te bieden.

Misschien stel je jezelf wel vragen bij Engels als vak op de basisschool. Is het wel handig voor je kind om nu al Engels te leren? Gaat dit de Nederlandse taalontwikkeling van je kind niet negatief beïnvloeden? Of misschien vraag je je juist af hoe je de ontwikkeling van de Engelse taal kan bevorderen. In dit artikel lees je de antwoorden op bovenstaande vragen. Verder geven we je alle aanvullende informatie die voor jou handig kan zijn over Engels leren op de basisschool.

Voordelen Engels leren op de basisschool

Engels leren op de basisschool heeft voordelen voor je kind. Zo blijkt uit onderzoek dat het vroeg aanleren van een tweede (of derde) taal de creativiteit van je kind bevordert. Het leren van een nieuwe taal dwingt je kind om na te denken over taal en zich te uiten met woorden die hij niet gewend is. Deze activiteiten zetten je kind aan op een creatieve manier na te denken.

Hoe jonger kinderen Engels leren, hoe vrijer ze vaak durven te spreken. Jonge kinderen zijn namelijk nog niet zo bezig met verlegenheid en angst om zich uit te drukken in een nieuwe taal. Wanneer je kind vroegtijdig de Engelse taal krijgt aangeboden op de basisschool, verlaagt het de drempel om het Engels ook daadwerkelijk te spreken.

Vrijer spreken Engels

Nadelen Engels op de basisschool

Er zijn gelukkig niet veel nadelen aan het leren van Engels op de basisschool. Niet elke juf of meester spreekt even goed Engels en dit kan van invloed zijn op jouw kind. Kinderen leren een taal minder snel wanneer degene die de taal aanbiedt, de taal niet goed spreekt. Een oplossing hiervoor is de inzet van vakleerkrachten bij de lessen Engels. Dit gebeurt echter niet vaak in het basisonderwijs. Het niveau van de leerkracht kan daarom een nadeel zijn.

Uit onderzoek blijkt dat het vroegtijdig leren van Engels geen negatieve invloed heeft op de Nederlandse taalontwikkeling van je kind. Wel is het zo dat kinderen die meertalig worden opgevoed, een kleinere woordenschat per taal hebben op jonge leeftijd. Dit trekt vanzelf bij op latere leeftijd, wanneer je kind zich verder ontwikkelt in de talen die hij spreekt.

Oefenbladen Groep 3 Spelling (Gratis)

Oefenbladen Spelling Groep 4 (Gratis)

Oefenbladen Spelling Groep 5 (Gratis)

Waarom kinderen nu Engels krijgen in de kleuterklas

Doordat de basisschool Engels aanbiedt in de kleuterklas, leert je kind al spelenderwijs een nieuwe taal aan. Er hoeft uiteraard geen losstaand vak van gemaakt te worden; je kind kan in de kleuterklas Engels leren op een heel laagdrempelige wijze. Denk hierbij aan het kijken van een Engels televisieprogramma of het lezen van een Engels kinderboek. Het Engels oefenen op de basisschool hoeft dus absoluut niet ten koste te gaan van de onderwijstijd van je kind.

Hoe je thuis kan helpen om je kind Engels te leren

Wil je als ouder je kind helpen om ook thuis Engels te leren? Een heel simpele manier om met Engels aan de slag te gaan, is door met je kind de taal te spreken. Je hoeft echt niet meteen hele gesprekken in het Engels te voeren. Begin gewoon lekker op een laag niveau.

Loop eens een rondje door het park of de kinderboerderij. Welke dieren zien jullie allemaal en hoe heten deze dieren in het Engels? Breid dit soort gesprekken met je kind uit naar alledaagse gebeurtenissen. Wat zien jullie onderweg en binnenshuis allemaal voor voorwerpen en hoe vertaal je die naar het Engels? Begin met het oefenen van zelfstandig naamwoorden. Daardoor wordt het leren van volledige zinnen voor je kind straks makkelijker.

Handige oefeningen om Engels te leren

Samen met je kind Engels oefenen voor de basisschool kan op veel verschillende manieren. Basisschool Engels is voor veel ouders prima te doen. Je hoeft natuurlijk niet altijd actief met je kind bezig te zijn om zijn taalontwikkeling te stimuleren. Laat je kind bijvoorbeeld televisieprogramma’s die het al kent eens in het Engels kijken. Veel kinderprogramma’s zijn op YouTube in het Engels te vinden.

Het samen lezen van kinderboeken helpt je kind niet alleen in zijn spraakontwikkeling, maar ook in zijn leesontwikkeling. De Engelse taal is soms moeilijker te lezen dan de Nederlandse taal. Dezelfde klanken kennen soms sterk wisselende uitspraken. Door samen met je kind een Engels boek te lezen, sla je 2 vliegen in 1 klap!

De allerleukste manier om samen met je kind Engels te leren? Zet jullie favoriete muziek op! Veel liedjes zijn gezongen in de Engelse taal. Door samen met je kind naar de tekst te kijken en de nummers te zingen, oefen je de Engelse taalvaardigheid van je kind en de uitspraak. Bovendien zijn jullie lekker samen bezig.

Engelse kinderboeken spraak- en leesontwikkeling

Wees dus niet bang om samen met je kind Engels te gaan oefenen. En vrees ook niet als je hoort dat Engels wordt aangeboden op de basisschool. De Engelse lessen gaan niet ten koste van de taalontwikkeling van je kind. Integendeel; ze bieden een mooie mogelijkheid om zijn Engels al vroeg te ontwikkelen.

Ook interessant:

Bronnen:

Maaike de Boer, MA

drs. Maaike de Boer is initiatiefneemster van Wijzeroverdebasisschool.nl

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *