Openbaar onderwijs: dit moet je weten

Als je je kind inschrijft voor een basisschool, kun je vaak kiezen uit verschillende soorten scholen. Zo kun je je kind bijvoorbeeld aanmelden op een katholieke of islamitische school. Of je kiest juist voor een openbare school. In dit artikel lees je wat openbaar onderwijs inhoudt en waar het voor staat.

Wat is openbaar onderwijs?

Openbaar onderwijs is een vorm van onderwijs waarin kinderen van alle afkomsten welkom zijn. Er is dus niet 1 bepaalde geloofsovertuiging die aan de basis ligt van het lesplan.

Tegenwoordig is de slogan van het openbaar onderwijs Waar Verhalen Samenkomen. Hiermee wordt nog eens extra benadrukt dat elk kind zijn eigen verhaal en achtergrond heeft. En dat in de samenkomst van die verhalen juist de kracht van deze vorm van onderwijs zit.

Doordat ieder kind zijn eigen kennis, talent en overtuigingen meeneemt, ontstaat op school een mooie mix. Op een openbare school benadrukken leerkrachten overeenkomsten actief. Tegelijkertijd is er ruimte om over verschillen te praten.

openbaar onderwijs overeenkomsten verschillen

Verschillende soorten openbare scholen

Niet iedere openbare school biedt zijn onderwijs op dezelfde manier aan. Openbare scholen hebben de vrijheid om te kiezen voor een bepaalde onderwijsstijl.

Zo zijn er openbare daltonscholen, jenaplanscholen en montessorischolen.

Lees ook:

Openbaar onderwijs: de cijfers

Een eeuw geleden viel meer dan 70% van de scholen onder het openbaar onderwijs. Dat betekent dat bijna driekwart van de kinderen op zo’n school terechtkwam.

Dat zoveel scholen in die tijd openbaar waren, was niet helemaal toevallig. Voor 1917 hadden namelijk alleen openbare scholen recht op financiële steun van de overheid.

In 1917 kwam daar verandering in, toen er een nieuwe wet werd aangenomen. Vanaf dat moment kregen ook andere scholen dat recht op financiële steun. Vanaf dat moment werden veel meer bijzondere scholen opgericht, met bijvoorbeeld een katholieke of protestante inslag.

Op dit moment is nog ongeveer een derde van alle scholen openbaar.

Oefening Rekenen Groep 2 (Gratis)

Oefenbladen Groep 3 Rekenen (Gratis)

Oefenbladen Groep 3 Spelling (Gratis)

Oefenbladen Rekenen Groep 4 (Gratis)

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 4 (Gratis)

Oefenbladen Spelling Groep 4 (Gratis)

Kernwaarden openbaar onderwijs

Het openbaar onderwijs werkt vanuit 3 kernwaarden. Hieronder lees je wat die kernwaarden zijn en wat ze betekenen voor kinderen op een openbare school.

1. Gelijkwaardigheid

Ieder kind wordt op een openbare school gelijkwaardig behandeld. Het maakt niet uit waar het vandaan komt of welke geloofsovertuiging het heeft. Dat maakt dat op een openbare school alle kinderen welkom zijn. Kinderen op openbare scholen hebben allemaal dezelfde rechten en kansen. Niemand wordt buitengesloten.

2. Vrijheid

Als je kind op een openbare school terechtkomt, krijgt het alle ruimte om zijn mening te laten horen. Kinderen leren er naar elkaar te luisteren, elkaars mening te respecteren en een eigen mening te vormen.

Verder zijn alle kinderen verantwoordelijk voor het vrijheidsgevoel van de andere kinderen. Ze leren rekening houden met elkaar en met elkaars standpunten.

3. Ontmoeting

Omdat kinderen met verschillende achtergronden op een openbare school samenkomen, krijgen ze ook de kans van elkaar en elkaars gewoonten te leren. Nieuwsgierigheid is daarbij heel belangrijk.

Kinderen krijgen de kans over hun normen en waarden in gesprek te gaan. Zo ontmoeten ze elkaar op een dieper niveau en leren ze elkaar nog beter begrijpen.

openbaar onderwijs kernwaarden

Wat is het verschil tussen openbaar en bijzonder onderwijs?

In Nederland zijn niet alleen openbare scholen, maar ook bijzondere scholen. De verschillen en overeenkomsten tussen die 2 staan hieronder beschreven.

tabel verschillen openbare bijzondere scholen

Jouw kind naar een openbare school? Doe onderzoek

Als je hebt besloten dat je je kind wilt aanmelden bij een openbare school, is het alsnog van groot belang dat je onderzoek doet. Bezoek bijvoorbeeld open dagen of informatieavonden van verschillende scholen in de regio. Zo weet je welke school qua sfeer en onderwijsstijl het beste bij jouw kind past. Want zoals je hierboven hebt kunnen lezen, is zeker niet elke openbare school hetzelfde!

Ook interessant:

Bronnen:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijheid-van-onderwijs/openbaar-en-bijzonder-onderwijs

https://www.openbaaronderwijs.nu

Judith Kimenai, BEd

Judith was jarenlang docente Nederlands en (tweetalig) biologie binnen het voortgezet onderwijs. Tijdens haar onderwijscarrière was ze naast docente ook een bevlogen brugklasmentor en intern begeleider. Tegenwoordig is Judith freelance tekstschrijfster en richt ze zich voornamelijk op de educatieve sector.

Gerelateerde artikelen

Reacties

2 reacties op “Openbaar onderwijs: dit moet je weten”
  1. L.s.,
    Al researchend stuitte ik, jounalist, op jullie site Wijzer over de basisschool. Het is een prettige en overzichtelijke site, dank daarvoor. Wat me echter niet helemaal duidelijk is en daar kom ik bij ‘over ons’ ook niet zo 1,2,3 achter is vanuit welke instantie of organisatie deze site is opgezet. Wie is ‘Wijzer’ en wat doen jullie precies. Is het mogelijk om dat toe te lichten ?

    Waar ik vooral research naar zou willen doen is de veranderingen, cq verschillende opvattingen in het onderwijs in historisch perspectief over de laatste decennia, laten we zeggen globaal van de jaren ’60 tot nu.

    Vriendelijke groet,
    Hetty van der Wal

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *