Het 10-minuten gesprek met de leerkracht: 5 vragen die je kunt stellen

Op de meeste basisscholen wordt er een paar keer per jaar de zogenaamde 10-minuten gesprekken gevoerd met leerkracht en ouders. Is dit ook bij jouw kind op school het geval?

Dan kan dit artikel je helpen om het 10-minuten gesprek goed voor te bereiden. Wat mag je verwachten van dit gesprek en welke vragen kun jij als ouder stellen? Ook vind je een handig stappenplan bij dit artikel.

Hoe vaak zijn de 10-minuten gesprekken op school?

Op de meeste basisscholen zijn de 10-minuten gesprekken in ieder geval na de afnameperiode van de CITO Toetsen. De eerste afname is na de middentoetsen in januari. En de tweede afname is aan het eind van het schooljaar. Sommige scholen kiezen er ook voor om aan het begin van het nieuwe schooljaar een gesprek met ouders te voeren. Dit is het zogenaamde afstemmingsgesprek. Hierbij kan de nieuwe leerkracht van het kind kennismaken met ouders en soms ook met het kind erbij. De traditionele 10-minuten gesprekken zijn vooral bedoeld om de ontwikkeling van je kind te bespreken.

Waarom een 10-minuten gesprek?

De meeste basisscholen organiseren door het schooljaar heen gesprekken met ouders om over de ontwikkeling van hun kind te praten. Deze zogenaamde 10-minuten gesprekken zijn bedoeld om een korte samenvatting te geven van hoe je kind het doet op school. Meestal worden de volgende onderwerpen besproken:

Door deze ontwikkelgebieden te bespreken, krijg je als ouder een compleet beeld van hoe je kind het doet op school. Soms kunnen er bijvoorbeeld wat problemen zijn om de sociaal emotionele ontwikkeling van je kind. Misschien is je kind wat verlegen en maakt het wat minder makkelijk contact met klasgenootjes. Samen met de leerkracht kun je dan bespreken hoe je je kind daarbij kunt helpen. Bekijk ook:


Er kunnen ook zorgen zijn om bijvoorbeeld de taalontwikkeling van je kind. Misschien gaat het technisch lezen wat moeizaam of is de woordenschat laag. Ook dan kun je samen met de leerkracht bekijken hoe je je kind daarin kunt ondersteunen.

Het kan ook zijn dat je problemen signaleert die je van de leerkracht nog niet hebt gehoord maar thuis wel ziet. Dan is het 10-minuten gesprek een goed moment om dit met de leerkracht te bespreken. Natuurlijk hoef je als ouder niet te wachten tot het moment daar is. Als je je echt zorgen maakt, dan is het verstandig om al eerder een afspraak met de leerkracht van je kind te maken. Hoe bereid je nu zo’n 10-minuten gesprek voor? Wat is belangrijk om te vragen als ouder? En wat mag je verwachten van de leerkracht?

Hoe bereid je het 10-minuten gesprek voor?

Zodra je een uitnodiging ontvangt van de leerkracht van je kind, is het goed om je vooraf voor te bereiden op dit gesprek. Vooral als je je wat zorgen maakt om je kind, is 10 minuten best kort. Voor je het weet is de tijd voorbij en verlaat je het gesprek terwijl je misschien nog best wat vragen had willen stellen aan de leerkracht. Een goede voorbereiding kan dit voorkomen.

Als ouder mag je ervan uitgaan dat als de leerkracht je uitnodigt voor het 10-minuten gesprek, er niet direct grote zorgen zijn. Die zorgen had je dan al tussentijds mogen horen van de leerkracht.

Met hulp van dit stappenplan voorkom je dat je met onbeantwoorde vragen het gesprek weer verlaat:

10-minuten gesprek

Praat vooraf met je kind

Door vooraf met je kind te praten over het 10-minuten gesprek, kun je waardevolle informatie meenemen naar het gesprek. Je kind kan aangeven hoe hij school ervaart. Wat gaat goed en wat gaat minder goed? Waar zou hij graag hulp bij willen? Door vooraf met je kind hierover te praten voelt je kind zich ook gehoord. Het gaat er namelijk om dat ouders en school niet alleen óver hun kind praten, maar vooral ook mét hun kind. Er zijn scholen die ervoor kiezen om het kind tijdens het gesprek erbij te betrekken. Dat kan zeker voordelen hebben, maar niet alle scholen kiezen hiervoor. Dan is het belangrijk dat je vóór het gesprek met je kind praat over zijn beleving op school.

Schrijf vragen op

Tijdens het gesprek zul je merken dat je al snel vooral luistert naar het verhaal van de leerkracht. De leerkracht heeft zich voorbereid met haar verhaal over de ontwikkeling van je kind en wil dit graag met jullie delen. Voor je het weet zijn de 10 minuten voorbij en verlaat je het klaslokaal met vragen die je graag had willen stellen en nu onbeantwoord zijn gebleven. Daarom is het goed om een lijstje te maken met vragen die je tijdens het gesprek kunt stellen. in dit artikel krijg je nog een handig vragenlijstje die je mee kunt nemen naar het gesprek met de leerkracht.

Deel informatie over de thuissituatie

Soms kan het voorkomen dat er thuis een situatie speelt dit mogelijk invloed heeft op de ontwikkeling van je kind. Dit kan een scheidingssituatie zijn, een ziekte in de familie of bijvoorbeeld een verhuizing. Het is goed om deze informatie te delen met de leerkracht. Zo kan de leerkracht rekening houden met een tijdelijke verandering in het gedrag van je kind of eens vragen naar hoe het thuis gaat. Bespreek dit ook vooraf met je kind, want soms vindt een kind het niet fijn als deze privé informatie op school wordt gedeeld. Hij wil dan liever dat school en thuis gescheiden wordt van elkaar.

Maak duidelijke afspraken

Tijdens het gesprek worden er soms terloops afspraken genoemd waarvan je later niet meer precies weet hoe de afspraak nu was gesteld. Kom aan het eind van het gesprek daarom altijd even terug op de gemaakte afspraken. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je elke dag even 10 minuten leest met het kind. Of dat de leerkracht elke week een oefenblad rekenen meegeeft. Door dit aan het eind van het gesprek nog eens duidelijk met elkaar af te spreken, ontstaat daar geen verwarring over.

Plan zo mogelijk een vervolgafspraak

Als blijkt dat het nodig is om het gesprek een vervolg te geven, plan dan direct een vervolgafspraak met de leerkracht. Spreek bijvoorbeeld af om over 2 weken weer even om tafel te zitten. Zo voorkom je dat er teveel tijd voorbij gaat terwijl je als ouder misschien nog met vragen zit of benieuwd bent naar een bepaald resultaat.

Tips voor het 10-minuten gesprek met de leerkracht

Tijdens het gesprek kun je soms ervaren dat je niet helemaal op één lijn ligt met de leerkracht. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de leerkracht aangeeft zich zorgen te maken om de technisch leesontwikkeling van je kind, terwijl je zelf het gevoel hebt dat dat best aardig gaat thuis. Ook kan het zijn dat de leerkracht haar zorgen uit over de sociale ontwikkeling terwijl je zelf merkt dat je kind fijn speelt met andere kinderen. Andersom kan natuurlijk ook. Dat je als ouder je zorgen deelt met de leerkracht en dat je merkt dat de leerkracht dit niet herkent. Deze tips kunnen je helpen om het gesprek zo goed mogelijk te laten verlopen:

  • vraag naar voorbeelden waarin het probleem zich voordoet
  • vat het gesprek in je eigen woorden samen om te checken of je het goed hebt begrepen
  • vraag naar de oplossing; wat gaat de leerkracht aan het probleem doen?
  • zoek naar een samenwerking; hoe kun je het probleem gezamenlijk oppakken?
  • wees oplossingsgericht; geef vooral aandacht aan de oplossing i.p.v. aan het probleem

Voorbeeldvragen: welke vragen kun je stellen?

Een 10-minuten gesprek kan soms moeizaam verlopen. Al heb je je nog zo goed voorbereid, het gesprek kan plotseling een hele andere wending krijgen door de informatie van de leerkracht. Het is belangrijk dat je je tijdens het gesprek als ouder open opstelt. Wees vriendelijk en ondersteunend, ook in je non-verbale gedrag. Het stellen van de juiste vragen is hierin ontzettend belangrijk. Met de juiste vragen kun je van problemen oplossingen maken. Vind je het lastig om vragen te bedenken die je zou kunnen stellen aan de leerkracht van je kind tijdens het gesprek? Dan kunnen de volgende vragen je helpen:

10-minuten gesprek vragen

Deze zogenaamde oplossingsgerichte manier van vragenstellen zorgt ervoor dat het gesprek oplossingsgericht verloopt. Zo kom je samen tot goede afspraken en zal het gesprek prettig verlopen. Van de leerkracht mag je verwachten dat zij het gesprek net zo ingaat en behalve het probleem benoemt, ook aangeeft wat ze er aan wil doen. Samenwerken met ouders is hierin een krachtige factor.

Is het nodig om altijd naar het 10-minuten gesprek te gaan?

Indien je geen zorgen hebt om de ontwikkeling van je kind, kun je je afvragen of het zin heeft om naar het 10-minuten gesprek te gaan. Het antwoord hierop is dat het altijd goed is om naar het gesprek te gaan. Het is belangrijk dat je als ouder contact onderhoudt met de school van je kind. Ook al heb je geen zorgen en gaat het voorspoedig, het is toch belangrijk om regelmatig je gezicht te laten zien en in gesprek te gaan met de leerkracht. Ook je kind zal het waarderen dat je betrokken bent bij zijn ontwikkeling en met de leerkracht praat. Door je betrokkenheid te tonen, laat je zien dat je het belangrijk vindt om te horen hoe het met je kind gaat.

Indien het vooral een onderhoudend gesprek is, is het prima als één van de ouders naar de afspraak gaat. Ouders kunnen elkaar bijpraten over de ontwikkeling van hun kind. In het geval van een scheidingssituatie is het goed om samen af te stemmen wie naar het gesprek gaat. Als de onderlinge communicatie goed is, kunnen ouders ook in dit geval elkaar prima blijven informeren over de ontwikkeling van hun kind. Indien de communicatie lastig is dan is het goed om dit ook met de leerkracht te bespreken. Zij kan beide ouders uitnodigen voor het gesprek, maar uiteindelijk zijn de ouders zelf verantwoordelijk om de informatie te delen of in ieder geval te ontvangen.

Het 10-minuten gesprek nabespreken met je kind

Kinderen kunnen soms niet wachten tot hun vader of moeder weer terug is van het gesprek met de juf. Vol verwachting zitten ze op de bank want wat zal de juf allemaal hebben verteld?
Het is belangrijk dat je het gesprek terugkoppelt aan je kind. Ook als het moeilijk is en er zorgen zijn. Het kind heeft er meer aan als je eerlijk bent dan dat je net doet alsof het allemaal goed is terwijl er zorgen zijn. Bespreek samen wat er nog lastig is en bespreek daarbij ook wat de juf, of jij als ouder of het kind zelf eraan kan doen. Ook in deze terugkoppeling is het belangrijk dat je oplossingsgerichte vragen stelt. “Hoe denk jij dat het komt dat het rekenen nog lastig gaat? Wat denk jij dat jou kan helpen zodat het beter gaat?” Zo draag je samen de verantwoording voor de oplossing.

Laat je kind voelen dat je mee wilt denken en vertel ook vooral waar je trots op bent!

Begrijpend Lezen Groep 6 Werkbladen (Gratis)

Werkbladen Groep 3 Rekenen (Gratis)

Werkbladen Groep 4 Rekenen (Gratis)

Werkbladen Groep 5 Rekenen (Gratis)

Werkbladen Groep 6 Rekenen (Gratis)

Werkbladen Groep 7 Rekenen (Gratis)

Werkbladen Groep 8 Rekenen (Gratis)

Werkbladen Begrijpend Lezen Groep 7-8 (Gratis)

Marja Wouda

Marja (MSEN) is Remedial Teacher, Intern Begeleider, Kindercoach en behaalde een Bachelor of Education (PABO) en een Master SEN.

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *