Rapportgesprekken met je kind voeren

Op de basisschool krijg je als ouder te maken met rapportgesprekken. De meeste scholen maken 3 keer per jaar een rapport met de resultaten van jouw kind tot dan toe. Dat gebeurt meestal rond november, maart en juni.

Het doel van rapportgesprekken is tweeledig:

 • Hoe gaat het tot nu toe met jouw kind, zowel sociaal, als op leergebied;
 • Waar zitten nog mogelijkheden tot verbetering en hoe gaan we dit samen aanpakken?
rapportgesprek samenwerken ouder school

Veel scholen zijn overgestapt naar het praten met het kind in plaats van over het kind. Dat betekent dat het in de meeste gevallen wenselijk is dat jouw kind aanwezig is bij het rapportgesprek.

Op deze manier kan je kind uit eerste hand horen wat de leerkracht te zeggen heeft. Jullie kunnen samen in gesprek en jouw kind krijgt ook de kans te reageren.

Oefening Rekenen Groep 2 (Gratis)

Oefenbladen Groep 3 Rekenen (Gratis)

Oefenbladen Rekenen Groep 4 (Gratis)

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 4 (Gratis)

Het kan zijn dat er ook andere zaken spelen in het leven van jouw kind, die je je als ouder kwijt wilt aan de leerkracht. Denk hierbij aan zijn gedrag thuis, een sterfgeval in de familie of relatieproblemen. Het beste is dan om een aparte afspraak met de leerkracht te maken, zodat je de tijd hebt om je verhaal te doen.

Deze en andere zaken kunnen van invloed zijn op het welbevinden van jouw kind. Welbevinden is de mate waarin jouw kind goed in zijn vel zit. Om tot leren te komen, is het belangrijk dat jouw kind zich goed voelt.

rapportgesprekken welbevinden

Het 10-minutengesprek is geweest, wat nu?

Na het 10-minutengesprek kun je afspraken gaan maken. Ga samen met je kind in gesprek. Het is oké om iets moeilijk te vinden. Het is wel belangrijk dat je altijd blijft proberen. Ook vragen stellen aan de leerkracht is iets wat kinderen soms te weinig doen, als ze leerstof moeilijk vinden.

Belangrijk is hierbij dat je je kind een keuze voorlegt. Zo leg je een stukje van de verantwoordelijkheid bij hem zelf neer.

Positieve of negatieve resultaten: zo ga je ermee om

Enerzijds zijn er vast dingen die al goed gaan. Vertel wat je knap vindt en laat jouw kind ook benoemen waar hij trots op is.

Anderzijds zijn er misschien punten ter verbetering. Misschien wat betreft gedrag of misschien heeft een bepaald vak extra oefening nodig.

Zorg ervoor dat je als ouder niets oplegt, maar kijk samen naar wat er mogelijk is en hoe jij als ouder daarbij kunt helpen.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Elke dag een kort gesprekje over hoe het spelen op school is gegaan;
 • Elke dag een kwartiertje lezen voor het naar bed gaan;
 • In het weekend wat extra rekensommen maken;
 • Samen wekelijks een tekst voor begrijpend lezen oefenen.

Rapportgesprek met je kind voeren? Hier een aantal tips

 1. Neem van tevoren met jouw kind zijn rapport door. Maak een lijstje met punten die jullie willen bespreken tijdens het gesprek;
 2. Focus op de positieve resultaten;
 3. Schiet niet gelijk in de verdediging als de leerkracht een negatief punt noemt;
 4. Kijk bij de negatieve resultaten, waar jullie samen met de leerkracht aan kunnen gaan werken;
 5. Maak eventueel een vervolgafspraak als je meer tijd nodig hebt.

Oefenen voor betere resultaten

Ben je op zoek naar extra oefenmateriaal voor thuis, dan heb je 3 opties:

 1. Vraag de leerkracht om oefenmateriaal;
 2. Kijk op internet naar oefensites;
 3. Kijk op onze website voor oefenboeken voor verschillende vakken.

Kinderen moeten naast school genoeg vrije tijd hebben om te spelen, sporten en andere activiteiten. Ook even niks doen en lekker een film kijken, hoort daarbij.

Natuurlijk is het prima om thuis af en toe wat extra te oefenen voor schoolvakken, maar probeer dit enigszins te beperken. School is er voor de schoolvakken en thuis is er ook voor de ontspanning. Zo houd je je kind ook gemotiveerd om thuis af en toe aan de slag te gaan voor school!

Bekijk ook:

Natasja de Vrind, BEd

Natasja de Vrind is ruim 24 jaar leerkracht in de bovenbouw van het basisonderwijs. Naast het behalen van haar opleiding tot intern begeleider, hield ze zich bezig met een expertgroep voor rekenen en werkte ze op de PABO, waar ze stagiaires begeleidde. De laatste jaren staat ze parttime voor de groep en houdt ze zich daarnaast vooral bezig met haar andere passie: schrijven.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *