Wat is een kopklas?

Een kopklas is een klas na groep 8, bedoeld voor slimme basisscholieren die door een taalachterstand slecht presteren op de doorstroomtoets. Zij kunnen een lage toetsscore krijgen, alleen omdat ze de vragen van een test minder of niet goed begrijpen.

Wat gebeurt er in de kopklas?

Voor een gelijke kans op onderwijs en werk gaat deze doelgroep voorafgaand aan het brugjaar naar de kopklas. Hier kan zij haar taalvaardigheden bijspijkeren tot het hogere niveau dat recht doet aan intelligentie en talenten. Dit alternatief zorgt ervoor dat een leerling zijn of haar potentie volledig benut en op een passend onderwijsniveau terecht komt.

Bevindingen kopklas

De kopklas is ontstaan in 1993 vanuit een experiment van 3 Utrechtse basisscholen. Zij wilden kinderen een kans geven op een hoger niveau in het brugjaar. Al snel bleek dat plan goed te werken. De eerste kopklasleerlingen scoorden 10 punten meer op de Cito-toets nadat zet het schakeljaar voltooiden. Aanvankelijk was het schooladvies voor de kopklas gemiddeld vmbo/mavo, maar na het kopjaar konden de kopklasleerlingen beginnen op het havo of vwo.

Lees ook:

Ministerie van OCW over de kopklas

Het Ministerie van OCW liet in 2002 een onderzoek uitvoeren en formuleerde van daaruit een aantal voordelen van de kopklas. Die voordelen zijn:

 • Stijging zelfvertrouwen leerlingen, vanwege betere prestaties
 • Leerlingen kunnen zo als voorbeeld dienen voor hun gemeenschap, die dan ook beter wil presteren. ‘Zij laten zien dat ze succesvol zijn en goed kunnen presteren.’
 • Een goede taalbeheersing is de sleutel tot integratie binnen de Nederlandse samenleving.

Kritiek

Desondanks is er ook kritiek op de kopklas. Zo stellen criticasters dat deze maatregel veel te laat ingrijpt bij een taalachterstand, namelijk pas na groep 8. Daarbij is de vrees dat kopklassers buiten de boot kunnen vallen omdat ze een jaar ouder de brugklas in rollen.

Bron: Sardes 2002/kop- en voetklassen: Ei van columbus?

Maaike de Boer, MA

drs. Maaike de Boer is initiatiefneemster van Wijzeroverdebasisschool.nl

Gerelateerde artikelen

Reacties

2 reacties op “Wat is een kopklas?”
  • Beste meneer of mevrouw Hesselman,
   Een voetklas wordt gekoppeld aan het voortgezet onderwijs. Omdat wij ons met name richten op het basisonderwijs hebben we de term hier niet genoemd.
   Hartelijke groet,
   Carola de Koning

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *