Wat is een ouderavond?

Een ouderavond is een avond waarop docenten de voortgang van hun leerlingen met de ouders bespreken. Ook wisselen ze van gedachten over diverse thema’s.

Bespreken gedrag en prestaties leerling

Op een ouderavond leren de docent en de vader en/of moeder elkaar kennen. Aan de ouders vertelt de leerkracht hoe het kind zich in een klas gedraagt en wat de prestaties zijn. Als de ouders en de leraar samenkomen op zo’n avond, dan is de leerling daar in regel niet bij aanwezig.

Wat is het thema?

Een ouderavond kent vaak twee varianten:

  • Algemene ouderavond. Ouders worden bij elkaar gebracht en een onderwerp wordt besproken.
  • Het individuele gesprek met de leerkracht, van 10 à 15 min.

Naast de bespreking van een leerling individueel, kan een docent (soms samen met zijn collega’s) actuele thema’s aanstippen die de school aangaan. Het gaat dan vaak om voor de hand liggende onderwerpen als: komende cito-toetsen of de verbouwing van een schoolplein.

Ook in het geval van calamiteiten of omstreden onderwerpen organiseert een school een avond voor ouders. Denk dan aan: (cyber)pesten, brand, vandalisme, genotsmiddelen of seksuele voorlichting.

Nut ouderavond

Een ouderavond is in alle gevallen nuttig. Ook als er geen problemen zijn op de school en het kind zich voorbeeldig gedraagt. Ouders kunnen dan namelijk een algemeen beeld krijgen van de onderwijsinstelling en de school, vertegenwoordigd door de leerkracht, leert de ouders kennen.

Onderzoek ouderavond

Uit een onderzoek van enkele jaren geleden blijkt dat het overgrote merendeel van de leraren (bijna 90 procent) vindt dat ouders naar een ouderavond moeten komen. Van de ouders vindt 80 procent dat ook een verantwoordelijkheid.

Veel van de ondervraagde docenten noemden het opvoeden van een kind een gezamenlijke taak. En 60 procent van die leerkrachten meende dat die opvoedkundige taak soms te veel bij de leerkracht zelf ligt.

Ook interessant:

Maaike de Boer, MA

drs. Maaike de Boer is initiatiefneemster van Wijzeroverdebasisschool.nl

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *