Het 10-minutengesprek met de leerkracht: 5 vragen die je kunt stellen

Op de meeste basisscholen worden een paar keer per jaar de zogenaamde 10-minuten gesprekken gevoerd. Je spreekt dan met de leerkracht over de ontwikkeling van je kind. Is dit ook bij jouw kind op school het geval?

Dan kan dit artikel je helpen om het 10-minutengesprek goed voor te bereiden. Wat mag je verwachten van dit gesprek en welke vragen kun jij stellen? Ook vind je een handig stappenplan bij dit artikel.

Lees ook:

Hoe vaak vinden 10-minutengesprekken plaats?

Op de meeste basisscholen vinden de 10-minutengesprekken in ieder geval plaats na afnamevan de Cito-Toetsen. De eerste afname is na de middentoetsen in januari. De tweede afname is aan het eind van het schooljaar.

Sommige scholen kiezen er ook voor om aan het begin van het nieuwe schooljaar een gesprek met ouders te voeren. Dit is het zogenaamde afstemmingsgesprek. Hierbij maak je kennis met de nieuwe leerkracht van je kind. Soms is je kind ook uitgenodigd bij dit gesprek. De traditionele 10-minuten gesprekken zijn vooral bedoeld om de ontwikkeling van je kind te bespreken.

Waarom een 10-minutengesprek?

Tijdens de 10-minutengesprekken geeft de leerkracht een korte samenvatting van de voortgang van je kind op school. Meestal worden de volgende onderwerpen besproken:

Als je deze ontwikkelgebieden bespreekt, krijg je een compleet beeld van hoe je kind het doet op school. Soms zijn er problemen, bijvoorbeeld rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Misschien is je kind wat verlegen en maakt het niet zo makkelijk contact met klasgenootjes. Samen met de leerkracht kun je dan bespreken hoe je je kind daarbij kunt helpen. Bekijk ook:


Er kunnen ook zorgen zijn om de taalontwikkeling van je kind. Misschien gaat het technisch lezen wat moeizaam of is de woordenschat laag. Ook dan kun je samen met de leerkracht bekijken hoe je je kind daarin kunt ondersteunen.

Misschien signaleer je thuis problemen die je van de leerkracht nog niet hebt teruggekregen. Dan is het 10-minutengesprek een goed moment om dit met de leerkracht te bespreken.

Natuurlijk hoef je dan niet te wachten tot het moment daar is. Als je je echt zorgen maakt, dan is het verstandig om al eerder een afspraak met de leerkracht van je kind te maken.

Hoe bereid je nu zo’n 10-minuten gesprek voor? Wat is belangrijk om te vragen? En wat mag je verwachten van de leerkracht?

Hoe bereid je het 10-minutengesprek voor?

Zodra je een uitnodiging ontvangt van de leerkracht van je kind, is het goed om je voor te bereiden op dit gesprek. Vooral als je je wat zorgen maakt om je kind, zijn 10 minuten best kort. Voor je het weet is de tijd voorbij en verlaat je het gesprek, terwijl je misschien nog best wat vragen had willen stellen. Een goede voorbereiding kan dit voorkomen.

Als de leerkracht je uitnodigt voor het 10-minutengesprek, hoeven er niet direct grote zorgen te zijn. Die zorgen had je dan al tussentijds gehoord.

Met behulp van dit stappenplan voorkom je dat je met onbeantwoorde vragen het gesprek weer verlaat:

Praat vooraf met je kind

Door vooraf met je kind te praten over het 10-minutengesprek, kun je waardevolle informatie meenemen naar het gesprek. Je kind kan aangeven hoe hij school ervaart. Wat gaat goed en wat gaat minder goed? Waar zou hij graag hulp bij willen?

Als je hier vooraf met je kind over praat, voelt je kind zich ook gehoord. Het gaat er namelijk om dat ouders en school niet alleen óver hun kind praten, maar vooral ook mét hun kind. Er zijn scholen die ervoor kiezen om het kind bij het gesprek te betrekken. Dat kan zeker voordelen hebben, maar niet alle scholen kiezen hiervoor. In dat laatste geval is het belangrijk dat je vóór het gesprek met je kind praat over zijn beleving op school.

Schrijf vragen op

Tijdens het gesprek zul je merken dat je al snel vooral luistert naar het verhaal van de leerkracht. De leerkracht heeft zich voorbereid met een verhaal over de ontwikkeling van je kind en wil dit graag met jullie delen. Voor je het weet zijn de 10 minuten voorbij en verlaat je het klaslokaal met onbeantwoorde vragen.

Maak daarom vooraf een lijstje met vragen die je tijdens het gesprek kunt stellen. In dit artikel krijg je nog een handig vragenlijstje dat je mee kunt nemen naar het gesprek met de leerkracht.

Deel informatie over de thuissituatie

Soms speelt er thuis iets wat mogelijk invloed heeft op de ontwikkeling van je kind. Denk aan een scheidingssituatie, een ziekte in de familie of bijvoorbeeld een verhuizing.

Het is goed om deze informatie te delen met de leerkracht. Zo kan de leerkracht rekening houden met een tijdelijke verandering in het gedrag van je kind. Ook kan hij je kind tussentijds eens vragen hoe het gaat.

Bespreek vooraf thuis met je kind wat je precies gaat bespreken. Geef hem daarin ook invloed: laat hem aangeven welke informatie je wel of liever niet met de leerkracht mag delen.

Maak duidelijke afspraken

Tijdens het gesprek worden er soms terloops afspraken gemaakt die je je later niet meer precies herinnert. Kom aan het eind van het gesprek daarom altijd even terug op de gemaakte afspraken. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je elke dag even 10 minuten leest met je kind. Of dat de leerkracht elke week een oefenblad rekenen meegeeft. Door dit aan het eind van het gesprek nog eens duidelijk met elkaar af te stemmen, ontstaat daar geen verwarring over.

Plan zo mogelijk een vervolgafspraak

Als blijkt dat het nodig is om het gesprek een vervolg te geven, plan dan direct een vervolgafspraak met de leerkracht. Spreek bijvoorbeeld af om over 2 weken weer even samen om de tafel te gaan. Zo voorkom je dat er te veel tijd voorbij gaat.

Tips voor het 10-minutengesprek met de leerkracht

Tijdens het gesprek merk je soms dat je niet helemaal op één lijn ligt met de leerkracht. Die maakt zich bijvoorbeeld zorgen om de technisch leesontwikkeling van je kind, terwijl je zelf het gevoel hebt dat dat thuis best aardig gaat. Of de leerkracht uit zijn zorgen over de sociale ontwikkeling, terwijl je zelf ziet dat je kind fijn speelt met andere kinderen.

Andersom kan natuurlijk ook. Je deelt dan zorgen met de leerkracht die hij op zijn plaats niet herkent. Deze tips kunnen je helpen om het gesprek dan toch zo goed mogelijk te laten verlopen:

  • Vraag naar voorbeelden. Wanneer ziet de leerkracht concreet dat het probleem zich voordoet?
  • Vat het gesprek in je eigen woorden samen om te checken of je alles goed hebt begrepen.
  • Vraag wat de leerkracht aan het probleem gaat doen.
  • Zoek naar een samenwerking. Hoe kun je het probleem gezamenlijk oppakken?
  • Wees oplossingsgericht. Geef vooral aandacht aan de oplossing i.p.v. aan het probleem.

Voorbeeldvragen: welke vragen kun je stellen?

Een 10-minutengesprek verloopt soms moeizaam. Al heb je je nog zo goed voorbereid, het gesprek kan plotseling een hele andere wending krijgen door de informatie van de leerkracht.

Het is belangrijk dat je je tijdens het gesprek open opstelt. Wees vriendelijk en ondersteunend, ook in je non-verbale gedrag. Het stellen van de juiste vragen is hierin ontzettend belangrijk. Met de juiste vragen kun je van problemen oplossingen maken.

Vind je het lastig om vragen te bedenken die je zou kunnen stellen tijdens het gesprek? Dan kunnen de volgende vragen je helpen:

Vragen 10 minuten gesprek

Deze manier van vragen stellen zorgt ervoor dat het gesprek oplossingsgericht verloopt. Zo kom je samen tot goede afspraken en zal het gesprek prettig verlopen. Van de leerkracht mag je verwachten dat hij het gesprek op dezelfde wijze ingaat. Dat hij niet alleen het probleem benoemt, maar ook aangeeft wat hij er aan wil doen. Samenwerken met ouders is hierin een krachtige factor.

Is het altijd nodig om naar het 10-minutengesprek te gaan?

Indien je geen zorgen hebt om de ontwikkeling van je kind, kun je je afvragen of het zin heeft om naar het 10-minutengesprek te gaan. Het antwoord hierop is dat het altijd goed is om te gaan. Het is belangrijk dat je contact onderhoudt met de school van je kind. Ook al heb je geen zorgen en gaat het voorspoedig, het is toch belangrijk om regelmatig je gezicht te laten zien en in gesprek te gaan met de leerkracht. Ook je kind zal het waarderen dat je betrokken bent bij zijn ontwikkeling. Door je betrokkenheid te tonen, laat je zien dat je het belangrijk vindt om te horen hoe het met je kind gaat.

Indien het vooral een onderhoudend gesprek is, is het prima als één van de ouders naar de afspraak gaat. Je kunt elkaar dan thuis bijpraten over de ontwikkeling van je kind.

In een scheidingssituatie is het goed om samen af te stemmen wie naar het gesprek gaat. Als de onderlinge communicatie goed is, kun je elkaar ook in dit geval prima blijven informeren. Indien de communicatie lastig is, dan is het goed om dit ook met de leerkracht te bespreken. Die kan beide ouders uitnodigen voor het gesprek, maar uiteindelijk zijn de ouders zelf verantwoordelijk voor het delen van de informatie.

Het 10-minutengesprek nabespreken met je kind

Kinderen kunnen soms niet wachten tot hun vader of moeder weer terug is van het 10-minutengesprek. Vol verwachting zitten ze op de bank. Wat zal de juf allemaal hebben verteld?

Het is belangrijk dat je het gesprek terugkoppelt aan je kind. Ook als het moeilijk is en als er zorgen zijn. Je kind heeft er het meest aan als je eerlijk bent. Bespreek samen wat er nog lastig is en bespreek daarbij ook wat de leerkracht, jij als ouder of het kind zelf eraan kan doen.

Ook in deze terugkoppeling is het belangrijk dat je oplossingsgerichte vragen stelt. “Hoe denk jij dat het komt dat het rekenen nog lastig gaat? Wat denk jij dat jou kan helpen zodat het beter gaat?” Zo draag je samen de verantwoordelijkheid voor de oplossing.

Laat je kind voelen dat je mee wilt denken en vertel ook vooral waar je trots op bent!

Oefening Rekenen Groep 2 (Gratis)

Oefenbladen Groep 3 Rekenen (Gratis)

Oefenbladen Rekenen Groep 4 (Gratis)

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 4 (Gratis)

Oefenbladen Rekenen Groep 5 (Gratis)

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 5 (Gratis)

Oefenbladen Rekenen Groep 6 (Gratis)

Oefenbladen Begrijpend lezen Groep 6 (Gratis)

Marja Wouda, BEd Master SEN

Marja (MSEN) is Remedial Teacher, Intern Begeleider, Kindercoach en behaalde een Bachelor of Education (PABO) en een Master SEN.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *