Wat is buitenschoolse opvang (BSO)?

Wat is buitenschoolse opvang (BSO)? Buitenschoolse opvang (BSO) is de ontvangst van een kind buiten reguliere schooltijden om. Het gaat hier om een professionele dienstverlening, bedoeld voor kinderen tussen 4 en 13 jaar. Vaak kunnen ouders voor de BSO terecht bij een kinderdagverblijf.

Wat gebeurt er op de BSO?

De BSO vangt buiten de schooltijden kinderen op, omdat ouders bijvoorbeeld moeten werken. Op de BSO kunnen kinderen dan met hun leeftijdsgenootjes spelen. De medewerkers verzinnen activiteiten om de jongens en meisjes bezig te houden. Ook kunnen de basisscholieren hun huiswerk maken.

Openingstijden BSO
De BSO is geopend voor schooltijd, in de middagpauze, maar ook wanneer de school uit gaat. In vakantietijden is de opvang zelfs de hele dag open.

BSO en de wet
De overheid legt de regels van de BSO vast in: de Wet kwaliteitseisen en peuterspeelzalen , een Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) en een Ministeriële regeling.

Verplichtingen BSO
De wet verplicht de BSO’s om voldoende beroepskrachten in te zetten naar verhouding met het aantal kinderen dat wordt opgevangen. Ook moet de omgeving van de BSO veilig zijn en bijdragen aan de ontwikkeling van het kind.

BSO +
De BSO+ is een gespecialiseerde opvang voor kinderen, die extra begeleiding nodig hebben. Maar kinderen stromen ook van een speciale school in op de BSO+, omdat hier meer faciliteiten zijn. Vaak komen ze hier terecht op advies van pedagogische medewerkers.

Mengvorm BSO+ en BSO
Het gebeurt weleens dat zowel kinderen van de BSO als de BSO+ bij elkaar in de groep zitten. Deze mengvorm heeft bij pedagogen de voorkeur, omdat de speciale en gemiddelde groepen dan met elkaar leren omgaan. Toch zijn er ook gescheiden BSO+-instellingen.

Kinderopvangtoeslag

Het is mogelijk toeslag te ontvangen als een ouder zijn kinderen naar een officiële BSO stuurt. De ouders moeten dan wel werken, een opleiding volgen of inburgeren. Ook moet er een contract zijn met het kinderverblijfcentrum. En ouders moeten aantonen dat zij aan de BSO betalen.

Voor meer informatie over kinderopvangtoeslag, zie: belastingdienst 

Verschil TSO

Een basisscholen kunnen een ‘tussenschoolse opvang’ (TSO) organiseren in de middagpauze. Hiervoor schakelen ze vaak vrijwilligers in, zoals gastouders. Deze TSO vergoedt de overheid niet met een kinderopvangtoeslag.

Bekijk ook:

Maaike de Boer, MA

drs. Maaike de Boer is initiatiefneemster van Wijzeroverdebasisschool.nl

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *