Psychische buikpijn kind: oorzaken en oplossingen

Klaagt je kind weleens over buikpijn? Deze klacht kan verschillende oorzaken hebben. Er kunnen medische en lichamelijk oorzaken achter zitten, maar ook stress en psychische redenen. Het is belangrijk de oorzaak van de buikpijn van je kind te achterhalen.

Buikpijn is niet een symptoom wat je simpelweg kan negeren. Het moet serieus genomen worden. Veel kinderen leiden een druk leven vol prikkels die ze niet altijd een plekje kunnen geven. Dit kan in sommige gevallen leiden tot psychische buikpijn. In dit artikel lees je meer over psychische buikpijn bij kinderen, de oorzaken en hoe je het kan aanpakken.

Oorzaak psychische buikpijn bij kinderen

Er ligt in de maatschappij van tegenwoordig veel druk op je kind. Het moet presteren op school, naar de voetbal- of atletiekclub toe en regelmatig spelen met vriendjes en vriendinnetjes. Allemaal factoren die voor je kind van invloed kunnen zijn op de mentale gezondheid.

Op het moment dat het je kind niet lukt om deze factoren in balans te houden, krijgt het last van stress. Nu denken we bij stress vaak vooral aan bijvoorbeeld zenuwachtig gedrag, fröbelen, woede-uitbarstingen etc.. Maar ook buikpijn kan een uiting zijn van stress.

Heb je het vermoeden dat jouw kind worstelt met buikpijn door stress? Dan is het allereerst belangrijk om een medische oorzaak uit te sluiten. Bij kinderen wordt vaak geen fysieke oorzaak gevonden voor de buikpijnklachten. Toch is het van belang deze wel uit te sluiten.

Terwijl dit onderzoek loopt, kun je uiteraard ook al verder kijken. Je kunt bijvoorbeeld onderzoeken welke eventuele stressfactor buikpijn bij je kind kan veroorzaken. De invloed van stress moet immers niet onderschat worden. Het is absoluut denkbaar dat dit dan ook de oorzaak is van de buikpijn die jouw kind voelt.

Veroorzakers van stress

Ga bij jezelf eens na of er grote veranderingen zijn geweest in het leven van je kind. Je kan jezelf hierbij de volgende vragen stellen:

 • Is er recent een dierbare overleden?
 • Zijn jullie verhuisd?
 • Worstelt je kind met de beperkende coronamaatregelen?
 • Speelt er een scheiding in het gezin?
 • Is zijn beste vriend gewisseld van school?
 • Heeft je kind ruzie met een klasgenootje?
 • Heeft je kind binnenkort een belangrijke toets?
 • Valt je kind buiten de groep of wordt hij gepest?

Al deze factoren kunnen invloed hebben op de psyche van je kind en daarmee psychische buikpijnklachten veroorzaken. Wees je ervan bewust dat geen enkel kind hetzelfde is. Een situatie die voor het ene kind totaal niet stressvol is, is voor het andere kind heel heftig. Neem deze factoren dus serieus. Luister altijd naar je kind wanneer hij zijn zorgen en gedachten hierover uit.

Ook zonder deze factoren kan je kind last hebben van psychische buikpijn. Niet ieder kind kan even goed tegen prikkels. De verwerking ervan duurt bij het ene kind langer dan bij het andere. We noemen dit ook wel prikkelgevoeligheid.

Kinderen die prikkelgevoelig zijn, hebben vaak moeite met drukke en luide omgevingen. Ze kunnen snel boos worden en hebben soms moeite met aanrakingen.

De zintuigen van prikkelgevoelige kinderen maken moeilijk onderscheid tussen belangrijke en onbelangrijke prikkels. Alle prikkels komen daardoor even hard binnen en het kost veel moeite om ze te verwerken.

Herken je je kind hierin? Dan kan het zeker interessant zijn om je eens te verdiepen in prikkelgevoeligheid bij kinderen.

Lees hier meer over de ontwikkeling van jouw kind.

In gesprek met je kind

Stel dat alle medische oorzaken voor buikpijn zijn uitgesloten. Hoe kan je er dan precies achter komen wat jouw kind dwarszit en wat de oorzaak is van de buikpijn?

Een open gesprek met je kind geeft je meer informatie over de oorzaak van zijn psychische buikpijn. Je kunt zo’n gesprek natuurlijk tegenover elkaar aan de keukentafel voeren. Niet ieder kind vindt het echter even makkelijk om in deze setting een gesprek te voeren en open te zijn over zijn gevoelens.

Actief of creatief in gesprek

Er zijn meer manieren om een gesprek met je kind aan te gaan. Zonder dat je kind de druk voelt iets te moeten vertellen wat hij (nog) niet wil of kan delen. Maak bijvoorbeeld samen een wandeling door het bos terwijl jullie praten over de dingen die je kind lastig vindt of dwarszit.

Stel je kind eens de vraag hoe de volgende dag eruit zou zien wanneer al zijn problemen weg zouden zijn. Waar zou je kind dan niet meer aan hoeven denken en welke aspecten zouden uit zijn leven verdwenen zijn? Met behulp van dit soort vragen kan je erachter komen wat jouw kind dwarszit zonder dat het voor je kind als een ondervraging voelt.

Naast wandelen kan je uiteraard ook op een vrije manier met je kind praten terwijl jullie een spelletje spelen, een tekening maken of op een andere manier creatief bezig zijn. Wanneer jullie samen bezig zijn, verloopt een gesprek vloeiender dan wanneer je statisch aan de keukentafel met elkaar praat.

Voorkom dat het gesprek een extra bron van stress is voor je kind. Let dus goed op de signalen die hij afgeeft tijdens het gesprek. Begint je kind zenuwachtig of vermijdend gedrag te vertonen? Dan kan het zijn dat dit niet het juiste moment is voor een gesprek. Zorg dan dat je kind weet dat er ruimte is om het gesprek op een ander moment aan te gaan. En dat je er voor hem zal zijn wanneer hij daar behoefte aan heeft.

Aanpak psychische buikpijn bij kinderen

Wanneer je de psychische oorzaak van de buikpijn bij je kind hebt achterhaald, is het natuurlijk belangrijk om die aan te pakken. Afhankelijk van de stressfactor in het leven van je kind, verschilt de aanpak die werkt. Ervaart je kind te veel druk door zijn actieve leven vol sportclubs en andere buitenschoolse activiteiten? Kijk dan eens of het mogelijk is om hier een pauze in te lassen. Laat je kind 1 hobby kiezen die hij de komende tijd wil uitoefenen en laat de rest even links liggen.

Doorbreek het verwachtingspatroon dat je kind heeft van zichzelf. Daarmee doorbreek je ook de stress die dat patroon met zich meebrengt. Misschien ontdekt je kind dat hij een aantal hobby’s al een tijdje niet meer leuk vindt. Dat hij daar zelfs liever mee stopt. Misschien brachten deze hobby’s onbewust veel stress met zich mee en kiest je kind liever een andere hobby waarbij hij minder druk ervaart.

Professionele hulp

Heeft de buikpijn van je kind een meer permanente oorzaak? Denk bijvoorbeeld aan:

 • ziekte of overlijden van een familielid
 • een verhuizing
 • het overlijden van een huisdier
 • de verhuizing van een favoriet klasgenootje
 • een scheiding

In dit soort gevallen kan het raadzaam zijn om de hulp van een psycholoog of andere professional te zoeken. Uiteraard blijf je zelf thuis ook de nodige steun bieden.

Een hevige gebeurtenis in het leven van je kind kan een langdurig effect hebben op zijn gemoedstoestand. Psychische buikpijn kan 1 van de gevolgen zijn.

Ook wanneer de buikpijn van je kind zo hevig is dat je kind niet meer naar school wil, is het benaderen van een professional de juiste stap. Hierbij kan je denken aan een kinderpsycholoog of een pedagogisch medewerker. Ook een kindercoach kan hierin een fijne rol spelen.

Wanneer je je kind laat rondlopen met deze stressklachten, worden de klachten op den duur alleen maar heviger. Het is dus belangrijk voor je kind dat je de klacht aanpakt bij de bron.

Stress door het coronavirus

Heeft je kind last van de wisselende en beperkende coronamaatregelen en ervaart hij hierdoor stress? Kijk dan eens of je samen met de leerkracht een stabielere situatie voor je kind kunt creëren.

Ook wanneer je kind angst heeft voor het virus en zich zorgen maakt over zijn dierbaren, is het goed hier samen aandacht aan te besteden. Online is veel informatie te vinden over het coronavirus. Ook zijn er speciale voorlichtingen voor kinderen. Vooral een gebrek aan kennis speelt bij kinderen een rol in hun angst voor het virus. Praat er daarom eerlijk over met je kind en maak geen onrealistische beloften over het verloop van het virus. Gebruik woorden die je kind begrijpt. Moet je soms toch lastige woorden gebruiken? Leg ze dan geduldig uit.

quote praat over stress en virus met kind

Leerproblemen als oorzaak van psychische buikpijn

Als je kind buikpijn ervaart door leerproblemen, moet dat niet worden onderschat. Wanneer je kind leerproblemen ervaart en moeite heeft met de spanning die dit met zich meebrengt, kan het lichaam van je kind overgaan in de vecht- of vluchtmodus. Het lichaam maakt daarmee extra cortisol aan, een bekend stresshormoon. Cortisol is van invloed op het welzijn van je kind. Het beïnvloedt niet alleen het gevoel van stress, maar bijvoorbeeld ook de stoelgang. De buikklachten die worden veroorzaakt door een verhoogd cortisolniveau zijn dus niet alleen psychisch van aard, maar ook zeker lichamelijk.

Ervaart je kind leerproblemen op school? Dan is het belangrijk dat jullie hier samen met de leerkracht mee aan de slag gaan. Zorg er daarbij wel voor dat de aanpak van het leerprobleem niet een stresssituatie op zichzelf wordt. Dat heeft natuurlijk een averechts effect. Ga op een ontspannen manier aan de slag met het onderwerp waar je kind moeite mee heeft. Op den duur zal hij merken dat het gevoel van stress steeds meer afneemt tijdens het zo gevreesde lesonderwerp.

Oefening Rekenen Groep 2 (Gratis)

Oefenbladen Groep 3 Rekenen (Gratis)

Oefenbladen Groep 3 Spelling (Gratis)

5 tips om je kind te helpen ontstressen

1. Trek er samen opuit!

Wanneer je kind lekker in beweging is, krijgt het lichaam de ruimte om stress op een natuurlijke manier af te vloeien. Ga samen naar het bos en maak een wandeling of klauter erop los in een klimparadijs.

2. Laat je kind sporten

Ook sporten is een ideale manier om even helemaal te ontstressen. Tijdens het sporten zal je kind niet tot nauwelijks bezig zijn met zijn stress en de buikklachten. De klachten kunnen daardoor zelfs volledig verdwijnen. Let er wel op dat het sporten geen ‘moeten’ wordt. Dan wordt het een buikpijnbron op zichzelf.

3. Maak samen een planning

Ervaart je kind stress door een onduidelijke planning? Is hij regelmatig het overzicht kwijt? Ontwikkel dan samen met je kind een planning die voor hem werkt. Koop bijvoorbeeld een simpele agenda. Of ga samen aan de slag met een Mascha Planner die je volledig zelf kan indelen. Het ontwerpen en indelen van de planner kan een ontspannen oefening op zichzelf zijn voor je kind.

4. Wees creatief bezig met je kind

Kleur samen een mandala in, teken een grappig stripverhaal of leg samen een puzzel. Wanneer je kind zijn gedachten even kan verzetten, zal de stress uit zijn lichaam vloeien. Daarnaast biedt creativiteit de ruimte voor je kind om te uiten wat hem dwarszit. Laat je kind de oorzaak van zijn stress eens tekenen en maak er vervolgens een grappig plaatje van. Doordat je je kind laat omdenken, zal hij in het vervolg de stresssituatie misschien anders kunnen benaderen. 2 vliegen in 1 klap dus!

5. Ontspan en relax

Lees samen een boek, volg een yogales of mediteer. Niet alleen het verzetten van gedachten is een goede manier om van de stress af te komen. Soms is nadenken over de stressoorzaak juist goed. Leer je kind dat het goed is om na te denken over wat hij voelt. En dat hij altijd bewust mag voelen wat hij voelt. Emoties mogen er zijn. Erken deze dan ook richting je kind. Door te luisteren naar je kind zal hij zich eerder gehoord voelen. Daardoor voelt hij ook sneller de ruimte om zich tot je te keren wanneer hij stress ervaart.

mandala kleurplaat

Als je kind buikpijn heeft zonder duidelijke fysieke oorzaak, kun je dat beter niet negeren. Let op de signalen die je kind geeft en pak ze op. Psychische buikpijn kan het leven van je kind zodanig beïnvloeden dat hij niet meer kan functioneren zoals je gewend bent. Ga samen op zoek naar de oorzaak. Probeer vervolgens tot een oplossing te komen, zodat je kind zich binnen de kortste keren helemaal fit voelt en weer onbezorgd kind kan zijn.

Misschien vind je dit ook interessant:

Maaike de Boer, MA

drs. Maaike de Boer is initiatiefneemster van Wijzeroverdebasisschool.nl

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *